Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

Menneskeheden er én enhed – én race – som udvikler bevidsthed ved at inkarnere i skiftende legemer, der er udstyret med et nervesystem med stigende kompleksitet og sensitivitet. Legemerne danner
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

VisdomsNettets ordbog

VisdomsNettets Åndsvidenskabelige Ordbog


Åndsvidenskaben bruger en terminologi, der indeholder ord og begreber, som ikke findes i det almindelige danske sprog. I VisdomsNettets ordbog kan du finde en forklaring på de fleste af Åndsvidenskabens begreber og udtryk.
Hvis du scroller ned i bunden af skærmen, kan du vælge mellem alle bog-staver i alfabetet. Klik på det ønskede bogstav. Derefter kan du bladre ved at klikke pÅ siderne 1, 2, 3 ... osv.

Det opslåede ord
Rodrace

Betydning
Menneskeheden er én enhed – én race – som udvikler bevidsthed ved at inkarnere i skiftende legemer, der er udstyret med et nervesystem med stigende kompleksitet og sensitivitet. Legemerne danner grundlag for opdelingen af menneskeheden i rodracer og underracer. Menneskeheden gennemlever i øjeblikket en periode på planeten Jorden, der medfører, at menneskeriget gennemlever 7 rodracer, der hver har 7 underracer. Udviklingen er iflg. åndsvidenskaben nået til 5. rodraces 5. underrace. På den måde erfarer mennesket forskellige bevidsthedstilstande. Først sker det via identifikation med metafysiske og æteriske legemer. Senere inkarnerer mennesket i fysiske former, og erfarer bevidsthedstilstande via det fysiske legeme (Lemurien). I efterfølgende fysiske inkarnationer identificerer mennesket sig med følelseslivet og astrallegemet (Atlantis). Herefter erfarer det fysiske menneske verden via tankesindet og mentallegemet (nutiden). Herefter skal mennesket udvikle højere bevidsthedstilstande i overmenneskelige verdener. Legemerne og deres bevidsthedsmæssige egenskaber opdeler menneskeheden i rodracer og underracer. Åndsvidenskaben oplyser, at menneskehedens evolution går gennem syv rodracer. Rodracerne inddeles igen i underracer, delracer osv. Jorden har allerede udviklet fem rodracer, men har brug for at udvikle yderligere to. Efter udviklingen af syv rodracer, bliver Jorden en ny måne. Jordens biologiske liv blev på et tidspunkt overført fra den nuværende måne. Da det planetariske liv forlod Månen, blev Månen et planetarisk lig. Navnet på rodracerne, deres laveste udtryksform (det legeme, bevidstheden er fokuseret i) og racens geografiske placering på planeten, kan præsenteres i skematisk form. 1. rodrace kaldes den adamiske rodrace, og den laveste eller tætteste stofform var astral. Rodracen udviklede sig på astralplanet i et område, der dannede et stjerneformet kontinent omkring Nordpolen. 2. rodrace kaldes den hyperboræiske rodrace, og dens laveste eller tætteste form var æterisk. Udviklingen foregik på det æteriske plan i et hesteskoformet kontinent, der strakte sig fra Sibirien til Grønland. 3. rodrace kaldes den lemuriske rodrace, og den laveste og tætteste form var for første gang fast fysisk. Udviklingen foregik på et kontinent i Stillehavet, som kaldes Lemurien eller Mu. Kontinentet blev ødelagt ved ild (vulkaner og jordskælv). 4. rodrace kaldes den atlantiske rodrace. Den tætteste form var stadig fast fysisk, og udviklingen foregik på et kontinent i Atlanterhavet, som kaldes Atlantis. Kontinentet blev ødelagt af vand, da det sank i havet (den bibelske syndflod). 5. rodrace er den ariske rodrace, og den laveste form er stadig fysisk. Udviklingen foregår på det nuværende verdenskort. Hinduerne tilhører 5. rodraces 1. underrace, som er indoeuropæere eller de egentlige ariere. 2. underrace er den arabiske. 3. underrace er den persiske. 4. underrace (den keltiske) består af de latinske folkeslag – sydeuropæerne. 5. underrace (den teutoniske) repræsenteres af de vestlige kulturer. 6. underrace, der er multietnisk, er ved at blive dannet i USA og Australien, og den skal engang i fremtiden udgøre grundlaget for 6. rodrace. Men resterne fra den 4. eller atlantiske rodrace er endnu de mest talrige – herunder kinesere, mongoler, indianere og polynesiere. Det er vigtigt at huske, at samtlige sjæle skal inkarnere i de forskellige legemstyper og dermed i de forskellige rodracer og underracer for at erfare og integrere den bevidsthed, der skal udvikles i de forskellige rodracer og deres underracer. Rodracer og underracer repræsenterer udelukkende forskellige faser af bevidsthedsudvikling. Alle mennesker skal igennem alle faser. Alle mennesker er ligeværdige, men alle mennesker er ikke lige langt i deres udvikling. Der er unge sjæle, og der er gamle sjæle, men menneskeheden er ét. I nutiden er de forskellige rodracer fordelt i alle nationer. (Se også Akkader, Atlantis, Mongoler, Rmoahal, Semitter, Tlavatli, Tolteker og Turaner).

Se alle ord begyndende med R
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z ? ? ?
Hjre-spalte-Nste-gang


Artikel-Kremering-eller-begravelse
KREMERING ELLER BEGRAVELSE?


Artikel-terlegemet
Annie Besant: TERLEGEMET


Artikel-Rummets-natur-Djwhal-Khul
Djwhal Khul: RUMMETS NATUR


Hjre-spalte-Artikler-p-vej


Artikel-Lysets-helende-kraft
LYSETS HELENEDE KRAFT


Artikel-Synteseloven-i-menneskets-liv-Haselhurst
M.E. Haselhurst: SYNTESELOVEN I MENNESKETS LIV


Artikel-Astrallegemet-Annie-Besant
Annie Besant: ASTRALLEGEMET


Artikel-Mentallegemet-Annie-Besant
Annie Besant: MENTALLEGEMET


Artikel-Kausallegemet
Erik Ansvang: KAUSALLEGEMET


Hjre-spalte-Nyeste-eBger


Artikel-DEN KRISTNE TROSBEKENDELSE - Leadbeater
C.W. Leadbeater: DEN KRISTNE TROSBEKENDELSE


Artikel-De-syv-temperamenter-Geoffrey-Hodson
Geoffrey Hodson: DE SYV TEMPERAMENTER


Hjre-spalte-eBger-p-vej


Artikel-Bevidstheden-og-dens-udvikling-Annie-Besant
Annie Besant: BEVIDSTHEDEN OG DENS UDVIKLING


Artikel-Flelsernes-videnskab-Bhagavan-Das
Bhagavan Das: FLELSERNES VIDENSKAB


Artikel-Patanjalis-Yoga-Sutras-G-Raman
G. Haman: PATANJALIS YOGA SUTRAS


Artikel-Esoterisk-Encyklopdi
Mollerup & Ansvang: ESOTERISK ENCYKLOPDI


Hjre-spalte-Trykte-bger


Artikel-Lemuel-Books-04-Erik-Ansvang-&-T-Mollerup-Pyramidegder
E. Ansvang & T. Mollerup: PYRAMIDEGDER & TEMPELMYSTERIER


Bestilles hos Lemuel Books

Artikel-Lemuel-Books-25-Guder-Gudinder-Gudemennesker
E. Ansvang & T. Mollerup: GUDER, GUDINDER & GUDEMENNESKER


Bestilles hos Lemuel Books

Artikel-Gudetempler-&-Mennesketempler
E. Ansvang & T. Mollerup: GUDETEMPLER & MENNESKETEMPLER


Bestilles hos Lemuel Books

Artikel-KYBALION-Hermetisk-filosofi-Esoterisk-egyptologi
Tre indviede: KYBALION


Bestilles hos Lemuel Books

Artikel-Skabende-Meditation-til-personlig-og-spirituel-udvikling
Roberto Assagioli: SKABENDE MEDITATION


Bestilles hos Kentaur Forlag

Logo-Facebook
VisdomsNettet er p Facebook