Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

DET SYNLIGE OG DET USYNLIGE MENNESKE
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Det-Synlige-og-Usynlige-Menneske-Leadbeater

DET SYNLIGE OG DET USYNLIGE MENNESKE (19 af 32)


Menneskets psykiske liv, som det kommer til udtryk i de indre legemer - æterlegemet, astrallegemet, mentallegemet og kausallegemet.

DET SYNLIGE OG DET USYNLIGE MENNESKE (19 af 32)

VOLDSOM VREDE

 

Det-usynlige-menneske-Planche-13-C-W-Leadbeater

PLANCHE 13

 

13. planche er måske den mest bemærkelsesværdige af dem alle, og selv uden nogen forklaring er udseendet en meget tydelig advarsel mod den dumhed at give efter for et vredesudbrud. Ligesom i de foregående tilfælde er astrallegemets normale udseende tilsløret af følelsesudbruddet. Men her er de stærke og levende tanker desværre udtryk for ondsindethed og uvilje. De viser sig også her som spiraler eller strømhvirvler, men denne gang er der tale om tunge, sodfarvede tordenskyer, der indefra oplyses af den ildrøde glød, der vidner om aktivt had. Hele astrallegemet er tilsmudset med knap så klart afgrænsede striber af den samme mørke sky, der gennembores på kryds og tværs af den ubeherskede vredes ildrøde pile, der minder om lynglimt.

Det er i sandhed et voldsomt og rædselsvækkende syn, og jo bedre man forstår det, des frygteligere tager det sig ud, for her drejer det sig om et menneske, der er helt ude af sig selv af raseri − et menneske, som for en tid fuldstændigt har mistet herredømmet over sig selv. Opdragelsens og vanens disciplin kan måske forhindre, at det går over til håndgribeligheder, men de frygtelige glimt trænger ind i andre astrallegemer som sværd, og selvom det er mindre synligt, skades de tilstedeværende lige så reelt, som hvis de blev overfaldet på det fysiske plan.

Samtidig med, at dette menneske således er til fare for andre, er det selv fuldstændig værgeløst. I øjeblikket er det helt behersket af sin vrede. Begærelementalen har taget magten, og det virkelige menneske har midlertidigt mistet herredømmet over sit legeme. Under disse omstændigheder kan det ske, at en anden og stærkere vilje besætter legemet. I et sådant øjeblik, hvor et menneske er ude af sig selv af raseri, risikerer det med andre ord at blive overtaget eller besat af en afdød med en lignende natur eller af en eller anden ondsindet, kunstig elemental, hvis vibrationer er i samklang med dem, det ophidsede menneske er behersket af. Dette menneske er ikke alene til fare for andre, men i allerhøjeste grad også for sig selv.

Det tilfælde, der er valgt til illustrationen, er selvfølgelig ekstremt, og en sådan tilstand varer som regel kun i nogle få minutter. Men enhver, der farer i flint, lægger til en vis grad disse karakteristiske træk for dagen, og det er sandsynligt, at hvis folk bare vidste, hvordan de ser ud for clairvoyante, som har evnen til at se det, når de giver efter for disse vredesudbrud, ville de gøre sig langt mere umage for at undgå dem.

Vreden driver over, men den har sat sine spor. I gennemsnitsmenneskets astrallegeme er der altid en del purpurrødt, som er tegn på tendens til vrede og mulighed for irritabilitet. Hvert eneste raseriudbrud forstærker denne tendens og gør stoffet i hele legemet lidt mere tilbøjeligt end før til at reagere på disse i høj grad uønskede vibrationer.

Man må også huske, at selvom vreden ikke varer ved, er hændelsen for evigt præget ind i naturens hukommelse. Selvom den elemental, der er skabt af et ondsindet ønske, ophører med at eksistere efter en periode, (hvis længde står i forhold til ønskets styrke), bliver et levende billede af hvert eneste øjeblik af dens liv bevaret. Alle de vidtrækkende resultater af dens handlinger i løbet af dens tilværelse bliver ved hjælp af karma med absolut retfærdighed ført tilbage til dens skaber, som må stå til regnskab for dem.

Artikel-Det-Synlige-og-Usynlige-Menneske-Leadbeater
Download-fil: DET SYNLIGE OG DET USYNLIGE MENNESKE - C.W. Leadbebater


Artikel-Det-Synlige-og-Usynlige-Menneske-Leadbeater
Læsefil med vendbare sider: DET SYNLIGE OG DET USYNLIGE MENNESKE