Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

GENNEM FORHÆNGET
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-GENNEM-FORHÆNGET-Neal-&-Karagulla

GENNEM FORHÆNGET (1 af 22)


Har du nogensinde været i en "natklasse"? Er du nogensinde vågnet med nye ideer uden at vide, hvor de stammer fra? Hvis du har, vil denne e-bog hjælpe dig til at forstå dine oplevelser.

GENNEM FORHÆNGET (1 af 22)

e-Bog

GENNEM FORHÆNGET 

 

Af Viola Petitt Neal, Ph.d.

& Shafica Karagulla, M.D.

 

GENNEM-FORHÆNGET-Neal-&-Karagulla

Du kan frit downloade e-bogen "GENNEM FORHÆNGET" af af Viola Petitt Neal, Ph.d. & Shafica Karagulla, M.D. For at kunne læse filen, skal du have programmet Acrobat Reader, som du kan hente på www.adobe.com/dk - det er gratis. Materialet downloades ved at klikke på pdf-filen i ruden til højre.

OBS!

Klik på den øverste e-bog, hvis du ønsker at downloade bogen.

Klik på den nederste e-bog, hvis du ønsker at læse den på internettet. Du kan vende bogens sider ved at klikke på sidernes hjørner!

 

Esoterisk-visdom-og-åndsvidenskab-fra-VisdomsNettetVi har brug for din støtte

VisdomsNettet er en fond, der ikke ejes af nogen, og alle arbejder gratis. Arbejdet opretholdes alene af donationer, og alle bidrag er altid velkomne. Dit bidrag kan indsættes på vores girokonto … Danske Bank - Reg. 1551 - girokonto nr. 16-973-335 - SWIFT-BIC:  DABADKKK - IBAN:  DK11 3000 0016 9733 35

På forhånd tak!

 

 

Kort omtale af denne bog:

 

Har du nogen sinde været i en ”natklasse”? Er du nogen sinde vågnet med nye opfindelser og ideer uden at vide, hvor de stammer fra? Har du fundet løsningen på et problem efter at have sovet på det? Har du været frustreret og ude af stand til at huske, hvad du fornemmer, at du har drømt? Hvis du har, vil Gennem Forhænget hjælpe dig til at forstå dig selv og dine oplevelser.

Det er en enestående bog, fordi den er resultatet af et meget specielt samarbejde mellem to nære venner – de to forfattere. Den ældste – Viola Petitt Neal – havde evnen til at føre erindringen om natlige forelæsninger, hun overværede under søvnen, igennem til hjernebevidstheden, så Shafica Karagulla kunne optage hendes mundtlige referater på bånd, mens forelæsningerne foregik. I andre tilfælde nedskrev Viola Petitt Neal selv referatet, når hun vågnede.

Disse forelæsninger omhandlede et bredt spektrum af emner, som oversanselig erkendelse, transmediumisme og overskygning, forudviden, de akashiske eller planetariske optegnelser samt afsnit om almindelige videnskabelige emner som lys, magnetisme, tid og rum, stof og energi, krystaller m.fl.

Gennem Forhænget er således en uhyre tankevækkende bog for den læser, der ønsker nærmere oplysning om Den Nye Tidsalders mange spændende forskningsområder.


 

G E N N E M    F O R H Æ N G E T

 

Af Viola Petitt Neal, Ph.d.

& Shafica Karagulla, M.D.

 

Oversat og redigeret af
Thora Lund Mollerup og Erik Ansvang

 

Gennem-forhænget-01-Åndsvidenskab-og-mystik

Viola Petitt Neal
Ph.d. 1907-1981


 

Den 7. august 1981 blev Shamballas porte åbnet

for at tage mod pilgrimmen,

der vendte tilbage fra formens verden.

 

 

SHAMBALLA

 

Shamballa[1] − vore drømmes hellige stad,

hvortil vi vandrer i bevidsthed om,

at den vil åbne sine porte for de pilgrimme,

der vender tilbage fra formens verden.

Du er sjælens hjemstavn − den sjæl,

hvis pilgrimsfærd igennem stof og form

i tidens og rummets verdener

efter lange tidsaldres forløb

skænker guddommelighed,

så vi kan bliver Guds medskabere

i Hans skabende livs stad.

 

Fra Fragments of Experience
− A Spiritual Journey
af Viola Petitt Neal

 

 

Tilegnet

 

DET ÅNDELIGE HIERARKIS DISCIPLE

&

DEN OPVÅGNENDE MENNESKEHED

 

- så de kan blive informeret om kilden

til deres inspiration og viden.

 

 

INDHOLD

 

 • Side 1: GENNEM FORHÆNGET
 • Side 2: ET KORTFATTET OMRIDS
 • Side 3: I. NATLIG UNDERVISNING
 • Side 4: II. METAFYSISK OPFATTELSESEVNE
 • Side 5: II. METAFYSISK OPFATTELSESEVNE (fortsat)
 • Side 6: II. METAFYSISK OPFATTELSESEVNE (fortsat)
 • Side 7: II. METAFYSISK OPFATTELSESEVNE (fortsat)
 • Side 8: II. METAFYSISK OPFATTELSESEVNE (fortsat)
 • Side 9: III. ESOTERISK EMBRYOLOGI OG FYSIOLOGI
 • Side 10: IV. HEALING
 • Side 11: IV. HEALING (fortsat)
 • Side 12: IV. HEALING (fortsat)
 • Side 13: V. KRYSTALLER
 • Side 14: VI. NATURVIDENSKAB
 • Side 15: VII. FREMTIDENS OPDRAGELSE
 • Side 16: VIII. PLANETARISKE TYPER
 • Side 17: VIII. PLANETARISKE TYPER (fortsat)
 • Side 18: IX. FORUDSIGELSER
 • Side 19: IX. FORUDSIGELSER (fortsat)
 • Side 20: IX. FORUDSIGELSER (fortsat)
 • Side 21: IX. FORUDSIGELSER (fortsat)
 • Side 22: IX. FORUDSIGELSER (fortsat)
   

 

INDLEDNING

Jeg anede ikke, at året 1930 skulle bringe mig et venskab, der kom til at vare i mere end halvtreds år. Det var det år, hvor jeg mødte Viola Petitt Neal. Hun var min første lærerinde i fysik og matematik ved den amerikanske pigeskole i Beirut i Libanon. Senere blev hun min kollega og medarbejder i forbindelse med forskning og forfatterskab.

I de første femogtyve år gik vi vores egne veje, men korresponderede løbende med hinanden. Hun rejste til Egypten for at undervise og senere til Oxford og London for at tage doktorgraden i filosofi (Ph.d.) ved London University. Hendes doktordisputats handlede om de hemmelige religioner i Mellemøsten.

Jeg fuldførte mine medicinske studier og tog til Edinburgh University i Skotland, for at få en videre uddannelse som neuropsykiater. Jeg var især interesseret i at studere menneskets sind i både normal og abnorm tilstand, og jeg ønskede at finde en forklaring på de hallucinationer, som sindssyge oplevede.

Dr. Wilder Penfield ved Montreal Neurological Institute hjalp mig med at få et forskningsstipendium fra McGill University, så jeg kunne studere hallucinationer i forbindelse med tindingelapepilepsi og elektrisk påvirkning af hjernen hos bevidste patienter under kirurgiske indgreb. Min forskning havde medført en opfattelse af, at alt, hvad mennesket erfarede og oplevede, var indskrænket til den fysiske hjerne og de fem sanser.

Da jeg besøgte min gamle veninde Viola Petitt Neal i Los Angeles i 1956, blev jeg opfordret til med åbent sind at læse nogle få bøger om Helena P. Blavatsky, Alice A. Bailey og Edgar Cayce – mennesker hvis hæderlighed er indiskutabel. Disse biografiske beretninger dokumenterede, at de havde haft oplevelser, der hverken var normale eller abnorme − men jeg anede ikke, hvordan jeg skulle klassificere disse oplevelser, for de faldt helt udenfor alt, hvad jeg var stødt på under min uddannelse!

For første gang betroede dr. Neal mig sine egne personlige oplevelser. En af disse oplevelser bestod i, at hun − når hun var ved at falde i søvn − i tanken så små levende billeder af smukke blomster, steder og mennesker i meget skarpe og klare farver. De havde ikke nogen særlig betydning i forbindelse med hendes eget personlige liv. Denne evne og dens egentlige natur er omtalt i et af referaterne af den natlige undervisning. En anden oplevelse bestod i, at hun var klar over, at hun, når hun sov, befandt sig i en anden dimension, hvor hun overværede forelæsninger om mange forskellige emner, der omhandlede både videnskab og filosofi. Hun betegnede denne oplevelse som natlig undervisning. Når hun vågnede om morgenen, kunne hun genkalde sig disse forelæsninger, hvis hun ønskede det.

For det tredje studerede hun den esoteriske visdomslære og var antaget som discipel i mesteren Jupiters ashram − noget, hun havde været klar over siden sin tidlige barndom, og i 1978 tilegnede hun ham − ”M.J.” − sin digtsamling, Fragments of Experience − A Spiritual Journey. Hun kunne over lang afstand modtage budskaber fra og kommunikere telepatisk med mesteren Jupiters ashram − en afdeling af planetens åndelige hierarki, hvis overhoved er Kristus. Disse evner og oplevelser blev aldrig diskuteret eller delt med andre bortset fra nogle få af hendes allernærmeste venner. Jeg fik lov til at afsløre disse oplysninger efter hendes død.

Det er overflødigt at sige, at jeg blev lamslået over at høre det, hun her betroede mig. På grund af at jeg i min forskning beskæftigede mig med menneskesindet, bad jeg om beviser for og bekræftelse på nogle af hendes oplevelser. Jeg fik lov til at stille hende spørgsmål, mens hun sov, hvis jeg tilfældigvis selv var vågen, og hvis hun deltog i en natlig forelæsning. Næste morgen undersøgte jeg, om hun kunne huske den undervisning, hun havde fået, og som jeg havde optaget på bånd om natten. Til min store overraskelse kunne hun næsten ord for ord genkalde sig den forelæsning, hun havde deltaget i, mens hun sov, og båndoptagelsen bekræftede, at hendes gengivelse var korrekt. Hun havde med andre ord ”bevidsthedskontinuitet” under den vågne tilstand og søvntilstanden. Efterhånden som det viste sig, hvor nøjagtigt hun huskede det, hun havde hørt under den natlige undervisning, holdt vi op med de natlige båndoptagelser, fordi de var fysisk belastende for os begge to. I min bog, Breakthrough to Creativity − Your Higher Sense Perception[2], er der en kort omtale af nogle personer, som havde evnen til at deltage i ”natlig undervisning”. Der kom breve fra læsere, der bekræftede og beskrev lignende oplevelser.

Gennem Forhænget er resultatet af den forskning, der begyndte for toogtyve år siden, og som kun sekretæren, dr. Neal og jeg selv havde kendskab til.

Før hun døde i 1981, havde dr. Neal erkendt, at tiden var kommet til at offentliggøre materialet for at gøre det lettere for studerende at forstå det, de oplevede, mens de sov. Det kan også hjælpe den naturvidenskabelige forsker til at forstå, at når man siger, at ”man vil sove på det”, og derefter vågner op med den løsning, som man ikke kunne finde frem til ved fuld vågen bevidsthed, har man muligvis overværet en videnskabelig forelæsning, mens man sov, og fået problemet løst fra kilder, der ligger udenfor forskeren selv. Hvordan vil man ellers forklare det almindelige fænomen, at et menneske, der ikke kan finde nogen løsning på et problem, mens det er ved fuld vågen bevidsthed, pludselig finder den efter at ”have sovet på det”!

Hun valgte titlen Gennem Forhænget, fordi hun, hver gang hun gik til natlig undervisning, måtte passere igennem et ”energiforhæng” til det konkrete mentalplan. Når jeg stillede hende et spørgsmål, mens hun tilsyneladende sov, måtte hun i bevidstheden gå ind i midtpunktet af dette ”energiforhæng” og derefter tilbage til det konkrete mentalplan, stille læreren spørgsmålet eller høre efter, hvad der blev sagt under forelæsningen, og så igen vende tilbage til energiforhænget for at gengive svaret eller beskrive sine personlige indtryk. Denne faren frem og tilbage mellem det fysiske plan og det konkrete mentalplan var fysisk anstrengende.

Det antal forelæsninger, hun overværede i løbet af en enkelt nat, varierede fra en enkelt til tre. Antallet varierede også fra uge til uge og fra måned til måned afhængig af hendes fysiske helbredstilstand. Hver enkelt forelæsning i bogen er dateret og forsynet med titlen ”optaget på bånd af SK”, hvilket vil sige, at den er indtalt, mens hun sov, eller med ordene ”gengivet efter hukommelsen af VPN” den følgende morgen. Bogstaverne ”SK” og ”VPN” i teksten står for henholdsvis Shafica Karagulla og Viola Petitt Neal.

Under optagelserne af de natlige forelæsninger kunne hun fastholde tre bevidsthedstilstande. Hun var bevidst som den, der stillede spørgsmålene, kunne opgive mit navn såvel som sit eget i den undervisning, hun overværede, hun vidste hvem læreren var, og hvad forelæsningen handlede om. Hun var derfor hele tiden klar over sin egen identitet såvel som min og de tilstedeværendes på mentalplanet af de forskellige afdelinger af planetens åndelige hierarki.

Jeg lagde mærke til, at på de aftener, der gik forud for den natlige undervisning, var det som om, hendes blik var rettet indad, som om hendes bevidsthed allerede var stillet ind på det, der skulle komme. Hun var aldrig selv bevidst om nogen forandring, før hun lagde sig til at sove. Ved sjældne lejligheder, når der var nogle få nære venner til stede, gjorde jeg dem opmærksom på den iagttagelse, jeg havde gjort med hensyn til hendes øjne, og fik den bekræftet af dem.

Denne forsøgsperiode blev tilladt for at udvikle kontinuiteten af hendes bevidsthed under den vågne tilstand og søvntilstanden.

Forelæsningerne er ordnet efter de emner, de omhandler. I bogen er bogstaver som ”Z” og ”X” brugt til at dække over de omtalte personers virkelige identitet.

Man vil bemærke, at den natlige undervisning, som Viola Petitt Neal fik, havde indflydelse på hendes poesi. Der er anført et udvalg af både udgivne som uudgivne digte. Nogle af dem er skrevet af efter at hendes bog, Fragments of Experience − A Spiritual Journey, der udkom i 1978. Andre, som hun havde sat sit navn under, blev fundet mellem hendes personlige papirer.

Læsere, der studerer den evige visdomslære, opfordres til at læse dette materiale med et åbent sind og tænke over de fremlagte ideer uden hverken at acceptere eller forkaste dem! De vil forhåbentlig virke inspirerende og skabe en mere meningsfuld opfattelse af alternative kilder kontra naturvidenskab, filosofi, arkæologi, kunst og musik. De kan også bidrage til at forklare, hvorfor der så ofte gøres opdagelser næsten samtidigt i forskellige dele af verden (se hentydningen til neutronbomben) og kaste lys over den lærdom, man kan få fra kilder, man ikke har forestillet sig.

December 1982
Shafica Karagulla, M.D.

 

_________________________________

[1] En senzar- eller sanskrit-benævnelse for ”den hellige stad”.

[2] Oversat til dansk under titlen Det kreative Sind − Den højere Sanseopfattelse.

_________________________________

Artikel-GENNEM-FORHÆNGET-Neal & Karagulla
Download-fil: GENNEM FORHÆNGET - Neal & Karagulla


Artikel-GENNEM-FORHÆNGET-Neal & Karagulla
Læsefil med vendbare sider: GENNEM FORHÆNGET