Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

GENNEM FORHÆNGET
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-GENNEM-FORHÆNGET-Neal-&-Karagulla

GENNEM FORHÆNGET (19 af 22)


Har du nogensinde været i en "natklasse"? Er du nogensinde vågnet med nye ideer uden at vide, hvor de stammer fra? Hvis du har, vil denne e-bog hjælpe dig til at forstå dine oplevelser.

GENNEM FORHÆNGET (19 af 22)

IX

FORUDSIGELSER

(fortsat)

 

PANORAMISK OVERSIGT

OVER AKTUELLE BEGIVENHEDER

 

7. januar 1972

Natlig forelæsning.
Gengivet efter hukommelsen af Viola Petitt Neal.

 

De fem mestre af den sorte loge

 

Det var et hurtigt og intensivt program − men det lod til, at det var et resume af forelæsninger, jeg i nogen tid havde overværet. Det stod i forbindelse med en panoramisk oversigt over det, der sker på planeten − og hvorfor. Der er fem sorte  mestre, som arbejder inden for fem aktivitetsafdelinger på planeten. De arbejder med sorte indviede, mestre og disciple i velplanlagte og velorganiserede aktiviteter. I den første forelæsning blev det forklaret, at man indtil et vist punkt er nødt til at lade disse aktiviteter fortsætte, så længe mennesker samarbejder med dem, og indtil de har gjort så ubehagelige erfaringer, at de kan indse, hvad de destruktive kræfter har gang i, og er parate og villige til at samarbejde med de konstruktive kræfter. Han forklarede også, at det er vigtigt, at højrehåndsvejens studerende ved, hvad der foregår, fordi de dermed bliver bedre er i stand til at samarbejde på en intelligent måde med lysets kræfter og ikke spilde deres energi på unyttige ting. Kundskab er evnen til at forstå årsager og virkninger og at samarbejde intelligent for at redde menneskeheden her på Jorden.

 

Den første sorte mester

bruger elementale og dæmoniske kræfter

 

Herefter blev de fem aktiviteter omtalt − hver enkelt af en speciel lærer. Den første lærer, som begyndte med ovenstående introduktion, talte om den farligste af de sorte mestre. En af de fem sorte mestre har herredømmet over planetens elementale kræfter på den nedadgående vej (involutionen) – ildelementalerne og kundalini-elementalerne − som han slipper løs og bruger på en destruktiv måde. Disse elementalliv er meget stærke men hverken gode eller onde. De opretholder naturens ligevægt på planeten − dens indre ild og al dens energi. Der findes magiske metoder, som gør det muligt for en mester af Den Sorte Loge at frigøre disse energier og bruge dem destruktivt. Disse elementalkræfter dirigeres mod mennesker for at skabe mystiske psykiske fænomener, der ikke har noget med astralplanet at gøre. Trolddom hører ind under denne form for aktivitet, og de mennesker, der beskæftiger sig med den slags og samarbejder med denne mester, uanset om de ved det eller ej, bliver små kanaler for disse negative elementalkræfter, der mange steder får mennesker til at foretage sig uhyggelige og umenneskelige ting. Udtrykket ”ikke-menneskelige” er bedre. Disse kræfter kan ikke påvirke mennesker, som er konstruktive − men de har en indvirkning på dem, der i mange inkarnationer har befattet sig med den slags, og som har en frekvens, der responderer på dem.

Denne mester påvirker og vildleder de forskere, der arbejder med atom-energi. De inspirerer dem til at foretage flere atombombesprængninger, og enhver af disse eksplosioner skaber forstyrrelse i planetens indre ild og fører menneskeheden nærmere katastrofen. Det er uklogt og meget farligt at bruge atomreaktorer til producere energi. Der sker noget, som potentielt kan blive endnu farligere end de øjeblikkelige virkninger af en atomkrig. Når man har spaltet et vist antal atomer, findes der et kritisk punkt, som kan starte en kædereaktion, der ville opløse planeten. Det vil ikke få lov til at ske − men når atombomberne begynder at eksplodere, og man anbringer atomreaktorerne og det radioaktive affald dybt nede i Jorden og havet, bevæger vi os i retning af dette kritiske punkt.

En sprængning, der på et tidspunkt fandt sted i Alaska, aktiverede den ildring, der omslutter Stillehavet, og som lidt efter lidt vil udløse drastiske jordskælv og vulkanudbrud. Den markerede et lille men kritisk punkt på denne vej, der fører til opløsning. Mange af de naturvidenskabelige forskere, der ikke bekymrer sig om altruisme, moral eller etiske værdier, bliver påvirket og inspireret til at fortsætte deres arbejde − der er imidlertid sorte disciple, som har viet sig til denne opgave at holde denne destruktive aktivitet i gang.

Denne specielle sorte mester styrer og bruger også de dæmoniske kræfter på astralplanet. Det er stærke, destruktive væsener med en bestemt form for bevidsthed, intelligens og ondsindet hensigt og målsætning. Døren har været lukket for disse væsener siden Atlantis’ dage − men nu er den igen blevet åbnet af det onde i mennesket og af denne sorte mester. Vi må huske, at det altid er mennesket, der er nøglen, og at der kræves et tilstrækkeligt stort antal mennesker, der ønsker, vælger og bevidst samarbejder med det onde, før en sort mester kan få magt over menneskeheden, og selv da har han ingen magt over mennesker med gode og konstruktive interesser. I et samfund kan disse mennesker imidlertid blive løbet over ende af de destruktive kræfter. Det store flertal af menneskeheden, der faktisk ikke træffer noget valg, men driver med strømmen, bliver suget ind i denne onde malstrøm, og først når de har lidt tilstrækkeligt, vågner de op og er i stand til at foretage et valg. Indtil det sker, kan hverken Planetlogos eller Det Store Hvide Broderskab hjælpe dem.

Oplyste studerende og disciple og velmenende mennesker er som fyrtårne, og de udgør et bolværk mod det onde, og uanset om de ved det eller ej, er de omgivet af lysets vogtere og er Det Store Hvide Broderskabs hjælpere.

Jeg vil her forklare, at mennesket på astralplanet og de menneskelige tankeformer til en vis grad kan være både negative og konstruktive. De udgør ikke nogen større fare for menneskeheden, men er noget, man kan klare.

De dæmoniske kræfter er uhyre destruktive for menneskeheden og kan i sidste instans ødelægge de legemer, som sjælen kommer til udtryk igennem, og derfor kan de blive årsag til, at grupper af mennesker i denne livsbølge forfejler deres mål.

Asteroiderne er rester af en planet, der eksploderede og blev opløst, fordi der havde været pillet ved planetens elementalkræfter og kundaliniild. Vores Måne blev afkastet fra denne planet og indfanget af Jordens tyngdekraft. Det skete, for at medlemmerne af den menneskelige livsbølge på asteroide-planeten kunne få en frekvens, der gav resonans på planeten, sådan at de kunne blive overført til den og inkarnere her af hensyn til deres videre evolution. De kaldes ”menneskene fra månekæden”. De fleste af denne planets menneskehed fik deres legemer ødelagt − men de, der stod prøvelserne igennem, blev inkarneret på planeten.

Når disse individer, der i mange henseender er mere fremskredne end den fysiske menneskehed, er nået frem til det femte riges trin, vil Månen ikke længere kredse om Jorden, men forsvinde. De dæmoniske væsener på astralplanet stammer fra denne asteroideplanet og påvirkes af Månen, og de vil også blive fjernet fra planeten, når gruppen fra månekæden når frem til det femte riges trin. Det var de konstruktive mennesker, der blev reddet, dengang asteroideplaneten gik til grunde.

Naturens fundamentale elementalkræfter hører til et andet plan og en anden orden end de dæmoniske kræfter på astralplanet. Man må huske, at disse elementalkræfter ligesom elektriciteten hverken er gode eller onde. De hører til substansens eller stoffets verden.

De dæmoniske kræfter på astralplanet er bevidst og forsætligt onde. De kunne aldrig genere menneskelige væsener i fysisk inkarnation, hvis der ikke i disse mennesker fandtes en frekvens, som gav resonans på dem. Der er mennesker, der bevidst og med overlæg påkalder disse kræfter og derved bliver de ofre og redskaber for de dæmoniske væsener. De kan ikke skade mennesker, der har et konstruktivt livssyn, og som ikke beskæftiger sig med de dæmoniske væsener og deres sfære, for i sådanne mennesker ingen frekvens, der giver resonans på dem.

Den anden forelæsning samme aften omhandlede det arbejde, der udføres af den anden sorte mester i fysisk inkarnation.

 

Den anden sorte mester

bruger narkotika, psykedeliske stoffer

 

Denne bestemte sorte mester har til opgave at stimulere brugen af og handelen med narkotika, psykedeliske stoffer og hallucinogener. Lige fra produktionen af disse stoffer og til handelen med dem og tilgangen af forbrugere af dem er det noget, der er organiseret på globalt plan. Det er ikke blot noget, der tilfældigt er sket på planeten Jorden. Forhandlerne er grådige mennesker uden moral og etiske værdier. De er ikke klar over, hvor utrolig organiseret denne trafik er, og heller ikke, at de ikke er andet end brikker i dette spil, og at de kan blive kasseret når som helst. Pengegriske, beregnende og snu personer tror altid, at de kan vinde i kampen mod lysets kræfter, og at de kan styre de onde kræfter. I sidste instans bliver det lysets kræfter, der sejrer − men det ondes kræfter udnytter de grådige, og derefter de giver dem et spark.

Når man først er blevet afhængig af narkotika, er man ikke i stand til at hjælpe sig selv eller rette op på situationen. Narkomaner må have hjælp fra konstruktive menneskers side − når og hvis de ønsker at tage imod den.

Mennesker er nøglen til det onde her på planeten. Hvis de ikke samarbejdede med det onde, kunne det ikke skade dem − men grådighed, selviskhed og lidenskaber hos mennesker skaber en frekvens hos dem, som responderer på en hel hærskare af stærke og onde kræfter. Personer, der er orienteret i den retning, bliver kanaler for det onde og ofre for det.

Vi har fra begyndelsen omtalt disse to afdelinger af organiseret ondt, der er rettet mod menneskeheden her på planeten, fordi de i det lange løb er de farligste. De elementale og dæmoniske kræfter kan i forbindelse med narkomani skade det æteriske legeme i en sådan grad, at sjælen mister sit legeme, og monaden bliver nødt til at begynde forfra igen i en anden livsbølge. Disse mennesker vil være tabt for den nuværende livsbølge, hvis skaden er alvorlig nok, det vil sige, hvis de har fremturet på denne måde uden at gøre forsøg på at vende tilbage til højrehåndsvejen. Det var det, der skete for de fleste af månekædens menneskehed.

Der var over tre hundrede personer af mange forskellige nationaliteter til stede ved denne forelæsning.

 

Den tredje sorte mester

saboterer verdens ledere

 

Den tredje sorte mester står i spidsen for en aktivitet, der er organiseret, og som går ud på at forvirre, omtåge, udføre pengeafpresning, bestikke og på andre måder sabotere verdens ledere − navnlig inden for regeringerne, men også på andre områder. Man findes ledernes svage sider og benytter metoder til at beherske dem i kraft af disse svagheder. Man sætter sig også ind i deres positive og gode sider og appellerer til dem på måder, der ville være ødelæggende for menneskeheden, mens man samtidig får lederne til at tro, at de handler klogt og rigtigt.

Læreren vendte sig om imod en bestemt national gruppe og sagde: ”Jeres lands leder har en sort discipel til rådgiver, og han spiller på mandens gode egenskaber for at lede hans handlinger ud i negative og destruktive kanaler.” Denne sabotage har ført til, at verden i øjeblikket næsten helt mangler gode ledere, der er opmærksomme og lydhøre og ikke er underlagt indflydelse af disse kræfter. Denne sorte mester har bevidst, systematisk og videnskabeligt korrumperet hele det politiske liv og bragt forvirring i begreberne.

 

Den fjerde sorte mester

saboterer verdens økonomi

 

Der er fare for, at denne sorte mester skal sabotere økonomien i alle verdens nationer, og også i dette tilfælde er det mange menneskers pengegriskhed og det store flertals sløvhed, der gør opgaven nem for ham. Uanset om det drejer sig om grupper eller nationer, består menneskers naturlige ressourcer af planetens naturlige rigdomme og af menneskers mentale og fysiske indsats. I en velorganiseret økonomisk struktur flyder strømmen af materielle varer og tjenesteydelser uhindret og ernærer og opretholder hele menneskeheden ligesom blodet i den menneskelige organisme. En værdimåler i form af penge er et glimrende middel til at sikre denne økonomiske strøm − men når det ondes kræfter overtager kontrollen med denne værdimåler, kan de skade den normale strøm af varer og tjenesteydelser. Det er noget, der i umindelige tider har været et problem her på planeten. I nutiden er det mere alvorligt end nogensinde af to grunde. For det første, fordi der er flere mennesker i inkarnation og for det andet, fordi der er større overflod af varer og tjenesteydelser. Penge er ikke længere en målestok for menneskehedens rigdom, men et redskab, der bliver brugt imod den.

 

Den femte sorte mester

saboterer opdragelse og skolevæsen

 

Den femte sorte mester er leder af en organiseret gruppe af indviede og sorte disciple, og deres arbejde går ud på at ødelægge processerne inden for opdragelsen og undervisningssystemet. Via systemets kanaler, forsøger de at påvirke processerne på enhver tænkelig metode for at nedbryde mennesker lige fra barndommen og op til voksenalderen.
 
Husk, at det altsammen er organiseret og ikke blot noget, der bare sker. Det er specielt beregnet på at ramme opdragelse og skolevæsen i alle lande.

Det Store Hvide Broderskab og dens hierarki af mestre er indstillet på at træde ind i menneskeriget med organiserede metoder til dannelse af et meget konstruktivt og kreativt samfund i verden, når menneskeheden er parat til det. Det Store Hvide Broderskabs problem består i, at så længe mennesker endnu ikke har lidt nok og set et tilstrækkelig håndfast resultat af de valg, de har truffet, vil de kun samarbejde med Det Store Hvide Broderskab i begrænset omfang − men tiden nærmer sig, og det er meget gavnligt og nødvendigt, at store grupper af disciple får en klar forståelse af de problemer, som menneskeheden står overfor og tidligere har været konfronteret med.

Den Sorte Loge benytter svage, destruktive, egoistiske og grådige mennesker som deres marionetter og redskaber. I mange tilfælde har disse mennesker ingen anelse om omfanget af de onde aktiviteter, de er indblandet i.

Det Store Hvide Broderskab opfordrer oplyste og velinformerede disciple og velmenende mennesker til at samarbejde med sig − mennesker, som lysets kræfter har tiltro til, og som inviteres til at tage del i deres skabende arbejde til gavn for menneskeheden. Derfor gør Det Store Hvide Broderskab på nuværende tidspunkt alt, hvad det kan, for at oplyse og undervise disciple og velmenende mennesker, for at de kan blive orienteret om og forstå de problemer, menneskeheden står overfor, og blive i stand til at samarbejde med lysets kræfter.

 

VERDENSALFABETET

 

14. august 1960

Natlig forelæsning.
Gengivet efter hukommelsen af Viola Petitt Neal.

VPN kunne kun huske brudstykker af denne forelæsning. Den handlede om, hvordan de tre elementære bevægelser i Universet kunne omdannes til et alfabetisk sprog af en art, der kunne forstås af alle nationer. Disse tre bevægelser blev fremstillet sådan:

a) Den roterende eller cirkelformede bevægelse:

 Gennem-forhænget-03-Åndsvidenskab-og-mystik 

b) Den progressive bevægelse, der går både i lodret og i vandret retning:

Gennem-forhænget-04-Åndsvidenskab-og-mystik 

c) Spiralbevægelsen i højre- eller venstregående retning:

Gennem-forhænget-05-Åndsvidenskab-og-mystik 

Det blev vist den studerende, hvordan der på basis af disse tre bevægelser kunne udarbejdes et alfabet for ethvert sprog.

Nedenstående er et eksempel:

Gennem-forhænget-06-Åndsvidenskab-og-mystik

 

SJÆLENS GOBELIN
 

Vi sendes fra åndens fjerne land

til dette værksted, som vi kalder livet.

Vi tumler, klædt i jordisk dragt,

med en verden af atomer,

for vi er udsendt for at danne det træge stof

til åndelige former, og nogle gange

glemmer vi det vidunderlige mønster.

Mens vi arbejder med dette jordiske stof,

skabes der et gobelin, som vi kalder sjælen,

og hvem kan vel sige, om vi arbejder

i ét eller mange liv, før mønsteret er fuldendt,

og alt det pottemagerler, vi kalder jord,

er formet til kar for guderne.

Artikel-GENNEM-FORHÆNGET-Neal & Karagulla
Download-fil: GENNEM FORHÆNGET - Neal & Karagulla


Artikel-GENNEM-FORHÆNGET-Neal & Karagulla
Læsefil med vendbare sider: GENNEM FORHÆNGET