Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

DE SYV STRÅLER - Den Nye Tidsalders Psykologi
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-De-Syv-Stråler-EA-Den-Nye-Tidsalders-psykologi

DE SYV STRÅLER - Den Nye Tidsalders Psykologi (7 af 37)


E-bogen er en systematisk gennemgang af videnskaben om strålerne. Den begynder i Kosmos følges via solsystemet, planeterne og nationerne til mennesket.

DE SYV STRÅLER - Den Nye Tidsalders Psykologi (7 af 37)

Primære og sekundære stråler

 

På denne måde er der skabt en differentiering, for når der findes "primære stråler", må der også findes "sekundære stråler". De sekundære stråler opstår som en vekselvirkning mellem de primære. I stedet for at betragte de tre primære aspekter som energier, der opbygger og beliver et system, kan man se dem som energier, der strømmer rundt i det system, der er opbygget. Næste trin i studiet af de syv stråler er at undersøge, hvordan de tre primære stråler griber ind i hinanden og vekselvirker på en måde, der fremkalder de fire sekundære stråler. Princippet kan illustreres på denne måde:

 

De-Syv-Stråler-02-05-Den-nye-tids-psykologi

Den sekundære 7. stråle er en spejling af den primære 1. stråle.
Den sekundære 6. stråle er en spejling af den primære 2. stråle.
Den sekundære 5. stråle er en spejling af den primære 3. stråle.
Den sekundære 4. stråle forbinder de sekundære med de primære.

 

Åndsvidenskaben giver ikke et klart svar på, hvordan de tre primære stråler fremkalder de fire sekundære stråler, men det hermetiske aksiom siger: "Som foroven således også forneden. Som i det store således også i det små. Som i det ydre således også i det indre." Hvis studiet bygger på dette grundlag, medfører det, at manifestation på lavere niveauer er udtryk for spejling af højere principper ned på et lavere niveau − og sandsynligvis sker det ved, at 4. stråle forbinder og skaber ligevægt mellem de primære og de sekundære stråler, for den tibetanske mester Djwhal Khul siger, at:

 

"4. stråle harmoniserer virkningen

af de tre primære stråler."

 

Fra én kosmisk stråle til syv planetariske

Konklusionen er derfor, at Sollogos skaber syv stråler i sit system, men der er ikke tale om de syv kosmiske stråler, men syv understråler under den kosmiske 2. stråle. Der er derfor ikke én stråle i systemet. Set fra en planetarisk synsvinkel er der syv stråler.

De syv stråler strømmer nu ind i det planetariske system, og åndsvidenskaben fortæller, at de strømmer fra Solen ud til solsystemets syv hellige planetsystemer. De syv hellige planeter gennemstrømmes naturligvis af alle syv stråler, på samme måde som Sollogos modtager alle syv stråler fra Store Bjørn. Og her sker det samme som for Sollogos’ vedkommende, for de enkelte planeter reflekterer kun én af de syv stråler, som de modtager fra Sollogos.

Konklusionen er, at planeterne repræsenterer den stråle, de hver især reflekterer, på samme måde som Sollogos repræsenterer 2. stråle. Hver af de syv hellige planeter tilbagekaster én af disse understråler, som derfor repræsenterer denne planetariske Logos’ personlige udstråling, som farver og betinger alt, hvad der er i planetens eget system.

 

Solen og planeterne

 

De-Syv-Stråler-02-06-Den-nye-tids-psykologi

 

I forbindelse med solsystemets skabelse blev der dannet en gigantisk stjernetåge af roterende stof, som på grund af centrifugalkraften fladede ud og dannede roterende stofringe. Herefter belivede de syv planetariske Logoi stoffet i hver sin roterende stofring, og begyndte at opsamle stof og danne planeter af det. Stoffet, som den enkelte planet samlede for at forme planetens masse, havde samme vibration eller stråle som den pågældende Planetlogos, og det medførte, at alt stof, der fandtes og stadig findes på planeten, er præget af en specifik vibration eller strålekvalitet.

 

De-Syv-Stråler-02-07-Den-nye-tids-psykologi

 

Det medfører også, at vores planetsystem består af syv forskellige planettyper, der gennemstrømmes af hver sin stråle.

Sollogos kan sammenlignes med en menneskekrop med organer, og som bekendt er der meget stor forskel på organernes funktioner, men tilsammen udgør de både ligeværdige og lige vigtige funktioner i organismen. Fjerner man et af de primære organer, dør hele organismen. Det sammen princip gælder i Solsystemet. Planeterne er meget forskellige, for de har hver deres specielle funktion og udtrykker forskellige strålekvaliteter i solsystemets organisme. Planeterne supplerer og kompletterer hinanden.

Planeterne repræsenterer hver i sær specifikke kvaliteter, og derfor kaldes de for "universiteter" i åndsvidenskaben. Forklaringen er, at hvis en højt udviklet livsenhed har behov for at få erfaring om én af de planetariske stråler, så inkarnerer denne livsenhed på den aktuelle planet. Den tibetanske mester Djwhal Khul oplyser, at navnlig de hellige planeter fungerer som en form for "universiteter", hvor livsenheder fra andre planeter kan få en specialiseret uddannelse.

Det skal tilføjes, at det for det første er meget få, der får denne mulighed, og for det andet er det alene mestre, der har mere end 6. indvielse, der kan komme på tale, for på dette høje udviklingsniveau skal mesteren vælge mellem syv kosmiske veje til sin fortsatte udvikling, og nogle af vejene kræver uddannelse på andre planetsystemer, hvor mesteren må tilegne sig viden om systemernes specifikke energier eller strålekvaliteter.

Det kosmiske hjertechakra

Dette solsystem administrerer den kosmiske 2. stråle i solkonstellationen Sirius, og dermed fungerer solsystemet som et kosmisk hjertechakra. Ordet chakra betyder "hjul". Chakraerne har fået denne betegnelse på grund af deres hvirvlende udseende. Når de er i fuld aktivitet, ligner de hjul af levende ild. De kaldes også "lotusblomster".

Åndsvidenskaben oplyser, at et hjertechakra altid har tolv "kronblade". Denne mystiske information skyldes, at hjertechakraet har en frekvens, der skaber tolv "blade", fordi chakraets rotation på en sinuskurve danner tolv bølgetoppe, der svarer til dets bølgelængde.

Når et hjertechakra har tolv "blade", er det logisk at antage, at hvert blad repræsenterer et planetsystem, og derfor må der være tolv planetsystemer i dette solsystem. På nuværende tidspunkt er der kun fundet ni planeter i solsystemet – hvis Pluto medregnes − for i modsætning til astronomerne, kategoriseres Pluto som en planet i åndsvidenskaben på grund af dens energimæssige indflydelse på systemet. Konklusionen er derfor, at der endnu er tre ukendte planetsystemer i solsystemet. Og da syv hellige og tre ikke-hellige planeter er kendt af åndsvidenskaben, må man formode, at de to ukendte planeter må være ikke-hellige.

 


De-Syv-Stråler-02-08-Den-nye-tids-psykologi

De hellige planeter er vist i en cirkel.
De kendte ikke-hellige planeter er markeret med et X.

Planche - Hellige og ikke hellige planeter

Planchen kan forstørres ved at klikke på linket herover

 

Der findes derfor syv hellige

og fem ikke-hellige planetsystemer

i solsystemet.

Artikel-De-Syv-Stråler-EA-Den-Nye-Tidsalders-psykologi
Download-fil: DE SYV STRÅLER - Den Nye Tidsalders Psykologi - Erik Ansvang


Artikel-De-Syv-Stråler-EA-Den-Nye-Tidsalders-psykologi
Læsefil med vendbare sider: DE SYV STRÅLER - Den Nye Tidsalders Psykologi