Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

DE SYV STRÅLER - Den Nye Tidsalders Psykologi
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-De-Syv-Stråler-EA-Den-Nye-Tidsalders-psykologi

DE SYV STRÅLER - Den Nye Tidsalders Psykologi (4 af 37)


E-bogen er en systematisk gennemgang af videnskaben om strålerne. Den begynder i Kosmos følges via solsystemet, planeterne og nationerne til mennesket.

DE SYV STRÅLER - Den Nye Tidsalders Psykologi (4 af 37)

Ét liv

- én frekvens

- syv underfrekvenser

 

På grundlag af denne erkendelse er det nu muligt at nærme sig en forståelse af de syv stråler eller de syv energikvaliteter.

I den egyptiske dødebog står der: ”Jeg er evig, jeg er Ra … det er mig, der skabte Ordet … jeg er Ordet”. I Johannes-evangeliet står der: ”I begyndelsen var Ordet, Ordet var hos Gud og Ordet var Gud”.

”Ordet er Gud” – og Gud er liv eller energi. ”Ordet” er også den første eller grundlæggende vibration eller frekvens, der er en forudsætning for manifestation. Manifestation betyder, at en del af energien låses fast i mønstre eller gitre, som kaldes former, og disse former vibrerer på forskellige frekvenser. Åndsvidenskaben påstår, at der er syv grundlæggende frekvenser, energikvaliteter eller stråler i Universet, men at der kun er ét liv. Disse syv stråler må derfor være primære underdifferentieringer af Det Ene Livsvæsen.

Der er altså ét liv eller én stor frekvens, og den første underopdeling af denne ene livsstrøm er syvdelt. Denne syvdeling udgør de syv stråler. Det medfører, at alt liv på ethvert niveau er udgået fra Det Ene Livsvæsen og er farvet og betinget af de syv energistrømme eller de syv stråler. Alle menneskets legemer – åndelige, sjælelige eller personlige – er underlagt og opbygget af en vekselvirkning mellem forskellige strålekvaliteter, og de har i inkarnationernes løb gjort mennesker til det, de er i dag.

Der findes intet, som ikke er defineret ud fra de syv stråler. Selv den astrologiske videnskab er defineret ud fra de syv stråler, for stjernetegnene er, hvad de syv stråler gør dem til. Esoterisk astrologi er derfor reelt en underafdeling af videnskaben om de syv stråler. Det den være, for strålelæren er den, der kommer tættest på Det Ene Livsvæsen eller selve livet. Esoterisk astrologi og videnskaben om det syv stråler er tilsammen de to mest esoteriske formuleringer af åndsvidenskab.

 

De-Syv-Stråler-01-11-Den-nye-tids-psykologi

 

Strålerne på kosmisk niveau

 

Kilden til strålerne

Et spørgsmål, der naturligt dukker op, når man beskæftiger sig med de syv stråler, er: ”Hvor findes kilden til strålerne?” Desværre er det ikke muligt at besvare dette spørgsmål. Verdensrummet er så uendeligt stort, at ingen er i stand til at give et kvalificeret bud på, hvor de kræfter, der gennemstrømmer dette enorme Univers, har sit udspring. Det rigtige spørgsmål er derfor: ”Hvor findes den fjerneste kendte kilde til strålerne i denne del af Universet? Hvor langt skal man bevæge sig ud i Universet for at finde kilden til de syv stråler i denne del af Universet?”.

 

De-Syv-Stråler-01-12-Den-nye-tids-psykologi

 

Svaret findes ved den yderste grænse for åndsvidenskabens erkendelser, men åndsvidenskaben giver faktisk et overblik over strålernes lange kosmiske vandring eller nedtransformering til menneskeheden og det enkelte menneske.

Når solsystemer forenes i et kosmisk samarbejde, kaldes det en ”Solkonstellation”. ”Stella” betyder ”stjerne” og en ”konstellation” er en samling af stjerner. Solen – eller Sollogos i solsystemet indgår i en konstellation af tilsammen syv Sollogoi, der kaldes ”Sirius-systemet”. Denne enhed kaldes også ”Den Siriske Logos”. Åndsvidenskaben oplyser, at de syv Sollogoi eller Sole i Solkonstellationen udgør de syv chakraer i Den Siriske Logoi.

De syv Solkonstellationer, der hver består af syv Sollogoi, udgør syv chakraer i et endnu større væsen, som i åndsvidenskaben kaldes ”Den, om hvem intet kan siges”. Som navnet siger, er grænsen for den esoteriske kosmologiske viden nu nået, og dermed også grænsen for, hvad der kan siges om disse høje og fjerne kosmiske væsener. Der findes ganske enkelt ikke ord og begreber inden for menneskets forståelsesramme, der kan beskrive disse ufattelige kosmiske bevidstheder.

Men hvis man tager udgangspunkt i det hermetiske aksiom, der siger: ”Som foroven, således også forneden, som i det store således også i det små, som i det indre således også i det ydre”, er det muligt i princippet at sammenligne Den Siriske Logos med et menneske. Den tibetanske mester Djwhal Khul tager også udgangspunkt i denne gamle læresætning i sin mest esoteriske bog, Kosmisk ild, der er nedskrevet af Alice A. Bailey. Her bruger han den samme parallelitet, hvor han sammenligner tre niveauer, og han bruger ordet ”menneske” om alle tre niveauer. Han siger, at:

 

De-Syv-Stråler-01-13-Den-nye-tids-psykologi

 

Mennesket er ”et mikrokosmisk menneske”.

Planetlogos er ”et Himmelsk menneske”.

Sollogos er ”Himlenes mægtige menneske”.

 

Mennesket i menneskeheden betegner han ”mikrokosmos”, og en Planetlogos kalder han ”et Himmelsk menneske”. Det betyder, at en planetarisk logos er et kosmisk menneske, der engang har været et mikrokosmisk menneske, men nu befinder dette menneske sig på et højere bevidsthedsniveau. Sollogos kalder han ”Himlenes mægtige menneske”. Han beskriver således tre eksistensniveauer – det mikrokosmiske menneske, det planetariske menneske og det solare menneske. På alle niveauer benyttes betegnelsen ”menneske” for at vise, at niveauerne i princippet kan sammenlignes.

Der er derfor gode grunde til at sammenligne Den Siriske Logos med et mikrokosmisk menneske. Det kan naturligvis ikke gøres i detaljer – kun i principper.

Artikel-De-Syv-Stråler-EA-Den-Nye-Tidsalders-psykologi
Download-fil: DE SYV STRÅLER - Den Nye Tidsalders Psykologi - Erik Ansvang


Artikel-De-Syv-Stråler-EA-Den-Nye-Tidsalders-psykologi
Læsefil med vendbare sider: DE SYV STRÅLER - Den Nye Tidsalders Psykologi