Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

DE SYV STRÅLER - Den Nye Tidsalders Psykologi
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-De-Syv-Stråler-EA-Den-Nye-Tidsalders-psykologi

DE SYV STRÅLER - Den Nye Tidsalders Psykologi (12 af 37)


E-bogen er en systematisk gennemgang af videnskaben om strålerne. Den begynder i Kosmos følges via solsystemet, planeterne og nationerne til mennesket.

DE SYV STRÅLER - Den Nye Tidsalders Psykologi (12 af 37)

Strålernes navne

og dobbeltaspekter

 

De-Syv-Stråler-03-10-Den-nye-tids-psykologi

 

1. stråle:

Vilje og kraft – dynamisk energi, magt, ledelse

Indadtil = Stabiliseret magt, udholdende kraft, klippegrund.
Udadtil = Befriende energi, barrierenedbrydende, eksplosiv.

 

2. stråle:

Kærlighed-visdom – helhed, intuition, vejledning

Indadtil = Visdom, indsigtsfuld, helhedsforstående.
Udadtil = Kærlighed, empatisk, medfølende.

 

3. stråle:

Aktiv intelligens – tilpasning, kreativitet, filosofi

Indadtil = Intelligens, abstrakt tænkende, kreativ.
Udadtil = Aktivitet, fleksibelt handlende, tilpasningsevne.

 

4. stråle:

Harmoni gennem konflikt – skønhed, kunst

Indadtil = Harmoni, skønhedsskabende, æstetisk.
Udadtil = Konflikt, konfronterende, problemløsende.

 

5. stråle:

Konkret viden – intellekt, forståelse, videnskab

Indadtil = Videnskab, eksakt viden, præcision, forskning.
Udadtil = Konkret praksis eksperimenterende, analytisk, teknisk.

 

6. stråle:

Abstrakt idealisme – hengivenhed, mystik

Indadtil = Hengivenhed, mild, modtagelig, rummelig.
Udadtil = Idealisme, glødende intens, aspirerende.

 

7. stråle

Ceremoniel orden – lovmæssighed, magi, skabelse

Indadtil = Lov og orden, bevarende, opretholdende.
Udadtil = Manifestation, skabende, reorganiserende.

 

De syv stråler og

Hierarkiet

 

De syv stråler er ikke kun de kræfter, der skaber systemet, for systemet er skabt for milliarder af år siden, og systemet fungerer stadig. Strålernes energier befinder sig desuden som frie, strømmende energier i systemet, og det er de energier, Hierarkiet eller Det Store Hvide Broderskab bruger til at styre naturrigerne.

Hierarkiet fungerer som mellemled mellem Shamballa"Centret hvor Guds vilje er kendt" … eller "bygherren" – og Hierarkiet er "arkitekten", som har til opgave at omsætte bygherrens hensigt og idé med bygningsværket til virkelighed. Det er derfor Hierarkiet, der er ansvarlig for, at livet i denne verden skabes og udvikles … og med "verden" menes der alle naturriger. Hierarkiet har derfor ansvaret for både mineralriget, planteriget, dyreriget og menneskerigets samlede og indbyrdes afhængige udvikling, og Hierarkiet udgør selv det 5. naturrige – det overmenneskelige rige.

 

Kommandovejen

 

De-Syv-Stråler-03-11-Den-nye-tids-psykologi

Planche - Kommandovejen

Planchen kan forstørres ved at klikke på linket herover

 

SHAMBALLA

Strålen for kraft eller hensigt.

1. aspekt.
Viljesenergi.

- videre til ...

HIERARKIET

Strålen for kærlighed-visdom.

2. aspekt.
Kærlighedsenergi.

- videre til ...

MENNESKEHEDEN

Strålen for aktiv intelligens.

3. aspekt.
Mentalenergi eller tankeenergi.

 

Det er Det Store Hvide Broderskabs opgave at registrere Planetlogos’ hensigt – der i sin natur er ren energi og derfor formløs – og give den et konkret udtryk i de lavere naturriger med mineraler, planter, dyr og mennesker, der er under udvikling.

 

Menneskets planetariske position

 

De-Syv-Stråler-03-12-Den-nye-tids-psykologi

 

Mennesket er forbindelsesleddet mellem de lavere og de højere naturriger. Hensigten er en vibration, en lyd eller en farve, og Hierarkiets mestre behersker nogle teknikker, som gør det muligt at give vibrationen form. Og Hierarkiets redskaber er de syv stråler. Hierarkiet påvirker stoffet ved hjælp af strålerne, og dermed skabes de resultater, der ligger i evolutionsplanen.

Resultaterne kommer til udtryk i en fremadskridende bevidsthedsudvikling i alle naturriger – ikke kun i menneskeriget – og derfor eksisterer der i naturen et cyklisk udviklingsmønster, som potentielt rummer og manifesterer udviklingen af bestemte egenskaber, efterhånden som udviklingen skrider frem. Hierarkiet kender evolutionsplanen, de kender de egenskaber, der skal udvikles i alle naturriger og i menneskeheden. Men hvordan får de menneskeheden til at gøre det, de ønsker?

Åndsvidenskaben oplyser, at de lader bestemte strålekvaliteter strømme ind i systemet, mens de sørger for, at andre strålekvaliteter holdes tilbage. En indstrømning af en ny strålekvalitet udvikler nye egenskaber, og de nye egenskaber fremkalder en ændring af civilisationen. Det er ikke så abstrakt, som det umiddelbart kan lyde. Det er faktisk meget konkret.

Et eksempel er udviklingen af nutidens teknologiske tidsalder. 5. stråle er den konkrete tænknings stråle eller naturvidenskabens stråle. I middelalderen havde menneskeheden ingen eller ganske lidt teknologi, og derfor benyttede man helt andre redskaber i hverdagen. Hierarkiet besluttede – i overensstemmelse med evolutionsplanen – at udvikle en teknologisk baseret civilisation, og mestrene anvendte strålerne til opfyldelse af denne hensigt. Det lod derfor 5. stråles energier strømme ind i menneskeheden, og dermed stimulerede det den naturvidenskabelige tænkning.

Men indstrømning af en bestemt strålekvalitet er ikke tilstrækkelig. Den ønskede udvikling forudsætter, at der er tilstrækkeligt mange mennesker i inkarnation, som responderer på den indstrømmende energi – og dvs. at disse mennesker har 5. stråle som sjælsstråle eller som personlighedsstråle. I et tankeklima, der er gennemstrømmet af 5. stråles egenskaber, kan disse mennesker med lethed udtrykke deres potentialer, fordi de svinger på samme vibration. Hierarkiet lader derfor både en bestemt energi gennemstrømme naturrigerne, og desuden lader mestrene en mennesketype med affinitet til denne energitype inkarnere − og i løbet af bare 4-500 år forvandles verden af denne kombination.

Artikel-De-Syv-Stråler-EA-Den-Nye-Tidsalders-psykologi
Download-fil: DE SYV STRÅLER - Den Nye Tidsalders Psykologi - Erik Ansvang


Artikel-De-Syv-Stråler-EA-Den-Nye-Tidsalders-psykologi
Læsefil med vendbare sider: DE SYV STRÅLER - Den Nye Tidsalders Psykologi