Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

Visdomsnettet - din portal til esoterisk visdom og skabende meditation.
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Den-nye-verdensreligion

DEN NYE VERDENSRELIGION


En ny verdensreligion er ved at forme sig. Den udtrykker sig primært ved fælles bevidsthed og fælles værdigrundlag, der går på tværs af de eksisterende religioner.

Forside-Midterspalte-Sidste-nyt-Juli-

 

Ny artikel:

DEN ASTRALE VIRKELIGHED

af C.W. Leadbeater

 

Nyhed-Den-astrale-virkelighed-C-W-LeadbeaterIflg. undervisningen i de gamle kulturers mysterieskoler findes der en usynlig verden. Den usynlige verden omgiver mennesket, og den har konstant indflydelse på alt i manifestationen, selv om de fysiske sanser ikke er i stand til at registrere indflydelsen. Tidligere var alle klar over denne virkelighed, og man havde ikke behov for yderligere bevis på det.

For det store flertal af menneskeheden er et længere ophold på astralplanet en nødvendighed for udviklingen. Masserne har endnu ikke transformeret det fysiske, og endnu mindre naturens højere bevidsthedsplaner, og derfor er det uundgåeligt, at de fleste skal have mange erfaringer på astralplanet. Glem ikke at mennesket opholder sig mindst en fjerdedel af livet – og i mange tilfælde en tredjedel af livet – på astralplanet, mens det fysiske legeme sover. I den fysiske søvnperiode sover menneskets bevidsthed ikke, for den er aktivt i et andet legeme på et andet og finere stofplan. Den astrale verden er en verden af finere stof, og den er ganske enkelt en fortsættelse af den fysiske verdens grovere stof. Og man kan studere det astrale stofs natur, præcist som man studerer det æteriske stofs natur ved at bruge anerkendte videnskabelige metoder til forskningen.  Det er den metode, åndsvidenskabens forskere bruger til at iagttage og beskrive astralplanet, og det er de forskningsresultater, der præsenteres både i åndsvidenskabens litteratur og ved foredrag og kurser.

Stort set alle har naturligvis en vis kontakt med det astrale liv, uanset om de ved det eller ej, og jo mere man ved om livet på astralplanet, jo bedre forstår man det, og jo mere sandsynligt er det, at man undgår at begå fejl.

Direkte link til artiklen: http://www.visdomsnettet.dk/a-841/

 

Ny artikel:

MEDITATION

I GLOBALT PERSPEKTIV

af Kenneth Sørensen

 

Nyhed-Meditation-i-globalt-perspektiv-Kenneth-SørensenDet er vigtigt at forstå meditationens formål i åndsvidenskaben, hvis man ønsker at gå dybere ind i meditationsprocessen. Meditation er en kunstart. Meditation er en skabende proces, og som med alle kunstarter får man en dybere oplevelse og forståelse, hvis man har sat sig ind i baggrunden for teknikken bag kunstens udøvelse, uanset om man deltager i en gruppemeditation ved fuldmåne, eller man lytter til et musikalsk mesterværk.

Set fra en esoterisk synsvinkel vil man normalt skelne mellem bøn og meditation (men ikke altid). Man kan muligvis gå så langt som til at sige, at bøn er at bede det guddommelige om at komme hertil, mens meditation er selv at gå til det guddommelige. Bøn kan defineres som en følelsesmæssig hengivelse til en højere magt, hvor man overlader resultatet til de guddommelige magter og deres indgriben.
Meditation går et skridt videre og bruger det skabende tankesind og den følelsesmæssige aspiration i en samlet proces. Anvendelsen af det skabende tankesind er baseret på visualisering og koncentration, samt målrettet mental opmærksomhed på symboler, ord eller kvaliteter, som man ønsker at komme i kontakt med og forstå. Den mediterende skaber selv resultaterne ud fra loven om, at energi følger tanken. Den mediterende går ind i ”det guddommelige skatkammer” via sit mentallegeme og henter de guddommelige idéer eller kvaliteter ned i sin hjernebevidsthed.

Direkte link til artiklen: http://www.visdomsnettet.dk/a-842/

 

Ny artikel:

VANDDEVAER

af Geoffrey Hodson


Nyhed-Vanddevaer-Geoffrey-HodsonVand er et princip, der findes på alle naturens planer. Det er det guddommelige livs flydende og modtagende aspekt. Det er naturens moderskød, som det universelle urstof (urhavet) fødes af – dvs. altings grundstof. Det er årsagen til, at man altid har kaldt vand for ”den universelle moder”. Vand findes – ligesom ild – overalt i manifestationen fra det laveste og tætteste plan til det højeste og mest åndelige. Jordens vand er det mest stoftætte udtryk for det, der kan kaldes den universelle væske.


Ildens grundtone er forandring, og vandets grundtone er strømning. På samme måde som al energi på Jorden må indgå i et kredsløb for at kunne manifestere sig som kraft, skal al energi i solsystemet strømme udad fra kilden til det eksistensplan, hvor den skal manifesteres, og tilbage til kilden. Vandelementets eksistens giver Logos kraft og bevægelsesfrihed i Logos’ verdener. Vandelementet afbalancerer ildkraften, for uden vandelementet ville systemet brænde op. Vand er systemets smøremiddel, for uden det ville mekanismen gå til grunde.


Vand repræsenterer Universets nervesystem. Det fører kraft fra den centrale kraftstation ud på alle naturens planer og helt ned til det tætteste niveau. Vand er det ledende element på hvert eksistensplan, for det fungerer som modtager og formidler, og på den måde følger det sin inderste natur, som er strømningens lov.

Direkte link til artiklen: http://www.visdomsnettet.dk/a-843/

 

Forside-Midterspalte-03-

HVOR ER "HIMLEN"?


 
Menneskeheden har sendt rumsonder meget langt ud i rummet, og med teleskoper har rumforskerne iagttaget fjerne galakser millioner af lysår borte, men religionernes meget omtalte ”Himmel”, hvor Gud, englene og de rettroende angiveligt opholder sig, har ingen set. Religionerne kan ikke forklare, hvor deres ”Himmel” befinder sig, men iflg. åndsvidenskaben findes der tre områder, der på en måde kan betegnes som en slags ”Himmel”.

Den ene ”Himmel” er astralplanet. Det er et subjektivt eksistensplan – det sjette af syv bevidsthedsplaner. Det fysiske plan gennemtrænges af astralplanets stof, som ikke kan opfattes med de fysiske sanser, for de er ikke i stand til at registrere stoffets finhed og hurtige bevægelser. Iagttagelse kræver clairvoyance. Når mennesket dør på det fysiske plan, overføres bevidstheden til astrallegemet. Det samme sker, når det sover. Mennesket kan bruge lang tid på astralplanet afhængig af tilstanden i følelses- og begærlivet. Det er muligvis den bevidsthedstilstand, som de traditionelle religioner kalder ”Himlen”. Det er en tilstand for sanselig nydelse, der er udtryk for længsel efter hvile, fred og lykke, og det enkelte menneske skaber det for sig selv i forhold til det, der er opbygget i livet på det fysiske plan. Derfor er der utallige varianter af det astrale liv. På et tidspunkt dør astrallegemet også, og bevidstheden trækker sig ind på næste eksistensplan – mentalplanet.

På mentalplanet er der også en slags ”Himmel”. Planet omtales ofte som Devachan. I det gamle Egypten hed det Amenti. Eksistensplanet og mentallegemet består af endnu finere og hurtigere vibrerende stof end astrallegemet, og bevidsthedstilstanden, der beskrives som lyksalighed, er mere eftertænksom og intens. Virkelighedsoplevelsen er overvældende i forhold til astralplanet. Men mentalplanet hører stadig til den lavere stof- og formverden, og mennesket er også nødt til på et tidspunkt at transcendere den mentale tilstand. Det kan kun ske via ubundethed og upersonlighed – og det gælder i øvrigt uanset hvilket bevidsthedsplan, man befinder sig på. Desuden er der ingen ophold i Devachan for det uudviklede menneske, for hvis der kun er udviklet meget lidt intelligens og aktivt tankeliv, er der ikke noget at bearbejde i Devachan. Hvis det er tilfældet, udsender sjælen en impuls, som indleder en ny reinkarnationsproces.

Den tredje form for ”Himmel” kaldes Nirvana, som de fleste har hørt om. Et menneske får kun adgang til den høje energiverden, når de tre lavere formverdener ikke længere kan fastholde et menneske pga. bindinger eller karma. Mentalplanet giver en oplevelse af enhed med andre, men eksistensplanet er stadig en afspejling af en endnu højere tilstand, og derfor er der stadig aspekter af egoisme og separatisme. Nirvana repræsenterer ægte enheds- eller gruppebevidsthed. Det indebærer lyksalighed for den enkelte, og adskilthed opleves ikke længere – kun altomfattende enhed. Det er en bevidsthedstilstand, der kan opnås på det fysiske plan af de mennesker, der opnår oplysning. Nirvana oversættes som regel med ”tomhed” eller ”udslettelse”, men ofte – navnlig i Vesten – fortolker man meningen bogstaveligt, og derfor sidestiller man Nirvana med totalt ophør af liv og bevidsthed. Holdningen kan sammenlignes med naturvidenskabens overbevisning om, at når et fysisk menneske dør, udslettes livet og bevidstheden permanent. Iflg. åndsvidenskaben er begge dele en misforståelse. Nirvana er den tilstand man opnår, når man undslipper de karmiske cyklusser af genfødsel og lidelse. Nirvana er en tilstand af enhed med den universelle bevidsthed – ”den rene tilstand” – på det nirvaniske eller atmiske bevidsthedsplan.

Når det fysiske legeme er kasseret, vil de fleste mennesker stå over for to store oplevelser i efterlivet – et øjeblik med sjælskontakt, og derefter et tilbageblik over det fysiske liv. Det skaber grundlag for bearbejdning i efterlivet, og former desuden grundlaget for næste inkarnation.

Spørgsmålet er nu, hvor religionernes ”Helvede” befinder sig? Det er et rædselsvækkende torturkammer, som den alkærlige Fader iflg. præsterne bruger til at udsætte sine menneskebørn for evige lidelser og rædsler, hvis de vover at sætte spørgsmålstegn ved Hans eksistens. Det er tydeligvis en fantasifuld opfindelse af kristendommens præster. Helvede og skærsilden findes ikke. Spørgsmålet er, om det såkaldte ”Helvede” er identisk med det fysiske plan?

Forside-Midterspalte-Lemuel-Books

INSPIRATION TIL ESOTERISK LITTERATUR

 

Har du brug for inspiration til seriøs litteratur

om esoteriske emner, kan vi anbefale,

at du klikker på "Lemuel Books" i menuen foroven

og derefter på "Bogudgivelser".


 

ORDBOGEN

 

Forside-Midterspalte-OrdbogHav lidt tålmodighed når du klikker på ”ORDBOG” i menuen øverst på hjemmesidens forside. Ordbogen kræver lidt tid, fordi den rummer rigtig mange ord og begreber.
Når du kommer ind i ordbogen, ser du først alle de ord, der begynder med ”A”, men hvis du scroller ned i bunden af skærmen, kan du vælge mellem alle de øvrige ord i alfabetet.

I artiklerne og e-bøgerne på VisdomsNettet er alle de ord og begreber, der er forklaret i ordbogen, røde, for at vise, at de fungerer som links. Hvis du klikker på ordet, åbnes ordbogen og forklaringen på ordet i et separat vindue.

 

 

DU KAN DOWNLOADE EN PRÆSENTATION

AF SAMTLIGE BØGER AF ALICE A. BAILEY!

 

Forside-Midterspalte-Alice-A-Baileys-bøgerHvis du ønsker seriøs litteratur til dybere studier af de esoteriske emner, der præsenteres på VisdomsNettet, er Alice A. Baileys samlede værker og de compilationer, der er samlet på grundlag af hendes bøger, uden tvivl nutidens mest avancerede og detaljerede præsentation af åndsvidenskab.

I menulinjen på VisdomsNettets forside under punktet "LITTERATUR", er der en undermenu, som hedder "ALICE A. BAILEY". Her er alle Alice A. Baileys bøger præsenteret med en grundig omtale af hver enkelt bogs indhold.


Du kan også købe de 24 primære bøger som CD-ROM.

 


 

Præsentationen er undtagelsesvis på engelsk,

for vi anbefaler, at du studerer

Alice A. Baileys bøger på originalsproget - engelsk!

 
Det giver den mest præcise forståelse af de esoteriske forklaringer, ord og begreber! Og så slipper du for misforståelser, når oversætteren ikke har forstået betydningen! På VisdomsNettet er artikler med citater fra Alice A. Baileys litteratur oversat fra de engelske bøger.

Alice A. Baileys bøger kan ikke længere fås på dansk,

for Esoterisk Center Forlag er lukket!


 
Derfor får du et link til LUCIS TRUST, hvor du kan købe bøgerne direkte hos forlaget: www.lucistrust.org/en

Oversigten over bøgerne kan downloades som PDF-fil og-eller læses på skærmen som læsefil. Direkte link til præsentationen af Twenty-Four Books of Esoteric Philosophy: http://www.visdomsnettet.dk/i-14/

Under "LITTERATUR" finder du desuden undermenuen "KLASSIKERE", der er en præsentation af vigtig litteratur, men nogle af bøgerne skal findes i et antikvariat.

 

Forside-Midterspalte-e-bøger-

NU KAN DU DOWNLOADE

32 GRATIS E-BØGER FRA VISDOMSNETTET:


 
o  ASTRALPLANET af C.W. Leadbeater
o  BIBELEN PÅ HOVEDET af Torsten Stålander
o  CHAKRAERNE af C.W. Leadbeater
o  CLAIRVOYANCE af C.W. Leadbeater
o  DE FORTRÆNGTE OPTEGNELSER af Ove von Spaeth
o  DEN ESOTERISKE LÆRE af Hardy Bennis
o  DEN FORSVUNDNE TRONARVING af Ove von Spaeth
o  DEN HEMMELIGE RELIGION af Ove von Spaeth
o DEN KRISTNE TROSBEKENDELSE af C.W. Leadbeater
o  DE SYV STRÅLER af Hardy Bennis
o  DE SYV STRÅLER - Den Nye Tidsalders psykologi af Erik Ansvang
o  DET SYNLIGE OG DET USYNLIGE MENNESKE af C.W. Leadbeater
o  DRØMME af C.W. Leadbeater
o  FØDSLENS MIRAKEL af Geoffrey Hodson
o  GENNEM FORHÆNGET af Viola Petitt Neal & Shafica Karagulla
o  GÅDEN OM FARAOS DATTERS SØN af Ove von Spaeth
o  INTRODUKTION TIL DEN ESOTERISKE LÆRE af Hardy Bennis
o  KARMA af Annie Besant
o  LIDELSE - BETYDNING & FORMÅL af Annie Besant
o  LYS PÅ VEJEN af M.C.
o  MENNESKE KEND DIG SELV af Erik Ansvang
o  MENTALPLANET af C.W. Leadbeater
o  PROFETEN SOM UKENDT GENI af Ove von Spaeth
o  RAJA-YOGA - Den tidløse psykologi af Guni Martin
o  REINKARNATION af Annie Besant
o  TANKEFORMER af Annie Besant & C.W. Leadbeater
o  TANKEKRAFT af Annie Besant
o  TIL SØRGENDE MENNESKER af C.W. Leadbeater
o  USYNLIGE HJÆLPERE af C.W. Leadbeater
o  VED MESTERENS FØDDER af Alcyone
o  VEJEN TIL FULDKOMMENHED af Erik Ansvang
o  VÆRD AT VIDE OM MEDITATION af Erik Ansvang

 

- OG DER ER FLERE E-BØGER PÅ VEJ:

 

o BEVIDSTHEDENS UDVIKLING - Annie Besant
o DE SYV TEMPERAMENTER - Geoffrey Hodson
o ESOTERISK ENCYKLOPÆDI af T. Mollerup & E. Ansvang
o ESOTERISK KRISTENDOM af Annie Besant
o FØLELSERNES VIDENSKAB af Bhagavan Das
o PATANJALI'S YOGA SUTRAS af G. Raman

Forside-Midterspalte-e-mail

SKAL VI SENDE DIG ET NYHEDSBREV,

NÅR DER SKER NOGET NYT PÅ VISDOMSNETTET?

 
Du kan tilmelde dig vores nyhedsservice på hjemmesiden øverst til højre, eller du kan sende en e-mail til postmaster@visdomsnettet.dk Så sørger vi for, at du kommer på mailinglisten. Hvis du senere fortryder, slettes din e-mail adresse naturligvis omgående.

 

Forside-Midterspalte-01-

LIVETS STORE SPØRGSMÅL

 

Mysterielæren eksisterer

Mennesket har altid søgt svar på livets tre store spørgsmål: "Hvem er jeg, hvor kommer jeg fra og hvor er jeg på vej hen?" Tidligere krævede denne søgen optagelse som neofyt i et tempel, og med hierofanternes hjælp og mysterieskolernes lære nærmede man sig svarene. I dag er selvbevidstheden så veludviklet, at mange mennesker er i stand til at søge svarene på egen hånd, for mysterielæren eksisterer stadig, men i dag kaldes den "åndsvidenskab".

Det ydre og det indre menneske

Ifølge åndsvidenskaben er mennesket et åndeligt væsen, der er klædt i stofformer eller forskellige legemer. Menneskets virkelige natur er derfor den indre udødelige ånd. Hvis mennesket vil vide, hvem det dybest set er, er det nødvendigt at studere og forstå dette evige aspekt, der kommer til udtryk gennem sine stofformer eller legemer og gradvis lade den guddommelighed, som mennesket dybest set er, komme til syne.

Åndsvidenskabeligt bibliotek

VisdomsNettet kan betragtes som en slags åndsvidenskabeligt bibliotek, hvor en rigdom af esoteriske emner stilles til rådighed i form af artikler og e-bøger samt et veldokumenteret meditationssystem. Og alle materialer er gratis. De kan frit downloades og studeres af enhver.

En videnskab - ikke en religion

Åndsvidenskab er ikke en religion. Man kan sige, at den på én gang er en filosofi og en videnskab. Den er en filosofi, fordi den giver en klar beskrivelse af evolutionsplanen for mennesket, planeten og solsystemet. Den er en forskning, som beskriver og anbefaler en metode, der gør det muligt at forkorte evolutionsforløbet, fordi en bevidst indsats gør det muligt at styre mere direkte mod målet. Den er en videnskab, fordi den ikke betragter disse områder som religiøse trosforestillinger, men som et forskningsområde, hvor konkret viden kan erhverves ved studier og undersøgelser, der er baseret på direkte iagttagelser.

 

Forside-Midterspalte-02- 

HVAD ER ESOTERISKE STUDIER?

 

Esoteriske studier vil medføre viden om sjælen, kendskab til Universet og til helheden, og man får en forståelse af forholdet mellem personligheden, sjælen og kosmos. Målet er praktisk forståelse af sjælens karakter og dens forbindelse og samspil med personligheden. Denne forståelse er baseret på åndsvidenskabelig forskning ved hjælp af veldokumenterede og gennemprøvede metoder.

Den første opgave for en esoteriker er at forstå kvaliteten og karakteren af de energier, der påvirker mennesket. Udbyttet af de esoteriske studier forudsætter derfor:

  • at man bliver opmærksom på og forstår naturen af de kræfter, der udgør personligheden (den lavere bevidsthed).
  • at man øger sin sensitivitet over for energierne, inspirationen og påvirkningerne fra sjælen (den højere bevidsthed).
  • at man accepterer og respekterer naturkræfternes energier, og ikke ser dem som tilfældigheder, men som bevidste kræfter og kvaliteter i aktion.

Hvis indsigten i de esoteriske studier omsættes til holdninger og handlinger, medfører det, at man begynder at leve et friere liv, hvor man udfolder den medfødte psykiske sensitivitet. Man arbejder med den mening og hensigt, der findes i alle menneskers liv, i samfundet, i nationen og i menneskeheden. At blive en esoteriker, er derfor at blive en lysbringer, en frontløber og en dedikeret verdenstjener.

Forside-Tre-sværhedsgrader

TRE SVÆRHEDSGRADER


Artikler og e-bøger er inddelt i tre sværhedsgrader:

Begyndere. Vidende. Erfarne.


Den aktuelle sværhedsgrad er markeret øverst på første side ved de enkelte artikler og e-bøger. Kategorierne er naturligvis kun vejledende. Åndsvidenskab eller esoterisk livsforståelse er et stort og vanskeligt emne, og det er naturligvis individuelt, hvad der opfattes som nemt eller vanskeligt - elementært eller avanceret. De tre kategorier er derfor udelukkende udtryk for VisdomsNettets vurdering af materialets sværhedsgrad.

Højre-spalte-Næste-gang


Artikel-Symbolik-porten-til-visdom-Finley-Eversole
Finley Eversole: SYMBOLIK - PORTEN TIL VISDOM


Artikel-Egyptisk-symbolik-Erik-Ansvang
Erik Ansvang: EGYPTISK SYMBOLIK


Artikel-Passer-&-Vinkel-Erik-Ansvang
Erik Ansvang: PASSER & VINKEL


Artikel-Undervisning-i-Den-Nye-Tidsalder
Kenneth Sørensen: UNDERVISNING I DEN NYE TIDSALDER


Artikel-Luftdevaer-Geoffrey-Hodson
Geoffrey Hodson: LUFTDEVAER


Højre-spalte-Artikler-på-vej


Artikel-Højere-&-lavere-psykisme
Kenneth Sørensen: HØJERE & LAVERE PSYKISME


Artikel-Børns-psykiske-potentiale
Gesine Abraham: BØRNS PSYKISKE POTENTIALE


Artikel-Ilddevaer-Geoffrey-Hodson
Geoffrey Hodson: ILDDEVAER


Højre-spalte-Nyeste-eBøger


Artikel-Clairvoyance-e-bog-C-W-Leadbeater
C.W. Leadbeater: CLAIRVOYANCE


Artikel-DEN KRISTNE TROSBEKENDELSE - Leadbeater
C.W. Leadbeater: DEN KRISTNE TROSBEKENDELSE


Højre-spalte-eBøger-på-vej


Artikel-De-syv-temperamenter-Geoffrey-Hodson
Geoffrey Hodson: DE SYV TEMPERAMENTER


Artikel-Følelsernes-videnskab-Bhagavan-Das
Bhagavan Das: FØLELSERNES VIDENSKAB


Artikel-Patanjalis-Yoga-Sutras-G-Raman
G. Haman: PATANJALIS YOGA SUTRAS


Artikel-Esoterisk-Encyklopædi
Mollerup & Ansvang: ESOTERISK ENCYKLOPÆDI


Højre-spalte-Trykte-bøger


Artikel-Lemuel-Books-04-Erik-Ansvang-&-T-Mollerup-Pyramidegåder
E. Ansvang & T. Mollerup: PYRAMIDEGÅDER & TEMPELMYSTERIER


Bestilles hos Lemuel Books

Artikel-Lemuel-Books-25-Guder-Gudinder-Gudemennesker
E. Ansvang & T. Mollerup: GUDER, GUDINDER & GUDEMENNESKER


Bestilles hos Lemuel Books

Artikel-Gudetempler-&-Mennesketempler
E. Ansvang & T. Mollerup: GUDETEMPLER & MENNESKETEMPLER


Bestilles hos Lemuel Books

Artikel-KYBALION-Hermetisk-filosofi-Esoterisk-egyptologi
Tre indviede: KYBALION


Bestilles hos Lemuel Books

Artikel-Skabende-Meditation-til-personlig-og-spirituel-udvikling
Roberto Assagioli: SKABENDE MEDITATION


Bestilles hos Kentaur Forlag

Logo-Facebook
Bliv ven med os på Facebook