Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

DET SYNLIGE OG DET USYNLIGE MENNESKE
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Det-Synlige-og-Usynlige-Menneske-Leadbeater

DET SYNLIGE OG DET USYNLIGE MENNESKE (32 af 32)


Menneskets psykiske liv, som det kommer til udtryk i de indre legemer - æterlegemet, astrallegemet, mentallegemet og kausallegemet.

DET SYNLIGE OG DET USYNLIGE MENNESKE (32 af 32)

APPENDIKS

 

Kædeperiode

Dette udtryk har relation til det, man kalder ”læren om cyklusserne”. Det påstås i åndsvidenskaben, at al manifestation er cyklisk, hvad enten det drejer sig om et univers, en klode eller en eller anden aktivitet eller tilværelsesform i dette univers eller på denne klode, og at der kan være tale om århundreder, tiårsperioder, år, måneder, etc. eller inden for menneskelig erfaring dag og nat, vågen tilstand og søvn eller andre perioder, der tydeligvis gentager sig. Det, man kan komme til erkendelse af, har sin oprindelse i det, der er uerkendeligt, og som efter æoners forløb vender tilbage til det, hvorfra det kom, idet det medbringer frugterne af al den erfaring, der er indhøstet i løbet af den store aktivitetsperiode. Denne hypotese omfatter forestillingen om kæder af verdener eller kloder af forskellige grader af stoflighed. Nogle af dem er synlige og andre usynlige, men de er alle forbundet med hinanden som aktivitetsområde for en bestemt bølge af manifesteret eller aktivt liv. Udtrykket kædeperiode bruges som betegnelse for det tidsrum, en livsbølge er om at passere syv gange gennem en kædes syv kloder. Hver enkelt passage kaldes en runde.

Kausallegeme og sjæl

Disse to udtryk opfattes ofte som identiske, men der er imidlertid en markant forskel. Det er et grundprincip i den esoteriske lære, at ånd (liv) forenes med stof (form), hvorved sjælen (bevidsthed) opstår. Kausallegemet er den stofform, som ånden beliver, hvorved sjælen opstår. Sjælen er således livet eller bevidstheden i kausallegemet. Ordet sjæl, som anvendes i den esoteriske litteratur, svarer ikke til psykologiens ”ego”, men er snarere det bevidsthedscenter, der i dybdepsykologien kaldes ”selvet”. I åndsvidenskaben betragtes sjælen som det virkelige menneske, der periodisk sender dele af sig selv ned i person­ligheder gennem en række på hinanden følgende inkarnationer. Sjælen betragtes som det højere aspekt af tankesindet, der er uløseligt forbundet med den højere intuition og oplyst af ånden. Kausallegemet er således sjælens ”hjem”. Det fungerer som legeme for abstrakt tænkning og som opbevaringssted for essensen af al den erfaring, der er indhøstet i de forskellige inkarnationer. Det skal naturligvis ikke opfattes i rumlig betydning, men snarere som et kompleks af vibrationsmuligheder, der vil påvirke fremtidige handlinger og erfaringer. Det kaldets ”kausallegemet”, fordi det i den forstand er årsagernes felt.

Artikel-Det-Synlige-og-Usynlige-Menneske-Leadbeater
Download-fil: DET SYNLIGE OG DET USYNLIGE MENNESKE - C.W. Leadbebater


Artikel-Det-Synlige-og-Usynlige-Menneske-Leadbeater
Læsefil med vendbare sider: DET SYNLIGE OG DET USYNLIGE MENNESKE