Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

DE SYV STRÅLER - Den Nye Tidsalders Psykologi
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-De-Syv-Stråler-EA-Den-Nye-Tidsalders-psykologi

DE SYV STRÅLER - Den Nye Tidsalders Psykologi (5 af 37)


E-bogen er en systematisk gennemgang af videnskaben om strålerne. Den begynder i Kosmos følges via solsystemet, planeterne og nationerne til mennesket.

DE SYV STRÅLER - Den Nye Tidsalders Psykologi (5 af 37)

De syv chakraer i hovedet

 

For at forstå princippet er det vigtigt at vide, at der sker en ændring i menneskets chakrasystem i evolutionens lange løb. På et tidspunkt i udviklingen aktiveres der en repræsentation af alle syv chakraer i hovedet. Det sker, når mennesket har aktiveret de tre primære centre i hovedet – kroncentret, pandecentret og alta major centret – der repræsenterer de tre primære aspekter – 1., 2. og 3. aspekt. Samtidig dannes der fire sekundære centre i nærheden af alta major centret, og derfor har det højt udviklede menneske i virkeligheden syv aktive centre i hovedet – tre primære og fire sekundære. Den samme struktur er gældende for strålerne.

Måske bør det tilføjes, at denne udvikling ikke medfører, at de syv centre i legemerne sættes ud af funktion. Det betyder, at de nu har fået en ”relæstation” eller ”transformatorstation”, der samler og fokuserer energierne i hovedet. Menneskets udvikling er primært en bevidsthedsudvikling, og for det fysiske menneske medfører det, at udviklingen primært foregår i den æteriske del af den fysiske hjerne. Dette princip kan nu overføres på Den Siriske Logos. Ligesom mennesket har Den Siriske Logos syv primære chakraer. De svarer til de syv chakraer, som mennesket har i sine legemer. Men der er en væsentlig niveauforskel. Chakraerne i Den Siriske Logos består af syv solsystemer, hvoraf vores Solsystem er det ene.

 

De-Syv-Stråler-01-14-Den-nye-tids-psykologi

 

De syv solsystemer svarer til menneskets syv chakraer. Men hvis princippet overførers til et åndeligt udviklet menneske, giver det hermetiske aksiom belæg for at antage, at Den Siriske Logos også har syv chakraer i hovedet. Og på et eller andet tidspunkt i evolutionen opnår Den Siriske Logos det udviklingsstadie, hvor chakraerne i hovedet udvikles på samme måde som i hovedet på mennesket.

Spørgsmålet er nu, hvor disse hovedchakraer befinder sig, og åndsvidenskabens svar er, at det er de syv stjerner i Store Bjørn. De syv stjerner i Store Bjørn repræsenterer de syv chakraer i hovedet og er en parallel til de syv chakraer i menneskets hoved. Og her er kilden til de syv stråler. De syv stråler strømmer ind i denne del af Universet fra Store Bjørn.

 

Én stjerne – én stråle

 

De fleste kender stjernebilledet Store Bjørn, for i daglig tale kaldes det for Karlsvognen. Årsagen er, at placeringen af stjernerne med lidt fantasi kan forestille en vogn med en vognstang. Men Store Bjørn er større, for Karlsvognen er blot den inderste del af Store Børn, og fra disse syv stjerner strømmer syv energier eller de syv stråler ind i solsystemet efter princippet én stjerne én stråle.

Det er åndsvidenskabens svar på spørgsmålet: ”Hvor findes kilden til strålerne?” De strømmer fra Store Bjørns syv stjerner, der er den fjerneste kendte kilde til de syv stråler. Men hvor kilden til de syv stråler, der strømmer ind i Store Bjørn, befinder sig, vides ikke.

 

De-Syv-Stråler-01-15-Den-nye-tids-psykologi

 

Når dette solsystem udgør et chakra i Den Siriske Logos er det nærliggende at spørge: ”Hvilket chakra?” Sirius-systemet modtager én af de syv kosmiske stråler, der strømmer fra Store Bjørn, og denne stråle strømmer igennem alle syv solsystemer i Sirius-systemet. Denne overordnede stråle opdeles i syv understråler i Sirius-systemet, sådan at de enkelte understråler strømmer igennem hver sit solsystem i Sirius-systemet. En overordnet stråle opsplittes på denne måde i syv underordnede stråler.

 

De-Syv-Stråler-01-16-Den-nye-tids-psykologi

Planche - De Syv Stråler - Et overblik

Planchen kan forstørres ved at klikke på linket herover

 

Solsystemet modtager på denne måde en understråle fra Store Bjørn. Og denne understråle bliver herefter en overordnet stråle i solsystemet, idet denne stråle igen opsplittes i syv understråler. Åndsvidenskaben oplyser, at solsystemet modtager en af de primære stråler, og Sollogos er repræsentant for den kosmiske 2. stråle. 2. stråle manifesteres og håndteres altid af et hjertechakra. Konklusionen er derfor, at solsystemet udgør hjertechakraet i Den Siriske Logos. Det er forklaringen på, at himlen er blå. 2. stråles farve er nemlig blå, og derfor er naturens grundfarve blå. Åndsvidenskaben oplyser, at i forrige solsystem var den grøn, for dette solsystem var dengang et 3. stråle system.

 

De-Syv-Stråler-01-17-Den-nye-tids-psykologi

 

Et 2. stråle system

 

Dette solsystem er derfor et 2. stråle system, og når menneskeheden erfarer og erkender hvilke kvaliteter, 2. stråle repræsenterer, vil mange ting falde på plads i menneskets forståelse. Eksempelvis hvorfor kærlighed er et hovedtema.

 

De-Syv-Stråler-01-18-Den-nye-tids-psykologi

 

Hele solsystemet er gennemstrømmet af 2. stråle. Ikke kun selve Solen men alle solsystemets planeter – og dermed også Jorden – har 2. stråle som grundtone. Alt rummer derfor dybest set de kvaliteter, som 2. stråle står for.

 

Ethvert menneske som en helhed lever i et univers og på en planet, der konstant er målet for Guds kærlighed og ønske, og som konstant (som en følge af denne kærlighed) selv tiltrækkes og tiltrækker. Det tager menneskeheden ikke tilstrækkeligt i betragtning. Lærere, forældre og opdragere skulle erkende styrken i denne strålekraft og have tillid til den lov, der gør alting ”såre godt”.

Alice A. Bailey: Esoterisk psykologi I, s. 349

 

Når hele systemet gennemstrømmes af 2. stråle, præger det naturligvis tilværelsen på alle niveauer – fra Sollogos til atomet – og dermed bliver videnskaben om de syv stråler ekstremt detaljeret − og den får desuden relation til det individuelle liv. Der er derfor grund til at slå fast, at solsystemet i denne manifestationscyklus manifesterer 2. stråle og ingen andre.

 

– den dominerende stråle, den mest betydningsfulde indflydelse i solsystemet, er den store kosmiske anden stråle for kærlighed-visdom, en dualistisk stråle – dvs. en stråle, der kombinerer to store kosmiske principper og energier … Denne hovedstråle bestemmer både kvalitet og formål.

Alice A. Bailey: Esoterisk psykologi I, s. 348

Artikel-De-Syv-Stråler-EA-Den-Nye-Tidsalders-psykologi
Download-fil: DE SYV STRÅLER - Den Nye Tidsalders Psykologi - Erik Ansvang


Artikel-De-Syv-Stråler-EA-Den-Nye-Tidsalders-psykologi
Læsefil med vendbare sider: DE SYV STRÅLER - Den Nye Tidsalders Psykologi