Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

DE SYV STRÅLER - Den Nye Tidsalders Psykologi
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-De-Syv-Stråler-EA-Den-Nye-Tidsalders-psykologi

DE SYV STRÅLER - Den Nye Tidsalders Psykologi (32 af 37)


E-bogen er en systematisk gennemgang af videnskaben om strålerne. Den begynder i Kosmos følges via solsystemet, planeterne og nationerne til mennesket.

DE SYV STRÅLER - Den Nye Tidsalders Psykologi (32 af 37)

8. KAPITEL

Den personlige stråleopbygning

 

De-Syv-Stråler-08-01-Den-nye-tids-psykologi

 

Nogle alternative terapeuter bruger psykiske metoder til at fastlægge den personlige stråleopbygning – eksempelvis pendul, kinesiologi, clairvoyance osv. Det kan imidlertid ikke anbefales. Kinesiologi (transformationspsykologi) er en udmærket terapiform, men metoden er sandsynligvis ikke i stand til at fastlægge strålerne.

Kinesiologi bygger kort fortalt på idéen om, at hvis meridianerne ikke er tilstrækkeligt opladede, vil det medføre svækkelse af muskulaturen. Derfor kan man, ved at spænde musklerne imod, aflæse eventuelle ubalancer i det fysisk-æteriske legeme. Men desuden påstår nogle kinesiologer, at de også er i stand til at bestemme mentallegemets, personlighedens og sjælens stråler. Der er overhovedet ikke grundlag for denne påstand. Frekvenserne i disse legemer kan ikke aflæses i det fysiske legemes muskulatur. Mentallegemets, personlighedens eller sjælens stråler kan derfor ikke kortlægges alene ud fra den fysiske hjernes reaktioner.

 

Pendulering

 

De-Syv-Stråler-08-02-Den-nye-tids-psykologi

 

Pendulet registrerer ubevidste impulser fra underbevidstheden, der overføres til pendulørens finger. Det er korrekt, at impulserne overføres til pendulørens finger, og derfor er det subtile muskelbevægelser, der sætter pendulet i svingninger. Dermed hentes der en ubevidst viden frem fra astralplanet – og så står man med samme problem som med kinesiologien.

Konklusionen er, at man aldrig skal acceptere en stråleanalyse alene på grundlag af en diagnose, der er stillet af andre – uanset metode – uden at resultatet gennemtænkes grundigt af personen selv på grundlag af en forståelse for, hvordan den pågældende stråle reelt kommer til udtryk i det praktiske liv.

At udføre en stråleanalyse for andre mennesker er en alvorlig sag og et stort ansvar, for hvis sjælens livsmål kommer til udtryk i sjælsstrålen, og personlighedens karakterområde ligger i personlighedsstrålen, så kan en forkert oplysning lede et menneske ind på en forkert livsbane.

Der er kun én person på Jorden, der kan afgøre, hvilke stråler et menneske har, og det er personen selv. Man skal derfor aldrig tage en definitiv beslutning, men altid betragte enhver stråleopbygning som en arbejdshypotese. Hvis man tager en endelig beslutning, der viser sig at være forkert, kan det resultere i et afsporet liv.

De-Syv-Stråler-08-03-Den-nye-tids-psykologiAlle har alle svagheder og styrker

Alle har karaktersvagheder og -styrker i deres natur. Eksempelvis kan ethvert menneske blive jaloux, men det betyder ikke, at alle mennesker har 6. stråle i deres stråleopbygning. Man skal holde øje med, hvilke karakterområder, der er typiske for den enkelte – dvs. styrker og svagheder, der viser sig i stærkere grad end hos andre mennesker.

Det anbefales, at man jævnligt reflekterer over sin stråleopbygning. Refleksion er den eneste metode, der kan anbefales, men den er vanskelig. Den kræver, at man udvider sin viden om strålerne, sådan at arbejdshypoteserne kan skabes på et sikkert grundlag. At kende sin stråleopbygning uden at vide, hvad strålerne står for, er selvfølgelig nytteløs.

Denne viden skal kombineres med en indre fornemmelse af, hvad der er rigtigt og forkert. Alle har en fornemmelse af, hvem de er, og hvis denne fornemmelse kombineres med en ærlig selvvurdering, er det reelt det mest sikre grundlag for fastlæggelse af den personlige stråleopbygning.

Artikel-De-Syv-Stråler-EA-Den-Nye-Tidsalders-psykologi
Download-fil: DE SYV STRÅLER - Den Nye Tidsalders Psykologi - Erik Ansvang


Artikel-De-Syv-Stråler-EA-Den-Nye-Tidsalders-psykologi
Læsefil med vendbare sider: DE SYV STRÅLER - Den Nye Tidsalders Psykologi