Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

TALSYMBOLIK
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Talsymbolik-Erik-Ansvang

TALSYMBOLIK (6 af 15)


Tal anvendes symbolsk i hellige skrifter. Her er de et udtryk for en ide og ikke for mængde. Figurerne i forskellige kombinationer rummer komplekse informationer om mennesket og Universet.

TALSYMBOLIK (6 af 15)

TRE

 

Tretallet er en kombination af en og to. Dermed bliver tretallet et symbol på styrke, for hvis tre deles, vil der være to imod en. Tretallet symboliserer det iboende maskuline og feminine princip og forholdet mellem dem.

Tre har relation til de grundlæggende principper, der danner en enhed. Tre er derfor udtryk for voksende indre enhed. Og tretallet er vigtigt i religionerne, fordi tre giver associationer til Treenigheden. Tre symboliserer den trefoldige eller treenige Gud – som er én i tre og tre i én. Tretallet repræsenterer kristendommens Fader, Søn og Helligånd – hinduernes Shiva, Vishnu og Brahma – egypternes Osiris, Isis og Horus – Amon, Mut og Khonsu – samt Odin, Freja og Thor i den nordiske mytologi − etc.

Faderen (den maskuline pol og livet) forenes med Moderen (den feminine pol og stoffet), og dermed opstår det tredje princip, Sønnen (bevidsthed eller kvalitet). Sønnen (bevidstheden) rummer således både fader­aspek­tet og moderaspektet – men er desuden noget selv­stændigt – søn­ne­aspek­tet. Sønnen bliver i næste fase selv Faderen – det vil sige ud­gangs­punkt for en ny skabende triade. Og således har Det Ene Livsvæsen mangfoldiggjort sig ved at reflektere sin egen treenighed ned på lavere niveauer.

 

Talsymbolik-14-Erik-Ansvang

 

Trekanten med spidsen opad symboliserer Gud som skaber – og på et menneskeligt niveau er den opadvendte trekant symbol på menneskets højere bevidsthed. Trekanten med spidsen nedad er symbol på involution – blandt andet livskraftens nedstigning i et fysisk væsen. Som eksempler kan nævnes Vishnus trekant og Apis-tyrens hoved med trekanten, der symboliserer guddommens tilstedeværelse i sin skabning. Trekanten med spidsen nedad symboliserer desuden vand, mørke og menneskets lavere natur.

Hos Pythagoras er trekanten ligesidet, og man må betragte den ligesidede form som den væsentligste, selvom der senere er opstået forskellige trekantformer med hver sin betydning. Betydningen af trekanten er ild, og allerede i Egypten var den et billede på Gud. Figuren genkendes eksempelvis fra pyramiderne.

Treenige begreber, der symboliseres af trekanten og tretallet, er udover Faderen, Sønnen og Helligånden desuden krop, sind og ånd − far, mor og barn – det bevidste, det underbevidste og det overbevidste − ild, vand, luft − etc.

Tretallet symboliserer åndelig syntese og repræsenterer derfor en løsning på de modsætninger, der skabes af dualiteten. Totallet kan afbildes som to lige linjer, der aldrig kan forme et rum. Når der tilføjes en vandret linje, der symboliserer det fysiske plan, giver det udtryk for, at de positive-negative, maskulin-feminine kræfter er bragt i balance på det fysiske plan. Trekanten viser på denne måde, at ånd og stof er forenet af sindet.

 

Talsymbolik-15-Erik-Ansvang

 

Tau-korset er tredelt, og det er et af de ældste og enkleste ideografiske symboler i det kinesiske sprog. Tau-korset, der også kendes fra det gamle Egypten, viser det indre åndelige (eller vertikale) princip i ligevægt med principperne i den ydre stoflige verden. Tau er derfor et symbol på åndens manifestation i stoffet, og dermed symboliserer det involutionsprocessen (hvor ånden vikler sig ind i stoffet, og overfører kræfter og kvaliteter til stof og form). Det omvendte Tau-kors viser evolutionsprocessen, hvor ånden igen vikler sig ud af stoffet.

Tre er det første af tre tal for fuldendelse: Tre, seks og ni. I de hellige skrifter repræsenterer disse tal afslutningen på en periode.

Artikel-Talsymbolik-Erik-Ansvang
Download-fil: TALSYMBOLIK - Erik Ansvang


Artikel-Talsymbolik-Erik-Ansvang
Læsefil med vendbare sider: TALSYMBOLIK