Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

DE SYV STRÅLER - Den Nye Tidsalders Psykologi
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-De-Syv-Stråler-EA-Den-Nye-Tidsalders-psykologi

DE SYV STRÅLER - Den Nye Tidsalders Psykologi (21 af 37)


E-bogen er en systematisk gennemgang af videnskaben om strålerne. Den begynder i Kosmos følges via solsystemet, planeterne og nationerne til mennesket.

DE SYV STRÅLER - Den Nye Tidsalders Psykologi (21 af 37)

Stråleanalyse

 

Alt er energi. Mennesket er energi. Viden om den samlede energistruktur er derfor en forudsætning for, at man kan lære sig selv at kende, som det man er – summen af flere energier. Det vil aldrig være muligt at nå til denne erkendelse ved hjælp af traditionel psykologi, som ikke har kendskab til menneskets indre legemer og bevidsthedstilstande. Men selvom man har indsigt i åndsvidenskab og strålelæren, er det vanskeligt at lave en sikker stråleanalyse, for det kræver, at man er i stand til at skelne imellem de forskellige aspekter. Ethvert menneske befinder sig i og udtrykker sig igennem flere legemer eller stofformer, og hvert legeme har sin egen stråle, frekvens eller kvalitet, som skal afdækkes.

 

De-Syv-Stråler-05-05-Den-nye-tids-psykologi

 

Et eksempel på hvor svært det i virkeligheden er, kan illustreres med spørgsmålet: Hvor meget af tænkningen er udtryk for fysisk hjerneaktivitet, og hvor meget er udtryk for aktivitet i mentallegemet? Ikke nok med det − følelserne blander sig også i tænkningen. Når en tanke toner frem i hjernebevidstheden, er man så i stand til at afgøre, om det var følelsen, der aktiverede tanken, eller tanken, der aktiverede følelsen? Eller kom impulsen eventuelt fra sjælen?

Når man vil analysere sin egen stråleopbygning, er det ikke nok at vide, hvilke strålekvaliteter, man råder over, og hvilke legemer de stammer fra. Det er heller ikke tilstrækkeligt at vide hvilke stråler, der er fremherskende og hvilke, der er mere nedtonede. På nuværende tidspunkt i udviklingen er det ikke muligt at adskille strålekvaliteterne og kategorisere dem, sådan at en stråleanalyse med sikkerhed kan belyse, hvornår en impuls kommer fra sjælen, hvornår den kommer fra mentallegemet, hvornår den stammer fra astrallegemet, og hvornår den er æterisk – osv.

En selvanalyse kræver hårdt arbejde, stor viden og ikke mindst betydelig indføling. Hvis man ikke er i stand til at kombinere sin viden om strålerne med indfølingsevne, er det ikke muligt at trænge ind i sin inderste natur, for en stor del af menneskets natur stammer fra følelseslivet, og derfor er den ikke underlagt den konkrete tænkning. Kombinationen er derfor en forudsætning for at omsætte strålelæren til en anvendelig stråleanalyse.

 

De-Syv-Stråler-05-06-Den-nye-tids-psykologi

Eksoterisk og esoterisk psykologi

Der er en afgørende forskel på esoterisk psykologi og traditionel eksoterisk psykologi. I esoterisk psykologi skaber kombinationen af strålevidenskaben og astrologien både en horisontal klassificering i forhold til egenskaber, og en vertikal klassificering i forhold til udviklingstrin. Esoterisk psykologi gør det muligt at vurdere, hvor meget mental kontakt et menneske har – og hvor meget sjælskontakt det har – osv.

Den esoteriske psykologi, der kombinerer strålevidenskaben og den esoteriske astrologi, giver mulighed for at klassificere og afgrænse menneskets egenskaber i både en vandret og en lodret dimension, og dermed kan den esoteriske psykologi give den suverænt mest præcise beskrivelse af et menneske.

Den mulighed har den almindelige eksoteriske psykologi ikke. Traditionel psykologi skelner stort set ikke mellem det mentale og det astrale – mellem tanker og følelser. Og sjælen som begreb eksisterer overhovedet ikke i det anerkendte psykologiske menneskesyn – for ikke at tale om højere bevidsthedsniveauer. Den traditionelle psykologi er reelt baseret på neurofysiologi, der betragter mennesket som en biologisk mekanisme, der består af cellefunktioner, og derfor er der ingen grund til at skelne mellem følelser og tanker, for den menneskelige psyke er alene et resultat af biologiske impulser i den fysiske hjerne.

Når åndsvidenskaben oplyser, at der bag den fysiske verden findes astrale dimensioner, og bag den astrale verden findes mentale dimensioner osv., så bliver det både muligt og vigtigt at skelne mellem følelser og tanker. Det er vigtigt, fordi tankeenergi er stærkere end følelsesenergi. Og hvis man vil afdække og kontrollere summen af uudviklede følelser i menneskets bevidsthed, er man nødt til at bruge tanken som det eneste mulige redskab til at realisere denne intention.

Verden, som den ser ud i dag, er ikke udtryk for tænkning, men for egoistiske følelser, grådighed og begær. Derfor lever størstedelen af menneskeheden, som reelt er en enhed eller én familie, i sult og fattigdom. Det er tænkeevnen og dermed forståelsen af årsag og virkning, der alene kan løse dette verdensproblem.

 

Strålerne for ånden, sjælen

og personligheden

 

De-Syv-Stråler-05-07-Den-nye-tids-psykologi

 

Et legeme er altid styret af én bestemt stråle. Det betyder, at samtlige stofpartikler i det pågældende legeme er betinget af den aktuelle stråle. Et legeme kan derfor ikke skifte mellem forskellige stråler og kvaliteter i livets løb − men det er en påstand, man af og til møder.

Et menneske skifter ikke stråler i løbet af en inkarnation. Selvanalysen går derfor ikke ud på at finde ud af, om man udtrykker en bestemt strålekvalitet i astrallegemet om morgenen og en anden om aftenen i et forsøg på at forklare skiftende følelsesmæssige stemninger. Opgaven er at finde ud af hvilken stråle, partiklerne i det pågældende legeme er betinget af.

Strålekombinationen i personlighedens legemer (mentallegemet, astrallegemet og det fysisk-æterisk legeme) er valgt af sjælen i samarbejde med Karmas Herrer[1], og personligheden kan ikke udskifte strålerne undervejs – og hvem ved i øvrigt, hvordan man i givet fald skulle bære sig ad med det?

Når åndsvidenskaben oplyser, at et legeme befinder sig på en bestemt stråle, er det udtryk for noget meget konkret, for det betyder, at legemet er en stofform, som består af partikler, der svinger på denne stråles frekvens. Hvis nogen påstår, at de har skiftet stråle, ville det betyde, at de har været i stand til at udskifte samtlige partikler i det aktuelle legeme. Og så skal man spørge, hvordan vedkommende bar sig ad med det. Man skal ikke gøre sig håb om at få en detaljeret videnskabelig indføring i en avanceret teknik, for konklusionen er, at ingen skifter stråler i livets løb.

De aspekter i mennesket, som er permanente i meget lange tidsrum, er ånden eller monaden, sjælen og de permanente atomer, (som samler stoffet til legemerne med de ønskede vibrationer). Ifølge åndsvidenskaben har disse aspekter derfor den samme stråle i mange liv.

 

De-Syv-Stråler-05-08-Den-nye-tids-psykologi

 

Ånden har samme stråle i hele evolutionen.

Sjælen har samme stråle i hele den individuelle udvikling.

Personligheden og legemerne har mulighed for

at skifte stråle mellem hver inkarnation.

 

Ånden eller monaden har samme stråle i milliarder af år, for det er ånden, der er menneskets inderste liv. Det gælder ikke alene mennesket, men også alle andre levende væsener. Ånden har derfor samme stråle i hele evolutionen.

Sjælen har samme stråle i en meget lang periode, selvom perioden er væsentlig kortere end åndens, for ifølge åndsvidenskaben blev sjælen først skabt som selvstændig enhed i forbindelse med individualiseringen for ca. 18½ millioner år siden. På dette tidspunkt bevægede mennesket sig fra dyreriget til menneskeriget[2]. Sjælen er ikke evig, for den opløses ved 4. indvielse[3]. Sjælen har derfor samme stråle i hele menneskets individuelle udvikling.

Sjælen skifter ikke stråle undervejs – undtagen i meget specielle tilfælde.

Personligheden og legemerne har til gengæld mulighed og behov for at skifte stråle mellem hver inkarnation, og det sker ofte, for det er netop ved hjælp af forskellige strålekombinationer, at mennesket udvikler sig og lærer forskellige aspekter af sig selv at kende.

 

Åndens permanente stråle,

sjælens relativt permanente stråle

og personlighedens og legemernes

skiftende stråler er fundamentet

for strålepsykologien.

 

 

_________________________________

[1] Karmas Herrer kaldes også Lipikaerne (sanskrit). Karma betyder "handlinger". Karmas Herrer er karmas "bogholdere" for menneskeheden, og de tilhører et meget højtstående hierarki af åndelige skabninger, der har til opgave at registrere årsager og virkninger i menneskets verden og omsætte dem til handlingsplaner.

[2] Se appendiks.

[3] Se appendiks.

_________________________________

Artikel-De-Syv-Stråler-EA-Den-Nye-Tidsalders-psykologi
Download-fil: DE SYV STRÅLER - Den Nye Tidsalders Psykologi - Erik Ansvang


Artikel-De-Syv-Stråler-EA-Den-Nye-Tidsalders-psykologi
Læsefil med vendbare sider: DE SYV STRÅLER - Den Nye Tidsalders Psykologi