Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

GENNEM FORHÆNGET
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-GENNEM-FORHÆNGET-Neal-&-Karagulla

GENNEM FORHÆNGET (10 af 22)


Har du nogensinde været i en "natklasse"? Er du nogensinde vågnet med nye ideer uden at vide, hvor de stammer fra? Hvis du har, vil denne e-bog hjælpe dig til at forstå dine oplevelser.

GENNEM FORHÆNGET (10 af 22)

IV

HEALING

 

HVEM ER GUD?

 

Den kinesiske vismand sidder

med sine smukt udskårne elfenbenskugler,

den ene inden i den anden.

Syv dimensioner, syv verdener.

Han grunder længe, og hans rolige ansigt

lyser af visdom og indre skønhed.

”Hvem er Gud?” spørger jeg sagte.

”Tag dette symbol i hånden og kig ind i det.

Gud bliver stadigt til mere.

Ethvert liv eksisterer indenfor et større liv,

verdener uden ende og liv uden ende.

Hvert enkelt liv omsluttes af et større,

indtil man omsider når det Absolutte.”


 

STUDIET AF DET ÆTERISKE LEGEME

I FORSKELLIGE CENTRE I VERDEN

 

17. september 1960

Natlig forelæsning overværet af Viola Petitt Neal.
Optaget på bånd af Shafica Karagulla.

SK: Hvordan kan man bedst gøre studiet af det æteriske legeme og dets centre tilgængeligt for lægevidenskaben eller den øvrige verden? Er den måde korrekt, hvorpå man i øjeblikket griber sagen an, eller bør den ændres?
VPN: Der bliver kun gjort meget lidt, fordi man til dato kun har vidst meget lidt eller slet intet om de æteriske centre. Det er grunden til, at man ikke har gjort ret meget.

SK: Er der nogen nu, der studerer disse forhold?
VPN: Ja, det sker flere steder i verden.

SK: Hvor?
VPN: I Indien.

SK: I hvilken del af Indien?
VPN: Et sted i Nordindien er der nogle, som studerer dem − men de er clairvoyante. De er ligesom yogier.

SK: Hvad hedder den by i Indien?
VPN: Det er en lille landsby, der ligger et sted oppe i bjergene − men navnet på den blev ikke opgivet. Jeg tror, der er en mysterieskole der. Det er indviede af Det Store Hvide Broderskab. Det drejer sig om en viden af samme art som den, Tibetaneren (Djwhal Khul) fremstillede. I øjeblikket ligger den på for højt et plan og er alt for teknisk.

SK: Hvilke andre steder er der?
VPN: ”X” arbejder med det.
 
SK: Gør ”X”? Arbejder han på den rigtige måde?
VPN: ”X” arbejder også under ashramen. Han prøver på at udrette noget praktisk i Vesten. Det er den vesterlandske måde at gribe tingene an på, og den er udmærket.

SK: Tror du, ”X’s” fremgangsmåde er rigtig?
VPN: Det er den bedste for tiden, og det ved ”X”.

SK: Hvad mener du?
VPN: Det er noget, ”X” bør vide.

SK: Kan ”X” forbedre teknikken?
VPN: Det er det bedste, man kan gøre på nuværende tidspunkt. I fremtiden vil der komme et menneske, som vil og kan hjælpe ”X”. Jeg tror, det er et menneske, der står i forbindelse med ashramen, og som vil være ham til hjælp med dette arbejde.

SK: Bliver det en læge eller en clairvoyant?
VPN: Det bliver rimeligvis en, der har en professionel baggrund af en eller anden art. Denne mand har gennemgået en bestemt form for træning. Han har helt specielle evner ligesom den anden. Han er clairvoyant.

SK: Hvad for en anden?
VPN: Devaen.

SK: Er devaen god?
VPN: Devaen er meget god og ser substansens verden og energierne i den.

SK: Hvad er hans eller hendes navn?
VPN: Hun har en discipels legeme − det er et kvindeligt legeme.

SK: Men er det en deva?
VPN: Det er et devisk væsen.

SK: Mon det kan lade sig gøre at fortsætte arbejdet med devaen næste år?
VPN: Ja, hun vil antagelig komme ud for familieproblemer − men hun vil blive holdt til arbejdet. Det er hendes karma.

SK: Tror du, hun rejser til Indien næste år og bliver der i nogen tid?
VPN: Muligvis ikke.

SK: Er ”X” i stand til at iagttage centrene hos nervepatienter, eller bør det udsættes lidt?
VPN: Det næste skridt ser ud til at omhandle et kirtelproblem − især hypofysen og skjoldbruskkirtlen − om muligt. ”X” får sin viden gennem natlige forelæsninger. Grunden til at ”X” er så energisk og har så stærk en følelse af, at der er visse ting, der skal gøres, er de forelæsninger, han overværer. Når ”X” ved disse lejligheder ser, hvad arbejdet består i, og hvad der er behov for, dedikerer han sig til dette arbejde eller behov.

 

FORSKELLIGE FORMER FOR HEALING

 

17. september 1960

Natlig forelæsning.
Gengivet efter hukommelsen af Viola Petitt Neal.

 

Helbredelse ved tro

 

Det er noget, der står i forbindelse med astrallegemets tilstand, der påvirker det fysiske legeme. Med hensyn til dette er der visse ting, der kan kaste lys over ideen. Det, der under forelæsningen er blevet sagt om astrallegemet og dets manglende koordinering, som påvirker det æteriske legeme, er meget interessant. Der blev sagt, at mange af de sygdomme, der plager menneskeheden, begynder med et uharmonisk forhold mellem frekvenserne i astrallegemet, og at denne disharmoni påvirker det eller de tilsvarende centre i det æteriske legeme, hvilket igen påvirker det fysiske legeme.

Helbredelse ved tro – helbredelserne i Lourdes – og muligheden for, at et menneske kan blive helbredt gennem en trosakt fra sjælens plan, hvor det ved og er sikker på, at det kan blive helbredt, fremkalder næsten øjeblikkeligt en koordinering af centrene i astrallegemet. Den er så stærk og dynamisk, at den straks påvirker de æteriske centre i det fysiske legeme og resulterer i en helbredelse som dem, man har set i Lourdes, og andre, som nogle mennesker har oplevet og haft kendskab til.

Denne form for tro forklarer, hvad der menes med ordet tro, fordi det pågældende menneske pludselig ved, at det kan helbredes, og ved det med en så usvigelig sikkerhed, at det fremkalder en udstrømning af energi fra sjælens plan − man kunne sige fra det buddhiske plan − der vitaliserer, regulerer og koordinerer astrallegemet og skaber denne øjeblikkelige helbredelse eller i hvert fald en rimelig hurtigt forløbende helbredelsesproces, der ellers kunne strække sig over nogle dage eller endog uger. Den form for helbredelse, man har set i Lourdes, er et af de mest bemærkelsesværdige eksempler. Den blev nævnt, fordi man i årenes løb har samlet skriftlige beviser på disse usædvanlige helbredelser.

 

Behandling af astrallegemet

ved hjælp af symboler eller ritualer

 

Dette skaber en tilstand af harmoni i astrallegemet, hvilket bidrager mere til absolut sundhed i det fysiske legeme end noget som helst andet. Så længe menneskeheden endnu ikke har nået et højere udviklingstrin, bliver karma hovedsagelig registreret i astrallegemet. Det er det karmiske mønster – det emotionelle mønster – som et menneske medbringer, når det vender tilbage til inkarnation, og som er det primære karmiske mønster, det arbejder med. Ved hjælp af ritualer og symboler ville det være muligt at bane vej for de energier, der kunne udligne de negative og uharmoniske elementer i det karmiske mønster, så at der kunne opnås en bedre sundhedstilstand for mennesker og dermed et bedre karmisk mønster at arbejde med.

Det symbol, der blev nævnt under forelæsningen, var Egyptens vingede solskive. Det var en hvid lysende skive. Det så ud, som om der var farver i vingerne − men jeg tror, det skyldtes, at vi forestiller os, at vinger består af fjer.


 

Behandling af det æteriske legeme

ved hjælp af lyd

 

I forbindelse med det fysisk-æteriske legeme vil man benytte lyd, fordi det er en metode, der straks påvirker substansen. I begyndelsen blev formverdenen dannet ved hjælp af lyd, og lyd på det plan – uden ide, kan benyttes til at skabe harmoni i det æteriske legeme og i det fysiske legeme. Hvis den rytme, der er udviklet i astrallegemet, bliver ved med at være negativ og destruktiv, vil eller kan der opstå den samme eller en lignende tilstand i det fysiske og det æteriske legeme − men ved hjælp af lyd kan man alligevel finde metoder, der kan hjælpe det pågældende menneske til at udvikle et sundere astrallegeme, så det kan blive befriet for nogle af de problemer og vanskeligheder, det har i forbindelse med det fysiske legeme.

Det må betragtes som en begyndelse, fordi det vil tage længere tid at regulere astrallegemet end det fysisk-æteriske legeme. I fremtiden vil behandlingsmetoder derfor med sikkerhed komme til at bestå i brug af lyd for at give det inkarnerende menneske ”pusterum” til at regulere astrallegemet. Når man ved hjælp af lyd har skabt en tilstand af sundhed, kan det fysisk-æteriske niveau opretholdes, og det er begyndelsen.

I begyndelsen blev formen dannet uden fejl og lyde gennem lyd − men de rytmer, der tilføres astral- og mentallegemet, kan ødelægge harmonien. Den kan genoprettes ved hjælp af lyd og opretholdes, hvis det inkarnerende menneske er i stand til at indtage en positiv emotionel og mental holdning til tilværelsen.

SK: Hvorfor bruger man den vingede cirkel? Hvilket center er den forbundet med?
VPN: Ajna- eller pandecentret. Det blev sagt i nat under forelæsningen, og det er interessant, fordi pandecentret og ikke − som jeg ville have troet − solar plexus, er den integrerede personligheds center.

SK: Kunne du under forevisningen i forbindelse med forelæsningen se, hvordan der tiltrækkes energi fra andre planer?
VPN: Det blev vist mig nøjagtigt, hvordan symbolet så ud − et strålende hvidt lys. Det glødede som en tankeform midt i rummet foran os.

 

Behandling af mentallegemet

 

Gennem undervisning i matematik kan man lære mennesker at opnå en hurtig udvikling af mentallegemet. I dag lærer man matematik udenad. Man opfatter den ikke som videnskaben om forbindelser. Matematik er den rene videnskab om disse forhold.

Menneskeheden har næsten udviklet astrallegemet helt, og under denne proces har den misdannet og forkvaklet det og bragt forstyrrelse i det, og nu består det næste skridt i at regulere og tilpasse det og skabe harmoni i det ved hjælp af ritualer og symboler. På en måde er det nemmere at gøre det, fordi astrallegemet er mere plastisk end det fysiske. De disharmonier, vi har skabt i det fysiske legeme, er et vist omgang vanskeligere at udligne, fordi det drejer sig om det tætte fysiske legeme, der ikke er så formbart som astrallegemet, der kan reguleres og tilpasses hurtigere, end vi tror, i forbindelse med menneskehedens tilpasningsmønster på alle områder.

 

Resume

Følgende behandlingsmetoder vil blive taget i anvendelse:

a. På det fysisk-æteriske plan vil man bruge lyd.

b. På astralplanet vil man benytte symboler og ritualer for at regulere og genoprette harmonien i alle astrallegemets centre.

c. På mentalplanet vil man bruge matematik og naturvidenskab − gennem en udvidet opfattelse af disse videnskaber kan man gennem matematik hurtigere lære at se relationer.

d. Farve blev omtalt som broen. Den gennemtrænger alle tre metoder og er det kraftfelt, der forener de tre metoder: Lyd − symboler og ritualer − matematik og naturvidenskab. Alle tre metoder forenes af et farvefelt, og farve er derfor et generelt forenende kraftfelt.

 

KOORDINERING AF CENTRENE


 

17. september 1960

Natlig forelæsning overværet af Viola Petitt Neal.
Optaget på bånd af Shafica Karagulla.

VPN: De astrale centre skal være koordineret med de æteriske, men er det i de fleste tilfælde ikke. De ligger alle på frekvensoktaver, der giver resonans på hinanden, og har en harmoni ligesom musik eller sfærernes musik. For det første har alle de æteriske centre en frekvens, som en musikoktav. De astrale centre ligger på den næste frekvensoktav, og derefter kommer de mentale, men det er altid de astrale, der ikke er rigtigt tilpasset − ligesom et klaver, der trænger til at blive stemt. De skulle ligge på en højere frekvensoktav.

Hvis man forestiller sig hjertecentret som ”det lille c” i det æteriske legeme − det er blot en allegori − så skal hjertecentret i astrallegemet være det ”c”, der ligger en oktav højere. Hvor dette frekvensforhold spiller sammen i fuldkommen harmoni, har man et sundt menneske, og når det er uharmonisk, er der sygdom. Det er for eksempel solar plexus-centret i astrallegemet, der giver anledning til en masse vanskeligheder, og det samme er tilfældet med det tilsvarende center i det æteriske legeme. Jeg tror, han har noget at sige om lækager.

 

Lækager

 

Lækager skyldes disharmoni i astrallegemet, og det er årsagen til lækagen i det æteriske. Der opstår faktisk huller, når der er et uharmonisk forhold mellem et center og det tilsvarende center i astrallegemet. Når astrallegemet er anæmisk, er det æteriske tilbøjeligt til at være utæt over det hele. Menneskehedens største problem i dag skal søges i følelserne – i astrallegemet.

SK: Hvordan kan man stoppe lækagerne? Er der en metode, man kan foreslå til behandling af lækagerne i de forskellige dele af legemet?
VPN: I almindelighed stammer lækager fra astrallegemet, fordi der er en uharmonisk frekvens i dette legeme, der påvirker æterlegemet − men det forekommer også, at lækagen i centret i æterlegemet simpelthen skyldes æteriske årsager. I de fleste tilfælde stammer den imidlertid fra astrallegemet. Hvis det er tilfældet, kan lækager helbredes eller bedres ved at hjælpe vedkommende til at ændre sit emotionelle mønster. Nogle gange stammer de simpelthen fra det æteriske og det fysiske plan.

SK: Er der ellers noget, man kan foretage sig på det fysiske og det æteriske plan for at udbedre en lækage?
VPN: Det fysiske legemes livskraft kommer ind til det æteriske, hvor den bliver modificeret og moduleret af astral- og mentallegemet, men især af det førstnævnte. Nogle gange bliver mennesker født med en skade i det æteriske legeme, der stammer fra tidligere inkarnationer, og når det er tilfældet, er det meget vanskeligt at gøre ret meget ved det − selv fra astralplanet.

SK: Hvilken metode ville for eksempel være den bedste til behandling af lækagen i VPN’s halscenter? Hvad kan man gøre ved den, og hvordan kan man bedst gribe sagen an?
VPN: Den er midlertidig og til dels fysisk. Der er lidt besvær med den fysiske skjoldbruskkirtel på grund af en forgiftningstilstand i legemet og arbejdet på forskellige planer.

Det er muligt at behandle med lyd. Disse højere lydfrekvenser vil bidrage til at skabe det rigtige frekvensforhold mellem de forskellige centre i astrallegemet og mellem disse og centrene i det æterlegemet.

SK: Hvordan skaber man dette frekvensforhold?
VPN: Man bruger lyd − overlyd.

SK: Hvor mange oktaver over den hørlige lyd?
VPN: Det afhænger af personens − triadens − grundtone. Ethvert menneske har sin egen grundtone, afhængig af hvordan den kommer til udtryk på lydskalaen. Den står i forbindelse med en slags matematisk frekvens, hvis vi ellers kendte det matematiske forhold. Man finder vedkommendes tone på den musikalske skala.

SK: Hvordan bærer man sig ad med at finde den rigtige tone?
VPN: Man finder simpelthen frem til den tone, som den pågældende bedst kan lide.

SK: I en enkelt oktav eller i enhver af de syv oktaver?
VPN: Man finder den tone i alle de syv oktaver, som den pågældende synes bedst om. Så tager man den oktav, som ligger syv oktaver over den hørlige lyd, og finder den tilsvarende tone i den tilsvarende overlydsoktav.

SK: Syv oktaver over den personlige tone?
VPN: Nej, der er syv hørlige oktaver og over dem syv uhørlige. Til enhver tone i enhver af de hørlige oktaver er der en lignende i den tilsvarende uhørlige, ultrasoniske oktav. Den enkeltes tone er den lyd, der vil bidrage til at skabe større harmoni i astrallegemet. Man behandler altså det æteriske legeme med vedkommendes tone i den hørlige oktav og astrallegemet med den tilsvarende tone i den uhørlige. Der må være en måde, hvorpå man kan behandle menneskers astrallegemer. De er i en forfærdelig uorden − man kan ikke nå igennem til dem.

SK: Hvor længe skal man spille denne tone eller oktav?
VPN: Ikke ret længe − ikke over tre minutter.

SK: Hvor mange gange skal det gentages?
VPN: Man kan gøre det tre gange om dagen.
 
SK: Hvordan kan man vide, hvilket center, der vil have mest gavn af det?
VPN: Denne behandlingsmåde er begyndelsen og en metode til i almindelighed at få centrene og astrallegemet koordineret. Man kunne også udarbejde en særlig behandling. Det kunne gøres efter en matematisk skala.

SK: Ville en god clairvoyant, der betragtede astrallegemet eller de astrale og æteriske centre, kunne se disse relationer?
VPN: Ja, og det ville være en hjælp, hvis det kan lade sig gøre. Det kunne gøres for eksempel med halscentret og solar plexus centret. Man begynder med at betragte de to centre og sammenligne de æteriske og de astrale dele og få overblik over deres forbindelser. Det ville være en forskningslinje, der kunne give stort udbytte.

SK: Du mener, at man først skal iagttage det æteriske center og derefter det astrale?
VPN: Lad os tage halscentret. Hvis man har et menneske med en sygelig tilstand i skjoldbruskkirtlen, så betragt det æteriske halscenter og derefter det astrale.


 

FOTOGRAFERING AF

DET ÆTERISKE LEGEME

 

17. september 1960

Natlig forelæsning overværet af Viola Petitt.
Neal Optaget på bånd af Shafica Karagulla.

SK: Kan det lade sig gøre at fotografere æterlegemet og centrene?
VPN: Det er muligt at fotografere æterlegemet og i en fjern fremtid måske også astrallegemet.

De studerende får vist en interessant tankeform af, hvordan det ville komme til at se ud. Man ser de æteriske centre meget klart samt de astrale, der så at sige gennemtrænger dem og er af en anden kvalitet. I den tankeform, der fremvises, er de astrale centre større end de æteriske. Man ser klart omridset af de æteriske centre og energierne, der funkler og gennemstrømmer dem. Derefter ser man de astrale centre.

Læreren gør de æteriske centre i tankeformen mere skinnende, så at man kan identificere dem, hvorefter han gør dem mere matte og de astrale centre mere lysende. Når han gør det, kan man tydeligt se omridset af de æteriske centre. Derpå gør han de astrale centre mere lysende, så man kan se deres forhold til de æteriske. Så gør han de astrale centre mere matte og trækker de æteriske op og gør dem mere skinnende. Man ser, hvordan de gennemtrænger hinanden.

SK: Hvordan gennemtrænger de hinanden?
VPN: Jo, det ene ligger mere eller mindre over det andet.

SK: Er de astrale centre større eller mindre end de æteriske?
VPN: I denne tankeform er de astrale centre de største.

SK: Der er nogle clairvoyante, der ser dem som mindre.
VPN: I dette billede ser man dem som større.
 
SK: Findes der en måde, hvorpå man kan fotografere de æteriske centre?
VPN: Man skal først have gjort en opdagelse, der har noget at gøre med krystaller.

SK: Hvilken slags krystaller?
VPN: En tynd krystalplade.

SK: Skal det være en bestemt krystal?
VPN: Kvartskrystallerne er nogle af de elementer, der kunne anvendes til dette formål.

SK: Hvordan kan man fotografere igennem den?
VPN: Man ser blot igennem den til at begynde med. Prøv krystalplader som dem, man bruger i forbindelse med radio. Prøv at se og fotografere igennem en sådan plade. Hemmeligheden skal søges i krystaller, fordi de har noget at gøre med den dielektriske  energi, som i virkeligheden er æterisk energi.

SK: Kan man bruge almindelige film?
VPN: Det er ikke så meget filmen, det drejer sig om, som det, man fotograferer igennem. Man skal bruge en lysfølsom film. Det vil blive muligt at fotografere med stoffer, der opfanger noget mere end det fysiske plan.

SK: Vil det ændre noget, hvis man bruger krystallen i forbindelse med et linsekamera, eller skal man bruge et kamera uden linser?
VPN: Man kan bruge et almindeligt kamera og så sætte krystalpladen foran linsen. Prøv det.

Artikel-GENNEM-FORHÆNGET-Neal & Karagulla
Download-fil: GENNEM FORHÆNGET - Neal & Karagulla


Artikel-GENNEM-FORHÆNGET-Neal & Karagulla
Læsefil med vendbare sider: GENNEM FORHÆNGET