Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

DE SYV STRÅLER - Den Nye Tidsalders Psykologi
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-De-Syv-Stråler-EA-Den-Nye-Tidsalders-psykologi

DE SYV STRÅLER - Den Nye Tidsalders Psykologi (15 af 37)


E-bogen er en systematisk gennemgang af videnskaben om strålerne. Den begynder i Kosmos følges via solsystemet, planeterne og nationerne til mennesket.

DE SYV STRÅLER - Den Nye Tidsalders Psykologi (15 af 37)

4. KAPITEL

Strålerne & nationerne

 

De-Syv-Stråler-04-01-Den-nye-tids-psykologi

 

En nation kan derfor opfattes som et individ eller et menneske, der har et særpræg, og det skyldes primært to ting. Det skyldes for det første nationens strålekvalitet og for det andet den nationale tankeform. Den nationale tankerform er udtryk for, hvordan landets indbyggere har tænkt i årtusinder, og denne tankeform overskygger og præger alle, der fødes i den pågældende nation.

Desuden skal nationens alder tages i betragtning. Nationer kan være ældre eller yngre – eller mere eller mindre udviklede, for på nøjagtig samme måde som et menneske har en nation både et personlighedsaspekt og et sjælsaspekt. Det vil logisk set medføre, at en nation også har et åndeligt aspekt eller en monade, men fordi det er urealistisk at beskæftige sig med dette aspekt, omtales det ikke i åndsvidenskaben.

Nationens sjælsstråle og personlighedsstråle

Når man analyserer en nation, er det alene muligt at iagttage nationens sjælsstråle og personlighedsstråle – altså henholdsvis de overordnede, dybere og mere subtile og usynlige aspekter samt de underordnede, ydre og mere synlige aspekter i nationens natur. En nation giver derfor altid udtryk for to stråler, som tilsammen udgør nationens karakteristika, men det er først og fremmest nationens personlighedsstråle, der danner grundlag for den almindelige opfattelse af de nationale særpræg og forskelligheder.

Det er udelukkende de største åndelige begavelser i nationen, der gradvis fornemmer og udtrykker sjælsstrålen i en nation, men det er samtidig den strålekvalitet, der er den vigtigste, for det er den, der kan bidrage til skabelse af fred og verdensharmoni.

Angsten for globalisering og tab af nationale karakteristika er derfor ubegrundet. Nationerne vil altid bevare deres nationale særpræg som en uforanderlig grundtone, men samtidig må man huske, at alle nationer udvikler og forandrer sig − og har altid gjort det. En nations stråler vil altid bevare nationens særpræg, men dette særpræg vil komme til udtryk på stadig nye måder.

 

Australien, Brasilien og England

 

De-Syv-Stråler-04-30-Den-nye-tids-psykologi

Planche - Stålerne og Nationerne

Planchen kan forstørres ved at klikke på linket herover

 

De-Syv-Stråler-04-02-Den-nye-tids-psykologi

Australien

 

Australien er en af de fem verdensdele, og nationen er forudset til at være et af hjemstederne for den kommende 5. rodraces 6. underrace – Den Nye Tidsalders mennesketype. Australien vil derfor opleve en opblomstring og en storhedsperiode i de kommende årtusinder.

 

De-Syv-Stråler-04-03-Den-nye-tids-psykologi

Brasilien

 

Blandt de store nationer er det bemærkelsesværdigt, at kun Brasilien, England og USA er under indflydelse af 2. stråle for kærlighed-visdom. I åndsvidenskaben siges der ikke meget om Brasilien, for det er et land, der er under opbygning, men man ved, at det er en nation, der engang i en fjern fremtid får en storslået rolle som en af verdens førende nationer. Det er muligvis det, der hentydes til i det nationale motto: "Jeg skjuler kimen" eller "sædekornet".

 

De-Syv-Stråler-04-04-Den-nye-tids-psykologi

England

 

England har 1. stråle på personligheden, og 1. stråle repræsenterer kraft og vilje, der kan anvendes som magt, og det er forklaringen på englændernes tilbøjelighed til imperialisme. Nutidens englændere er i øvrigt fortidens romere, som havde de samme tilbøjeligheder.

Englænderne har altid været berygtede for deres hemmelige og ofte bedrageriske, spidsfindige diplomati. Den engelske arrogance har frastødt mange og skabt utallige konflikter. Men nationen er gammel og erfaren, og det skaber håb om, at englænderne vil leve op til sjælsstrålens intentioner, for inde bag personlighedens strålekvalitet har England en 2. stråle sjæl, som bevirker, at englænderne altid har haft en dybere fornemmelse af de indre strømninger i verdenspolitikken. Det har medført, at England har kunnet skabe sig en dominerende position i verden på trods af landets og befolkningens begrænsede størrelse.

Artikel-De-Syv-Stråler-EA-Den-Nye-Tidsalders-psykologi
Download-fil: DE SYV STRÅLER - Den Nye Tidsalders Psykologi - Erik Ansvang


Artikel-De-Syv-Stråler-EA-Den-Nye-Tidsalders-psykologi
Læsefil med vendbare sider: DE SYV STRÅLER - Den Nye Tidsalders Psykologi