Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

Æterlegemet, der også kaldes ”den æteriske dublet”, og som hinduerne kalder Pranamaya-Kosha, er det grove fysiske legemes ”genpart”, der be-står af æterisk stof. Æterlegemet tilhører derfor det fysisk
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

VisdomsNettets ordbog

VisdomsNettets Åndsvidenskabelige Ordbog


Åndsvidenskaben bruger en terminologi, der indeholder ord og begreber, som ikke findes i det almindelige danske sprog. I VisdomsNettets ordbog kan du finde en forklaring på de fleste af Åndsvidenskabens begreber og udtryk.
Hvis du scroller ned i bunden af skærmen, kan du vælge mellem alle bog-staver i alfabetet. Klik på det ønskede bogstav. Derefter kan du bladre ved at klikke pÅ siderne 1, 2, 3 ... osv.

Det opslåede ord
Æterlegeme

Betydning
Æterlegemet, der også kaldes ”den æteriske dublet”, og som hinduerne kalder Pranamaya-Kosha, er det grove fysiske legemes ”genpart”, der be-står af æterisk stof. Æterlegemet tilhører derfor det fysiske plan. Det fungerer som et legeme for livskraften, Prana, og det beliver derfor det fysiske legeme med vitalitet. Det er æterlegemet, der under søvnen opbygger og fornyer det fysiske legeme. Æterlegemet har en gråviolet eller blågrå farvetone, og det gennemtrænger det fysiske legeme. Desuden strækker det sig i alle retninger nogle få cm ud over det fysiske legeme og omgiver det som en bræmme, der kaldes sundhedsauraen. Sundhedsauraen udgør det fysiske legemes elektromagnetiske aspekt, der fungerer som kroppens og nervesystemets skabelon. Det overfører bevidsthedsimpulser, der strømmer inde fra astrallegemet (følelseslivet) og mentallegemet (tankelivet) og ude fra den omgivende fysiske verden. Ved det fysiske legemes død trækker æterlegemet sig ud af det fysiske legeme, men holder sig svævende over det som en tom skal, der langsomt opløses i takt med, at det fysiske legeme går i opløsning. Clairvoyante eller mennesker med æterisk syn kan se de æteriske ”skaller”, der svæver over gravene på kirkegårdene, og det har været årsag til mange beretninger om kirkegårdsspøgelser. Alene af den grund anbefales ligbrænding, for ved ligbrænding opløses både det fysiske og æteriske legeme omgående. Det fysiske stof inddeles i syv underafdelinger, og de tre groveste kan objektivt iagttages med de fysiske sanser. Det er det faste, flydende og luftformige stof. Men der findes desuden fire grader af fysisk stof, som ikke umiddelbart kan erkendes ved hjælp af de fem fysiske sanser. Det fysiske øje kan imidlertid optrænes til at se de vibrationer, der udgår fra æterlegemet. Hos enhver organisk skabning – planter, dyr og mennesker – er det æteriske stof organiseret til et æterlegeme, som har styrende, livgivende og opladende funktioner i relation til det fysiske legeme. De fire forskellige æteriske stoftyper kaldes henholdsvis kemisk æter, livsæter, lysæter og genspejlende æter, og stoftyperne kontrollerer henholdsvis stofskiftet, forplantningen, legemsfarverne, synet og hjernens hukommelsesevne. Den æteriske energi i atmosfæren kaldes Prana, som absorberes af æterlegemet – hovedsagelig under søvnen – som oplader det fysiske legeme. Under søvnen trækker sjælen eller bevidstheden sig ud af det fysiske legeme, men efterlader æterlegemet sammen med det fysiske legeme. Ved døden trækker sjælen æterlegemet med ud, og derfor begynder det fysiske legeme hurtigt at gå i opløsning. Ved speciel træning kan den højeste ætertype – spejlæteren – frigøres fra det fysiske legeme. Det medfører, at de erfaringer, som sjælen eller bevidstheden gør i de metafysiske verdener under søvnen, kan bevares i hukommelsen og huskes, når man vågner. Spiritistiske seancer er kun mulige, hvis der er en vis mængde frigjort æterisk stof til stede, og normalt stilles det til rådighed af seancens medium, som med større eller mindre lethed afgiver stof fra sit æterlegeme. Deltagerne bidrager som regel også til processen. Æterlegemet er blot finere fysisk stof, og derfor kan det afgives og overføres med fysiske midler – f.eks. ved strygninger – for der udgår ofte en stærk æterisk stråling fra hænderne. Strygningerne kan bruges til healing, når behandlingen går ud på at stimulere og supplere patientens manglende æterkraft. (Se også Anandamaya-Kosha, Annamaya-Kosha, Kosha, Manamaya-Kosha, Prana, Pranamaya-Kosha, Linga Sharira, Mesmerisme, Vijnanamaya-Kosha, Æter, Æterisk syn og Æterkraft).

Se alle ord begyndende med Æ
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z æ ø å
Højre-spalte-Næste-gang


Artikel-Kremering-eller-begravelse
KREMERING ELLER BEGRAVELSE?


Artikel-Æterlegemet
Annie Besant: ÆTERLEGEMET


Artikel-Rummets-natur-Djwhal-Khul
Djwhal Khul: RUMMETS NATUR


Højre-spalte-Artikler-på-vej


Artikel-Lysets-helende-kraft
LYSETS HELENEDE KRAFT


Artikel-Synteseloven-i-menneskets-liv-Haselhurst
M.E. Haselhurst: SYNTESELOVEN I MENNESKETS LIV


Artikel-Astrallegemet-Annie-Besant
Annie Besant: ASTRALLEGEMET


Artikel-Mentallegemet-Annie-Besant
Annie Besant: MENTALLEGEMET


Artikel-Kausallegemet
Erik Ansvang: KAUSALLEGEMET


Højre-spalte-Nyeste-eBøger


Artikel-DEN KRISTNE TROSBEKENDELSE - Leadbeater
C.W. Leadbeater: DEN KRISTNE TROSBEKENDELSE


Artikel-De-syv-temperamenter-Geoffrey-Hodson
Geoffrey Hodson: DE SYV TEMPERAMENTER


Højre-spalte-eBøger-på-vej


Artikel-Bevidstheden-og-dens-udvikling-Annie-Besant
Annie Besant: BEVIDSTHEDEN OG DENS UDVIKLING


Artikel-Følelsernes-videnskab-Bhagavan-Das
Bhagavan Das: FØLELSERNES VIDENSKAB


Artikel-Patanjalis-Yoga-Sutras-G-Raman
G. Haman: PATANJALIS YOGA SUTRAS


Artikel-Esoterisk-Encyklopædi
Mollerup & Ansvang: ESOTERISK ENCYKLOPÆDI


Højre-spalte-Trykte-bøger


Artikel-Lemuel-Books-04-Erik-Ansvang-&-T-Mollerup-Pyramidegåder
E. Ansvang & T. Mollerup: PYRAMIDEGÅDER & TEMPELMYSTERIER


Bestilles hos Lemuel Books

Artikel-Lemuel-Books-25-Guder-Gudinder-Gudemennesker
E. Ansvang & T. Mollerup: GUDER, GUDINDER & GUDEMENNESKER


Bestilles hos Lemuel Books

Artikel-Gudetempler-&-Mennesketempler
E. Ansvang & T. Mollerup: GUDETEMPLER & MENNESKETEMPLER


Bestilles hos Lemuel Books

Artikel-KYBALION-Hermetisk-filosofi-Esoterisk-egyptologi
Tre indviede: KYBALION


Bestilles hos Lemuel Books

Artikel-Skabende-Meditation-til-personlig-og-spirituel-udvikling
Roberto Assagioli: SKABENDE MEDITATION


Bestilles hos Kentaur Forlag

Logo-Facebook
VisdomsNettet er på Facebook