Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

DET SYNLIGE OG DET USYNLIGE MENNESKE
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Det-Synlige-og-Usynlige-Menneske-Leadbeater

DET SYNLIGE OG DET USYNLIGE MENNESKE (27 af 32)


Menneskets psykiske liv, som det kommer til udtryk i de indre legemer - æterlegemet, astrallegemet, mentallegemet og kausallegemet.

DET SYNLIGE OG DET USYNLIGE MENNESKE (27 af 32)

19. KAPITEL

DET UDVIKLEDE MENNESKE

 

Begrebet ”udviklet” er relativt, og der er derfor vigtigt at forklare mere præcist, hvad der menes med det. De legemer, der er afbildet under denne overskrift, vil man finde hos enhver, der har et etisk og moralsk sind, og som definitivt og intelligent har rettet sin hengivenhed mod de åndelige og evige principper, og ikke mod de materialistiske og forgængelige. Det er ikke denne type af legemer man ser hos et menneske, der allerede har tilbagelagt et langt stykke af den vej, som fører til mesterskab, for i det tilfælde vil man konstatere en betydelig forskel både i størrelse og med hensyn til farvernes organisering. De viser dog klart, at det menneske, der kommer til udtryk igennem dem, søger efter højere sandhed og ikke længere stræber efter rent materialistiske formål, men lever for et ideal. Blandt disse mennesker er nogle særligt fremskredne i en bestemt retning, mens andre har gjort fremskridt i en anden. Her drejer det sig om et afbalanceret menneske, der repræsenterer et gennemsnit af dem, som står på det trin, der nu skal beskrives.

 

Det-usynlige-menneske-Planche-21-C-W-Leadbeater

PLANCHE 21

 

Først skal 21. planche, der viser kausallegemet, analyseres. Ved at sammenholde denne illustration med plancherne 5 og 8 vil man se de fremskridt, dette menneske har gjort, og hvordan de kommer til udtryk i farverne. Man vil bemærke, at der nu er udviklet mange smukke egenskaber, for den strålende hinde er fyldt med de skønneste farver, der vidner om højere former for kærlighed, åndelighed og sympati. De understøttes af et forfinet og esoterisk intellekt og af en konstant stræben efter det guddommelige. Her er det relevant med et citat fra The Devachanic Plane:

 

”Kausallegemet, som består af ufattelig fint stof, der er fyldt med intenst liv og pulserer af levende ild, bliver i løbet af sin evolution til en skinnende kugle af funklende farver. Dets høje vibrationer sender krusninger af skiftende nuancer ud over dets overflade − farvetoner, der ikke kendes på det fysiske plan − strålende, sarte og lysende ud over alt, hvad det er muligt at beskrive i ord. Man kan tage en egyptisk solnedgangs farver, supplere dem med de vidunderlige, bløde farvetoner, der ved aftenstid kan ses på en nordisk himmel, og forestille sig dem så højt løftet over sig selv med hensyn til lys, gennemsigtighed og pragt. Og selv da kan ingen, der ikke har set disse skinnende kugler, gøre sig noget begreb om den skønhed, der åbenbarer sig for det clairvoyante syn, når det løftes til denne overjordiske verden.”

”Alle disse kausallegemer er fyldt med levende ild fra et højere plan, som kuglen er forbundet med ved en sitrende tråd af intenst lys, der fører tanken hen på ordene i Dzyans Stanzer: 'Gnisten hænger fra flammen ved fohats fineste tråd.' Efterhånden som sjælen udvikler sig og bliver i stand til at modtage mere og mere fra den guddommelige ånds uudtømmelige hav, der strømmer ned igennem tråden som gennem en kanal, udvider den sig og bliver til en bredere passage for denne bølge, indtil den på det næste underplan kan sammenlignes med en skypumpe, der forbinder Himmel og Jord. Endnu højere oppe bliver den til en stor kugle, der gennemstrømmes af denne levende kilde, indtil kausallegemet ser ud til at smelte sammen med det lys, der strømmer ind. Endnu en gang kommer det til udtryk i stanzens ord: 'Tråden mellem den tavse vogter og hans skygge bliver stærkere og mere strålende med hver forandring. Morgengryet har for­vandlet sig til middagens strålende sollys. ”Det er dit nuværende hjul”, sagde flammen til gnisten. ”Du er mig selv, mit billede og min skygge. Jeg har iklædt mig dig, og du er mit vahan til dagen 'Vær med os', da du atter skal blive mig selv og andre, dig selv og mig.”

 

Det er selvsagt håbløst at gøre forsøg på at fremstille dette i en tegning. Ikke desto mindre er det med stor dygtighed lykkedes kunstneren at antyde noget, som ingen pensel kan beskrive, og hvor langt selv det bedste fysiske billede så end måtte være fra den transcendente virkelighed, giver det dog alligevel fantasien et udgangspunkt.

Det er vigtigt at nævne en af de smukkeste egenskaber ved det udviklede menneske, nemlig evnen til at arbejde som kanal for en højere kraft. Man vil bemærke, at kraften fra kausallegemet strømmer ud i forskellige retninger, for uselviskheden, hjælpsomheden og offerviljen gør det muligt for den guddommelige kraft at stige ned i en konstant strøm og videre ud til mange, der endnu ikke er stærke nok til at modtage den direkte.

Den krone af funklende gnister, der stiger op fra den øverste del af legemet, er tegn på aktiv, åndelig stræben og forstærker i høj grad den skønhed og værdighed, der præger dette menneskes udseende. De stiger uafbrudt op fra kausallegemet, uanset hvad det lavere menneske er optaget af på det fysiske plan, for når sjælen først er vågnet på sit eget plan og begynder at forstå sig selv og sit forhold til det guddommelige, er opmærksomheden altid rettet opad mod den kilde, den er udgået fra uden hensyn til de aktiviteter, som den samtidig er optaget af på lavere planer. Det må aldrig glemmes, hvor lille og begrænset et udtryk selv den ædleste personlighed er i forhold til sjælen, og i samme øjeblik det højere menneske begynder at blive opmærksomt, åbner der sig næsten ubegrænsede muligheder, som personligheden i den begrænsede fysiske tilværelse slet ikke kan forestille sig.

I det udviklede menneskes indre dannes en strålende krone som et resultat af denne åndelige stræben. Den danner en kanal, som den guddommelige kraft strømmer ned igennem. Jo stærkere et menneske søger åndelighed, jo kraftigere strømmer energierne fra de indre planer.

Artikel-Det-Synlige-og-Usynlige-Menneske-Leadbeater
Download-fil: DET SYNLIGE OG DET USYNLIGE MENNESKE - C.W. Leadbebater


Artikel-Det-Synlige-og-Usynlige-Menneske-Leadbeater
Læsefil med vendbare sider: DET SYNLIGE OG DET USYNLIGE MENNESKE