Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

TALSYMBOLIK
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Talsymbolik-Erik-Ansvang

TALSYMBOLIK (7 af 15)


Tal anvendes symbolsk i hellige skrifter. Her er de et udtryk for en ide og ikke for mængde. Figurerne i forskellige kombinationer rummer komplekse informationer om mennesket og Universet.

TALSYMBOLIK (7 af 15)

FIRE

 

Talsymbolik-16-Erik-Ansvang

 

Firtallet har to former hos Pythagoras − kvadratet og korset − og begge symboliserer det skabte. Korset er først og fremmest udtryk for grundstoffet eller stoffets skabelse, hvorimod kvadratet viser skabelsens positive og fuldkomne resultat – men kvadratet er imidlertid kun symbol for det jordisk perfekte. Cirklen repræsenterer ligeledes perfektion, men på det guddommelige plan. Firtallet er således et symbol på alt, som er stabilt, fornuftigt og regelmæssigt på det fysiske plan.

 

Talsymbolik-17-Erik-Ansvang

 

Cirklen med korset er desuden et symbol på planeten Jorden. De fire radier repræsenterer det evige kredsløb omkring centrum. Firdelingen repræsenterer de samme grundlæggende ideer: De fire faste stjernetegn i dyrekredsen − de fire hjul i Ezekiels Bog − de fire dyr i Åbenbaringen − de fire verdenshjørner − de fire årstider − de fire vinde – og de fire elementer ild, jord, luft og vand.

 

Talsymbolik-18-Erik-Ansvang

 

Konceptet fremstilles på flere grafiske måder: Kvadratet er ikke kun udtryk for treenigheden manifesteret i stoffet, men det viser foreningen af de fire ender i det kosmiske kors. Korset har relation til kristendommen, men symbolikken eksisterede længe før korsfæstelsen af Jesus. Der findes hundredvis af forskellige korstyper, men den eneste rigtige måde at forklare betydningen af hvert enkelt kors, er ved hjælp af grafisk symbolik.

 

Talsymbolik-19-Erik-Ansvang

 

Alle korsets former viser nedstigningen af ånden i stoffet. Samtidig viser det vejen ud af stoffet – ånden, der løfter sig over stoffet. Uanset om man kalder den lodrette linje for det aktive, dynamiske princip, og den vandrette linje for det passive, statiske princip, gør det ingen forskel, for betydningen er den samme. Det antyder også opdelingen i højere og lavere natur, hvor den guddommelige kraft strømmer gennem firdelingen.

 

Talsymbolik-20-Erik-Ansvang

 

Firtallet viser naturens fire planer, som den inkarnerede Gud er bundet til eller korsfæstet i. Alle mennesker blev bundet til eller korsfæstet i kødet, da de steg ned på det fysiske plan gennem fødslen, men selvom korset skematisk viser denne nedstigning af ånden i stoffet, viser det også vejen ud, for ånden har mulighed for igen at forlade bindingen til stoffet. Dermed bliver korset det perfekte symbol på lidelse, kamp og martyrium.

 

Talsymbolik-21-Erik-Ansvang

 

Hagekorset – det oprindelige svastika − er fundet i de ældste kulturer og over hele verden. Ordet svastika er sanskrit, og det er sammensat af ”su”, der betyder ”det gode”, ”asti”, der betyder ”væsen” og ”ka” – en endelse, der betyder ”det er godt.” Svastika symboliserer den kærlige Gud eller ånden, der stiger ned i stoffet, og korsets form antyder livets involutionære og evolutionære bevægelse. Svastikaets symbolske betydning kommer dermed meget tæt på hjulets, og svastika betragtes ofte som et solsymbol. Hagekorset var kendt i Indien og Kina i mere end tretusinde år før kristendommen. Det blev også fundet i det gamle Troya og hos Mayaerne.

 

Talsymbolik-22-Erik-Ansvang

 

Ankh-korset – som på latin kaldes ”crux ansata” − er kendt som det ældgamle egyptiske kors, der ofte kaldes ”livets kors”. Ankh-korsets form er den egyptiske hieroglyf for ”liv” i betydningen ”evigt liv” − herunder genfødsel og udødelighed. Ordet ”ankh” betyder ”nøgle”, og derfor kaldes ankh-korset ofte ”livets nøgle”. I reliefferne ses mange af de egyptiske guder og gudinder med ankh-korset i hånden, hvor de ofte rækker det til faraoens næse som symbol på, at han ”indånder” eller ”tager ånden ind” i såvel det fysiske liv som i efterlivet, idet han har evigt liv.

Ankh-korset har samme betydning som det latinske kors. Den øverste ovale del er et symbol på menneskets højere natur − sjælen. Den ovale del er ikke vist som en perfekt cirkel. Den er ægformet eller auraformet, og det viser, at sjælen endnu ikke er fuldkommen. Derfor må den reinkarnere og udvikle sig gennem modstand og begrænsninger i den lavere verden. Cyklisk gennemleves dyrekredsen i zodiaken, og i denne proces er sjælen ikke guddommelig, men den stræber efter at opnå guddommelighed.

Et menneske, der står med samlede ben og udstrakte arme danner en korsform. Stillingen repræsenterer Guds ånd, der er korsfæstet. Et menneske, der på samme måde danner en korsform, men desuden har en udstrålende aura (en slags glorie) omkring hovedet, danner et ankh-kors. Dette menneske symboliserer det oplyste og indviede menneske.

Korset med slangen er ligeledes et meget gammelt kors. Slangen repræsenterer menneskets indre psykiske kræfter, der i inkarnationernes løb arbejder sig vej opad mod det åndelige. Det er kundalinislangen, der navnlig kendes fra yoga-traditionen. Kundalini er en latent åndelig kraft – en vigtig psykisk nerveenergi. Kundalini i forbindelse med menneskelegemet er en kraft, der findes latent i selve stoffet. Kundalini er det integrerede liv i hvert atom. Kundalini eller kundalinishakti er “slangeilden”, der ligger latent og kan vækkes i ethvert menneske. Kraften er virksom i ethvert menneske. Det enkelte menneskes åndelige niveau er udtryk for det niveau, kundalinikraften har nået i dette menneske. Kundalinirejsningen sker automatisk og naturligt i livenes løb, men en stimulering i utide kan være katastrofal.

Artikel-Talsymbolik-Erik-Ansvang
Download-fil: TALSYMBOLIK - Erik Ansvang


Artikel-Talsymbolik-Erik-Ansvang
Læsefil med vendbare sider: TALSYMBOLIK