Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

GENNEM FORHÆNGET
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-GENNEM-FORHÆNGET-Neal-&-Karagulla

GENNEM FORHÆNGET (8 af 22)


Har du nogensinde været i en "natklasse"? Er du nogensinde vågnet med nye ideer uden at vide, hvor de stammer fra? Hvis du har, vil denne e-bog hjælpe dig til at forstå dine oplevelser.

GENNEM FORHÆNGET (8 af 22)

II

METAFYSISK OPFATTELSESEVNE

(fortsat)

 

WESAK-CEREMONIEN

30. april 1961

Natlig forelæsning.
Gengivet efter hukommelsen af Viola Petitt Neal.

 

Wesak-ceremonien 1961

 

I år har Wesak-ceremonien en særlig betydning. Den fandt sted i Faklens Krystaltempel, som er et smukt underjordisk helligt sted, der i lange tidsaldre har rummet planetens arkiver. I al den tid har den store fakkel over alteret aldrig været tændt, og den bliver det heller ikke, før et tilstrækkelig stort antal disciple i menneskeriget er nået frem til det stadie, som på udviklingsvejen kaldes ”Kristi fødsel i hjertet”. Når sjælsbevidstheden fødes, tændes den evige flamme i menneskets hjerte. Hver enkelt discipel bliver til en evigt brændende lampe i Sanat Kumaras (Guds) tempel. Man siger, at når der er tændt tilstrækkeligt mange af disse flammer, vil den store fakkel i planetens centraltempel blive tændt.

Det er en stor begivenhed på planeten Jorden. Sanat Kumara kom for at tænde bevidsthedens flamme i menneskeriget. Indtil et vist tidspunkt var det ikke sikkert, at tilstrækkelig mange fra den nuværende livsbølge ville opnå denne ”sjælens fødsel”. Antændelsen af den store fakkel betyder, at der er et tilstrækkeligt antal disciple i verden, der har opnået den, at det er muligt at tage et nyt skridt fremad her på planeten. Når den store centralflammes lys først er tændt på planeten, kan det aldrig slukkes. Dens antændelse ved denne Wesak-ceremoni betyder, at den udødelige flamme er tændt i hjertet af planeten, og at denne altid vil være en ”Kristus-planet”. Mørkets magter vil storme frem mod denne centralflamme og for en kort tid overvælde menneskeheden − men det vil ikke lykkes dem at slukke den udødelige selvbevidstheds lys på planeten. Menneskeheden må stadigvæk arbejde for at udvikle sig − men det udødelige selvbevidste menneske har fået fodfæste på planeten.

Denne ceremoni i forbindelse med antændelsen af faklen vil finde sted i overværelse af den forsamlede skare af disciple, indviede, mestre og kumaraer sammen med Buddha, Kristus og Sanat Kumara. Det er menneskehedens arbejde såvel som de højere rigers indsats, der har muliggjort dette store skridt fremad på planeten.

Denne ceremoni og alle de deraf følgende energier, som vil blive rettet mod menneskeheden, vil bringe mere lys, bevidsthed og klarsyn. Den vil sprede de astrale tåger, der omgiver menneskeheden med selviske begær, som opsluger den. Den store fakkels − planetens centralflammes − antændelse vil bringe lys på mentalplanet.

Kristus sagde: ”I er verdens lys”.[1] Som disciple er vi de evigt brændende lamper og ligeledes en del af planetens centralflamme. Gennem nutidens indsats muliggøres flammens antændelse.

Her på Jorden er menneskehedens gudstjenester med levende lys et symbol på antændelsen af bevidsthedens udødelige flamme. Da Sanat Kumara kom for at vidne om lysets eksistens, fornemmer vi, ”der lever, ånder og har vores tilværelse indenfor hans bevidsthed”[2], dunkelt denne sandhed og giver ydre udtryk for den gennem alle religionernes alterflammer.

Det siges, at der snart vil blive tændt mange flere lamper, efterhånden som mange flere mennesker når frem til ”Kristi fødsel i hjertet”. Det vil ske hurtigt gennem lidelse og smerte, når antikrist ”søger efter barnet for at dræbe det”. Dette forsøg på planeten for at udrydde alt godt i menneskeheden i lange kommende tidsaldre, bliver den sidste store anstrengelse fra de mørke kræfters side.

Lyset er svar på mørket. Efterhånden som menneskeheden får øjnene op for det ondes rædsler, vil den lære det gode at kende og dermed tænde den udødelige bevidstheds lampe, og det vil onde blive fordrevet.

Når disciple for første gang bliver bevidst om det ondes og mørkets magt, bliver de rædselsslagne. Det er ikke noget, man imødegår med vold. Lyset fra den udødelige selvbevidstheds lampe er det eneste våben mod mørket. Denne Wesak-ceremoni vil gøre bevidsthedens lys i hver enkelt discipel endnu klarere. Lyset har stor magt. Det vil kaste et stærkt skær over de kræfter, der er i virksomhed i verden i denne periode. Det vil begynde at blive mere klart, hvad man skal vælge. Konflikten i verden vil måske blive skarpere og endnu mere truende − men hvis det sker, vil der også hurtigere komme en løsning på den. Antikrist må besvare den udfordring, som antændelse af faklen er. Han vil inden længe give sig til kende og prøve at drive lyset tilbage. Eftersom det ikke vil lykkes for ham, vil han forsøge at efterligne lyset. Han vil tilbyde menneskeheden de tre ting, som Satan tilbød Kristus − brød. ”Gør disse stene til brød”, sagde Satan til Kristus, ”og nyd alle de materielle ting, du begærer. Gør det bemærkelsesværdige og få alle til at lovprise dig.”[3] Han vil gøre det bemærkelsesværdige for at få alle til at dyrke ham − antikrist. Han vil tilbyde alle riger i verden magt − men den slags er belønninger, der tilbydes mørkets sønner. Den, der er udødelig og evig, behøver ikke at begære noget den materielle verden eller efter at få magt og ære. Man kan ikke bestikke eller narre Guds sønner. På den måde vil antikrist blive besejret. Mørkets herre vil blive overvundet af lyset.

Som disciple må vi forsøge at overvinde ethvert mørke i os selv. De negative kræfter har ikke nogen anden magt end den, vi giver dem gennem mørket i os selv. Lad os drive mørket ud, så at vi kan vandre i Kristi lys.

 

25. marts 1962

Natlig forelæsning.
Gengivet efter hukommelsen af Viola Petitt Neal.

 

Menneskeheden og de tre forårsfester

i 1962

 

Der bliver ført kræfter til fronten for at komme menneskeheden til hjælp. Jordens menneskehed er i en vis forstand en koloni fra Venus og har denne planets egenskaber i sig. Den er fundamentalt sund, har en velvillig indstilling og gode hensigter − men dens fremskridt er for langsomt. Dette er på en måde en hjælp for Jordens menneskehed og danner et kontaktmønster.

Allerførst blev der rettet en frekvenspåvirkning mod Jordens menneskehed – noget, der begyndte den 21. marts 1962. Den vil påvirke tankesindet og selve den fysiske hjerne, så at Jordens menneskehed vil begynde at afvise alt det negative, den bliver overdænget med gennem Tv, radio og presse. Man vil vende sig bort fra alt dette, og det vil ikke være til gavn for de plutoniske kræfter. Det vil forvirre dem. Intelligensvæsener fra Venus og Mars vil træde ind med mere positive projekter og ideer, og Jordens menneskehed vil gå ind i disse grupper og begynde at støtte dem. Det er altsammen så uhåndgribeligt, at der ikke er noget at bekæmpe. Det er som at slå i luften, og det ville fremskynde antikrists magtovertagelse. Det vil virke forvirrende på de plutoniske kræfter og give dem anledning til frygt.

De tre forårsfuldmånefester vil forstærke energipåvirkningen og føre det, der har været en langsom forringelse af planeten, ud i en voldsom krise − tempoet vil blive sat i vejret. Det vil have flere forskellige virkninger på Jordens menneskehed, blandt andet en stærk dynamisk loyalitetsfølelse over for Kristus. På tidspunktet for Wesak-ceremonien vil mennesker overalt i verden for første gang få øjnene op for de destruktive kræfter. Det er noget, der aldrig før er sket her på planeten. De vil forstå, at der er lyskræfter, som kan påkaldes for at få hjælp. De vil finde midler til at vinde slaget– ikke med vold men i kraft af det oplyste tankesind – og de vil bede om den hjælp, som står til rådighed.

Det vil ske ved at rette frekvenser fra det buddhiske plan mod hele Jordens menneskehed. Det er begyndelsen til en meget udbredt interesse for den esoteriske lære.

Til at begynde med vil antikrists kræfter ikke gøre modstand mod den esoteriske lære, fordi de betragter religion som opium for masserne og opfattelsen af troen på et evigt liv som fuldkommen stupidt.

Der er ved at ske en afgørende bevidsthedsændring hos Jordens menneskehed, som aldrig tidligere har fundet sted. Det er snarere et spørgsmål om uger end om århundreder. Det sker via en metode, man har bestemt sig for i rådet i Shamballa, og som vil blive realiseret af Hierarkiet.

Man vurderede en række metoder, og denne har været under overvejelse i mange uger. De ydre begivenheder af plutonisk oprindelse på planeten krævede en ændret strategi fra lyskræfternes side. Det store våben mod de plutoniske kræfter er menneskehedens oplyste bevidsthed. Det er i virkeligheden en metode til at forstærke bevidsthedens lys i den jordiske menneskehed og hos de mennesker, der stammer fra Venus, Mars, Neptun, Merkur og Jupiter. Disse planetariske grupper vil modtage inspiration til det gode, og det vil hjælpe dem til at finde former og metoder til gavn for den jordiske menneskeheds nye oplysning.


 

Kristus-ceremonien 1962

 

Det er et overordentlig vigtigt år. I den ydre verden forventer man en enorm krise, der kommer til at omfatte hele planeten. Der er risiko for, at det kan komme til at betyde oprettelsen af en verdensregering under antikrist i ydre manifestation. Den er allerede etableret på de indre planer, men har endnu ikke givet sig til kende udadtil.

I øjeblikket befinder vi os i en slags ”ingenmandsland”, mens vi afventer angrebet på menneskeheden. Mange mennesker fra Venus og Mars bliver tvunget ud af deres nuværende livsstillinger for at få dem fjernet fra farezonerne og flyttet til steder, hvor de bedre kan være til hjælp, når den egentlige krise kommer. Mange af Jordens befolkning − den mere intelligente gruppe − er meget rastløse, og derfor gør de oprør mod en meningsløs tilværelse med dårlig økonomi og med arbejde, som de føler hverken er hæderligt eller konstruktivt. Selv masserne føler en slags guddommelig uro som et menneske, der har forspist sig, men alligevel hungrer de efter rigtig føde.

Hierarkiet vil give sig mere klart til kende udadtil, og det vil ske hurtigere end oprindelig planlagt. Vi måtte have stilstand en tid, fordi det var den mindst destruktive måde at bringe menneskeheden til en vis fornemmelse af dens behov og dermed til at reagere. Efter at planetens regent, Sanat Kumara, havde bragt Jordens menneskehed frem til det punkt, hvor faklen i Krystaltemplet kunne tændes, har man kunnet bede om hjælp til planeten udefra uden at hæmme menneskehedens udvikling.

Der vil blive brug for ethvert disponibelt menneske, som kender og forstår visdomslæren, til at hjælpe til med at undervise mennesker, for nu er de parat til at responder på disse ideers energier. Ideerne skal forelægges uden sensationsjageri og falsk romantik. Husk, at Jordens menneskehed er fundamentalt sund.

Der var cirka to hundrede studerende til stede.

 

14. maj 1962

Natlig forelæsning.
Gengivet efter hukommelsen af Viola Petitt Neal.

 

Adskillelse

Wesak-ceremoniens grundtone i 1962

 

Denne Wesak-ceremoni er koncentreret i Tibet. Den finder sted på det æteriske plan. De politiske forhold vil forhindre de fleste af pilgrimmene i fysiske legemer i at overvære den − men mange vil være til stede i deres astrallegeme. Alle disciple i verden vil være bevidst om, hvad der sker på sjælsplanet, fordi der er en koncentration af energi, som vil hjælpe dem til at blive bevidst om dette på personlighedens plan.

Hver eneste discipel i verden – selv aspiranter – der har viet sig til at arbejde for den store sag, vil billedligt talt være som tændte lys, der oplyser personligheden og gør dem til en del af lyset i verden. Det vil give dem en klarere bevidsthed om alle former for aktivitet, der hører lysets rige til, og dermed give dem mere skelneevne til at vide, hvad der hører ind under lysets kræfter og samarbejde med det. Det er derfor, grundtonen for Wesak-ceremonien i 1962 er adskillelse − fordi det lys, de modtager, vil vise menneskeheden mørket. Det lys, de modtager, er også en beskyttelse, for mørkets magter flygter for lyset. Dette indre lys vil derfor skjule og beskytte dem, som har valgt lysets kræfter. Det er det, der i Johannes’ Åbenbaring hentydes til med den ”hvide sten”, og som også kaldes det ”nye navn”, der betegner lysets sønner.

Samtidig er der også en koncentration af negativ energi i …! − men den er ikke så kraftig. Den er stærk på grund af de mørke kræfters koncentration − men den har ikke den samme kraft som Wesak-ceremonien.

Denne Wesak-ceremoni markerer også en energipåvirkning fra Syntesens Avatar, og den strømmer ind gennem Kristus. Ved næste fuldmåne vil denne energi komme til syne i og gennem menneskeheden på det fysiske plan. På det tidspunkt er hele planetens hierarki koncentreret om Wesak-ceremoniens energi, og alle ashramerne forsøger at komme i forbindelse med deres disciple og studerende, for at disse ideer og energier kan nå frem til dem.

 

19. maj 1962

Wesak-ceremonien, som Viola Petitt Neal så den under meditation.

Stedet er omgivet af bjerge − der er ingen træer at se. Der er en meget bred klippe, der snarere ligner et fladt plateau.

Der er en syvtakket stjerneformation af mennesker, ordnet efter ashramisk position. I midten af stjernen er der en inderkreds, hvor mestrene er samlet. I omkredsen af stjernen er der skarer af mennesker. I selve midtpunktet af den syvtakkede formation står der en skikkelse, som iagttageren mener, er Kristus.

I fuldmåneøjeblikket viste Buddha sig i en lysstråle på himlen og blev en kanal for energi fra Shamballa. Han steg ned i midtpunktet af stjernen og stillede sig ved siden af sin broder Kristus. Så trådte Kristus tre skridt frem og blev center for Wesak-energien.

Man så Kristus udføre følgende ritual:

Han strakte hænderne opad, som om han tog imod de højere energier, han var ved at blive et brændpunkt for. Derefter strakte han hænderne udad i form af et kors. (Identificering med skabelsesprocessen − ånd-stof.) Så strakte han hænderne vandret fremad vinkelret på brystet og velsignede skaren. (Udgydelse af åndens energi over menneskeheden.)

Ovenstående ritual blev udført tre gange. Derpå gjorde alle de tilstedeværende det samme efter at have udført de tre bevægelser hver gang. Skarerne vendte sig om, da de udførte ritualet, som om de udstrakte det til at omfatte hele menneskeheden.

Det lod til, at det midtpunkt, Kristus stod i, lå over Jordens overflade, og at der nøjagtigt under dette punkt, var et helligt sted eller et tempel.

Der kom et lys til syne på himlen, og det samlede sig i et brændpunkt, hvorfra det spredtes ud over Jordens overflade. Det så ud, som om det dækkede hele planeten. Lidt efter lidt koncentrerede det sig til en mindre cirkel, der lige akkurat omfattede det område, hvor ceremonien fandt sted − og fra nu af vil en del af denne lysenergi blive tilbage her på Jorden, mens en anden del af den trængte ind til Jordens midtpunkt. Den er meget strålende, og det vil den også være for fremtiden.

På en eller anden måde var det som om dette lys på himlen stod i forbindelse med Syntesens Avatar.

Der blev også brugt lyd under Wesak-ceremonien − men den studerende, som var til stede, kunne ikke nøjagtigt genkalde sig den. ”Det føltes, som om der gik en elektrisk frekvens igennem mig – ikke for stor en spænding men dog dynamisk.” Det varede måske seks til otte minutter og havde den virkning på den studerende, at bevidstheden blev udvidet, noget som det vil tage nogle få dage at tilpasse sig. Det lader til, at det var første gang, den ritualform har været brugt på den måde.

_________________________________

[1] Mattæus-evangeliet, 5,14

[2] Apostlenes Gerninger, kap. 17, 28: “− for i Ham lever vi, ånder vi og er vi”.

[3] Mattæus-evangeliet kap. 4, 3-8.
_________________________________

Artikel-GENNEM-FORHÆNGET-Neal & Karagulla
Download-fil: GENNEM FORHÆNGET - Neal & Karagulla


Artikel-GENNEM-FORHÆNGET-Neal & Karagulla
Læsefil med vendbare sider: GENNEM FORHÆNGET