Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

DET SYNLIGE OG DET USYNLIGE MENNESKE
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Det-Synlige-og-Usynlige-Menneske-Leadbeater

DET SYNLIGE OG DET USYNLIGE MENNESKE (12 af 32)


Menneskets psykiske liv, som det kommer til udtryk i de indre legemer - æterlegemet, astrallegemet, mentallegemet og kausallegemet.

DET SYNLIGE OG DET USYNLIGE MENNESKE (12 af 32)

12. KAPITEL

HVAD MENNESKETS LEGEMER AFSLØRER

 

Mennesket erhverver sig viden og erfaring i en gradvis proces, og det uudviklede menneskes legemer på de lavere planer, er alt andet end smukke. Det primitive menneskes kausallegeme er vist i 5. planche, og det har sandsynligvis et mentallegeme i stil med det, der er afbildet i 6. planche, og et astrallegeme af den type, man ser i 7. planche.

 

Det-usynlige-menneske-Planche-05-C-W-Leadbeater

PLANCHE 05

 

Det-usynlige-menneske-Planche-06-C-W-Leadbeater

PLANCHE 06

 

Det-usynlige-menneske-Planche-07-C-W-Leadbeater

PLANCHE 07

 

Det er vigtigt at forstå, at alle disse legemer befinder sig i det samme rum og gennemtrænger hinanden. Når det primitive menneske iagttages clairvoyant, ses det fysiske legeme omgivet af en lysende ægformet tåge. Denne tåge vil have et udseende, der svarer til 5. planche, 6. planche eller 7. planche, alt efter den form for clairvoyance, man anvender.

Når man bruger sine egne astrale evner, ser man kun personens astrallegeme. Her kan man se de begær, følelser eller sansefornemmelser, der opleves i øjeblikket, og man kan se hvilke af dem, personen jævnligt giver efter for. Det er her, begæret viser sig. Det er et spejl, der øjeblikkeligt reflekterer enhver følelse − ja endog enhver tanke, der giver udtryk for personligheden, kommer straks til udtryk. Dette stof legemliggør de mørke elementer, som men­nesker gennem onde ønsker og negative følelser skaber og sætter i bevægelse. Og her dannes også de positive elementaler, der skabes af gode ønsker, tak­nemmelighed og kærlighed.

Det ligger i sagens natur, at disse manifestationer ikke har lang levetid, og deres farver, stråleglans og vibrationshastigheder skifter fra det ene øjeblik til det andet. Et vredesudbrud vil fylde hele astrallegemet med dybrøde glimt på en sort baggrund. Og en pludselig forskrækkelse vil straks indhylle alt i en uhyggelig, blygrå tåge. Alligevel er der tidspunkter, hvor det omskiftelige astrallegeme er i forholdsvis ro. Det vil da afsløre bestemte farvegrupperinger, der mere eller mindre er arrangeret på samme måde. Det er et sådant øjeblik, der vises i illustrationen i 7. planche, og som man snart vil erfare, rummer det mange oplysninger om det pågældende menneske.

Ved hjælp af mental clairvoyance kan det uudviklede menneskes mentallegeme studeres, og man vil se, at det sikkert vil ligne det, der er afbildet i 6. planche. Hvis dets farver er de samme, svarer mentallegemet ganske godt til det astrale, når det er i ro. Samtidig er det langt mere, for her kan man se den åndelighed og intelligens, som dette menneske har udviklet. Drejer det sig om et primitivt menneske, er det nok ikke ret meget, men som vi senere skal se, har det alligevel stor betydning. Mentallegemet kan give os et indtryk af, hvilket menneske vi har med at gøre, og hvilke mentale erfaringer det har erhvervet sig i denne inkarnation.

Hvis man er i stand til at iagttage dette menneske med det fuldkomne syn, der udøves gennem kausallegemet, ser man det primitive menneskes kausallegeme, og man kan nu danne sig et indtryk af, hvilke fremskridt det har gjort i sit liv som en sjæl, og hvor langt sjælen er nået i retning af udfoldelse af den iboende guddommelighed. For den trænede clairvoyante, der er i stand til at anvende disse forskellige grader af clairvoyance, er hele menneskets liv på alle dets stadier som en åben bog, for på disse højere planer kan ingen skjule sig eller spille komedie, og enhver neutral iagttager vil se mennesket, som det virkeligt er.

Iagttagelsen skal være neutral, for vi må aldrig glemme, at alle ser andre gennem sine egne legemer. Man er derfor til en vis grad i samme situation som en, der betragter et landskab gennem farvet glas. Så længe personen endnu ikke har lært at tage dette forhold i betragtning, vil det antageligt betragte de egenskaber, som det selv er mest tilbøjelig til at reagere over­for, for at være de mest fremtrædende hos den, der iagttages. Men med lidt omtanke og øvelse vil iagttageren kunne frigøre sig fra den forvrængning, der skyldes denne personlige faktor, og blive i stand til at tyde det, der ses, klart og nøjagtigt.

Artikel-Det-Synlige-og-Usynlige-Menneske-Leadbeater
Download-fil: DET SYNLIGE OG DET USYNLIGE MENNESKE - C.W. Leadbebater


Artikel-Det-Synlige-og-Usynlige-Menneske-Leadbeater
Læsefil med vendbare sider: DET SYNLIGE OG DET USYNLIGE MENNESKE