Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

GENNEM FORHÆNGET
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-GENNEM-FORHÆNGET-Neal-&-Karagulla

GENNEM FORHÆNGET (3 af 22)


Har du nogensinde været i en "natklasse"? Er du nogensinde vågnet med nye ideer uden at vide, hvor de stammer fra? Hvis du har, vil denne e-bog hjælpe dig til at forstå dine oplevelser.

GENNEM FORHÆNGET (3 af 22)

I

NATLIG UNDERVISNING

 

FORVENTNING

 

Jeg har et stævnemøde med glæden

på livets bugtede vej,

hvor nye perspektiver i tankens verden

fylder hjertet med frydefuld forundring.

En spottefugl, der synger natten lang

af lutter glæde over at være til.

Et nyfødt føl, et livets barn,

der står opfyldt af forvirret undren.

Aspetræernes gyldne glæde

mod en blå oktoberhimmel.

Den faldende snes stille, hvide glæde.

Ørkensandets gyldne krusninger

under skumringens blå skygger.

Jeg har et stævnemøde med glæden,

der kaster sin glans

over alle livets bugtede veje.

 

 

DEN NATLIGE SKOLEGANGS TEKNIK

 

17. september 1960.

Natlig forelæsning overværet af Viola Petitt Neal.
Optaget på bånd af Shafica Karagulla.

 

Undervisningens varighed

SK: Hvor længe varer undervisningen?
VPN: Nogle gange tyve minutter, andre gange en time.

SK: Hvor mange forelæsninger overværer den studerende hver nat?
VPN: Af og til to eller tre, men for det meste kun én.

SK: Skal du til en anden forelæsning i nat?
VPN: Nej, det tror jeg ikke.

SK: Kan du se ”X” nogen steder?
VPN: Nej.

SK: Er ”X” stadig i gang med sin forelæsning?
VPN: Den er forbi nu.

SK: Så er der altså ingen til stede?
VPN: Nej, der er nogle studerende i værelset. Jeg tror, de stiller spørgsmål − nej, det er forbi − de er ved at gå.

SK: Hvilken ashram er det?
VPN: Det ser ud til, at denne undervisning finder sted i første stråle ashramen. Jeg tror, det er i ”J’s” ashram − men læreren er vist fra tredje stråle ashramen.

SK: Mener du den, hvor ”X” er?
VPN: Nej, læreren i min har Mesteren ”R’s” symbol (tredje stråle) − men han var i auditoriet i Mesteren ”J’s” ashram.

SK: Er forelæsningen nu forbi for i nat?
VPN: Ja, det tror jeg. Der er en gang med et forhæng af lys i den anden ende.

SK: Hvad betyder det?
VPN: Nogle af de studerende går igennem det. Jeg tror, det betyder, at de er på vej ud. Det var, ligesom om jeg sad fast i nat.

SK: Hvor?
VPN: I frekvensforhænget.

 

September 1960

Natlig forelæsning overværet af Viola Petitt Neal.
Optaget på bånd af Shafica Karagulla.

 

Den natlige undervisnings natur og

dens påvirkning af den studerende.

 

SK: Hvor længe varer undervisningen?
VPN: Jeg tror ikke, det så meget handler om tid. Undervisningen foregår faktisk på mentalplanet. Det er en forelæsning, hvor man følger en helt bestemt hensigt og plan. Jeg vil lige citere læreren:

”Der rettes en bestemt type af kundskabsfrekvens mod en gruppe disciple. Denne frekvens finder resonans i mentallegemet, hvor det registreres ligesom på en harddisk.”

”Harddisken er et udmærket billede på princippet. Det er faktisk interessant − det stammer virkelig fra det, der sker. Hvis man sammenligner mentallegemet med en harddisk, kan mentallegemet så at sige afspille indholdet, når det rigtige incitament er til stede på det fysiske plan.”

”Mennesker med et meget uroligt astrallegeme er ikke særlig gode til at kontakte deres mentallegeme. Man skal have et meget roligt astrallegeme og et meget godt fungerende fysisk-æterisk legeme. Man kan muligvis huske det hele i vågen tilstand − eller det kan dukke op som glimt af ideer.”

SK: Hvad sker der med den studerende, der får natlig undervisning, før den begynder? Hvorfor bliver den pågældende anspændt? Eller hvad sker der?
VPN: Den studerendes mentallegeme bliver stillet ind på frekvensen af den viden, der er temaet for undervisningen. Mennesket bliver med andre ord forberedt, så det kan respondere på denne frekvens – på samme måde som man indstiller en radio. Den studerendes opmærksomhed er altså til dels rettet indad, og det skaber sådan set ikke anspændthed, men snarere koncentration. Denne koncentration påvirker i nogen grad astrallegemet og det fysisk-æteriske legeme, indtil den studerende er tunet ind på frekvensen. Denne sker under undervisningen.

SK: Bliver man tunet ind på den?
VPN: Den studerende bliver stillet ind på en resonanscyklus. Jeg føler mig træt. Dette her er meget trættende.

SK: Hvad er det, der er trættende?
VPN: Det er frekvensen − forhænget. Det er som et tæppe af regn. Man skal ligesom stå midt i det, og det er trættende.

SK: Hvordan virker det?
VPN: Det udelukker det fysiske legeme og astrallegemet og stiller ind på mentallegemet. Man skal ligesom stå midt i det − det er trættende.

SK: Hvorfor føles musklerne trætte? Påvirker det det æteriske legeme?
VPN: Det påvirker det æteriske legeme og det fysiske legemes muskler.

SK: Hvordan påvirkes det æteriske legeme?
VPN: Det æteriske legeme er et energimønster, der responderer på mentallegemet og påvirker den fysiske struktur – det vil sige selve cellerne i det fysiske legeme.

SK: Er det det, der gør den studerende anspændt?
VPN: Det er faktisk ikke anspændelse i almindelig forstand. Det er indstillingsprocessen.

SK: Kunne man ikke tænke sig noget, der kunne bidrage til at gøre det lettere for den studerende?
VPN: Det er ikke nødvendigt at gøre det lettere. Den studerende tager ikke skade af det. Man må lære at håndtere det.

SK: Den undervisning, der gives − bliver den givet på det tidspunkt, hvor den studerende lægger sig til at sove, eller bliver den registreret i mentallegemet under søvnen, hvorefter vedkommende så blot afspiller den?
VPN: Nej, den studerende går til undervisning. Registreringen sker, mens den studerendes bevidsthed er helt koncentreret i mentallegemet. Det skal gøres under selve undervisningen.

SK: Stoffet fra undervisningen bliver altså registreret i mentallegemet under selve undervisningen?
VPN: Ja, det gør det.

SK: Men forsøgspersonen er altså nødt til at deltage i undervisningen?
VPN: Det betyder, at hele den studerendes bevidsthed er koncentreret i mentallegemet.

SK: Men nogle gange kan den studerende ikke huske sin egen deltagelse i undervisningen.
VPN: Det registrerede bliver afspillet for den studerende, når det er nødvendigt, og når der er et incitament i den ydre verden, som aktiverer det. Men den studerende bliver stadig bedre til at huske undervisningen i vågen tilstand. For at komme til undervisning må man passere igennem et energiforhæng eller en energitærskel. Undervisningen gives ikke på ”et sted”, men på et frekvensbånd − en frekvensdimension, som man må stille ind på eller respondere på.

Hermed er undervisningen forbi.

 

1. marts 1962

Natlig forelæsning overværet af Shafica Karagulla.

 

Viola Petitt Neals evne til

at gengive en forelæsning,

som en anden studerende har deltaget i.

 

Da den natlige undervisning blev drøftet i morges, opstod der et spørgsmål om, hvorvidt Viola Petitt Neal var i stand til at huske, om der havde været andre studerende, hun kendte, til stede. Viola Petitt Neal sagde, at Shafica Karagulla ikke havde overværet den forelæsning, hun havde hørt, og som handlede om sygdomsbehandling, farve og form, men at Shafica Karagulla havde været til stede ved en anden forelæsning.

Shafica Karagulla kunne ikke huske noget om denne oplevelse og bad Viola Petitt Neal om at prøve på at få fat i den forelæsning, Shafica Karagulla havde overværet. Vi ved ikke med sikkerhed, om Viola Petitt Neal læste den fra det, der var registreret i Shafica Karagullas mentallegeme, eller om hun stillede ind på den oprindelige registrering af forelæsningen, som findes på det lavere mentalplan (konkret tænkning).

Viola Petitt Neal gav følgende beskrivelse af den: Forelæsningen handlede om naturen og kvaliteten af det æteriske legemes substans. Der blev projiceret en tankeform for de studerende i Shafica Karagullas klasse, og Viola Petitt Neal så den som et levende billede i sin pande. Hun beskriver den disse ord:

Forskellige tætheder af æterisk substans kan give resonans på visse bestemte og begrænsede energifrekvensbånd. Eksperimentet var tilrettelagt som en stemmegaffel, der var omgivet af andre stemmegafler. Når man anslog en af dem, var der andre med tilsvarende frekvens, som gav resonans på tonen.

Det viste sig, at ethvert menneske i kraft af deres individuelle frekvens var forbundet med Jordens æteriske centre. Fra hvert enkelt af planetens æteriske centre udstråler der energi, som optages af menneskers og dyrs æteriske centre. Den æteriske energi, som mennesker og dyr modtager i centrene, kanaliseres gennem planetens æteriske centre.

Et menneskes individuelle æteriske centre responderer på disse frekvenser. Nogle giver resonans på et bredt frekvensbånd − andre på et smalt. Der er mangler i de frekvensbånd, centrene kan give respons på, fordi mennesker i deres æteriske legeme har substans fra forskellige bevidsthedsplaner. Et menneske kan for eksempel have substans fra syvende, sjette og tredje æteriske plan, mens en anden har substans fra femte, fjerde og første plan. De vil hver især give respons på de frekvenser, som svarer til de bevidsthedsplaner, som deres æteriske substans stammer fra. Det æteriske legemes kvalitet er bestemmende for personlighedens kvalitet.

Det er et meget omfattende emne. Det omfatter også visse mennesketyper og planetariske typer, som udviser specielle substansegenskaber, der er karakteristiske for det sted, hvor den menneskelige individualisering fandt sted.

Der var cirka ti studerende til stede ved denne forelæsning.

Efter at Viola Petitt Neal den 1. marts havde forsøgt at stille ind på den forelæsning, som Shafica Karagulla havde overværet, gjorde man et forsøg for at få konstateret, om Viola Petitt Neal kunne stille ind på en forelæsning, der var blevet holdt en uge i forvejen. Man fandt ud af følgende: Shafica Karagulla havde åbenbart for en uge siden været til stede ved en forelæsning, der omhandlede halscentret samt skjoldbruskkirtlen og biskjoldbruskkirtlerne. Der blev projiceret en meget stor tankeform på flere meter i diameter ud i klasseværelset for at vise centrenes struktur og mekanisme i almindelighed og halscentrets i særdeleshed. I forelæsningen var der tale om centrenes kerner og kronbladenes funktion under forskellige forhold tilstande af sundhed eller sygdom.

Det første, man gjorde de studerende opmærksom på i forbindelse med halscentret, var kernen og dens bevægelser. Kernens bevægelser i tankeformen viste, at energierne kom ind i centret i højredrejende retning, hvorefter de gradvis og spiralformet dannede noget, der lignede en kegle. Denne energikegle roterede indad mod et punkt på det sted, hvor energierne strømmede ind i rygsøjlen. Energierne så ud som uhyre fine hårlignende linjer, der lyste i en lyseblå farve. Bevægelsen var rytmisk og symmetrisk, når mennesket var sundt. Kronbladene havde et netagtigt mønster, der var symmetrisk og harmonisk. Det ser ud til, at centrenes struktur er forskellig.

Den energi, der strømmer ind i kronbladene, kommer fra rygsøjlen, hvorfra den fosser ud som et springvand i form af en klokkelignende blomst. Energien udefra strømmer med andre ord indad gennem kernen og udad gennem kronbladene og spredes i omkredsen af disse.

Læreren sagde, at kronbladene fungerer som retursignaler, der viser, hvordan energierne bliver modtaget og anvendt og dermed også, hvordan kronbladene fungerer. Det kan sammenlignes med retursignalet ved radar − og i en vis forstand som en aura omkring den midterste energihvirvel, som udgør kernen. Kronbladene danner afløbet for den energi, der kommer ind, og som spredes fra kanten af dem, ligesom elektrisk energi spredes omkring en strømførende tråd.

For at give et billede af mekanismen blev der projiceret en tankeform, som viste en forstyrrelse i skjoldbruskkirtlens funktion. Kirtlen fungerede for hurtigt, og energien i kronbladene strømmede ud i uregelmæssige og for hurtige udladninger. Man så det tydeligt, når man kom tæt på modeltankeformen. Når man trådte tilbage fra den, så det ud, som om der var en revne eller et brud mellem to kronblade og i selve kronbladene. Det skyldtes, at kronbladenes symmetriske mønster i nogen grad var blevet ødelagt af de uregelmæssige udladninger. Læreren påpegede, at et brud mellem kronbladene og i selve kronbladene viste, at biskjoldbruskkirtlerne også til en vis grad var involveret.

Når der strømmede for lidt energi ind i kernen, var det et temmelig alvorligt symptom på, at der i hvert fald var tale om begyndelsen til en sygelig tilstand i selve kirtlens fysiske celler, og at dens funktion var nedsat.

Når der siver energi ud i kernen, strømmer al energien ikke ind i rygsøjlen, sådan som den skulle, og derfor strømmer den heller ikke ind i det område, der modtager sin energi via dette center. Det kan medføre, at en hvilken som helst legemsdel, der forsynes med energi fra dette center, kommer til at mangle energi. Hvis det drejer sig om halscentret, kan det for eksempel være stemmebåndene, der fungerer med nedsat vitalitet − og i det lange løb vil det føre til en sygelig tilstand.

Viola Petitt Neal følte sig træt, og der blev ikke noteret flere kommentarer.

Artikel-GENNEM-FORHÆNGET-Neal & Karagulla
Download-fil: GENNEM FORHÆNGET - Neal & Karagulla


Artikel-GENNEM-FORHÆNGET-Neal & Karagulla
Læsefil med vendbare sider: GENNEM FORHÆNGET