Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

GENNEM FORHÆNGET
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-GENNEM-FORHÆNGET-Neal-&-Karagulla

GENNEM FORHÆNGET (18 af 22)


Har du nogensinde været i en "natklasse"? Er du nogensinde vågnet med nye ideer uden at vide, hvor de stammer fra? Hvis du har, vil denne e-bog hjælpe dig til at forstå dine oplevelser.

GENNEM FORHÆNGET (18 af 22)

IX

FORUDSIGELSER

 

DEN NYE TIDSALDER

 

Hvorfor sidder vi ved tidens landevej

og klamrer os med gråd til ting,

som er i forfald, til de sørgelige rester

af de former, der allerede er brudt ned

af menneskehænder?

Der skal nye flasker til at rumme livets gyldne vin

og nye byer til at huse Solens børn.

Menneskeheden, som er genfødt

til en højere bevidsthed,

skal med glæde vandre ind i morgendagen.

 

 

SYMBOLER I DET GAMLE EGYPTEN

 

15. september 1960

Natlig forelæsning.
Gengivet efter hukommelsen af Viola Petitt Neal.

Nogle af symbolerne er ankh-korset, slangen, den vingede solskive, sfinksen, papyrusplanten og lotusen. Under sfinksen er der en række templer, som er hugget ud i klippen i en dybde af cirka 150 fod. De rummer omhyggeligt bevarede papyrusruller. I templerne er der søjlegange og kamre, og der strømmer et underjordisk vandløb igennem dem. Søjlerne er af en smuk grøn stenart og smykket med billedhuggerarbejder. Der er endnu ældre stentavler, som er dækket med hieroglyffer. De er meget gamle. Tempelkamrene ser ud til at være fra en ældre tid end den egyptiske periode, vi nu kender fra historien. Kamrene er beklædt med smuk, hvid alabast med symboler og relieffer i indlagt sten, lapis lazuli og guld. Egypterne malede deres vægge. Disse templer er et center for mysterieskolerne. Der er en tunnel under den store pyramide. I den finder mysteriernes ceremonier sted. Der er rum i den, som man endnu ikke har åbnet. Pyramiden blev bygget af præsterne i Atlantis for mere end 11.000 år siden. Ved opførelsen anvendte de en levitationsmetode, idet de benyttede tankekraft og astral energi. Jeg har ikke fået at vide, hvordan det egentlig foregik.

I et af kamrene i det underjordiske tempel, der symboliserer menneskelegemet som tempel for den iboende bevidsthed, er der en merkurstav på væggen. Den er indlagt. Den ene af slangerne er af lapis lazuli, den anden af en lyserød stenart, og midterstaven er af guld. Der er fem snoninger i symbolet ligesom i dag. Tempelkamrene har samme form som menneskelegemet − det vil sige en gruppe af dem. Men der er andre.

Slangen symboliserer stoffets energi, der bevæger sig i en spiral eller slangeagtigt. Den symboliserer ikke selve stoffet, som er den guddommelige moder, men stoffets liv. Stoffets liv forener sig med tankens livsaspekt for derpå at forenes med ånden. Dets bevægelse gennem menneskelegemet eller templet i løbet af mange inkarnationer er et kosmisk ritual. Stoffets liv symboliseres ved slangen. Krybdyrene kommer ind i rækken mellem fuglene og pattedyrene, devaerne og dyregruppen. Slangesymbolet på panden er stoffets liv, der er steget op til himlen − det repræsenterer den indviede, der har fuldført det animale menneskeaspekts livsritual og har opnået oplysning − det andet guddommelige hermetiske ægteskab − sjælens forening med ånden eller monaden.

Disse templer kan udgraves, når tiden er inde til det. Der er en åbning til venstre for sfinksen cirka hundrede fod fra kroppens midtpunkt og i en dybde af cirka 150 fod. Her er en stenflise og under den en trappe. Sfinksen er ligeledes fra atlantiske tider. Den vogter et mysterium. Den ligger oven over denne række af templer og mysteriekamre. I dem er der papyrusskrifter, der handler om sygdomsbehandling og om menneskelegemets hemmeligheder.

Denne forelæsning blev holdt på stedet.

 

GULD OG DETS FORHOLD TIL LYSET

 

14. januar 1961

Natlig forelæsning.
Gengivet efter hukommelsen af Viola Petitt Neal.

Denne forelæsning fandt sted i forbindelse med en udflugt. De studerende følte det, som om de blev taget med til en stor huleagtig åbning − en hule. To hundrede fod inde i hulen var der en bronzedør med ældgamle skrifttegn og mønstre. Døren førte ind til et stort rum − en sal til opbevaring af skriftruller. Omkring et stort stenbord sad der 15-16 personer. Der blev taget skriftruller ud af rummene i væggene og lagt på borde, hvor man arbejdede. En bestemt gruppe bestod af femten studerende, der sad omkring et bord med en lærer for enden af det. Der lå forskellige genstande på bordet − men der blev ikke sagt noget om hensigten med dem.

Læreren begyndte sin forelæsning med at omtale den plads, guldet indtager i den menneskelige kultur og civilisation på planeten. Guld er et symbol på et kærlighedens og visdommens solsystem − et symbol på bevidstheden eller sjælen. Der blev gjort opmærksom på, at vi har en gyldengul sol i vores solsystem. På planeten Jorden bruger man guld som værdimåler i det økonomiske system, og guld er virkelig en værdimåler − men hele forestillingen om det og brugen af det i den nuværende civilisation er forkert og forvirret og faktisk destruktiv. De gamle inkaer og azteker udvandt ikke det guld, de havde, men fremstillede det af sollyset ved hjælp af en okkult proces, som var kendt af de præster, der var oplært i den okkulte esoteriske videnskab. Disse mennesker havde kendskab til nogle af hemmelighederne om, hvordan energi bliver til substans og/eller substans til energi.

Lyset er i virkeligheden det punkt, der ligger midtvejs mellem ånd og stof eller energi og substans. Derfor er det en gåde for naturvidenskabens forskere, der konstaterer, at lyset i nogle henseender opfører sig som en bølgefrekvens af energi og i andre retninger som substanspartikler. Dette problem har givet anledning til en del strid i naturvidenskabens verden.

Mennesket på Jorden nærmer sig nu hurtigt et punkt, hvor det vil blive i stand til uden problemer at manipulere med energi og substans, og guld vil blive et metal, der findes i overflod og vil blive brugt i dagligdagen til fremstilling af husholdningsgenstande. Guld har en frekvens, der er gavnlig for mennesker, og det er interessant at bemærke, at det er blevet taget ud af cirkulation i de fleste lande og erstattet med papirpenge. Dermed blev mange mennesker frataget guldets gavnlige udstrålinger. De penge af guld, der havde været i omløb, havde holdt mennesker i kontakt med guldets gavnlige frekvenser. Udvindingen af guld blev også indskrænket og næsten helt standset. Guldet i jorden blev dannet af lys for æoner af år siden, dengang planeten trådte ind i sin anden inkarnation i sin fysiske form på det tidspunkt, hvor vores Sollogos − den kosmiske Kristus − inkarnerede for anden gang.

Det er målet, at den femte rodrace skal opnå herredømme over substansen og især udvikle evnen til at fremstille guld af sollyset − ikke som en besiddelse eller som kapital, men som en substans, der vil blive almindeligt anvendt til husholdningsgenstande. Det var det, der var alkymisternes drøm. Denne viden ligger i dvale i den ariske rodraces bevidsthed. Alkymisterne tangerede den, men på grund af forkerte motiver, herskernes grådighed og mangel på visdom hos mennesker i almindelighed fik de ikke lov til at virkeliggøre denne drøm. Nogle få af dem opdagede, hvordan man kunne lave guld ved en indirekte proces, der bestod i at forvandle uædle metaller til guld. I alkymisternes formel nævnes stofferne salt, svovl og kviksølv, men det var i virkeligheden symbolske udtryk og ikke i egentlig forstand de elementer, der skulle bruges.

For tiden bevæger solsystemet sig med enorm hastighed gennem rummet og ind i et kolossalt hav af frekvenser og substanser, der vil ændre livet på alle planeter og forøge udstrålingerne fra den fysiske sol samt skabe åndelige forandringer. Et af resultaterne vil blive en langt hurtigere plantevækst. Der vil ske ændringer i menneskers og dyrs fysiske legemer, og der vil opstå en nærmere forbindelse mellem den fysiske og den æteriske hjerne. Denne udflugt eller forelæsning var faktisk elementær og først og fremmest beregnet på at være tankevækkende og at henlede opmærksomheden på lysets natur og på dets forhold til elementet guld.

 

FAKLENS KRYSTALTEMPEL

 

1. juni 1961

Natlig forelæsning.
Gengivet efter hukommelsen af Viola Petitt Neal.

Der var over tusinde personer til stede − dels medlemmer af det femte rige, dels disciple fra menneskeriget. Lederen af mødet havde stor kraft og myndighed og var iført en violet dragt. Der var en mængde blødt, men strålende lys. Der lå nogle tavler foran ham, og de omhandlede menneskets plads i tingenes orden. Han læste følgende op fra dem:

”Når renselsens tid er omme, vil en ny dags klare lys bryde frem på planeten Jorden, og mennesket som det fjerde skabende hierarki, der er udtryk for Logos’ halscenter, og som derfor udtaler Guds ord, vil meget hurtigt skabe et nyt og bedre samfund på Jorden.”

”Mennesker vil benytte en energitype, der ikke forurener deres byer med støv og røg, og Jorden vil uden de forudgående tidsaldres slid og slæb forsyne dem med føde, der er velegnet for deres legeme. De vil forstå, at de lever for at komme til større erkendelse af Guds tanke og hjerte. Masserne vil få konstruktive ledere, som vil føre dem videre i deres evolution. Der vil komme medlemmer af det femte rige for at leve iblandt dem, og venner fra Venus og Mars vil komme til Jorden i deres rumskibe.”

”Den udødelige bevidstheds flamme vil brænde støt og roligt i menneskeheden, og naturen vil blive skønnere end nogensinde.”

”Mennesket vil måske selv indlede renselsens drastiske dag ved at slynge Guds tordenkiler ud i rummet. De, der ved, at disse ting vil ske, og som kender ordenen og rækkefølgen i deres manifestation, vil kunne fungere som roligt brændende lys midt i alt dette.”

”I mange dele af verden er der grupper af studerende og disciple, der stiller ind på tingenes mønster, og som har sørget for steder, hvor de kan arbejde i sikkerhed og træffe forberedelser til lysets tilsynekomst efter mørket, for de vil komme til at vogte verdens lys i menneskets bevidsthed i ødelæggelsens dage, og det er, som det bør være. Husk jeres bestemmelse i disse tider, alle verdens disciple. Husk jeres ansvar, anvend jeres muligheder og tab ikke modet.”

 

CENTRE FOR GODT OG ONDT

PÅ PLANETEN

 

10. december 1961

Natlig forelæsning.
Gengivet efter hukommelsen af Viola Petitt Neal.

Nationale ledere sammenfatter i sig selv en nations eller en races liv og indstilling. ”Z” sammenfatter for eksempel det amerikanske folks liv og indstilling bedre end nogen anden national leder, fordi han i sig selv er indbegrebet af dette folks liv og indstilling.

Det amerikanske folk er dynamisk, men svingende. De kan godt lide, at man anser dem for at være gavmilde − men der er også en hård kerne af selviskhed og selvoptagethed i dem, og i en vis forstand er de nærmest ansvarsløse. De ligner glade hundehvalpe, der er meget venlige, men som knurrer, hvis en eller anden rører ved deres kødben. Amerikanerne kan godt lide, at man synes om dem, og så længe de selv har rigeligt, vil de gerne dele deres overflod med andre − men de har ikke nogen virkelig forståelse af de principper, der ligger til grund for menneskehedens liv her på Jorden, og deres ønske om at være vellidt gør dem svingende.

I denne forelæsning, der omhandlede ledere eller ledende familier, der sammenfatter folkets liv, blev der også sagt, at man i denne bestemte familie fandt såvel de positive og konstruktive kræfter som de negative repræsenteret. Det er så meget mere øjensynligt, fordi de virkelig handler som et resume af menneskehedens liv. Ledere repræsenterer folket, ligesom præsterne repræsenterer og sammenfatter menneskers åndelige stræben indenfor alle religioner og til alle tider har gjort det. Både i oldtidens og i nutidens verden fungerer præsten eller den religiøse leder som brændpunkt for folkets religiøse eller åndelige stræben. Det er, som om alle disse menneskers tanker og energi samler sig om et enkelt midtpunkt. Præsten sammenfatter denne energi, denne holdning og stræben hos folket. Det er grunden til, at paven betyder så meget for katolikkerne, selvom det er på en underbevidst måde, som de ikke forstår i deres bevidste tænkning. Han er den kristne verdens brændpunkt, og derfor er den katolske kirke stærkere end den protestantiske, der mangler en leder, som protestanterne kan samle sig om. Den er delt i mange grupper og sekter.

Uanset om protestanterne kan lide tanken eller ej, er det imidlertid den katolske kirke, der holder kristendommens skanse, og den katolske kirke er betydningsfuld, fordi den er brændpunkt for Kristus-energien i nutidens verden. Den protestantiske kirke yder blot et bidrag. Hvis kristendommen ikke havde andet end de protestantiske kirker til at forsvare troen og til at være brændpunkt for Kristus-energien, ville den meget hurtigt bryde sammen. Det skyldes simpelthen, at der ikke er noget organiseret brændpunkt for denne energi i de protestantiske kirker, og det skal ikke opfattes som en kritik af dem. Det drejer sig her om et princip.

Det var en meget interessant forelæsning om energier og brændpunkter for energier af enhver art − åndelige, materielle og fysiske.

Der er en bestemt gruppe på planeten, der sammenfatter menneskehedens materialistiske begærelement − begæret efter materielle ting og sansefornemmelser. Disse to begær følges ad. De er lemuriske og atlantiske. Der er en gruppe på planeten, der er et brændpunkt for begær efter sansefornemmelser af de lavere typer, der falder ind under begrebet sanselighed, pornografi etc., og for begæret efter materielle ting for tingenes egen skyld. Denne gruppe forsøger ofte at få magt over menneskers legemer og begær. Denne gruppe og dens ledere er i sig selv et brændpunkt for denne energitype og disse principper her på Jorden. Derfor vil man finde denne gruppes ledere på den venstredrejende eller destruktive bue. Med venstredrejende og højredrejende menes der simpelthen venstrehånds- og højrehåndsvejen.

Verdens politiske ledere kan kun være ledere, fordi de i sig selv sammenfatter en nations indstilling og liv. I USA har vi de ledere, vi fortjener, og andre nationer har dem, de fortjener. Disse ledere kan kun hæve sig til deres magtposition, fordi der er visse elementer i deres karakter, der gør det muligt for dem at blive brændpunkt for folkets liv. I løbet af evolutionen har de på en eller anden måde udviklet sig i en retning, sådan at de så at sige kan blive brændpunkt for folket som helhed. Når vi iagttager lederne i nutidens verden, kan vi se, i hvilken retning menneskeheden udvikler sig, samt dens indstilling, baggrund og natur.

Det amerikanske folk må se det ondes kræfter i øjnene. Det vil komme til erkendelse af dets sumpe og afgrunde og af den ødelæggelse, det har været årsag til i nationen. Det er måske den næste store erfaring, som det amerikanske folk må igennem. Det vil hærde det enormt, og det vil enten med fuld bevidsthed om, hvad det gør, vælge det godes vej eller gå til grunde i de destruktive kræfter. Det er næsten, som om menneskeheden på Jorden vil vælge det, USA vælger, for dette folk er sammensat af de mest hårdføre elementer fra alverdens nationer.

Da USA har været en smeltedigel for alle folkeslag, vil man som nation betragtet komme til at gennemgå store lidelser og vanskeligheder. Man vil blive stillet overfor tærskelens vogter, ligesom ”L” blev stillet overfor det ondes vældige magt i området − malstrømmen i havet, slangerne og giften, sumpene, heden og det onde. Det var en projektion i fysisk form af det, den amerikanske nation må gennemgå i en mere speciel form i den menneskelige bevidstheds jungler.

Jeg havde en meget klar forståelse af dette emne under forelæsningen − men det er så vanskeligt at give udtryk for det i den ydre bevidsthed. Alle trinene i ræsonnementet var så klart fremsat, at man fik et glimt af forståelse, der omfattede hele ideen. Centret for det onde fra Lemurien ligger på Ny Guinea. Centret for det gode fra Lemurien findes på Tahiti. Centret for det onde fra Atlantis ligger i Sydamerika − i Brasilien. Sydamerika og i Brasiliens jungler findes centret for det onde fra Atlantis − destruktivitet. Centret for det gode fra Atlantis ligger i Andesbjergene. Et sådant center betyder ikke, at der nødvendigvis er en malstrøm i havet, sådan som det er tilfældet ved Ny Guinea. Den findes her, fordi den lemuriske rodrace var meget fysisk, eftersom den udviklede det fysiske legeme, som menneskeheden senere hen vil bruge til at manifestere et åndeligt rige i naturen. I Sydamerika er det i højere grad en astral malstrøm – altså ikke de onde fysiske kræfter. Selvom junglen også ligger her, har man ikke de onde junglekræfter, som man finder på Ny Guinea.

I Andesbjergene i Sydamerika findes der et brændpunkt for alt det, menneskeheden virkeliggør af godt og konstruktivt på astralplanet, og der er et center på astralplanet, hvor der bor astrale mennesker. Jeg ved ikke noget om det − men der er mennesker der. Disse kraftcentre tiltrækker bestemte aktiviteter og bestemte mennesker.

Kraftcentret i Brasilien, som er et negativt center for atlantisk sort magi og destruktivitet, er et brændpunkt for de materialistiske kræfters arbejde, hvorimod centret i Andesbjergene tiltrækker Hierarkiets konstruktive kræfter.

I Centraleuropa – Balkanlandene og Ungarn − ligger centret for det onde i femte rodrace og i Nordamerika − på et ikke angivet sted – ligger centret for det gode i denne rodrace. Man har betegnet den femte rodrace som den ariske − men nogle mennesker har misbrugt dette ord i en sådan grad, at vi bruger udtrykket den femte rodrace som betegnelse for menneskehedens nuværende udviklingstrin her på planeten, for den omfatter hovedparten af menneskeheden. Befolkningen i Nordindien tilhører den ariske eller femte rodrace, og den er meget blandet med atlantiderne. De mere fremskredne atlantidere er nutidens kinesere og japanere.

Der findes kraftcentre på den nordlige halvkugle. Centraleuropa er brændpunkt for negative og destruktive kræfter. Det nøjagtige sted blev ikke angivet − men på kortet blev der vist en stor del af Centraleuropa − herunder også Schweiz. Der blev vist flere lokaliteter − et af dem lå i Ungarns bjerge, et andet i Bulgariens Balkanområde samt et i Schweiz. Disse tre dannede en energitrekant, der var negativ og destruktiv. Befolkningen i Schweiz er ikke i sig selv destruktiv − men fordi landet er indkapslet i bjerge, og fordi det ikke er ret stort og alligevel har megen politisk indflydelse, er det blevet udvalgt som center for de materialistiske kræfter og for misbrug af verdens guld.

På samme måde er Tibet et brændpunkt for en form for atlantisk destruktivitet. Han sagde, at der er to centre i Tibet − det ene er konstruktivt og det andet er destruktivt. Men de er ikke så stærke som de andre kraftcentre.

Det er resumeet af en lang forelæsning. Min bevidsthed var meget klar, og jeg har forsøgt at gengive hovedpunkterne.

 

CENTRE FOR VERDENSOMVÆLTNING

 

22. marts 1962

Natlig forelæsning.
Gengivet efter hukommelsen af Viola Petitt Neal.

Der er i øjeblikket fire centre for verdensomvæltning − Mellemøsten med brændpunkt i Arabien − Sydøstasien med brændpunkt på Ny Guinea − Sydamerika med brændpunkt i Brasilien − og Europa med brændpunkt i Schweiz.

Under forelæsningen blev der talt om Johannes’ Åbenbaring. Der blev gjort opmærksom på, at den store skøge, Babylon, er et symbol på al den erotiske påvirkning af menneskeheden gennem alle de nuværende kanaler – fra pornografi til Freuds psykologi. Freud var et ondt menneske, og igennem han lod det ondes kræfter − Den Sorte Loge − en strøm af umoral strømme ud over menneskeheden. Skøgen var et profetisk symbol. I øjeblikket myldrer astralplanet med demoraliseret væsener og tankeformer, og vi befinder os allerede midt i de begivenheder, der er beskrevet i Johannes’ Åbenbaring.

Mennesker chokeres over deres regeringers totalt tåbelige adfærd, der på enhver fornuftig planet ville blive betragtet som sindssyg og fornuftstridig. Når masserne til en vis grad opretholder ligevægten, skyldes det, at de er så optaget af de daglige behov og aktiviteter, at de ikke tænker tilstrækkeligt til at få øjnene op for, hvor ufornuftigt de bærer sig ad. De, der virkelig indser det, må kæmpe på mentalplanet, fordi det ondes kræfter løber storm mod tankens fæstning for at undergrave den fornuftbetonede integration og derved sabotere hele menneskeriget på Jorden. Det er en plutonisk taktik at vende op og ned på tingene for at få grundlaget for den mentale evne hos mennesket til at vakle. Det er deres vigtigste våben.

Hvis alle disciple kunne indse det og lade være med at lade sig påvirke af denne tendens, ville det være en beskyttelse for dem. Når man ved, hvem fjenden er, og hvordan fjenden arbejder, er man beskyttet. Der er to våben, der i dag bliver brugt mod menneskeheden − pornografi for masserne og at vende de intellektuelle begreber på hovedet.

 

OPTEGNELSERNES TEMPEL

 

31. maj 1962

Natlig forelæsning.
Gengivet efter hukommelsen af Viola Petitt Neal.

VPN havde meget svært ved at huske detaljerne i denne oplevelse. Hun følte sig ikke fysisk stærk. Nedenstående er et sammendrag af forelæsningen.

Fra et opbevaringssted i Optegnelsernes Tempel blev der taget nogle beretninger ud, der var nedskrevet på tynde guldplader og forseglet. De blev højtideligt lagt på bordet. Seglet blev brudt af én, der arbejder under karma-departementet.

(På det tidspunkt tænkte VPN ved sig selv, at Fatimas brev mindede hende om denne større og mere betydningsfulde oplevelse − åbningen af de forseglede optegnelser.)

Beretningen blev oplæst for de tilstedeværende. Der stod en stor gruppe fra det femte rige i den ene side af salen og over to hundrede studerende fra mange forskellige dele af verden i den anden. Alle stod op. Han læste:

”Under den tredje renselse vil den fysiske planet Jordens hud slå rynker, og kontinenter og oceaner vil flytte sig. Renselsen vil ske ved ild, vand og vind.”

”Til at begynde med vil der komme en række forvarsler i form af jordskælv og rystelser, og så vil begivenhederne foregå hurtigt i løbet af dage.”

”Ved at manipulere med naturkræfterne vil mennesket selv fremskynde dette tidspunkt, for han har grebet Guds tordenkiler og slynget dem i Jorden, i havet og i luften med samme mangel på ansvarsfølelse som børn, der morer sig med deres legetøj uden at tænke sig om, uden visdom og uden moralsk ansvar.”

”Når det sker, vil de mennesker, der er kommet fra ‘invasionsplaneten’, og som har fordærvet Jorden og dem fra det tredje solsystem, der stadig sidder fast i stoffet, blive fjernet fra Jorden. De, som går ud af inkarnation − jordiske mennesker og andre planetariske grupper − vil vende tilbage − men mange vil blive tilbage til trods for ødelæggelserne.”

”Dette markerer også renselsen af solsystemet, og den æteriske sol vil udstøde ‘invasionsplaneten’, og der vil blive skabt en ny harmoni i solsystemet. På planeten Jorden vil en ny dag gry med en lysere og renere atmosfære, og de mange, som har overlevet, vil skabe et nyt samfund. Den nye dag vil komme hurtigt, ligesom det var tilfældet med ødelæggelsen.”

”Det blev angivet, at renselsesperioden måske ville indtræffe om …… fysiske år. Det afhænger til en vis grad af mennesket selv. Det er også en indvielse for den planetariske Logos.”

 

FORANDRINGER PÅ JORDEN

 

18. januar 1962

Natlig forelæsning.
Gengivet efter hukommelsen af Viola Petitt Neal.

De forandringer, der vil finde sted på planeten og i menneskets samfund i almindelighed fra nu af, er allerede begyndt. De blev omtalt under flere benævnelser.

 

 

Ændringer i planetens fysiske udseende

 

Over hele verden er der bevægelser i jordskorpen, og ligesom der i det gamle Atlantis’ dage var mange forvarsler i form af jordskælv, klimaændringer og vulkanudbrud, sådan har der også i de senere år været mange jordskælv i forskellige dele af verden, og det er tegn på forskydninger af kontinenter og af jordskorpen.

Jordens rotation vil ændre sig, dog ikke med hensyn til tid, selvom der i en periode vil blive forstyrrelse i rotationshastigheden. Rotationsaksen vil ændre sig. Planetens nordlige ende vil flytte sig i retning af Sibirien og dens sydlige ud i det sydlige Stillehav. Det vil skabe betydelig uro i atmosfæren, og det vil give anledning til uvejr, voldsomme storme og klimaforandringer.

Den sydlige del af USA vil nærme sig ækvator, og ækvator vil nærme sig den sydlige del. Hele Stillehavskysten vil ændre sig ned igennem Sydamerika på grund af forskellige landsænkninger og landhævninger. En temmelig stor del af Californien vil synke i havet, og muligvis bliver Californien en ø. En del af området vil blive til en stor ø.

Der vil også ske ændringer på Atlanterhavskysten − blandt andet i St. Lawrence-området og i Maine. New York og Manhattan vil blive ødelagt. Regnmængden vil ændre sig i forskellige dele af verden. Mange steder, der nu er ørkener, vil på grund af kraftige regnfald blive meget frugtbare. Sahara-ørkenen i Nordafrika vil for eksempel blive et meget tætbefolket og frugtbart område med masser af regn og tæt vegetation.

Arabiens klima vil blive koldere og mere tempereret − men det vil også blive et mere frugtbart land − især i den sydlige del. Der var et stort kort eller rettere en globus, og af og til blev der henvist til steder, der havde ændret sig.

Det sker ikke altsammen på en gang. Der finder en gradvis optrapning sted af forskydningerne her og der, og der vil komme en tid, hvor der pludseligt vil opstå enorme forskydninger. Det ligger ikke så langt ud i fremtiden − men det blev ikke sagt, hvornår det ville ske. Det lader til, at vi allerede er inde i denne ændringsproces.

 

Det menneskelige samfund

 

Mange mennesker vil gå ud af inkarnation − dels på grund af krig, men i endnu højere grad på grund af epidemier, klimaforandringer og den frygt, der skyldes manglende tilpasningsevne, som vil gøre dem sårbare overfor sygdom og lidelser af enhver art.

Mange mennesker i denne livsbølge, som går ind og ud af inkarnation her på planeten, vil blive flyttet til to andre planeter − naturligvis ikke i deres fysiske legemer, men de vil blive holdt tilbage, og de vil senere inkarnere og leve på disse planeter. De kommer ikke til at reinkarnere her på Jorden. Mange af dem, der stammer fra planeten Pluto, vil også blive fjernet. De vil komme til at dele skæbne med deres egen planet.

De, der vender tilbage i inkarnation, vil blive mere konstruktive mennesker, og til sidst vil der blive skabt et mere konstruktivt samfund. Det vil ske i løbet af de nærmeste årtusinder. Det nye samfund her på Jorden vil allerede begynde at vise sig i mange nulevende menneskers levetid. Der vil opstå et samfund af en anden type. De, der lærer lektierne gennem lidelser, vanskeligheder og påvirkning fra de onde kræfters side, vil blive i stand til at opbygge et bedre og mere konstruktivt samfund, når de reinkarnerer, og hvis de er i inkarnation i øjeblikket, vil de begynde at tage skridt i den retning.

De nuværende økonomiske forhold i verden er på vej mod en meget alvorlig situation. Der vil komme et økonomisk sammenbrud i verdens lande, og der vil blive stor forvirring. Der vil blive dannet nye, midlertidige regeringer, som vil blive diktatoriske, og som vil fordele fødevarerne i overensstemmelse med deres egen mening om, hvem der skal have noget, og hvem der ikke skal. Det vil komme ret hurtigt − det er allerede begyndt.

Han nævnte USA og sagde, at det økonomiske system allerede er udenfor det amerikanske folks kontrol, og at pengene er absolut værdiløse, selvom man endnu ikke er klar over det. Amerikanerne vil opdage, at det, de ejer af livsfornødenheder, vil være dem til nytte, mens det ikke vil være tilfældet med pengene. Det gælder også i England og Frankrig − ja i alle verdens civiliserede lande.

Mange mennesker vil til sidst dø af sult − ikke fordi der er mangel på fødevarer, men fordi fordelingssystemet vil bryde sammen, når verdens pengesystem og hele det økonomiske system bryder sammen. De, der søger efter rigdom og magt i verden og magt over andre mennesker, vil blive styrtet ud i kaotiske tilstande. De vil have skabt et så gigantisk sammenbrud, at de ikke vil være i stand til at kontrollere det − og de vil også blive grebet af panik.

Der vil midlertidigt komme et styre, der vil blive betegnet som antikrists herredømme, og det vil være skånselsløst, voldsomt og ondt. De, der lever i afsides liggende egne og langt borte fra de store befolkningskoncentrationer, vil kunne bevare en vis stabilitet og integration. Der findes mange af den slags grupper over hele verden, der ved, at denne situation ville komme, og de vil blive holdt sammen af Hierarkiet gennem hjælp og opmuntring til deres ledere.

I en periode, der strækker sig over mange tusinde år, vil solsystemet passere gennem et område i rummet, der vil skabe et mere behageligt klima her på Jorden end på andre planeter, og det vil skabe forhold, der vil gøre Jorden mere frugtbar − men forud for det vil der indtræffe en alvorlig forværring af de klimatiske forhold. Det skyldes snarere forandringer på selve planeten end Jordens position i solsystemet. Denne position bliver nemlig meget gunstig, hvilket ikke er tilfældet med de øjeblikkelige klimatiske forhold. Denne situation vil imidlertid rette sig i løbet af nogle år, og Jorden vil lidt efter lidt blive mere frugtbar med mulighed for at øge produktion af afgrøder og anden plantevækst, og vækstperioden vil blive kortere.

Der vil også opstå forhold, som vil være ugunstige for destruktive organismer i menneskelegemet, der med andre ord ikke vil blive truet på livet af så mange fjender som tidligere i skikkelse af de bittesmå organismer, der i dag forvolder sygdom og ødelæggelse. Jeg er ikke sikker på, om det skulle forstås på den måde, at menneskelegemet ville udvikle større modstandskraft imod dem, eller meningen var, at disse småvæsener ville ophøre med at eksistere. Jeg er ikke helt sikker på det.

Der er en stor stjerne derude, som påvirker den retning, som vores solsystem bevæger sig i rummet. Det er så enormt et billede, at det er svært at danne sig noget begreb om det.

Der var cirka hundrede personer til stede ved forelæsningen.

 

29. august 1962

Natlig forelæsning.
Gengivet efter hukommelsen af Viola Petitt Neal.

Forelæsningen blev holdt af et medlem af syvende stråle ashramen i Lampens Kollegium. Ved porten, der fører ind til kollegiet, så man Lampens symbol. Kollegiet så ud til at være mere substantielt på mentalplanet end andre kollegier.

Det lader til, at man i dette kollegium beskæftiger sig med astronomi, geologi, mineralriget, jordændringer − etc. Der var mange kort på væggene, og forelæsningen handlede hovedsagelig om fremtidige jordændringer for at forberede de studerende på det, der kunne komme. Der blev ikke oplyst noget nøjagtigt tidspunkt for, hvornår de store forandringer på Jorden ville finde sted − men læreren antydede, at vi allerede befinder os på det indledende stadie i disse forandringer. Hver eneste dag sker der mange mindre jordskælv, og der vil komme flere indtil det tidspunkt, hvor de store forandringer i jordskorpen vil indtræffe. I det geofysiske år fandt man virkelig forskydninger i jordskorpen, og nogle af disse opdagelser er endnu ikke blevet offentliggjort. Man ønsker ikke at skræmme folk, og der var ikke ret meget, man kunne stille op i forbindelse med det.

Af de ændringer, som vil finde sted på Jorden, nævnte han følgende: En stor del af den californiske kyst vil synke i havet, og landmasser vil hæve sig ud for Californiens kyst. Der vil ske landændringer omkring hele Stillehavet, herunder også i Alaska og i Sydamerika og ligeledes på Nordamerikas østkyst − især i nærheden af New York. Et landområde vil hæve sig i den sydlige del af Atlanterhavet, og der vil danne sig en stor havbugt på det sted, hvor Mississippi-floden nu er, og den vil praktisk talt dele USA i to halvdele. Nogle af de store søer − især Lake Superior og Lake Michigan − vil blive afvandet. En del af England vil synke i havet. Der vil ske store forandringer i Middelhavsområdet, og der vil forekomme jordskælv i Gibraltar og i nærheden af Tyrkiet.

Læreren forklarede, at jordskorpen på hele planeten befinder sig i en tilstand af nervøs uro med små rystelser overalt på planetens overflade. I årtusinder er der blevet opbygget tryk og spændinger, som til sidst vil resultere i store naturkatastrofer. Og forud for dem der kommer der mindre rystelser som dem, der i øjeblikket finder sted hver eneste dag. Forandringerne vil blive så omfattende, at der virkelig vil blive tale om ”en ny himmel og en ny Jord”, sådan som det siges i Johannes’ Åbenbaring.

Himlen vil få en noget anden farve end før, og man vil ikke mere tale om den blå himmel, men om den violette. Man må håbe, at der ikke bliver sendt bomber ind i Van Allen-Bæltet. Hvis en bombe ville blive detoneret i Van Allen-Bæltet, vil eksplosionen medføre en sammensmeltning af radioaktive partikler, der vil skabe en regn af ildkugler mod Jorden. De ville opbrænde bestemte områder og skabe radioaktivitet og meget høje temperaturer. Det kunne føre til langt større ødelæggelser end de jordændringer, der lige er omtalt. Han sagde, at en stor del af befolkningen ville blive dræbt, og mange flere ville omkomme af sygdom og sult.

I ældre tider arbejdede over 80% af verdens befolkning inden for landbrug. Det betød, at der i katastrofetider var mange, der havde forstand på at avle og opbevare afgrøder. Desuden var alle byer omgivet af marker. I dag har mindre end 20% af verdens befolkning − navnlig ikke industrilandene − kendskab til landbrug eller arbejder i branchen. Fødevarer bliver transporteret over lange afstande og bearbejdet og emballeret på fabrikker. Et større sammenbrud i forbindelse med varefordelingen vil derfor medføre, at store befolkningsgrupper vil komme til at sulte ihjel. Vi må også gøre os klart, at de, der overlever, vil blive nødt til at sætte sig ind i, hvordan man forædler frø og avler afgrøder. Tidligere var der flere, som havde forstand på det − men i dag er der kun meget få, der ved, hvordan de skal bære sig ad.

Disse forandringer på planeten vil blive ledsaget af ændringer i jordbundens bakterier, og det vil få planter til at vokse hurtigere end før. Man vil opdage, at planter ikke blot optager mineraler fra jorden, men at de også under vækstprocessen fortærer bakterier fra jorden. Man har allerede opdaget denne kendsgerning.

Han sagde, at de metoder, vi har brugt for at komme ud i rummet, ikke ville føre til succes, men til sidst vil vi komme derud. Han sagde, at der ville indtræde nogle ubetydelige ændringer i Jordens bane. Under alt dette ville Pluto-menneskene og gruppen fra tredje stråle solsystemet blive fjernet fra Jorden.

 

16. november 1963

Natlig forelæsning.
Gengivet efter hukommelsen af Viola Petitt Neal.

 

Kosmiske energier og deres virkning

på planeten Jorden

 

Denne forelæsning handlede om ændringer og omstændigheder i forbindelse med Jorden. Han begyndte med at sige, at der i dag finder mange forandringer sted i planetens fysiske struktur, og at de er mere fundamentale end rent overfladiske jordskælv eller lokale vejrforandringer.

På det tidspunkt, hvor kontinentet Atlantis sank i havet, og praktisk talt hele Jordens udseende blev ændret, gjorde planeten − på grund af påvirkning fra kosmiske energier − et spring i sin bane, og det medførte, at Jorden kom lidt længere væk fra Solen. Det minder meget om det hop, en elektron kan foretage i sin bane omkring atomkernen. Der fandt desuden en forskydning sted af poler og af rotationsaksen.

Jordkernen befinder sig ikke i smeltet tilstand, som man ofte påstår. I øjeblikket er solsystemet kommet ind i enorme strømme af kosmisk energi i rummet. Nogle af disse energier trænger gennem Jordens overflade, og de smelter visse substanser, der herefter bliver flydende, selvom de normalt er faste. Det er, som om disse strålinger fra rummet antænder utallige brande under jordoverfladen, og dermed opstår der vulkansk virksomhed og forskydninger dybt inde i planeten. Jorden har mange kæmpemæssige huler dybt nede under overfladen. Jorden er ikke massiv helt igennem. Når disse kosmiske strålinger trænger ned og antænder disse brande, sker der forskydninger af stoffet, og det resulterer i en mængde mindre jordskælv overalt på planeten. De er i tiltagende, og det vil fortsætte, fordi der sker mange forskydninger og forandringer dybt inde i Jorden. Overalt, hvor der er større brudlinjer eller revner tæt ved overfladen, må man være forberedt på store forskydninger og jordskælv.

På bunden af Stillehavet og i nogen grad også i Atlanterhavet bryder det smeltede stof igennem mange steder, og det opvarmer vandet i nogle områder og skaber forstyrrelser for livet på de store havdybder. Hele Stillehavskysten vil blive ændret. Disse store forandringer begyndte med det voldsomme jordskælv i Chile i maj 1960 – men, som man vil have bemærket, har der været mange store jordskælv i egne, der ligger langt fra hinanden − Agadir, Jugoslavien og Persien. Denne ændring af planeten er ikke lokal, men total. En gang imellem rammer ændringerne lokale områder, når spændinger eller brudlinjer kommer ud for stærkere belastning, end de kan holde til.

Vi må give en lidt bedre forklaring på, hvordan disse kosmiske strålinger påvirker planeten. Man har et godt eksempel i en naturvidenskabelig opdagelse, som til en vis grad kan forklare disse strålingers indflydelse. Når en laserstråle rammer stål, smelter det øjeblikkeligt. Laserstrålen kan forplante sig gennem rummet eller atmosfæren uden at den opleves som varm − men når den eksempelvis rammer stål, brænder den omgående hul i det. Man benytter også laserstrålen ved visse kirurgiske indgreb.

Der findes mange forskellige typer af disse kosmiske energiudstrålinger. Nogle påvirker kun bestemte mineraler eller faste stoffer og ikke andre. I øjeblikket er solsystemet på vej gennem et nyt område i rummet, hvor store kosmiske strømme påvirker Solen og alle planeterne − først og fremmest på det fysiske plan. Det er sket før, nemlig i Atlantis for cirka 25.000 år siden. Disse forandringer kommer i perioder på cirka 24.000 år. Det er en kosmisk spiral og cyklus, som det er vanskeligt for mennesket at identificere, fordi det ikke i sin bevidsthed er i stand til at overskue så lange tidsaldre. Meget af det, der i dag betragtes som pålidelig geologi, er ikke korrekt − men det er det bedste resultat, man har kunnet opnå ved at ræsonnere ud fra det, man har kunnet iagttage.

Disse strålinger vil højne Jordens frekvens og påvirke bevidstheden. Selve den fysiske, astrale og mentale substans’ frekvens er for tiden ved at blive øget. Det indebærer, at menneskets legemer nødvendigvis vil blive dannet af substans med en højere frekvens. Derfor vil de sjæle, der står på et lavere evolutionstrin, automatisk blive ude af stand til at reinkarnere, og det vil sige, at det i flere årtusinder bliver de højere udviklede, der kommer i inkarnation, og sådan vil det måske fortsætte med at være i resten af denne planetariske livsbølges periode.

I dag har forøgelsen af den astrale substans’ frekvens skabt mange forstyrrelser i menneskeheden. Den første konsekvens er flere forbrydelser og mere ondskab. Man kan sige, at udstrålingerne fra den astrale substans i menneskers astrallegemer opflammer og skræmmer mennesker, der astralt står på et lavere bevidsthedstrin, og derfor vækkes den latente onde selviskhed og griskhed hos disse mennesker. Det er den første virkning − men på langt sigt vil alt, hvad der er godt, konstruktivt og mere udviklet i menneskers astrale liv blive styrket. Konstruktive mennesker vil blive mere klart konstruktive − de vil demonstrere større skelneevne og blive mere indstillede på at kæmpe for det gode. Den opgave, der er pålagt verdens disciple, vil blive lettere − det gælder både disciplenes egne forsøg på at udvikle deres bevidsthed og deres arbejde med at skabe et bedre samfund.

Disse enorme strømme af kosmisk stråling, der har ramt planeten, har været årsag til de smeltninger, der har skabt dens krystallinske former. Diamanten og andre krystaller er derfor ikke alene resultater af lokal vulkansk virksomhed eller tryk, men er blevet dannet over hele planeten i tider, hvor disse strømme af kosmisk energi har skabt store forandringer. Især i planteriget vil der ske store ændringer, og man vil komme til at avle større afgrøder end tidligere. Det vil reducere problemet med at skaffe fødevarer af den rigtige art, og det vil bidrage til sundere fysiske legemer.

Der vil også ske forandringer i dyreriget. Tamdyrene vil løfte bevidstheden til et højere udviklingstrin.

 

15. december 1963

Natlig forelæsning.
Gengivet efter hukommelsen af Viola Petitt Neal.

 

Overføring af vilje-energi

 

Den mangel på stabilitet, der præger regeringer over hele verden, vil undergrave deres følelse af sikkerhed. Der er store vanskeligheder i vente for Tysklands vedkommende og i endnu højere grad for USA’s.

Der vil komme flere jordskælv i befolkede områder. Kontinenters kystlinjer vil ændre sig, og landområder vil hæve sig af havet. Nordpolen vil blive forskudt til Sibirien og sydpolen længere mod nord ud i Stillehavet. Canada og Alaska vil få et tempereret klima. Den sydlige del af USA vil blive tropisk, og ækvator vil komme til at gå igennem Mellemamerika.

Nogle civilisationer i Europa vil gå i forfald eller blive ødelagt. Lemuriske former vil helt forsvinde, og atlantiske vil kun blive bevaret i begrænset omfang. Mange af de mennesker, der nu er i atlantiske former, vil inkarnere i den femte rodrace.

Hierarkiet vil leve iblandt mennesker for at undervise menneskeheden og de, der stammer fra andre planeter, og som vil benytte menneskets frekvensklædning, mens de er her.

De, der er blevet individualiseret på andre planeter, vil følge undervisningen på højere læreanstalter under lærere fra deres egne planetariske grupper. Også mange fra Jordens menneskehed vil gå på disse højere skoler. Planeten Pluto vil blive fjernet fra solsystemet, og de Pluto-mennesker, der lever her på Jorden, vil blive fjernet, fordi deres livskilde ikke er dette solsystem.

Menneskeheden her på planeten har haft kærlighedens og visdommens og den intelligente aktivitets aspekter uden at have været i besiddelse af viljens eller målbevidsthedens aspekt, og det ondes kræfter har derfor brugt menneskene til deres egne formål. Nu, da livets eller den åndelige energis vilje bliver en del af den fysiske menneskeheds natur, vil den selv målbevidst lede sine aktiviteter i retning af det gode i stedet for at vandre ad illusionens vej som et bytte for og ledet af det ondes kræfter. Beslutningen med hensyn til planeten Jorden er ikke alene taget af vores Planetlogos, men af hele den planetariske familie og af vores Sollogos − den kosmiske Kristus.

Der blev sagt til de tilstedeværende, at det var af største vigtighed at blive ved med at informere og undervise de mennesker, som er studerende, og de disciple, der går den åndelige vej, så at de har mulighed for at forstå de hændelser, der vil komme − og som allerede finder sted − og holde stand og fungere som ledere i tider, der tilsyneladende er præget af kaos og ulykke.

På planeten Jorden vil menneskeheden − der så længe har kæmpet sig igennem mørket og tilsyneladende vandret forvirret omkring som en søvngænger uden mål − komme ud i bevidsthedens klare lys. Menneskeheden har i lange tidsaldre hvilet i substansens mørke moderskød uden at have nogen anelse om målet og hensigten med livet − men med disse forandringer i de fysiske omgivelser − der i virkeligheden er ”fødselsveer” − vil menneskeheden træde ud af moderskødets fængsel og ind i det åndelige dagslys. Det er ikke alle mennesker, der vil opnå dette, men for menneskeheden som livsbølge betragtet vil det ske. Det er på grund af menneskehedens fødsel til ny værdighed som den guddommelige søn, at Hierarkiet som en kærlig fader kommer til hjælp for at undervise, lede og vejlede den, og de mennesker, der stammer fra andre planeter, kommer med gaver, som glade slægtninge og hjælper med undervisning og den videre udvikling.

Der er her tale om en større kosmisk begivenhed i solsystemet. Kristus var et forvarsel om denne begivenhed. Der var kun få mennesker, som forstod det, fordi de individuelt havde opnået denne fødsel, og disse få har desuden været rådvilde og desorienterede, fordi de ikke kunne nå hovedparten af menneskeheden, der endnu sov i moderskødet. Planetens fødselsveer er uundgåelige − men der vil hurtigt blive glæde, når menneskeheden bliver genfødt.

Andre store omvæltninger på Jorden har ikke medført så hurtige og fantastiske forandringer, fordi der har været tale om kriser, som moder Jord har gennemgået, mens hun endnu bar på sit barn. Den atlantiske menneskeheds fødsel var nærmest mislykket. Planeten fik hjælp fra høje planer, og der skete en ændring i menneskehedens opvækst, ligesom man foretager ændringer i en gravid moders kost og viser hende større omsorg.

 

11. maj 1962

Natlig forelæsning.
Gengivet efter hukommelsen af Viola Petitt Neal.

 

Frekvensbånd af erfaringer

 

I menneskeriget er man i kontakt med visse begrænsede frekvensbånd og et begrænset bånd af erfaringer. Man lever med andre ord i en erfaringsverden, som Planetlogos helt bevidst har afgrænset for at udvikle og beskytte menneskeheden på sin planet, indtil den har nået et vist udviklingstrin. Man opdrager og beskytter barnet i barnekammeret − men man må være klar over, at der udenfor dette afgrænsede område er kræfter, erfaringer og væsener, der står i forbindelse med planetens evolution, og som ligger udenfor de menneskelige erfaringers område.

De konstruktive kræfter af denne type forsøger at samarbejde med Planetlogos og at beskytte menneskeheden, mens de destruktive kræfter gør forsøg på at trænge ind i det menneskelige barnekammers beskyttende sfære. Efterhånden som enkelte mennesker begynder at vokse fra barnestadiet, begynder de at trænge igennem denne den menneskelige sfæres ”uoverskridelige ring”. Hvis de er konstruktive og disciplinerede, kommer de i kontakt med lysets kræfter og begynder at vokse og udvikle sig. De, der opnår et højt trin af intellektuel udvikling og integrering, men bliver ved med at være egoistiske og sig selv nok, kommer meget naturligt i kontakt med de mørke kræfter, og enten samarbejder de med dem på venstrehåndsvejen og bliver stærkere, eller også bliver de ofre for dem, hvis de er svage.

De mørke kræfter tolererer ikke svaghed. De udnytter og ødelægger de svage medlemmer af menneskeheden, der forvilder sig udenfor dens beskyttende sfære. Han sagde:

I, der er til stede (ca. 25), må gøre jer klart, at der er mange kræfter og væsener, som er involveret i planetens liv, og som er udstyret med evner, I betegner som overmenneskelige, og at deres sfære er ved at gennemtrænge den menneskelige.”

”Det er helt sikkert, at der findes rummennesker, som kommer og går på jeres planet. Nogle af dem − som for eksempel de, der kommer fra Venus og Mars − er meget konstruktive, mens andre er destruktive.”

”I vil hyppigere og hyppigere møde mennesker, der mere eller mindre bevidst bliver kontrolleret af væsener, der er mere end menneskelige, men alligevel ser ud til at være almindelige medlemmer af menneskeheden. Når det drejer sig om nogen af disse negative individer, har I en slags indbygget beskyttelse. De forstår ikke sjælen og vil bedømme jer som personligheder. Hvis I er kloge og ikke snakker for meget, kan I være i nærheden af dem og iagttage deres aktiviteter, og de vil ikke være klar over, at de er opdaget. I kan altid bede om ashramisk beskyttelse i ‘Kristi navn’.”

”Denne viden ville chokere gennemsnitsmennesket, og det er af og til sket, at personer, der helt tilfældigt har fået kendskab til noget af alt dette, er blevet sindsforvirrede. Den slags sker, når der er tale om mennesker, der ikke er godt integreret og ikke tilstrækkeligt udviklede.”

”Denne viden behøver ikke at bekymre jer. Hensigten med denne forelæsning er simpelthen at informere jer og overbevise jer om, at noget sådant faktisk eksisterer. Tag det med sindsro, vær agtpågivende og lad det ikke bekymre jer. Den fusken med astralplanet, som mennesker beskæftiger sig med, har ikke noget at gøre med det, vi her taler om, selvom det af og til sker, at disse negative kræfter virkelig trænger ind på den menneskelige erfarings astralplan og manipulerer med de personer, der leger med psykiske fænomener. Det er dog noget, der kun sjældent forekommer. Det er en del af udviklingen og træningen at blive bevidst om den verden, som ligger udenfor det menneskelige barnekammers sfære.”

Artikel-GENNEM-FORHÆNGET-Neal & Karagulla
Download-fil: GENNEM FORHÆNGET - Neal & Karagulla


Artikel-GENNEM-FORHÆNGET-Neal & Karagulla
Læsefil med vendbare sider: GENNEM FORHÆNGET