Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

DE SYV STRÅLER - Den Nye Tidsalders Psykologi
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-De-Syv-Stråler-EA-Den-Nye-Tidsalders-psykologi

DE SYV STRÅLER - Den Nye Tidsalders Psykologi (17 af 37)


E-bogen er en systematisk gennemgang af videnskaben om strålerne. Den begynder i Kosmos følges via solsystemet, planeterne og nationerne til mennesket.

DE SYV STRÅLER - Den Nye Tidsalders Psykologi (17 af 37)

Spanien, Tyskland, USA og Østrig

 

De-Syv-Stråler-04-11-Den-nye-tids-psykologi

Spanien

 

Spanien har en 7. stråle personlighed og en 6. stråle sjæl – altså den modsatte stråleopbygning af Ruslands. Når 6. stråle er til stede, er der først tilbøjelighed til at udtrykke 6. stråles skyggeside, som er grusomhed, og de tilbøjeligheder har man set både i Spanien og Rusland. Fanatisme er kendetegnet ved, at den retter al kraft mod et begrænset område, og vil gøre alt for at fremme sin egen sag – herunder at gå til yderligheder.

Spaniens motto − "Jeg spreder skyerne" − hentyder til den opgave, som Spanien engang skal løfte i en fjern fremtid. Spanien får ansvaret for at skabe balance mellem videnskabelig magi og den fremtidige religions magi.

 

De-Syv-Stråler-04-12-Den-nye-tids-psykologi

Tyskland

 

Tyskland har en 1. stråle personlighed, og her ser man grundlaget for, at Tyskland i århundreder har været udgangspunktet for utallige krige, der kulminerede med de to verdenskrige. Men Tyskland har desuden en 4. stråle sjæl, og det er forklaringen på de mange tyske kunstnere, kulturpersonligheder og filosoffer, der har præget historien. Tyskland befinder sig nu i en nøgleposition i Europa som en stærk økonomisk stormagt. Tysklands 4. stråle er garant for en fremtid, hvor harmoni og skønhed vil præge landet og dets relationer.

 

De-Syv-Stråler-04-13-Den-nye-tids-psykologi

USA

 

USA har en 6. stråle personlighed, og bemærk at russerne og amerikanerne reelt forstår hinanden, og derfor benytter de samme metoder og har identiske reaktioner på væsentlige områder. I Rusland havde man fanatisk kommunisme, og i USA har man fanatisk kapitalisme. Men USA har ligesom England en 2. stråle sjæl, og derfor har det været muligt at opbygge et multietnisk samfund i USA. 2. stråle er i lange perioder kommet til udtryk som den altfavnende nation, som altid var parat til at hjælpe, men i dag er denne positive holdning ved at blive erstattet af den altdominerende politibetjent, som med magt vil tvinge andre nationer til at leve efter amerikanske livsværdier, på trods af at de er i modstrid med de andre nationers værdinormer og interesser.

 

De-Syv-Stråler-04-14-Den-nye-tids-psykologi

Østrig

 

Østrig har en 5. stråle personlighed, og der er ikke mange europæiske nationer med en personlighed, der er præget af evnen til naturvidenskabelig tænkning. Østrig har en 4. stråle sjæl, og Europa har da også oplevet østrigernes evne til at kombinere viden og kunst til gavn for verden. Østrigs motto er: "Jeg tjener den oplyste vej".

 

Skandinavien

 

De-Syv-Stråler-04-15-Den-nye-tids-psykologi 

 

Danmark, Norge og Sverige er én nation

Skandinavien er interessant, for muligvis har Danmark, Norge og Sverige ingen selvstændige stråler. Den tibetanske mester Djwhal Khul oplyser nemlig, at de fire skandinaviske nationer – Danmark, Norge og Sverige (muligvis også Island) – reelt udgør én nation. Skandinavien som samlet nation har naturligvis både en sjælsstråle og en personlighedsstråle, men Djwhal Khul har ikke oplyst hvilke.

Djwhal Khul oplyser, at de herskende tegn for Skandinavien er Vægten og dermed 7. stråle samt Krebsen og dermed 4. stråle.[1]

Som sagt oplyser den tibetanske mester intet om Skandinaviens stråleopbygning, men hvis man skal gætte på en personlighedsstråle, kan man forsøge at finde et markant fællestræk, der adskiller de skandinaviske lande fra andre nationer. Et rimeligt gæt på én stråle, der går igen i de skandinaviske lande, må det være 7. stråle for ceremoniel orden. De skandinaviske lande er suveræne til organisation, systemer og regler. Og i de skandinaviske nationer mærker man også en af 7. stråles skyggesider, for der er et udbredt bureaukrati.

Et forsigtigt gæt på Skandinaviens sjælsstråle må være 2. stråle for kærlighed-visdom. Skandinaverne har udviklet et enestående og verdenskendt socialt system, som reelt er kærlighed sat i system. Det er et udtryk for 2. stråle, for 2. stråle kommer bl.a. til udtryk som sympati for de svage i samfundet.

 

 

_________________________________

[1] Alice A. Bailey: The Destiny of the Nations, s. 67

_________________________________

Artikel-De-Syv-Stråler-EA-Den-Nye-Tidsalders-psykologi
Download-fil: DE SYV STRÅLER - Den Nye Tidsalders Psykologi - Erik Ansvang


Artikel-De-Syv-Stråler-EA-Den-Nye-Tidsalders-psykologi
Læsefil med vendbare sider: DE SYV STRÅLER - Den Nye Tidsalders Psykologi