Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

DE SYV STRÅLER - Den Nye Tidsalders Psykologi
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-De-Syv-Stråler-EA-Den-Nye-Tidsalders-psykologi

DE SYV STRÅLER - Den Nye Tidsalders Psykologi (18 af 37)


E-bogen er en systematisk gennemgang af videnskaben om strålerne. Den begynder i Kosmos følges via solsystemet, planeterne og nationerne til mennesket.

DE SYV STRÅLER - Den Nye Tidsalders Psykologi (18 af 37)

Strålerne og deres farver

 

De-Syv-Stråler-04-18-Den-nye-tids-psykologi

 

"I begyndelsen var Ordet …" eller den skabende lydvibration. Det er en banalitet at sige, at lyd er farve, og at farve er lyd, men sådan er det ikke desto mindre. Her skal der imidlertid ikke fokuseres på lyden som lyd, men på lydens farvevirkninger.

Ethvert menneske i menneskeheden er påvirket af en af de 7 stråler, og derfor vil én farve og én tone være fremherskende, og gradueringer og nuanceringer i tone og farve er utallige. Enhver stråle har sine understråler, som den dominerer over. Den fungerer som en synteseskabende stråle.

De 7 stråler er forbundet med spektrets 7 farver. Det er den røde, blå, gule, orange, grønne og violette stråle. Dertil kommer den indigo stråle – som sammenfatter dem alle i en syntese.

Farverne rød, blå og gul er primærfarver, og de kan ikke reduceres. De er de tre hovedstrålers farver.

 

Primære og sekundære farver

 

1. stråle: RØD - Vilje eller kraft

2. stråle: BLÅ - Kærlighed-visdom

3. stråle: GUL - Aktiv intelligens

4. stråle: ORANGE - Harmoni gennem konflikt

5. stråle: GRØN - Konkret viden og videnskab

6. stråle: VIOLET - Hengivenhed og idealisme

7. stråle: INDIGO - Ceremoniel orden og magi

Alice A. Bailey: Esoterisk psykologi I, s. 154

 

Det skabende ord og de skabende farver

Da Logos intonerede det kosmiske ord for solsystemet, vældede der tre enorme strømme af farver frem. Næsten samtidigt delte de sig i yderligere fire farver, og det resulterede i de syv strømme af farver, der gør manifestation mulig. Disse syv farver er ifølge H.P. Blavatsky i Den Hemmelige Lære, Vol. III:

 

De syv farver ifølge H.P. Blavatsky

 

De-Syv-Stråler-04-20-Den-nye-tids-psykologi

 

1. stråle

Vilje eller kraft

Eksoterisk farve: Orange
Esoterisk farve: Rød

 

2. stråle

Kærlighed-visdom

Eksoterisk farve: Indigo med et skær af purpur
Esoterisk farve: Lys blå

 

3. stråle

Aktiv intelligens og tilpasning

Eksoterisk farve: Sort
Esoterisk farve: Grøn

 

4. stråle

Intuition. Harmoni. Skønhed. Kunst.

Eksoterisk farve: Elfenben
Esoterisk farve: Gul

 

5. stråle

Konkret viden eller videnskab

Eksoterisk farve: Gul
Esoterisk farve: Indigo

 

6. stråle

Abstrakt idealisme. Hengivenhed

Eksoterisk farve: Rød
Esoterisk farve: Sølv-rosa

 

7. stråle

Ceremoniel orden eller magi

Eksoterisk farve: Hvid
Esoterisk farve: Violet

 

Den tibetanske mester Djwhal Khul oplyser, at de syv farvestrømme var et resultat af Logos' meditation. Logos mediterede, aktiverede tankeprocessen, formulerede tanken mentalt, formede en ideel verden og opbyggede den i tankestof. I samme øjeblik blev det objektive univers skabt og udstrålede de syv farver med den dybblå eller indigo farvetone som en undertone af syntese. På denne baggrund kan man sige følgende om farver og form:

  • Farve har relation til meditation og derfor også til form.
  • Farve er et resultat af lyd, der intoneres som højdepunktet i meditationen.
  • I de syv farver ligger menneskets evne til at gøre det samme som Logos – at opbygge.

o Farver har bestemte virkninger på de forskellige legemer og på de bevidsthedsplaner, hvor legemerne fungerer. Når man ved hvilken farve, der stammer fra hvilket plan, og derfor kender planets grundfarve, så har man opfattet den fundamentale hemmelighed om mikrokosmos' udvikling og kan opbygge legemerne på grundlag af de samme love, som Logos benyttede, da Han opbyggede sit objektive solsystem.

Hemmeligheden om strålemeditation vil til sidst blive åbenbaret for mennesket på indvielsesvejen.

 

Forskellene i farverne

 

De-Syv-Stråler-04-19-Den-nye-tids-psykologi

 

"Farve er den form, som en kraft antager, alt efter hvilken rytme den bevæger sig i, og om dens virksomhed og bevægelse hæmmes eller ikke hæmmes af det materiale, som den arbejder igennem. I sætningen ligger nøglen til løsningen på problemet vedrørende forskellene i farverne både på de højere planer og på de lavere."

Alice A. Bailey: Breve om okkult meditation

 

Stoffets relative tæthed og modstand mod nedstrømningen af kraft og liv forklarer meget vedr. farveforskellene. De farver, der kan ses i det uudviklede menneskes aura og i gennemsnitsmenneskets aura er helt forskellige. Årsagen er, at det uudviklede menneskes stofvibration er langsom, mens gennemsnitsmenneskets er betydeligt hurtigere. Den ene har en langsom, træg og tung rytme, mens den andens rytme pulserer og bevæger sig med stor hastighed. Det medfører, at det materiale, som legemerne er opbygget af, får større og hurtigere bevægelighed.

 

"Derfor skal det understreges, at efterhånden som menneskeheden gør fremskridt som en kollektiv enhed, bliver de, der betragter den fra et højere plan, opmærksom på de løbende forbedringer af de farver, der viser sig, og af den større renhed og klarhed i farven i menneskehedens aura – en aura, der er sammensat af auraer af alle menneskers auraer."

Alice A. Bailey: Breve om okkult meditation

 

Grupper af mennesker, der samles på grund af lighed i vibration, har omtrent samme grundfarve, men i nuance og tone vil der være adskillige mindre forskelle. Farven fra store menneskemasser undersøges og vurderes af Hierarkiet. På den måde bedømmer medlemmer af Hierarkiet det stadie, der er opnået, og hvilke fremskridt, der er gjort.

 

De-Syv-Stråler-04-21-Den-nye-tids-psykologi

 

Som nævnt består nationer af grupper af mennesker, og dermed bliver nationer identiteter, der danner en slags kollektiv eller fælles bevidsthed. Når de fleste nationer på det nuværende udviklingstrin først og fremmest giver udtryk for nationens personlighedsstråle, skyldes det befolkningens gennemsnitlige udviklingsniveau. Hovedparten i en befolkning er det, man kalder "almindelige mennesker" eller "gennemsnitsmennesker". Denne store gruppe, skaber den offentlige mening eller den kollektive bevidsthed. Men i nationerne findes der desuden mennesker, der er længere på udviklingsvejen. Nogle er aspiranter, mens andre er nået så langt, at de betragtes som mestrenes disciple.

Strålerne er energi, og energi skelner ikke mellem almindelige mennesker, aspiranter, disciple, indviede og mestre. Energien strømmer ind i det enkelte menneske, som administrerer energien forskelligt. Åndsvidenskaben oplyser, at menneskets udviklingsniveau har relation til forholdet mellem strålekvaliteterne og de centre og chakraer, de strømmer igennem.

Artikel-De-Syv-Stråler-EA-Den-Nye-Tidsalders-psykologi
Download-fil: DE SYV STRÅLER - Den Nye Tidsalders Psykologi - Erik Ansvang


Artikel-De-Syv-Stråler-EA-Den-Nye-Tidsalders-psykologi
Læsefil med vendbare sider: DE SYV STRÅLER - Den Nye Tidsalders Psykologi