Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

DET SYNLIGE OG DET USYNLIGE MENNESKE
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Det-Synlige-og-Usynlige-Menneske-Leadbeater

DET SYNLIGE OG DET USYNLIGE MENNESKE (17 af 32)


Menneskets psykiske liv, som det kommer til udtryk i de indre legemer - æterlegemet, astrallegemet, mentallegemet og kausallegemet.

DET SYNLIGE OG DET USYNLIGE MENNESKE (17 af 32)

17. KAPITEL

PLUDSELIGE SINDSBEVÆGELSER

 

Nogle af de pludselige sindsbevægelser har meget iøjnefaldende reaktioner i astrallegemet, og det er en god ide at foretage en nærmere undersøgelse af disse reaktioner. Det skal bemærkes, at ingen af illustrationerne i denne bog er tegnet efter fantasien − de er en afbildning af virkeligheden. De er ikke udtryk for en eller andens forestilling om, hvordan et menneske muligvis ser ud under bestemte tænkte forhold. De repræsenterer det udseende, som levende menneskers legemer faktisk så ud under de omtalte omstændigheder. De er ikke fantasiprodukter, men resultater af iagttagelse og omhyggelig gengivelse.

 

Det-usynlige-menneske-Planche-11-C-W-Leadbeater

PLANCHE 11

 

I 11. planche ses for eksempel et forsøg på at vise en virkning, man kan iagttage, når et menneske overvældes af en pludselig bølge af stærk og absolut ægte kærlighed, for det eksempel, der er valgt, er en moders følelser, idet hun løfter sit lille barn op og kysser det. Øjeblikkeligt er astrallegemet i voldsom bevægelse, og de oprindelige farver bliver næsten helt tilsløret for en tid. I dette såvel som i alle de øvrige eksempler er det gennemsnitsmenneskets astrallegeme (afbildet i 10. planche), der er anvendt som grundlag eller baggrund. Men man ser ikke ret meget af det, så længe det midlertidigt er under påvirkning af den voldsomme sindsbevægelse. Hvis man analyserer den ændring, der er afbildet i 11. planche, ser man se, at den har fire særskilte aspekter.

  1. Man vil lægge mærke til, at visse farvestrålende klart afgrænsede spiraler eller strømhvirvler, ser faste ud og gløder af et stærkt indre lys. I virkeligheden er de hver især en tankeform af intens kærlighed. De er opstået i astrallegemet og er ved at strømme ud fra astrallege­met i retning af den person, der er genstand for følelsen. I bogen Tankeformer kan man finde en tegning af en af disse spiraler, der fløj gennem luften på vej mod sit mål. Man vil her se, at spiralens form i nogen grad er blevet modificeret af den hurtige bevægelse. Den blev til et projektil, som minder om kernen af en komet. Det er vanskeligt at afbilde disse hvirvlende skyer af levende lys, men deres virkelige udseende er ekstremt smukke.
  2. Hele astrallegemet krydses af vandrette, pulserende linjer af højrødt lys, og på grund af deres ekstremt hurtige bevægelse er de endnu vanskeligere at afbilde end selve tankeformerne. Kunstneren har imidlertid været meget heldig med sin fremstilling af helhedsvirkningen.
  3. Hele astrallegemets overflade er dækket af en slags rosafarvet hinde, og igennem den kan man se alt, hvad det rummer, som gennem farvet glas. På tegningen kan denne hinde kun ses i kanten af ovalen.
  4. Hele astrallegemet er fyldt med store mængder af højrødt, der til en vis grad modificerer de andre farvetoner, og som hist og her fortætter sig til uregelmæssige flydende striber, der delvis ligner fjerskyer.

Et sådant pragtfuldt astralt fyrværkeri varer som regel kun i nogle få sekunder, og derefter vender legemet hurtigt tilbage til sin normale tilstand. Alligevel har ethvert følelsesudbrud sin virkning. Det føjer lidt til den høj­røde farve i den øverste del af ovalen og gør det lidt lettere for astrallegemets partikler at respondere på den næste bølge af kærlighed, når den kommer. Hvor flygtig en sådan impuls end måtte være, ophobes virkningerne, når impulsen gentages igen og igen. Der er også et andet forhold, som man må tage i betragtning, nemlig den gode indflydelse, som ud­strålingen af stærke vibrationer af kærlighed og glæde har på andre.

Der findes mange trofaste mennesker, som vil føle sig lykkeligere ved tanken om, at et menneske, der sender en tanke, fyldt med inderlig kærlighed, til et andet menneske, virkelig giver noget af sig selv − at en vis del af det astrale stof går over fra afsenderen til den elskede. Det astrale stof er så kraftigt ladet med afsenderens specielle vibrationshastighed, at hvis modtageren ikke er stærkt fordybet i egne tanker eller gøremål, vil den uundgåeligt reproducere sig selv og få modtagerens astrallegeme til at vibrere i harmoni med tankens vibrationshastighed. Det vil sige, at kærlighed har tendens til at stimulere kærlighed, og at man derfor ved at elske en anden gør vedkommende til et bedre menneske, end det ellers ville have været.

Artikel-Det-Synlige-og-Usynlige-Menneske-Leadbeater
Download-fil: DET SYNLIGE OG DET USYNLIGE MENNESKE - C.W. Leadbebater


Artikel-Det-Synlige-og-Usynlige-Menneske-Leadbeater
Læsefil med vendbare sider: DET SYNLIGE OG DET USYNLIGE MENNESKE