Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

Visdomsnettet - din portal til esoterisk visdom og skabende meditation.
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Selvmord-esoterisk-belyst-Erik-Ansvang

SELVMORD - ESOTERISK BELYST


Hvis et selvmords konsekvenser for efterlivet var kendt og accepteret, ville selvmords-statistikkerne ændre sig dramatisk.

Forside-Midterspalte-Sidste-nyt-Januar-2015

 

MOD LYSETS TIDSALDER

 

Vil menneskeheden tage et stort skridt ind i lysets tidsalder i det nye år? Kan vi sammen begynde at transmittere visdommens lys? Kan vi udvikle metoder til at dele viden og kultur gennem et lys, der ikke nedbryder, men forædler? Kan vi bygge et globalt samfund, der ikke blot er oplyst af fysisk lys, men også af sine værdier? Svaret ligger i menneskets hjerter og sind.

 

Forside-Midterspalte-Sidste-nyt-Godt-nytår

 

Ny artikel:

INDVIELSE

af Djwhal Khul

 

Nyhed-Indvielse-Djwhal-KhulMestrene pointerer indvielsens mål over for alle deres disciple, og mestrene er parat til at give den nødvendige instruktion. Indvielse betyder, at bevidstheden befinder sig på tærsklen til åbenbaring.

Det er vigtigt at gøre opmærksom på, at i den nuværende tidlige udviklingsfase er det kun det, som disciplen ved i sig selv og erfarer bevidst i sig selv, der har betydning og udgør sandheden for den enkelte. Det, som bliver fortalt af andre − oven i købet af mesteren − fremmer intet vigtigt formål bortset fra at øge og bekræfte en allerede kendt sandhed, eller at skabe illusioner eller ansvar, indtil sandheden enten forkastes eller erfares af disciplen i disciplens egen bevidsthed.

I situationen vil man opleve et voldsomt spændingsfelt imellem modsætningernes par. Spændingsfeltet eller selve anstrengelsens fokus findes i disciplen, ”som befinder sig ved midtvejspunktet”. Vil disciplen respondere bevidst på trækket oppefra og gå videre til nye og højere områder med mulighed for åndelige erfaringer, eller vil disciplen falde tilbage i tidens og rummets blændværk og ind i det personlige livs slaveri? Vil disciplen opretholde en afbalanceret og rolig tilstand, hvor hverken den højere mulighed eller det lavere træk påvirker? Det er en af de tre tilstande, der skal karakterisere disciplen og afløse en følelsesmæssigt svingende og usikker oplevelse, hvor disciplen svinger mellem den højere og den lavere beslutsomhed.

Direkte link til artiklen: http://www.visdomsnettet.dk/a-870/

 

Ny artikel:

SKELNEEVNE

- SINDETS KRONJUVEL

af Kenneth Sørensen

 

Nyhed-Skelneevne-sindets-kronjuvel-Kenneth-SørensenMental skelneevne er en af de vigtigste evner, mennesket skal udvikle. Skelneevnen gør det muligt at finde og vælge sin individuelle vej til oplysning.

Nutiden er en individualiseret periode, hvor det enkelte menneske selv må tage stilling til store dele af livet. Man kan ikke længere stole på, at traditionerne og tidligere generationer har svarene. Det betyder imidlertid ikke, at den visdom, der er overleveret fra fortidens oplyste, ikke er relevant, for den kan man naturligvis stadig reflektere over og hente stor indsigt fra. Det gælder også selv om udviklingen går så hurtigt i nutiden, at ingen oplyst har håndteret de samme vilkår, som menneskeheden står overfor, men de samme åndelige principper er fortsat gældende. Loven om årsag og virkning er stadig aktiv, og den fungerer i overensstemmelse med den overordnede evolutionære udvikling, der vil føre alle sjæle frem til fuldkommenhed. På udviklingsvejen er skelneevnen en uvurderlig kronjuvel. Skelneevnen er en af de mange psykiske kræfter, som sjælen bruger på sin vej mod oplysning.

Det oplyste tankesind udvikles ved at bruge tankesindets oplysende egenskaber − herunder skelneevnen. Tankesindet er sjælens ”spotlight” på det lavere mentalplan, der er den konkrete tænknings plan. Sjælen kan gennem sit ”søgelys” finkæmme de områder i de tre lavere verdener, som lyset (opmærksomheden og bevidstheden) rettes imod. Ved hjælp af lyset kan skelneevnen udvikles, og man kan foretage sine valg.

Direkte link til artiklen: http://www.visdomsnettet.dk/a-868/

 

Ny artikel:

MESTER RAKOCZY

af Geoffrey Hodson

 

Nyhed-Mester-Rakoczy-Geoffrey-HodsonSom Francis Bacon og som Saint Germain forberedte Rakoczy sig til at lede 7. stråle. Han arbejder nært sammen med Manuen om raceudvikling og Bodhisattvaen vedr. åndelig udvikling.

Som Greven af Saint Germain begyndte han gradvis at tilføre kræfter til frimureriet − eksoterisk og esoterisk – og det esoteriske aspekt gjaldt kun hans disciple. Længe før det skete, havde han på samme måde i al hemmelighed grundlagt og igangsat organisationen Rosenkorsordenen. Den fungerer stadig i begrænset omfang. I frimureriet fandt mesteren et redskab, som gjorde det muligt at nå offentligheden, og desuden gav CO-frimureriet  adgang til mysterierne.

Mester Rakoczy er desuden overhoved for Europa og de europæiske folkeslag, uanset hvor de slår sig ned i organiserede samfund rundt omkring i verden. Han har et tæt samarbejdet med både manuen i relation til raceudvikling, og med bodhisattvaen  i forbindelse med åndelig udvikling. Han er navnlig ansvarlig for menneskehedens udvikling af 7.-stråles aspekt, men han arbejder nært sammen med mestrene for de fire andre af de fem stråler.

Han er også en oplyst og ophøjet visdommens mester og lærer. Han tager elever og uddanner dem – især de elever, der er kommende hierofanter.  Han repræsenterer alt, hvad embedet involverer af intellektuel forståelse og intuitiv erkendelse af ceremoniernes betydning.

Direkte link til artiklen: http://www.visdomsnettet.dk/a-866/

 

Ny artikel:

BÅNDET, DER FORENER

GUD OG MENNESKER

af Erik Ansvang

 

Nyhed-Båndet-der-forener-Gud-og-mennesker-Eriki-AnsvangEgypterne havde et særligt ritual, der symboliserede den indre forbindelse til guderne, som konstant skulle erkendes, forstærkes og knyttes fastere. Båndet var derfor et "foreningsbånd".

Overalt i Egypten kan man se det egyptiske ”foreningsbånd”, for det er afbildet på kongetronernes sider som smukke relieffer, der er mejslet i den hårde Aswan-granit.

Det er vigtigt at forstå, at faraonerne ikke opfattede sig selv som guder, selv om mange tror det. En farao var gudernes repræsentant − eller ”Guds søn”. Ramses betyder ”søn af Ra” − altså søn af Solen, livslyset eller Gud. Tutmosis betyder ”søn af Thoth” − altså søn af visdomsguden. Sethos betyder ”søn af Seth” − osv.

Som ”søn af Gud” eller som gudernes repræsentant i den fysiske verden, var det faraoens vigtigste opgave at forbinde den fysiske verden med den åndelige verden. De gamle egyptere sagde, at han skulle ”bringe Himlen ned på Jorden”. Han skulle med andre ord sammenknytte menneskeriget og gudernes rige.

Det var i sandhed ægte kongelig kunst.

Direkte link til artiklen: http://www.visdomsnettet.dk/a-864/

 

Forside-Midterspalte-03-

 

FARVEL TIL DET GAMLE!

VELKOMMEN TIL DET NYE!

 

Starten på et nyt år giver altid mulighed for fornyet håb. Det nye år inspirerer til at tage nye ansvar, og vækker tanken om at lægge fortiden bag sig. For mange er det almindeligt, at man omkring nytår gennemgår sine succeser og fiaskoer i året, der gik, før man går videre ind i det nye. Refleksionerne behøver ikke at blive begrænset til de personlige erfaringer. De kan også omfatte nationale og internationale tendenser og begivenheder. Begge dele kan med fordel undersøges og vurderes på grundlag af den sandhed, man selv har erkendt, og den visdom, man selv har erhvervet.

Refleksionerne ligner disciplens aftentilbageblik,*) eller det mere dybtgående tilbageblik over hele inkarnationen, som iflg. åndsvidenskaben finder sted umiddelbart efter den fysiske død. Tilbageblik skal altid gennemføres på en upersonlig måde for at afdække de sandheder, man har opnået. Men når tilbageblikket og konklusionerne er færdigbehandlet, skal de slippes. Man skal ”glemme de ting, der tilhører fortiden”, sagde den tibetanske mester Djwhal Khul, og ”stræb efter de højere åndelige potentialer”. Det er en psykologisk proces, der bringer mennesket tættere på virkeligheden og medfører accept og fornyelse.

Tilbageblik, refleksion og upersonlige konklusioner er alle aspekter af videnskaben om sjælskontakt. Og interessen for sjælens natur er vokset i de seneste år − ikke alene pga. væksten i psykologien, men også på grundlag af åndsvidenskaben og Den Nye Tidsalders lære. Naturvidenskaben bidrager også til en udvikling af forståelse af sjælen i form af udforskning af ud-af-kroppen-oplevelser og nærdødsoplevelser.

Den offentlige interesse og de videnskabelige undersøgelser af dødens natur har medført, at tabuerne, der er knyttet til døden, er ved at forsvinde. Når man forstår, at efterlivet er en forlængelse af det fysiske liv, bliver dødsprocessen blot en overgang − en flytning af bevidstheden fra et område af det guddommelige sind til et andet. Når en gammel og nedslidt form afkastes, og når man træder ind i en ny og mere velegnet på et højere niveau, er det bare udtryk for en del af den uendelige spiral af fremskridt i overensstemmelse med evolutionen og Planen.

Forandringsprocessen og tilstrømningen af de nye planetariske energier stimulerer følelsen af forgængelighed, og skaber en falsk oplevelse af tidens gang, men det skyldes, at ”tid udelukkende er en hjernebegivenhed”. Hjernen registrerer og reagerer på ændringernes rækkefølge. Men når bevidstheden begynder at frigøre sig fra indholdet i de lavere verdener, reagerer den ikke længere automatisk på deres virkning. Bevidstheden bliver i stedet fast fokuseret på et højere niveau, hvor den ydre vibrationshastighed er omsat til en indre frekvens – dvs. åndelige vibrationer.

Når mennesket giver slip på sit egocentrerede livssyn, begynde det at forstå forholdet mellem den fysiske verden og den næste. Det sætter pris på, at evolutionen er indrettet sådan, at de højere åndelige kvaliteter, der er udviklet i personlighedens liv, optages og opbevares i sjælen. Intet, der er positivt og sandt i menneskets natur og i dets relationer til andre, går nogensinde tabt. Sjælen er menneskets center i de utallige inkarnationer, og gradvis lærer den at få kontrol over legemernes forskellige udtryksformer via personligheden. Til sidst er sjælen i stand til fuldt ud at udtrykke sig på det fysiske plan. Når det sker for så stor en del af menneskeheden, at der opnås en kritisk masse, vil menneskehedens kollektive bevidsthed udgøre et levende kraftcenter. Menneskeheden vil dermed blive en åndelig forpost, som får ansvaret for planetens forvaltning.

*) Se VisdomsNettet: http://www.visdomsnettet.dk/a-92/

 

Forside-Midterspalte-Donationer

DONATIONER

 

Uden støtte ville VisdomsNettet ikke kunne fortsætte. Din opbakning gør det derfor muligt at opretholde hjemmesiden. Takket være donationer til VisdomsNettet − og ikke mindst fra flere faste støtter − har det være muligt at inspirere 281.906 besøgende i 2014. De besøgte 1.276.504 sider og foretog 9.443.738 hits. Og besøgstallet vokser år efter år. Vi vil derfor sige hjertelig tak til alle, der bruger VisdomsNettet, og til de, der støtter arbejdet.

Tidligere sendte vi et takkekort, når VisdomsNettet modtog en donation. Kortene var en donation fra en norsk frimurer, men desværre er vi nu løbet tør for takkekort.

Link til takkekort: http://www.visdomsnettet.dk/i-8/

Forside-Midterspalte-Lemuel-Books

INSPIRATION TIL ESOTERISK LITTERATUR

 

Har du brug for inspiration til seriøs litteratur

om esoteriske emner, kan vi anbefale,

at du klikker på "Lemuel Books" i menuen foroven

og derefter på "Bogudgivelser".

 

 

ORDBOGEN

 

Forside-Midterspalte-OrdbogHav lidt tålmodighed når du klikker på ”ORDBOG” i menuen øverst på hjemmesidens forside. Ordbogen kræver lidt tid, fordi den rummer rigtig mange ord og begreber.
Når du kommer ind i ordbogen, ser du først alle de ord, der begynder med ”A”, men hvis du scroller ned i bunden af skærmen, kan du vælge mellem alle de øvrige ord i alfabetet.

I artiklerne og e-bøgerne på VisdomsNettet er alle de ord og begreber, der er forklaret i ordbogen, røde, for at vise, at de fungerer som links. Hvis du klikker på ordet, åbnes ordbogen og forklaringen på ordet i et separat vindue.

 

 

DU KAN DOWNLOADE EN PRÆSENTATION

AF SAMTLIGE BØGER AF ALICE A. BAILEY!

 

Forside-Midterspalte-Alice-A-Baileys-bøgerHvis du ønsker seriøs litteratur til dybere studier af de esoteriske emner, der præsenteres på VisdomsNettet, er Alice A. Baileys samlede værker og de compilationer, der er samlet på grundlag af hendes bøger, uden tvivl nutidens mest avancerede og detaljerede præsentation af åndsvidenskab.

I menulinjen på VisdomsNettets forside under punktet "LITTERATUR", er der en undermenu, som hedder "ALICE A. BAILEY". Her er alle Alice A. Baileys bøger præsenteret med en grundig omtale af hver enkelt bogs indhold.


Du kan også købe de 24 primære bøger som CD-ROM.

 


 

Præsentationen er undtagelsesvis på engelsk,

for vi anbefaler, at du studerer

Alice A. Baileys bøger på originalsproget - engelsk!

 
Det giver den mest præcise forståelse af de esoteriske forklaringer, ord og begreber! Og så slipper du for misforståelser, når oversætteren ikke har forstået betydningen! På VisdomsNettet er artikler med citater fra Alice A. Baileys litteratur oversat fra de engelske bøger.

Alice A. Baileys bøger kan ikke længere fås på dansk,

for Esoterisk Center Forlag er lukket!


 
Derfor får du et link til LUCIS TRUST, hvor du kan købe bøgerne direkte hos forlaget: www.lucistrust.org/en

Oversigten over bøgerne kan downloades som PDF-fil og-eller læses på skærmen som læsefil. Direkte link til præsentationen af Twenty-Four Books of Esoteric Philosophy: http://www.visdomsnettet.dk/i-14/

Under "LITTERATUR" finder du desuden undermenuen "KLASSIKERE", der er en præsentation af vigtig litteratur, men nogle af bøgerne skal findes i et antikvariat.

 

Forside-Midterspalte-e-bøger-

NU KAN DU DOWNLOADE

33 GRATIS E-BØGER FRA VISDOMSNETTET:


 
o  ASTRALPLANET af C.W. Leadbeater
o  BIBELEN PÅ HOVEDET af Torsten Stålander
o  CHAKRAERNE af C.W. Leadbeater
o  CLAIRVOYANCE af C.W. Leadbeater
o  DE FORTRÆNGTE OPTEGNELSER af Ove von Spaeth
o  DEN ESOTERISKE LÆRE af Hardy Bennis
o  DEN FORSVUNDNE TRONARVING af Ove von Spaeth
o  DEN HEMMELIGE RELIGION af Ove von Spaeth
o  DEN KRISTNE TROSBEKENDELSE af C.W. Leadbeater
o  DE SYV STRÅLER af Hardy Bennis
o  DE SYV STRÅLER - Den Nye Tidsalders psykologi af Erik Ansvang
o  DE SYV TEMPERAMENTER af Geoffrey Hodson
o  DET SYNLIGE OG DET USYNLIGE MENNESKE af C.W. Leadbeater
o  DRØMME af C.W. Leadbeater
o  FØDSLENS MIRAKEL af Geoffrey Hodson
o  GENNEM FORHÆNGET af Viola Petitt Neal & Shafica Karagulla
o  GÅDEN OM FARAOS DATTERS SØN af Ove von Spaeth
o  INTRODUKTION TIL DEN ESOTERISKE LÆRE af Hardy Bennis
o  KARMA af Annie Besant
o  LIDELSE - BETYDNING & FORMÅL af Annie Besant
o  LYS PÅ VEJEN af M.C.
o  MENNESKE KEND DIG SELV af Erik Ansvang
o  MENTALPLANET af C.W. Leadbeater
o  PROFETEN SOM UKENDT GENI af Ove von Spaeth
o  RAJA-YOGA - Den tidløse psykologi af Guni Martin
o  REINKARNATION af Annie Besant
o  TANKEFORMER af Annie Besant & C.W. Leadbeater
o  TANKEKRAFT af Annie Besant
o  TIL SØRGENDE MENNESKER af C.W. Leadbeater
o  USYNLIGE HJÆLPERE af C.W. Leadbeater
o  VED MESTERENS FØDDER af Alcyone
o  VEJEN TIL FULDKOMMENHED af Erik Ansvang
o  VÆRD AT VIDE OM MEDITATION af Erik Ansvang

- OG DER ER FLERE E-BØGER PÅ VEJ:

 

o BEVIDSTHEDENS UDVIKLING - Annie Besant
o ESOTERISK ENCYKLOPÆDI af T. Mollerup & E. Ansvang
o ESOTERISK KRISTENDOM af Annie Besant
o FØLELSERNES VIDENSKAB af Bhagavan Das
o PATANJALI'S YOGA SUTRAS af G. Raman

Forside-Midterspalte-e-mail

SKAL VI SENDE DIG ET NYHEDSBREV,

NÅR DER SKER NOGET NYT PÅ VISDOMSNETTET?

 
Du kan tilmelde dig vores nyhedsservice på hjemmesiden øverst til højre, eller du kan sende en e-mail til postmaster@visdomsnettet.dk Så sørger vi for, at du kommer på mailinglisten. Hvis du senere fortryder, slettes din e-mail adresse naturligvis omgående.

 

Forside-Midterspalte-01-

LIVETS STORE SPØRGSMÅL

 

Mysterielæren eksisterer

Mennesket har altid søgt svar på livets tre store spørgsmål: "Hvem er jeg, hvor kommer jeg fra og hvor er jeg på vej hen?" Tidligere krævede denne søgen optagelse som neofyt i et tempel, og med hierofanternes hjælp og mysterieskolernes lære nærmede man sig svarene. I dag er selvbevidstheden så veludviklet, at mange mennesker er i stand til at søge svarene på egen hånd, for mysterielæren eksisterer stadig, men i dag kaldes den "åndsvidenskab".

Det ydre og det indre menneske

Ifølge åndsvidenskaben er mennesket et åndeligt væsen, der er klædt i stofformer eller forskellige legemer. Menneskets virkelige natur er derfor den indre udødelige ånd. Hvis mennesket vil vide, hvem det dybest set er, er det nødvendigt at studere og forstå dette evige aspekt, der kommer til udtryk gennem sine stofformer eller legemer og gradvis lade den guddommelighed, som mennesket dybest set er, komme til syne.

Åndsvidenskabeligt bibliotek

VisdomsNettet kan betragtes som en slags åndsvidenskabeligt bibliotek, hvor en rigdom af esoteriske emner stilles til rådighed i form af artikler og e-bøger samt et veldokumenteret meditationssystem. Og alle materialer er gratis. De kan frit downloades og studeres af enhver.

En videnskab - ikke en religion

Åndsvidenskab er ikke en religion. Man kan sige, at den på én gang er en filosofi og en videnskab. Den er en filosofi, fordi den giver en klar beskrivelse af evolutionsplanen for mennesket, planeten og solsystemet. Den er en forskning, som beskriver og anbefaler en metode, der gør det muligt at forkorte evolutionsforløbet, fordi en bevidst indsats gør det muligt at styre mere direkte mod målet. Den er en videnskab, fordi den ikke betragter disse områder som religiøse trosforestillinger, men som et forskningsområde, hvor konkret viden kan erhverves ved studier og undersøgelser, der er baseret på direkte iagttagelser.

 

Forside-Midterspalte-02- 

HVAD ER ESOTERISKE STUDIER?

 

Esoteriske studier vil medføre viden om sjælen, kendskab til Universet og til helheden, og man får en forståelse af forholdet mellem personligheden, sjælen og kosmos. Målet er praktisk forståelse af sjælens karakter og dens forbindelse og samspil med personligheden. Denne forståelse er baseret på åndsvidenskabelig forskning ved hjælp af veldokumenterede og gennemprøvede metoder.

Den første opgave for en esoteriker er at forstå kvaliteten og karakteren af de energier, der påvirker mennesket. Udbyttet af de esoteriske studier forudsætter derfor:

  • at man bliver opmærksom på og forstår naturen af de kræfter, der udgør personligheden (den lavere bevidsthed).
  • at man øger sin sensitivitet over for energierne, inspirationen og påvirkningerne fra sjælen (den højere bevidsthed).
  • at man accepterer og respekterer naturkræfternes energier, og ikke ser dem som tilfældigheder, men som bevidste kræfter og kvaliteter i aktion.

Hvis indsigten i de esoteriske studier omsættes til holdninger og handlinger, medfører det, at man begynder at leve et friere liv, hvor man udfolder den medfødte psykiske sensitivitet. Man arbejder med den mening og hensigt, der findes i alle menneskers liv, i samfundet, i nationen og i menneskeheden. At blive en esoteriker, er derfor at blive en lysbringer, en frontløber og en dedikeret verdenstjener.

Forside-Tre-sværhedsgrader

TRE SVÆRHEDSGRADER


Artikler og e-bøger er inddelt i tre sværhedsgrader:

Begyndere. Vidende. Erfarne.


Den aktuelle sværhedsgrad er markeret øverst på første side ved de enkelte artikler og e-bøger. Kategorierne er naturligvis kun vejledende. Åndsvidenskab eller esoterisk livsforståelse er et stort og vanskeligt emne, og det er naturligvis individuelt, hvad der opfattes som nemt eller vanskeligt - elementært eller avanceret. De tre kategorier er derfor udelukkende udtryk for VisdomsNettets vurdering af materialets sværhedsgrad.

Højre-spalte-Næste-gang


Artikel-De-fem-sjælsgrupper-Djwhal-Khul
Djwhal Khul: DE FEM SJÆLSGRUPPER


Artikel-Skabelsen-og-guderne-Geoffrey-Hodson-
Geoffrey Hodson: SKABELSEN & GUDERNE


Artikel-Er-drømme-indholdsløse-fantasier-HPB
H.P. Blavatsky: ER DRØMME INDHOLDSLØSE FANTASIER?


Højre-spalte-Artikler-på-vej


Artikel-Psykologi-videnskaben-om-sjælen
Djwhal Khul: DE FEM SJÆLSGRUPPER


Artikel-Sjælen-en-gave-fra-Himlen
William Meader: SJÆLEN - EN GAVE FRA HIMLEN


Artikel-Sjælen-og-dens-evner- Kenneth-Sørensen
Kenneth Sørensen: SJÆLEN OG DENS EVNER


Højre-spalte-Nyeste-eBøger


Artikel-DEN KRISTNE TROSBEKENDELSE - Leadbeater
C.W. Leadbeater: DEN KRISTNE TROSBEKENDELSE


Artikel-De-syv-temperamenter-Geoffrey-Hodson
Geoffrey Hodson: DE SYV TEMPERAMENTER


Højre-spalte-eBøger-på-vej


Artikel-Følelsernes-videnskab-Bhagavan-Das
Bhagavan Das: FØLELSERNES VIDENSKAB


Artikel-Patanjalis-Yoga-Sutras-G-Raman
G. Haman: PATANJALIS YOGA SUTRAS


Artikel-Esoterisk-Encyklopædi
Mollerup & Ansvang: ESOTERISK ENCYKLOPÆDI


Højre-spalte-Trykte-bøger


Artikel-Lemuel-Books-04-Erik-Ansvang-&-T-Mollerup-Pyramidegåder
E. Ansvang & T. Mollerup: PYRAMIDEGÅDER & TEMPELMYSTERIER


Bestilles hos Lemuel Books

Artikel-Lemuel-Books-25-Guder-Gudinder-Gudemennesker
E. Ansvang & T. Mollerup: GUDER, GUDINDER & GUDEMENNESKER


Bestilles hos Lemuel Books

Artikel-Gudetempler-&-Mennesketempler
E. Ansvang & T. Mollerup: GUDETEMPLER & MENNESKETEMPLER


Bestilles hos Lemuel Books

Artikel-KYBALION-Hermetisk-filosofi-Esoterisk-egyptologi
Tre indviede: KYBALION


Bestilles hos Lemuel Books

Artikel-Skabende-Meditation-til-personlig-og-spirituel-udvikling
Roberto Assagioli: SKABENDE MEDITATION


Bestilles hos Kentaur Forlag

Logo-Facebook
VisdomsNettet er på Facebook