Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

DE SYV STRÅLER - Den Nye Tidsalders Psykologi
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-De-Syv-Stråler-EA-Den-Nye-Tidsalders-psykologi

DE SYV STRÅLER - Den Nye Tidsalders Psykologi (10 af 37)


E-bogen er en systematisk gennemgang af videnskaben om strålerne. Den begynder i Kosmos følges via solsystemet, planeterne og nationerne til mennesket.

DE SYV STRÅLER - Den Nye Tidsalders Psykologi (10 af 37)

3. KAPITEL

De 7 stråler og evolutionen på Jorden

 

De-Syv-Stråler-03-01-Den-nye-tids-psykologi

 

Efter gennemgangen af de tre overordnede niveauer − det kosmiske, det solare og det planetariske niveau − som fra menneskehedens synsvinkel er mere irrelevante – skal der nu fokuseres på Jorden. Og herefter skal der fokuseres på næste niveau − det enkelte menneskes stråleopbygning.

Det er hensigtsmæssigt først at undersøge den funktion, strålerne har i forhold til evolutionen. Evolutionen kan betragtes som det mest omfattende begreb, man kan beskæftige sig med her på planeten, for den inddrager alt liv i alle naturriger og på alle niveauer. I evolutionen her på Jorden repræsenterer de tre primære stråler reelt det, der i åndsvidenskaben kaldes de tre aspekter, og derfor kaldes de tre stråler for "aspektstråler". De har hver især en overordnet funktion i forhold til alle livsenheder, der er under udvikling

 

De tre aspektstråler

 

De-Syv-Stråler-03-02-Den-nye-tids-psykologi

 

1. aspekt

1. stråle står for kraftelementet og giver derfor den dynamiske evolutionsimpuls til alt, der lever og udvikler sig her på Jorden. 1. stråle er den kraft, der driver alle åndsenheder (monader) fremad i evolutionen.

 

De-Syv-Stråler-03-03-Den-nye-tids-psykologi

 

2. aspekt

2. stråle står for magnetisme, som resulterer i formbygning og dermed i udvikling af bevidsthed. 2. stråle er årsag til, at livsenheder bliver bevidste og derfor kan opfatte og kommunikere med sine omgivelser. Uden bevidsthedsaspektet ville der ikke være en evolution.

 

De-Syv-Stråler-03-04-Den-nye-tids-psykologi

 

3. aspekt

3. stråle står for aktiv intelligens, der er typisk for stofatomerne, og den sørger for, at der er stof og stofformer til rådighed, som bevidstheden kan udvikle sig i.

Strålerne fungerer derfor både som stråler og aspekter. Man kan sammenligne de tre stråler med et byggeprojekt:

 

Det kosmiske byggeprojekt

 

De-Syv-Stråler-03-08-Den-nye-tids-psykologi

 

1. stråle er "bygherren"

– der er ophavet til eller idéen, hensigten eller viljen bag byggeprojektet. Drivkraften bag projektet kan sammenlignes med penge, som er en nødvendig energi, hvis projektet skal realiseres.

2. stråle er "arkitekten"

På grundlag af "bygherrens" plan, idé og hensigt udarbejdes detaljerede arketyper, og de skaber grundlaget for manifestationen.

3. stråle er "bygmesteren"

– der har ansvaret for den detaljerede manifestation i stoflig form ved at stille stoffet til rådighed. "Bygmesteren" har ansvaret for de arketypiske former, og "bygningshåndværkerne" har ansvaret for at bygge de konkrete former. Der er på denne måde både en indre, usynlig kraft i formverdenen, der danner formerne, og den ydre form.

("Bygningshåndværkerne" er devariget eller de formskabende kræfter, som samtidig er formerne).

 

De-Syv-Stråler-03-05-Den-nye-tids-psykologi

 

Man kan derfor konkludere, at …

  • – der er en "bygherre", som er den guddommelige vilje og hensigt …
  • – der er en plan for evolutionen …
  • – og der er et kosmisk byggeprojekt, som er under udvikling.

De fire sekundære stråler

De fire sekundære stråler udtrykker de tre primære og grundlæggende kvaliteter på en mere specialiseret måde. De tre af de sekundære stråler er et mere specialiseret aspekt af de primære stråler.

  • 7. stråle er en mere konkret udgave af 1. stråle.
  • 6. stråle er et mere håndgribeligt udtryk for 2. stråle.
  • 5. stråle er en mere specialiseret udgave af 3. stråle.
  • 4. stråle udgør midtpunktet, der forener de primære og sekundære stråler. Den repræsenterer harmonien mellem de primære og de sekundære stråler.

Udvikling fra det konkrete til det abstrakte

I evolutionen er det de sekundære stråler, der først skaber udviklingen og manifesterer deres specifikke egenskaber, for mennesket begynder selvsagt ikke udviklingen på de højere, abstrakte niveauer. Al udvikling begynder i det konkrete og bevæger sig mod det abstrakte – fra form til idé og hensigt.

Menneskeheden erfarer derfor først hensigtens formmæssige udtryk. Eksempelvis har mennesket udviklet telegrafi, telefoni, television osv., som en forudsætning for, at det engang bliver i stand til at udvikle telepati.

For at forstå strålernes konkrete udtryk, er det nødvendigt at forstå, at det er de sekundære stråler, der har den vigtigste funktion. Derfor foregår udviklingen i begyndelsen på de sekundære og mere konkrete strålers præmisser, og efterhånden som mennesket forædler bevidstheden til højere og mere abstrakte udtryk, bliver det i stand til at udtrykke de primære strålers kvaliteter.

Artikel-De-Syv-Stråler-EA-Den-Nye-Tidsalders-psykologi
Download-fil: DE SYV STRÅLER - Den Nye Tidsalders Psykologi - Erik Ansvang


Artikel-De-Syv-Stråler-EA-Den-Nye-Tidsalders-psykologi
Læsefil med vendbare sider: DE SYV STRÅLER - Den Nye Tidsalders Psykologi