Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

DE SYV STRÅLER - Den Nye Tidsalders Psykologi
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-De-Syv-Stråler-EA-Den-Nye-Tidsalders-psykologi

DE SYV STRÅLER - Den Nye Tidsalders Psykologi (16 af 37)


E-bogen er en systematisk gennemgang af videnskaben om strålerne. Den begynder i Kosmos følges via solsystemet, planeterne og nationerne til mennesket.

DE SYV STRÅLER - Den Nye Tidsalders Psykologi (16 af 37)

Frankrig, Indien og Italien

 

De-Syv-Stråler-04-05-Den-nye-tids-psykologi

Frankrig

 

Frankrig har en speciel stråleopbygning, for landet er præget af to intelligensstråler. Frankrig har en 3. stråle sjæl og en 5. stråle personlighed. Det er to gange tænkningens eller intellektets stråle. Sjælsstrålen giver adgang til abstrakt tænkning, og personlighedsstrålen udtrykker den konkrete, videnskabelige tænkning. Frankrig er derfor tænkningens land. Men på grund af 3. stråles indflydelse, er det også et folk med fleksibel tænkning. Frankrig har i århundreder præget Europa med sin personlighed og sin smag, og franskmændene har givet et stort bidrag til Vestens viden og tænkning gennem historien. Hvis franskmændene kan overvinde deres nationalisme og egoisme, kan de en dag lede verden åndeligt, men det sker først, når personlighedsstrålen underordner sig sjælsstrålen. Det vil først ske, når Frankrig opgiver sin nationale storhedsdrøm til fordel for visionen om menneskehedens enhed.

I åndsvidenskaben antydes det, at Frankrig vil komme med en stor psykologisk og sjælelig åbenbaring, som vil oplyse verdens tænkning, for det er angiveligt Frankrig, der en dag vil bevise sjælens eksistens.

 

De-Syv-Stråler-04-06-Den-nye-tids-psykologi

Indien

 

Indien har en 1. stråle sjæl og en 4. stråle personlighed, og da 4. stråle ikke er i inkarnation i denne periode, har inderne vanskeligt ved at udtrykke deres nationale særpræg. Det er en væsentlig årsag til, at der er kaos i Indiens politiske liv. Til gengæld ligger den kraftfulde 1. stråle inde bagved. Her må man huske, at inderne ikke alene er 5. rodraces 1. underrace, men udgør selve rodracen – den indoeuropæiske race. På et tidspunkt vil Indien begynde at markere sig som den indoeuropæiske mennesketypes overhoved. Det vil ske, når 4. stråle kommer i inkarnation og begynder at præge det politiske liv med harmoni.

Indien "skjuler lyset", og det lys vil – når det åbenbares for menneskeheden – skabe harmoni i formaspektet, dvs. på det fysiske plan. Man vil se tingene klart – sådan som de er – frigjort for blændværk og illusion. Det harmoniserende lys har Indien selv stærkt behov for, og når det engang er manifesteret, vil det medføre, at 1. stråle for kraft og lederskab kommer til at fungere rigtigt. Folkets vilje vil kunne ses i lyset af magthavernes beslutninger.

I denne forbindelse vil England igen træde ind i billedet, for Englands personlighedsstråle og Indiens sjælsstråle er identiske. Mange englændere er subjektivt knyttet til Indien gennem tidligere inkarnationer og relationer. Striden mellem England og Indien er stort set et familieanliggende i dette udtryks dybere forstand, og det skaber bitterhed– en ældre broders bitterhed over at se den yngre stjæle hans rettigheder.

 

De-Syv-Stråler-04-07-Den-nye-tids-psykologi

Italien

 

Italien har også en 4. stråle personlighed, og her ser man også kaotiske tilstande i det politiske liv, for italienske regeringer bevarer som regel kun magten i korte perioder. Samtidig præges italienerne af 6. stråle. Det er kommet til udtryk som en uhensigtsmæssig forherligelse af fortiden og en sentimental dyrkelse af katolicismen.

 

Japan, Kina, Polen og Rusland

 

De-Syv-Stråler-04-07b-Den-nye-tids-psykologi

Japan

 

Japan har en 7. stråle personlighed og en 1. stråle sjæl. Japans hurtige og effektive genopbygning efter krigen skyldes japanernes specielle respons på 7. stråle (orden og ceremoniel magi). Japanerne er meget autoritetstro og bundet af ældgamle ceremonier og dogmer, og når disse særpræg overføres til et teknologisk samfund, får man en meget målrettet reaktion, for japanerne underkaster sig let nye rytmer. Japanerne har på denne måde præsenteret 7. stråles gruppedynamik for verden.

 

De-Syv-Stråler-04-08-Den-nye-tids-psykologi

Kina

 

Kina har en 1. stråle sjæl, og nationen har ligesom Indien et stort kraft- og magtpotentiale. Når disse to nationer engang får styr på deres enorme folkemasser, vil de blive stærkt dominerende. Kinas 3. stråle personlighed garanterer samtidig en stor fleksibilitet og tilpasningsevne. Men i Kinas stråleopbygning er der ingen af de såkaldte "bløde" stråler (2., 4. og 6. stråle), og derfor er der tendens til kynisme og hensynsløshed.

Kina, Tyskland, England og Italien er "maskuline" nationer. Dermed menes der, at de er mentale, politiske, ledende, standardiserende, gruppebevidste, aggressive, magtfulde, interesseret i lov og ret, og de lægger vægt på race og imperium. Men de er samtidig inklusive og tænker i bredere baner.

 

De-Syv-Stråler-04-09-Den-nye-tids-psykologi

Polen

 

Polen har en 1. stråle sjæl og en 6. stråle personlighed. Det polske folk bærer på en fortid, der går langt tilbage i historien.

Det polske folk bærer på en fortid, der går langt tilbage i historien. Det polske folk har ansvaret for en stærk kulturel indflydelse på de omgivende nationer − og en åndelig tendens, som polakkerne tilsyneladende endnu ikke er fuldt bevidst om. Deres stædige fastholden ved territoriale besiddelser gør dem blinde for den sande værdi af nationens bidrag til verden. Da de er et stærkt følelsespræget og individuelt betonet folk, befinder de sig – inden for deres egne grænser – i en konstant tilstand af splittelse og disharmoni. De savner sammenhængskraft.

Deres psykologiske problem består i at opnå en integration, der kan baseres på overvindelsen af racehad. De skal løse deres nationale problem ved hjælp af god vilje og ikke ved egoistiske interesser. Deres reelle problem består i at skabe sande indre relationer.

 

De-Syv-Stråler-04-10-Den-nye-tids-psykologi

Rusland

 

Rusland har en 6. stråle personlighed og er derfor præget af idealisme og fanatisme. Fanatisme er afsporet idealisme, der kom til udtryk i kommunismen, hvor man gik til yderligheder i sit forsøg på at påtvinge hele Sovjetunionen et bestemt politisk system. Man forvekslede ligestilling med ensretning. Men inderst inde har Rusland en 7. stråle sjæl, og den positive side af 7. stråle er organisation og orden. Men i Rusland ser man foreløbig skyggesiden af 7. stråle, som er bureaukrati. Bureaukrati er organisation for organisationens egen skyld.

Russerne har gennemlevet århundreder med slaveri og undertrykkelse – først under forskellige zardømmer, og senere under kommunismen. Det russiske folk står foran en lang og vanskelig psykologisk proces, hvor de fra at have været umyndige og underdanige brikker i magthavernes spil, nu selv skal til at være ansvarlige for deres liv og hverdag.

Artikel-De-Syv-Stråler-EA-Den-Nye-Tidsalders-psykologi
Download-fil: DE SYV STRÅLER - Den Nye Tidsalders Psykologi - Erik Ansvang


Artikel-De-Syv-Stråler-EA-Den-Nye-Tidsalders-psykologi
Læsefil med vendbare sider: DE SYV STRÅLER - Den Nye Tidsalders Psykologi