Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

GENNEM FORHÆNGET
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-GENNEM-FORHÆNGET-Neal-&-Karagulla

GENNEM FORHÆNGET (13 af 22)


Har du nogensinde været i en "natklasse"? Er du nogensinde vågnet med nye ideer uden at vide, hvor de stammer fra? Hvis du har, vil denne e-bog hjælpe dig til at forstå dine oplevelser.

GENNEM FORHÆNGET (13 af 22)

V

KRYSTALLER

 

OPLYSNING

 

En enkelt gang i løbet af et liv

ved vi måske, at vi er ånd,

for i den jordiske bolig kan vi ikke

udholde en viden så overvældende.

Vi står nøgne foran lysenes lys,

og vi griber efter klædningen af ler

og flygter ind i mørket,

for at lyset ikke skal tilintetgøre alt,

hvad vi ved om det, vi kalder liv.


 

 

KRYSTALLER − EN ENERGIKILDE


 

4. september 1960

Natlig forelæsning overværet af Viola Petitt Neal.

SK: Hvad med krystaller?
VPN: Alle slags krystaller holdt i geometrisk form.

SK: I hvilken ashram finder denne forelæsning sted?
VPN: Jeg tror, det er i tredje stråles ashram.

SK: Hvad siger de om krystaller?
VPN: Eftersom krystaller repræsenterer den højeste udvikling af mineralriget, er de nøglen til det fjerde æteriske underplan og ligeledes til ”F”-energi.

SK: Hvilke krystaller skal man undersøge i forbindelse med det fjerde æteriske underplan?
VPN: De fem platoniske legemer i krystalform er nøglerne til den energi, der svarer til og er det modsatte af elektricitet. De er ordnet i en opstigende spiral. Lad mig se, hvad der forbinder dem. På grund af at de er dele af en spiral, ser de ud til at være forbundet med en dielektrisk substans.

SK: Hvad er det for dielektriske substanser, der er forbundet med den?
VPN: Spiralen er som en ledningstråd bortset fra, at den er af en dielektrisk substans. Der er anbragt krystaller i opstigende orden i et geometrisk mønster. Som jeg ser formen, er den første af dem og den anden omdrejning af spiralen lige foran mig. Spiralen foretager to omdrejninger til, halvanden, tror jeg, så krystallen er lige overfor på den anden side. En omdrejning til, og nu er den på den side, der vender om imod mig. Den næste er på den modsatte side. Det er et arrangement − en krystal, der er en lille smule større end spidsen af min tommelfinger. Åh, de bruger lydpåvirkning af denne krystal.

SK: Hvordan bruger de lyd i forbindelse med krystaller?
VPN: Der er en bestemt lyd, der påvirker arrangementet af krystaller og ”F”-energien − men det er energi, der stammer fra Jordens kraftlinjer, hvor de skærer hinanden.

SK: Hvordan kan lydpåvirkningen af krystaller skære kraftlinjerne?
VPN: Spiralbevægelsen er den samme som Jordens − hvis man laver en spiral til at skære disse kraftlinjer.

SK: Hvordan laver man spiralen?
VPN: På samme måde som man laver en af en rulle ledningstråd. Åh, den ligner en æterisk rygsøjle. Man laver spiraler, der ser ud som merkurstaven.

SK: Laver man spiralen af krystalsubstansen?
VPN: Nej, man anbringer krystallerne på forskellige punkter af spiralen. Den er lavet af dielektrisk substans.

SK: Hvilken dielektrisk substans bruger man?
VPN: Silke eller glas − noget mere praktisk. Man tager et metal, som er en dårlig elektrisk leder, og laver en spiral af det. Spiralen ligner faktisk merkurstaven – kaduceus − med en glasstang ned igennem midten. Krystallerne − de fem krystaller − er anbragt på spiralen ligesom de fem centre.

SK: Hvilken slags krystaller skal man bruge?
VPN: Kvarts.

SK: Almindelig kvarts eller en speciel art?
VPN: Sådan som den forekommer i naturen.

SK: Anbringer man den i forskellige positioner på spiralen?
VPN: Simpelthen i opstigende orden. De fem platoniske legemer repræsenterer de fem centre i menneskets krop.

SK: Hvilket center repræsenterer tetraederet?
VPN: Det laveste − derpå i rækkefølge efter sammensathed lige til toppen.

SK: Hvad er det for fem centre? Centret ved rygsøjlens basis, solar plexus, hjerte-, hals- og hovedcentret?
VPN: Nej, rodcentret, sakralcentret, solar plexus, hjertecentret og hals-centret − de fem centre i kroppen.

SK: Hvad med hovedcentret?
VPN: Centrene gentages i hovedet − men kroppen er et energisystem og er baseret på centrene. Det optager den praniske energi. Centrene er som krystaller − det er et energisystem.

SK: Hvordan anvender man lyden på spiralen med krystallerne?
VPN: Der er visse lyde, som påvirker krystallerne og skaber energi.

SK: Hvilken slags lyde − soniske, ultrasoniske eller infrasoniske?
VPN: Der er flere trin, a) under hørelsens tærskel − de er farlige, b) hørlige lyde − de er nyttige i forbindelse med mekanisk energi, varme og lys, c) en oktav over de hørlige lyde − disse lyde har mange muligheder i forbindelse med healing, d) den anden oktav har relation til højere energiformer, især teleportation (”fjerntransport”). Jeg tror, at det er den fjerde oktav over den hørlige lyd, der står i forbindelse med teleportation.

SK: Hvilken af dem kan bruges til healing?
VPN: Den første og den anden oktav over den hørlige lyd.

SK: Hvad med ultralyd?
VPN: Der foretages en mængde undersøgelser på det område. Ultralyd er farlig at anvende. Noget af den kan være destruktiv − men den kan bringes under kontrol og styres.

SK: Kan man forbedre sundhedstilstanden i disse centre ved hjælp af lyd?
VPN: Man vil opdage, at visse lyde, der virker gennem dette arrangement af krystaller, påvirker energirytmen i centrene og skaber en harmonisk frekvens. Det fysiske legemes sundhed er en tilstand af harmoni − mønsterets harmoniske frekvens. Det fysiske legeme er et energimønster, selvom det ser ud til at være fast. Når der kommer uorden i mønsteret, opstår der dissonans (der forevises en tankeform af energierne). Når man er syg, er der forstyrrelse i det harmoniske mønster, og det kan bringes i orden igen ved hjælp af lyd.

SK: Hvordan?
VPN: Ved brug af lyd, der ledes gennem disse forskellige krystaller, enten dem alle under ét eller én ad gangen − selv hørlig lyd er den første begyndelse til genoprettelse af rytmen. På sit eget plan dirigerer sjælen det orkester, som er menneskets fysiske legeme − men på personlighedens plan er der forstyrrelser − tankesindet og følelserne indfører andre rytmer. På det fysiske plan kan man gøre en hel del for at genoprette harmonien − men der må også ske ændringer i den mentale og emotionelle del af personligheden.

I fremtiden vil folk blive informeret om healingens kunst. Patienten vil blive udførligt instrueret om, hvordan vedkommende kan samarbejde med behandlingsprocessen, og på denne måde være villig til at regulere de mentale og emotionelle tilstande, der griber forstyrrende ind i orkesterets − menneskelegemets − rytme og harmoni.

SK: Hvordan skal vi bære os ad med at konstatere tilstanden i et sygt center og genoprette dets normale rytme?
VPN: Ethvert menneske har en grundtone, som er baseret på en treklang. Til at begynde med er den ikke fuldkommen. Begynd med at finde vedkommendes grundtone. Det sker ved at finde frem til den tone, det pågældende menneske synes bedst om. Det er en primitiv begyndelse, hvor man først kan forsøge med svingningstallet 258 i den soniske behandling, jeg mener behandlingen med hørlig lyd. Prøv med den samme grundtone i oktaven på det næste trin over den hørlige lyd.

SK: Hvis en person synes om ”g” i en oktav, mener du så, at man skal forsøge med ”g” over den hørlige lyd?
VPN: Prøv først med det hørlige ”g” og ”g’s” treklang. Læg mærke til, hvordan vedkommende reagerer, og hvilken virkning det har. Derefter kan du forsøge med denne tone i oktaven over den hørlige. Det skal gøres forsigtigt. Hvis det sker for kraftigt, bliver det til støj, og det er ikke godt. Det skal gøres afdæmpet.

Det lader til, at der er en forelæsning om grundenergi − den energi, der beliver formen, alle former, atomer − og dens tilsvarende og modsatte polaritet, elektriciteten. Denne er i en vis forstand den fysiske polaritet. Vi bruger derfor udtrykket dielektricitet til at betegne elektricitetens modsætning.

SK: Hvis et menneske har en lækage i et af centrene, hvad kan vi så gøre for at hjælpe vedkommende med at få den lukket?
VPN: Man kan prøve at spille hans grundtone og dennes treklang meget dæmpet i cirka 60 sekunder.

SK: Skal det gentages?
VPN: Ja − eller man kan bruge en lyd, der holdes elektronisk.

SK: Skal man anvende den over centret, eller er det lige meget, hvor man bruger den?
VPN: Det er lige meget. Brug den bare i det værelse, hvor vedkommende er. Her er der imidlertid et problem. Man kender dette menneskes treklang − men den kan være generende for andre tilstedeværende. Forsøgspersonen kunne få den gennem en hovedtelefon og ikke i mere end 60 sekunder til at begynde med. Så hører vedkommende den. Det er ikke nødvendigt at anvende lyden over centret. Når personen hører den, går den igennem hele legemet.

SK: Kan vi vende tilbage til det spørgsmål, hvor du beskrev, hvordan man får ”F”-energi ved hjælp af den spiral? Du foreslog, at spiralen skulle laves af en dielektrisk substans, og at krystallerne skulle anbringes på forskellige punkter af denne spiral, den nederste, hvor spiralen vender, og den næste mellem de punkter, hvor man anbringer den første og den anden, etc.
VPN: Det ser ud, som om den er drejet halvanden omgang − de er anbragt på den positive spiral. Der er to ligesom i merkurstaven. Den, der går fra højre til venstre, når man står foran den, er den positive. Sådan er det vist i tankeformen.

SK: Hvordan krydser den Jordens felt?
VPN: Ligesom spiralen. Man sender lyden på langs ad spiralen.

SK: Hvilken slags lyd? En tone eller en frekvens eller hvad?
VPN: Hvis du laver en, så begynd at arbejde med oktaven 256 til 512, der begynder med det lille c på klaveret.

SK: Mener du svingningstallet 256?
VPN: Ja − den musikalske lyd. Du kan arbejde med klaveret og bruge dets toner.

SK: Men hvordan får man energi ud af det?
VPN: Jeg skal prøve, om jeg kan finde ud af det. Det er det, der sker i menneskelegemet. Milten er ikke med i rygsøjlens kredsløb. Den er noget for sig. Jeg prøver på at forstå dette her. Det er mærkeligt. Det er bare lydene, der kommer ind gennem milten. Den er næsten som en membran eller noget i den retning. Jeg kan ikke rigtig forstå ... lyden kommer ind gennem milten. Det er derfor, den ikke er et center ligesom de andre. Den påvirker centrene i rygsøjlen. Lyden kommer ind gennem milten. Det er, som om der er fine tråde omkring hvert enkelt center − men det er alligevel ikke helt nøjagtigt. Jeg tror, at frekvenserne forplanter sig gennem æteren.

SK: Men hvordan får man ”F”-energi?
VPN: Spiralen er forbundet i systemet. Det er som en maskine. Det er interessant − den anden spole eller tråd er som merkurstaven − en sekundær spole. Den første svarer til den, hvorpå krystallerne sidder, og den anden svarer til den sekundære spole i et elektrisk system. Spiralerne er anbragt ligesom i merkurstaven. Den første af dem er forbundet med lydcentret. Nu kan jeg høre vidunderlig lyd. Den anden er forbundet med maskinen eller den mekaniske anordning.

SK: Hvilken slags lyd sender man igennem den første spiral?
VPN: Man kan begynde at eksperimentere med den hørlige grundtone i oktaven med svingningstallene 256 til 512.

SK: Sender man den igennem den første spiral?
VPN: Ja.

SK: Hvilken slags maskine kan man bruge i forbindelse med den anden spiral for at se, om der strømmer energi igennem den? Hvordan opstår energien der?
VPN: Jeg prøver på at finde ud af det. Det ser ret enkelt ud. Man skal indsætte noget i strømkredsen, der vil give enten varme eller lys, noget i retning af en kobberplade. Den er en elektrisk leder og yder derfor modstand mod dielektrisk energi. Til at begynde med troede jeg ikke, at det kunne være kobber − men det blev vist, at dette metal er ikke-leder af dielektrisk energi og yder modstand imod den og derfor vil blive varmet op. Det er et enkelt system ligesom det enkle system i forbindelse med elektricitet.

Miltkrystallen, der svarer til milten i det menneskelige legeme, er en kegle − to kegler i forening. Når de lægges sammen, danner de en sammenhængende krystal. Den vises, som om den var skilt ad − men hvis man lægger de to kegler sammen med den rette vinkel der, hvor man har keglernes flader …! Et plan gennem keglerne danner et kvadrat gennem keglernes midterakse, fordi vinklen i hjørnet af hver kegle også er en ret vinkel.

SK: Hvilken kegletype ville du bruge?
VPN: Kvarts, glas − men keglens hjørnevinkel skal være en ret vinkel, hvis planet går igennem den på noget punkt.

SK: Hvordan skaber de to kegler over milten energi?
VPN: Milten har æterisk energi. Alle Universets lyde strømmer ind over os − men vi responderer kun på nogle af dem. Hvis tænkningen er negativ og følelserne er desorganiserede, giver vi respons på nogle af disharmonierne og påvirker miltcentret og alle de øvrige centre. I øjeblikket stammer de fleste sygdomme hos mennesker fra astrallegemet.

SK: Nu kommer vi tilbage til den mekanisme, der udvikler ”F”-energi. Hvilke bestemte krystaller skal der anbringes på hver halvanden omdrejning af spiralen?
VPN: Kvartskrystaller, og man begynder med det første platoniske legeme.

SK: Mener du, at de platoniske legemer skal laves af kvartskrystaller?
VPN: Ja − det vil sige, du anbringer en tetraeder på spidsen af den nederste og efter den næste halvanden omdrejning af spiralen kubussen og videre i opstigende orden.

SK: Skal de alle sammen laves af krystaller?
VPN: Ja, det er helt enkelt. Du kan lave en støbeform til krystallerne − men du kan begynde med det, man kalder krystalglas.

SK: Mener du, at man også kan bruge krystalglas?
VPN: Du skal have formen. Glas er dielektrisk.

SK: Hvis den ene af spiralerne er lavet af et dielektrisk stof, hvad så med den anden?
VPN: Spiraltråden kan laves af et hvilket som helst dielektrisk stof. Det er punkterne, som er krystallerne.

SK: Kan man få de to spiraler lavet af glas og så sætte krystaller på dem?
VPN: Det kan man godt − men det er ikke praktisk. Brug en anden dielektrisk substans.

SK: Har læreren andre substanser at foreslå?
VPN: Han sagde, at vi bare skulle finde frem til dem.

SK: Anvender man lyd på den ene ende af denne spiral?
VPN: Ja, og man lader den klinge over den højeste del af de platoniske legemer.

SK: Kan den gå igennem den dielektriske spole?
VPN: Ja, og den anden spole virker som leder. Man lukker spiralen, og her er analogien med milten.

SK: Hvordan lukker man spiralen?
VPN: Man fører den øverste og den nederste ende af den udstrakte spiral sammen i et punkt vinkelret på hinanden på højre side og lukker den anden på samme måde på den anden side.

SK: Mener du, at man lukker de to spiraler hver for sig?
VPN: Ja, de bliver ikke forbundet med hinanden, men mødes vinkelret på hinanden. I menneskelegemet er de forbundet med sushumna. Begge spiraler mødes med sushumna foroven og forneden − men du prøver på at lave en mekanisk anordning. Vi må fremstille den, se på den og arbejde med den. Sushumna er der, hvor spiralerne bliver lukket. Den er det led, der lukker dem. Det er ligesom i merkurstaven − men sushumna fortsætter op i rygmarvsforlængelsen. De to energier smelter sammen øverst i halsen. Der forevises en model, der ser ud som om den er lavet af ledningstråd. To tråde, to spiraler, er forbundet med staven forneden og ligeledes foroven. Staven fortsætter og er i en vis forstand, selvom det ikke er det samme, en miniaturegengivelse af Sanat Kumaras stav.

 

5. september 1960

Natlig forelæsning.
Gengivet efter hukommelsen af Viola Petitt Neal.

Krystaller repræsenterer den højeste udvikling af mineralriget og er nøglen til healing ved hjælp af lyd og til ”F”-energi. Krystaller omfatter ædelstene. I Indien har man udført et forberedende arbejde med at bruge ædelstene til healing. I fremtiden vil man anvende forskellige ædelstene til de forskellige lydoktaver. En rubin, der er slebet på en speciel måde, overfører for eksempel en bestemt lydfrekvens. Man vil kunne have en rubin på sig, der er slebet på en særlig måde, og som overfører specielle frekvenser til den pågældende, men ikke til andre i hans omgivelser. Forskellige krystallinske former af forskellige mineraler kan anvendes til healing, og alle krystaller overfører hørlig eller uhørlig lyd.

Hope-diamanten er slebet på en bestemt måde og overfører af den grund visse destruktive energier. Man har derfor hævdet at den bringer ulykke over dem, der går med den. På grund af dens skønhed har der været megen misundelse i forbindelse med den, og det har altid ført til ulykke for dem, der har ejet den. Diamanten befinder sig i øjeblikket i Smithsonian Institution, Washington, D.C.

Opalen har en gavnlig virkning på mennesker med høj intelligens. Den er destruktiv for personer med en lavere intelligenskvotient. Det er grunden til, at den nogle gange har været betragtet som ulykkebringende. Den overfører en række frekvenser. Den kan anvendes til at overføre de frekvenser, man ønsker. Det er den krystallinske form, der overfører det største antal frekvenser.

Topasen er på grund af sin slibning konstruktiv for ”G”.

Rubinen og smaragden overfører forskellige frekvenser. Hvis et menneske elsker en ædelsten og nærer en stærk følelse for den, kan det være et tegn på, at vedkommende har behov for dens frekvens.

Det kunne være interessant at finde frem til de beretninger, man har om overtro i forbindelse med ædelstene og juveler ned igennem tiderne.

Før radioen blev opfundet, var der visse hemmelige selskaber, som havde opdaget, hvordan man overfører lyd gennem krystaller, og som sleb dem i en form, der gjorde det muligt for dem at sende og modtage budskaber over hele verden.

Selv om lydfrekvenser ikke er hørlige, har de samme virkning på mennesket. (Tidligere blev der vist et eksempel på brugen af uhørlig lyd i vand − denne lyd blev overført til det fysiske legeme af et menneske, fra hvem vi gennem en mikrofon kunne høre den musik, der blev spillet.) Det er de frekvenser, der går igennem legemet, der er betydningsfulde, selvom man måske ikke hører dem. I fremtiden vil den måde, hvorpå krystallen er slebet, modificere de frekvenser, den overfører − den vil blive nøglen til den grundtone og de treklange, der står i forbindelse med patienten, som har behov for denne frekvens, og som vil få den, uden at den kommer til at virke på andre i hans omgivelser.

På grund af krystallers akse kan fotografering igennem dem bidrage til fotografering af det æteriske legeme. Krystaller fotograferer energimønstre. Det kan tilrådes at få fat i en meget fin krystalfilm − det er meget tynde krystalplader − og fotografere igennem dem. Krystaller, der bruges i forbindelse med radio, er de fineste, man har − selv kasserede kan være gode til dette formål.


 

TOOGTREDIVE KRYSTALLINSKE

FORMER GRUNDMØNSTERET


 

23. februar 1962

Natlig forelæsning.
Gengivet efter hukommelsen af Viola Petitt Neal.

De toogtredive krystallinske former er grundmønstrene til den måde, hvorpå energierne er bygget i Universet, og derfor nøglen til udløsning af energi på en konstruktiv måde. Atombomben er en destruktiv måde at gøre det på. Man kunne kalde det venstrehåndsvejens metode.

Kendskabet til de krystallinske former kan betragtes som højrehåndsvejens metode til udløsning af energi gennem brug af krystallinske former og hørlig, ultrasonisk og infrasonisk lyd til manipulering af styring af kræfter. Mennesket er endnu ikke blevet fundamentalt kreativt. Det vil i nær fremtid bevæge sig ind på kreative områder. Man vil opdage, hvordan man kan bruge krystallinske former til at udløse, styre og kontrollere energien og til at modificere og forme substansen. Husk, at Universet blev dannet ved hjælp af lyd. Man vil meget snart høre naturvidenskabens forskere sige det samme.

Van Allen-Bæltet er et bælte af overlyd, der ligger omkring Jorden og består af en enorm stråleenergi, der står i forbindelse med de æteriske poler og den æteriske akse, der ligger vinkelret på Jordens magnetiske poler og akse. Van Allen-Bæltet er strålende. Udstrålingerne ser ud til at bevæge sig i kredsløb indenfor Van Allen-Bæltet. Dette bælte består af meget kraftig stråleenergi. Det tiltrækker kosmiske stråler og ser ud til at holde energien tilbage indenfor bæltet. Der blev også sagt, at det ikke tilbageholder alle de kosmiske udstrålinger, men en stor del af dem.

Der er et mønster i de toogtredive krystallinske former og de toogtredive ryghvirvler hos mennesket. De har energimønstre på forskellige planer, og disse mønstre vil senere blive klarlagt. Disse forskellige krystallinske former er de kontrolknapper, man kan anvende til at styre og kontrollere lyd på alle trin.

De fem platoniske legemer står i matematisk relation til det forhold, at 2 ganget med sig selv fem gange giver tallet 32 ( 2 x 2 x 2 x 2 x 2 = 32). Korset står for ajna- eller pandecentret. Det er mødet mellem ånd og stof.


 

24. februar 1962

Natlig forelæsning.
Gengivet efter hukommelsen af Viola Petitt Neal.

Der var syv studerende til stede, hvoraf to var åndsvidenskabelige forskere.

Krystaller er ordnet molekylært, og magneter har ligeledes et arrangement af molekyler, der muliggør de magnetiske kraftlinjer. Analogt hermed er: a) magneten stoffets polaritet og b) krystallerne åndens. Det ordnede arrangement af molekyler i krystaller skaber et æterisk felt. Det æteriske felt ligner det magnetiske kraftfelt. Ligesom dette er nøglen til elektricitet, er krystallers æteriske felt på samme måde nøglen til dielektrisk energi. (Jvf. Jordens magnetiske og æteriske akse.)

Midt i lokalet var der en smukt slebet krystal-ikosaeder (tyvefladet legeme), der roterede og reflekterede lyset, idet den drejede sig. Det så næsten ud, som om den drejede sig i to retninger på en og samme tid − ligesom et gyroskop vinkelret på hinanden. I de krystallinske former har vi skabelsesprocessens rene geometriske mønstre.

Ved at koncentrere sig om en bestemt geometrisk form − først i halscentret og derefter i et punkt i hjernen − blev det muligt for ”K” at starte sin motor. Selve motoren skulle være af en bestemt konstruktionstype, der ikke var nogen hemmelighed − men når den først var startet på denne måde, blev den ved med at fungere, indtil han standsede den enten ved mekaniske midler eller ved igen at koncentrere sig om visse geometriske former i sin hjerne. ”K” fandt ved en tilfældighed frem til den under sine eksperimenter. Han vidste, at det var farligt at gøre offentligheden bekendt med den, og han sagde derfor aldrig noget om, hvordan han bar sig ad.

Der kan konstrueres energisystemer ved brug af krystallinske former, og ved arten af de krystaller, man anvender, kan man regulere energiens mængde og art. I denne forbindelse vil der ikke blive brug for ledninger, som ved de nuværende metoder. Det lys, der vil blive produceret ved hjælp af denne energimetode, vil blive blødere og smukkere end det hårde elektriske lys og gavnligt for menneskers fysiske og æteriske legeme. Det allerførste produkt af ”F”-energi fra et energiaggregat lavet af krystaller, vil blive lys, og dette lys vil kunne omdannes til varme og mekanisk bevægelse.

Der skal være mindst syv mennesker i verden, som kan fremstille og bruge dem, så at der, hvis samfundet skulle bryde sammen, kan skaffes ”F”-energi uden store omkostninger til udvikling af lys og varme, så menneskeheden kan overleve. Lys af den art kan fremstilles i store mængder og vil i løbet af utrolig kort tid kunne skabe afgrøder til føde, når det rettes mod et lille stykke jord. En familie på seks personer ville kunne leve af det, der kan dyrkes på en jordlod på 25 fod i kvadrat (ca. 58 m2), for både lys og temperatur ville kunne kontrolleres som en projektør.

Forelæsningen endte med følgende:

”Bed, så skal der gives jer.

Søg, så skal I finde.

Bank på, så skal der lukkes op for jer.”TERAPEUTISK OG VIDENSKABELIG

BRUG AF KRYSTALLER


 

10. maj 1962

Natlig forelæsning.
Gengivet efter hukommelsen af Viola Petitt Neal.

Juvelen i lotusblomstens hjerte, der omtales i den esoteriske lære, kaldes diamanten, og heri ligger der en symbolik, der også findes i den fysiske verden. Symbolikken består i, at det sorte kulstof bliver til den funklende diamant af flammende lys. Alt fysisk liv er baseret på kulstof − almindeligt amorft kulstof. Det er grundlaget for organisk liv, og gennem mange omdannelser fødes til sidst sjælens juvel, der symbolsk er diamanten. Både det amorfe og diamanten er rent kulstof. Diamanten er altså symbolet på det materielle liv, der bliver forvandlet til det åndelige. Fordi det er en fundamental sandhed og en symbolik i livet, sætter mennesker stor pris på diamanten. Der ligger endog en symbolik i det forhold, at materialister kun tillader et vist begrænset antal diamanter på verdensmarkedet. Heri er der faktisk en parallel til de mennesker, som har opnået sjælskontakt. De materialistisk indstillede føler, at de ved at eje en diamant er i besiddelse af noget værdifuldt, og det, der ligger til grund for denne fornemmelse, er diamantens egentlige symbolik. Som regel er de absolut ikke i besiddelse af det, diamanten står for. At diamanten skal slibes og poleres, er et symbol på sjælens tilslibning og polering gennem personlighedens erfaringer under den fysiske tilværelse. Mineralrigets evolution er nedskrevet i livets bog. En diamant har en meget høj frekvens, og når den bæres af et grisk, selvisk eller ondt menneske, sker det ofte, at den pågældende ikke kan tåle dens høje frekvens og bliver nedbrudt af den, medmindre dette menneske er så ufølsomt, at det overhovedet ikke reagerer på den.

De, der har ejet Hope-diamanten, var til en vis grad udviklede mennesker, men de var selviske, og nogle af dem var i egentlig forstand onde, og derfor havde den en ødelæggende virkning på dem. Mennesker opbygger ofte tankeformer omkring kostbare juveler, som kan være destruktive for ejeren. Det er grunden til, at man i England opbevarer kronjuvelerne på et museum, og kongehuset bruger dem kun i meget kort tid i forbindelse med en stor ceremoni som for eksempel kroningen, hvor kraften fra juvelernes frekvens spredes til mange mennesker. Det er også derfor, mange opbevarer deres juveler i en bankboks og kun bruger efterligninger, fordi de ikke kan tåle frekvensen fra juvelernes udstråling − men de ved det ikke.

Gamle krystaller symboliserer de højere frekvenser i den kosmiske orden. På erfaringernes praktiske niveau giver de desuden respons på højere fysiske frekvenser, og de påvirker det fysiske legeme. Krystaller skaber en mere harmonisk frekvens i det fysiske legeme − men hvis et menneske har et for negativt mønster i sit astral- og mentallegeme, konflikter frekvenserne med hinanden, og resultatet er ikke gavnligt. Denne virkning skyldes dog ikke juvelen.

Ved hjælp af krystaller er der åbnet en dør, så mennesket kan kontakte og bruge højere energifrekvenser til opbygning og formning af civilisationen. Vi står ved begyndelsen af en tidsalder, hvor man vil arbejde med krystallers energi, og den nye civilisations fysiske struktur vil blive baseret på kendskabet til krystaller. Opdagelsen af laserstrålen og det, man til dato har fundet frem til, er for eksempel nøglen til ”F”-energien og mange andre nyttige genstande af enhver art. Hemmeligheden ved krystallen ligger i dens geometriske form og i kvaliteten af dens substans. Diamanten er den højest udviklede krystal.

Efterhånden som flere og flere mennesker når frem til Kristusbevidsthedens fødsel i hjertet, bliver der mulighed for en hurtig udvikling af bevidstheden gennem brug af geometriske former og af selve krystallerne, som disciple vil bære på sig. Det er noget, man har en begrænset forståelse af i frimurerordenen, hvor en bestemt grad berettiger indehaveren til at gå med en ring med en diamant i symbolet.

Den energi, der strømmer ind i et bestemt center, kan udnyttes terapeutisk ved brug af krystallinske former i skikkelse af de fem platoniske legemer. Man kunne anbringe disse former på randen af skiver, der roterer med en hastighed af så og så mange omdrejninger pr. sekund, og klienten skal anbringes foran skiven, så en bestemt frekvens kan påvirke vedkommendes æteriske centre og bidrage til at etablere en regelmæssig rytme i dem. Denne behandlingsmetode kan kun anvendes permanent, hvis vedkommende samarbejder gennem sin egen mentale og emotionelle indstilling. Hvis en person, der er fyldt med vrede og modvilje, bliver syg, kan vedkommende netop af den grund ikke helbredes varigt.

Den roterende skive skal helst være fremstillet af 18 karats guld eller guldbelagt kobber, og den skal være cirka seks tommer i diameter. Man anbringer en krystalform på randen af skiven, der roterer med en hastighed af 200 omdrejninger i sekundet, hvis det drejer sig om gennemsnitsmennesket, og 600 når der er tale om mere udviklede mennesker. Man bruger en enkelt krystallinsk form ad gangen afhængig af det center, man behandler. Behandlingen skal være kortvarig – et minut og opefter − måske en eller tre gange om ugen. Man anbringer skiven foran patienten på højde med det center, der skal behandles, og den skal rotere i urets retning i forhold til vedkommende.

Krystaller kan laves af kvarts − men for visse sygdommes vedkommende vil andre krystallinske substanser være til mere gavn. Den form, der anvendes, afhænger af det center, der bliver behandlet efter de platoniske legemers metode. Krystallernes størrelse kan være på en kvart eller en hel tomme. Det er ikke så meget størrelsen som formen, det kommer an på. Man behandler altid et center ad gangen. Virkningen består i, at man tilfører centret en harmonisk rytme og korrigerer og regulerer indstrømningen af energi af den rigtige frekvens. Patienten kan ved sine egne negative følelser og tanker bringe forstyrrelse i rytmen − men en sådan behandling skaffer den pågældende fysisk lindring, så vedkommende kan få lejlighed til at korrigere årsagerne ved hjælp af tanken.


 

21. juni 1962

Natlig forelæsning.
Gengivet efter hukommelsen af Viola Petitt Neal.

Vi lever i et hav af frekvenser som fisk i vandet. En fisk har ingen anelse om de mange muligheder, som det element giver, som den bevæger sig i, og mennesket har heller ikke haft nogen forestilling om de muligheder, der ligger i det vældige ocean af frekvenser, det lever i. De mange energifrekvenser bevæger sig i geometriske mønstre, og når de ændres, bliver den måde, de kommer til udtryk på, også ændret. Krystaller er de substanser, der ændrer frekvensernes geometriske mønstre. Vi må forstå, at disse frekvensmønstre er mere eller mindre stabile, men at krystaller på grund af deres geometriske mønstres styrke kan modificere og omforme frekvensmønstrene. Herigennem kan der frigøres energi, som kan benyttes til forskellige formål.

Lys er faktisk resultatet af en forandring i et frekvensmønster. Det betydningsfulde er mønsteret − den geometriske form. Man kan skabe lys ved hjælp af et krystalarrangement, der kan modificere visse frekvensmønstre. Der kræves ikke solenergi eller lys til formålet. Det kan lige så godt gøres om natten som om dagen, og det kan gøres, uden at krystallerne bliver slidte. Med dette krystalarrangement kan man producere lys i et hus, og det kan tændes og slukkes ved at trykke på en knap, der ordner krystallerne i det rigtige mønster eller bringer dette i uorden.

Et krystalarrangement af en anden type og i et bestemt mønster kan skabe varme. Her skaffer man energi ved at ændre udvalgte energifrekvensers geometriske mønster Man kan bruge forskellige geometriske former til at stille ind på frekvensmønstre og opnå bestemte resultater. Syntetisk smaragd er nøglen til frembringelse af lys. Kvartskrystaller er de mest alsidige af alle krystalformer. Den nøgle, der giver adgang til en ny energikilde, er de sekskantede geometriske former.

 

BRUG AF KRYSTALLER TIL BELYSNING


 

17. marts 1962

Natlig forelæsning.
Gengivet efter hukommelsen af Viola Petitt Neal.

Lyset bevæger sig ikke, som vi tror − der er et bånd af frekvenser, som resulterer i lys, når de skærer hinanden i bestemte vinkler. Lys er en virkning af to årsager. De to frekvenser, der skærer hinanden, står i et positivt (+) og negativt (−) polaritetsforhold til hinanden. Lyset er af en anden natur, end vi tror. Det opstår, når en positiv og en negativ frekvens mødes i en bestemt vinkel. Vi har tænkt på positive og negative elektroder − men vi har endnu ikke tænkt på positive og negative frekvenser.

Når to frekvenser møder hinanden i ”frekvensernes verden”, får man a) summen af frekvenserne og b) differencen imellem dem.

Når det drejer sig om de to frekvenser, der skaber lys, er a) summen af dem lig med lys og b) differencen mellem dem er varme. Det er skæringsvinklen, der bestemmer lysstyrken og varmemængden. I stedet for at bruge elektricitet til at skabe lys vil man bruge lys til at lave elektricitet. Der er ikke blot masser af lys til udvikling af energi − vi lever i et hav af frekvenser, der på en enkel måde kan bringes under kontrol og forsyne os med lys, varme og mekanisk energi.

Det vil blive muligt at skabe et hvilket som helst klima, man måtte ønske, over en acre (4.047 m2) jord. Man vil kunne opstille en lille krystalreflektor, der dækker en acre og – hvis det er nødvendigt − dyrke en eller anden afgrøde midt om vinteren. Den ville være i stand til at skabe et klima af en bestemt temperatur indenfor et lille område.

Ligesom metaller er nøglen til elektricitet, er krystaller nøglen til denne nye udvikling, der vil skaffe energi til brug for mennesket. Vi vil finde en enorm mængde krystallinske former i jorden. Der findes faktisk diamantformer. Opdagelsen af laserstrålen er kun begyndelsen til en hel række af opdagelser.

Hemmeligheden ved ”K”-motoren var, at der blev brugt en krystallinsk form, og ingen vidste det. Den var synlig for alle − men der var ingen, der fik mistanke om, at en krystal kunne påvirke en motor. ”K” opdagede, at man kunne starte motoren blot ved at danne sig et billede af krystallens geometriske form − men der var krystaller i motorens mekanisme. Der kan laves enklere mekanismer end ”K’s” motor. En helt enkel kombination af magneter og krystaller kan producere al den energi, der er nødvendig til de forskellige formål i et hus.

Magneten repræsenterer det mest ordnede brændpunkt for det, man kan kalde stoffets polaritet, og krystallen det mest ordnede brændpunkt for det, man kan betegne som åndens polaritet. Der er altid skabende aktivitet mellem to polariteter. Den rigtige kombination af magneter og krystaller vil derfor danne energiens skabende effekt.

Vi har allerede opdaget, hvordan man kan opnå bestemte virkninger af lyd ved at slibe krystaller med forskellige frekvenser. Ved hjælp af dette vil man også kunne opnå forskellige energifrekvenser til forskellig brug. Lys fra krystallen og magneten − det vil sige kraftlinjer fra magneten − er komponenterne i et nyt energisystem. Fremtidens belysning vil blive glødende krystaller.

Artikel-GENNEM-FORHÆNGET-Neal & Karagulla
Download-fil: GENNEM FORHÆNGET - Neal & Karagulla


Artikel-GENNEM-FORHÆNGET-Neal & Karagulla
Læsefil med vendbare sider: GENNEM FORHÆNGET