Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

Visdomsnettet - din portal til esoterisk visdom og skabende meditation.
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Forudsætningen-for-fred-Erik-Ansvang

FORUDSÆTNINGEN FOR FRED


Verden kunne frelses for mange lidelser, hvis flere ville forholde sig neutralt til fortiden og dens traditioner.

Forside-Midterspalte-Sidste-nyt-Sept-Okt

 

Ny artikel:

HØJERE OG LAVERE PSYKISME

af Kenneth Sørensen

 

Nyhed-Højere-&-lavere-psykismeDet er ofte vanskeligt at forstå den åndsvidenskabelige oplysning om, at det ikke er hjernen, der tænker eller føler, men at den udelukkende afspejler eller er modtager af de processer, der foregår i bevidsthedens verden. Når der opstår en tanke eller en følelse i hjernen, er der tale om en afspejling af en proces, som er foregået i enten astrallegemet (følelseslegemet) eller mentallegemet (tankelegemet), og som via æterlegemet og centrene overføres til hjernen.

Psykiske evner som f.eks. clairvoyance (klarsyn) og clairaudience (klarhørelse) stammer fra sansning af hele astrallegemets overflade fra et andet menneskes kvalitative udstråling. Når det psykiske eller clairvoyante menneske ”stiller ind på” et andet menneskes aura, registrerer det den auriske udstråling fra det pågældende menneske, og de farveindtryk og symboler, der iagttages, omsættes til konkrete budskaber. Men selv om den clairvoyante modtager korrekte sansninger, er det ikke sikkert, at vedkommende forstår det, der iagttages.

Psykiske evner kan inddeles efter de bevidsthedsplaner, de fungerer på. Man kan skelne mellem lavpsykiske, mellempsykiske og højpsykiske evner. De lavpsykiske evner er forbundet med sansning på astralplanet. De mellempsykiske evner er forbundet med mentalplanet. Og de højpsykiske evner fungerer på de planer, der ligger over mentalplanet.

Direkte link til artiklen: http://www.visdomsnettet.dk/a-851/

 

Ny artikel:

BØRNS PSYKISKE POTENTIALER

Af Gesine Abraham

 

Nyhed-Børns-psykiske-potentialeI løbet af de seneste 50 år har børnehaver ændret sig radikalt. I de første børnehaver var der fokus på socialisering og aktiv, fantasifuld leg i et ustresset miljø. I nutiden er børnehaverne blevet et skråplan, der fungerer som en udvidelse af den formelle skolegang. I nutiden betragtes børnehavens program som en forudsætning for at give barnet et forspring og en hurtig og succesfuld vej i skolen. Mange børnehaver bruger normgivende læseplaner, der er tilpasset nye standarder, og som er knyttet til standardiserede prøver.

For at forberede børn til de øgede krav i børnehaven, føler mange forældre, at det er nødvendigt at forberede deres børn til de kommende indlæringssituationer inden børnehaven. Mange børns livsstil er i nutiden fyldt med travle tidsplaner og strukturerede aktiviteter, og den overskydende tid bruges til ”skærmtid”, mens leg nærmest er ikke-eksisterende. Bekymrede pædagoger, psykologer og specialister i børns udvikling har advaret mod den nuværende praksis, som de kalder succesopdragelse, fejluddannelse og drivhusbørn, hvor forældrene ønsker at fremdrive et superbarn. Det accelererede tempo i fremskyndelsen er blevet så ekstremt, at man nu advarer om de skadelige virkninger, der primært skyldes tabet af selve barndommen.

Så tidligt som i 1980’erne var eksperter i børneudvikling stærkt foruroliget over den akademisk-materialistiske tendens. Udtrykket ”vidunderbarn” blev brugt om de børn, som man forventede ville lære hurtigt og kunne alt for meget, selv før de begyndte i børnehaven. Men børn bliver udbrændte og skoletrætte, længe før de når en alder, hvor en akademisk tilgang er hensigtsmæssig.

Direkte link til artiklen: http://www.visdomsnettet.dk/a-852/

 

Ny artikel:

ILDDEVAER

af Geoffrey Hodson

 

Nyhed-Ilddevaer-Geoffrey-HodsonIld er en af Guds eller Logos’ iklædninger, og for ilddevaerne er Logos klædt i flammer. De betragter Logos som det centrale, glødende hjerte i alt manifesteret liv. Solsystemet, der er udtryk for Logos, er ild. For at forstå ildelementet, er man nødt til at give slip på forestillingen om fysiske flammer. For mennesket kommer Solen til udtryk i systemet som kraft, lys, varme og vitalitet, og for ilddevaerne kommer Solen til udtryk som ild på alle eksistensplaner. Ilddevaerne ser Universet som et gigantisk brølende ildhav – et ildsted, hvor alting står i flammer. Alt på alle planer ses som ild – eller som om der er ild i alt. Mennesker, devaer, træer, landskaber og planeter ses alle som centre af ild, der omgives og gennemtrænges af brændende energi. Salamanderne  eller ildelementalerne er personificeringer af ildens altgennemtrængende element. De lever i ilden og arbejder som tjenere for Logos, som for dem, er Universets centrale flamme.

Ild findes i syv tilstande, for Universet er syvdelt. Kosmos afspejles derfor i ildens riger, som findes i syv tilstande. Der er syv grader af salamandere eller ilddevaer, som er mere lysende og flammende end devaerne fra de lavere elementer. Blandt ilddevaerne er jordisk ild den laveste grad, som er et fysisk udtryk for de astrale salamandere.

Direkte link til artiklen: http://www.visdomsnettet.dk/a-853/ 

Forside-Midterspalte-03-

 

HVAD ER BLÆNDVÆRK?

 

I åndsvidenskaben tales der om blændværk, men hvad menes der med blændværk? Den eksoteriske (dvs. ydre eller almindelige) betydning af blændværk repræsenterer kampen for menneskets materialistiske lyster – rigdom, skønhed, popularitet, charme, præstationer osv. Og den eksoteriske udgave af blændværk motiverer adfærden for rigtig mange mennesker − sandsynligvis de fleste. Tænk på hvor meget energi de fleste bruger på at stræbe efter en mere luksuriøs bolig, en højere løn, en højere stilling eller et mere magtfuldt job, en attraktiv eller velhavende ægtefælle, en høj uddannelse (enten til sig selv eller til børnene) en høj social status … osv. Mange aviser og ugeblade præsenterer billeder, omtaler, nekrologer, sladder og ”afsløringer”, der blot er en gentagelse af de detaljer, der bekræfter (eller afkræfter) et menneskes materialistiske status.

Bag det eksoteriske blændværks glitrende overflade ligger konkurrenceåndens enorme minefelt. Når et menneske indtager en højere position eller status, er det nødvendigt at henvise et medmenneske til en lavere position og status. Almindelig indbildskhed vil som regel betyde, at den højere status betragtes som velfortjent på en eller anden måde – naturligvis baseret på verdslig fortjeneste. Og det medfører også, at medmenneskets lavere status også er velfortjent eller selvforskyldt – dvs. mangel på verdslig fortjeneste. Mange af verdens konflikter – selv konflikter på et lille og næsten umærkeligt niveau – stammer fra kamp mellem mennesker med modsatrettet status. Reelt er der tale om den ”opfattede status”, for i en konflikt vil begge sider forsøge at fastholde dominansen over den anden og forklare sin overlegenhed med en logisk funderet begrundelse.

I esoterisk (dybere eller indre) forstand fungerer blændværk på stort set samme måde. En esoteriker kan blive fristet af forførende tankeformer på astralplanet, og høj esoterisk status i den indre verden er identisk med den meget eftertragtede besiddelse af høj status eller position i den ydre verden. Tankeformerne kommer som regel til udtryk som følelser – eksempelvis som frygt for ikke at følge sjælens inspiration (hvad nu hvis jeg begår fejl – hvad nu hvis offeret er for stort?). Eller af stolthed over de fremskridt, man begærer på udviklingsvejen (jeg er meget psykisk og i fuldkommen harmoni – jeg kender åndsvidenskabelige hemmeligheder, som ingen andre kender). Det kan også komme til udtryk som forvirring (hvad skal jeg gøre for at være åndeligt korrekt? – hvad betyder de esoteriske oplysninger, og hvorfor kan jeg ikke finde ud af dem?).

I modsætning til den eksoteriske kamp om genstande og status, foregår den esoteriske kamp inden i esoterikeren – mellem den separatistiske personlighed og sjælen. Følelserne skaber et røgslør mellem personligheden og sjælen, og det er vanskeligt at se gennem røgsløret og følge udviklingsvejen, der ligger forude. Derfor er det nyttigt at tænke på, at på udviklingsvejen vil intet af det, man frygter, føre til succes. Der er heller ingen, man kan sammenligne sine fremskridt med. Og der findes ingen forvirring, som kan modstå den subtile inspiration, der stammer fra regelmæssig meditation.

Uanset om det er eksoterisk eller esoterisk blændværk, vil konflikterne mellem modsatrettede viljer altid medføre ny forståelse, og forståelse er sædvanligvis af en højere orden, selv om den samme konflikt gentages mange gange, indtil den højere orden hersker. Alt i alt udgør de mange konflikter og den forståelse, de giver, selve evolutionen, uanset hvilket eksistensniveau konflikten opstår på. En esoterikers største udfordring er at afsløre de indre konflikter og fjerne det astrale blændværk. Den sekundære udfordring er at undlade at reagere på andres konflikter. Det er tjenestearbejde på det mest basale niveau.

Forside-Midterspalte-Lemuel-Books

INSPIRATION TIL ESOTERISK LITTERATUR

 

Har du brug for inspiration til seriøs litteratur

om esoteriske emner, kan vi anbefale,

at du klikker på "Lemuel Books" i menuen foroven

og derefter på "Bogudgivelser".

  

ORDBOGEN

 

Forside-Midterspalte-OrdbogHav lidt tålmodighed når du klikker på ”ORDBOG” i menuen øverst på hjemmesidens forside. Ordbogen kræver lidt tid, fordi den rummer rigtig mange ord og begreber.
Når du kommer ind i ordbogen, ser du først alle de ord, der begynder med ”A”, men hvis du scroller ned i bunden af skærmen, kan du vælge mellem alle de øvrige ord i alfabetet.

I artiklerne og e-bøgerne på VisdomsNettet er alle de ord og begreber, der er forklaret i ordbogen, røde, for at vise, at de fungerer som links. Hvis du klikker på ordet, åbnes ordbogen og forklaringen på ordet i et separat vindue.

 

 

DU KAN DOWNLOADE EN PRÆSENTATION

AF SAMTLIGE BØGER AF ALICE A. BAILEY!

 

Forside-Midterspalte-Alice-A-Baileys-bøgerHvis du ønsker seriøs litteratur til dybere studier af de esoteriske emner, der præsenteres på VisdomsNettet, er Alice A. Baileys samlede værker og de compilationer, der er samlet på grundlag af hendes bøger, uden tvivl nutidens mest avancerede og detaljerede præsentation af åndsvidenskab.

I menulinjen på VisdomsNettets forside under punktet "LITTERATUR", er der en undermenu, som hedder "ALICE A. BAILEY". Her er alle Alice A. Baileys bøger præsenteret med en grundig omtale af hver enkelt bogs indhold.


Du kan også købe de 24 primære bøger som CD-ROM.

 


 

Præsentationen er undtagelsesvis på engelsk,

for vi anbefaler, at du studerer

Alice A. Baileys bøger på originalsproget - engelsk!

 
Det giver den mest præcise forståelse af de esoteriske forklaringer, ord og begreber! Og så slipper du for misforståelser, når oversætteren ikke har forstået betydningen! På VisdomsNettet er artikler med citater fra Alice A. Baileys litteratur oversat fra de engelske bøger.

Alice A. Baileys bøger kan ikke længere fås på dansk,

for Esoterisk Center Forlag er lukket!


 
Derfor får du et link til LUCIS TRUST, hvor du kan købe bøgerne direkte hos forlaget: www.lucistrust.org/en

Oversigten over bøgerne kan downloades som PDF-fil og-eller læses på skærmen som læsefil. Direkte link til præsentationen af Twenty-Four Books of Esoteric Philosophy: http://www.visdomsnettet.dk/i-14/

Under "LITTERATUR" finder du desuden undermenuen "KLASSIKERE", der er en præsentation af vigtig litteratur, men nogle af bøgerne skal findes i et antikvariat.

 

Forside-Midterspalte-e-bøger-

NU KAN DU DOWNLOADE

32 GRATIS E-BØGER FRA VISDOMSNETTET:


 
o  ASTRALPLANET af C.W. Leadbeater
o  BIBELEN PÅ HOVEDET af Torsten Stålander
o  CHAKRAERNE af C.W. Leadbeater
o  CLAIRVOYANCE af C.W. Leadbeater
o  DE FORTRÆNGTE OPTEGNELSER af Ove von Spaeth
o  DEN ESOTERISKE LÆRE af Hardy Bennis
o  DEN FORSVUNDNE TRONARVING af Ove von Spaeth
o  DEN HEMMELIGE RELIGION af Ove von Spaeth
o DEN KRISTNE TROSBEKENDELSE af C.W. Leadbeater
o  DE SYV STRÅLER af Hardy Bennis
o  DE SYV STRÅLER - Den Nye Tidsalders psykologi af Erik Ansvang
o  DET SYNLIGE OG DET USYNLIGE MENNESKE af C.W. Leadbeater
o  DRØMME af C.W. Leadbeater
o  FØDSLENS MIRAKEL af Geoffrey Hodson
o  GENNEM FORHÆNGET af Viola Petitt Neal & Shafica Karagulla
o  GÅDEN OM FARAOS DATTERS SØN af Ove von Spaeth
o  INTRODUKTION TIL DEN ESOTERISKE LÆRE af Hardy Bennis
o  KARMA af Annie Besant
o  LIDELSE - BETYDNING & FORMÅL af Annie Besant
o  LYS PÅ VEJEN af M.C.
o  MENNESKE KEND DIG SELV af Erik Ansvang
o  MENTALPLANET af C.W. Leadbeater
o  PROFETEN SOM UKENDT GENI af Ove von Spaeth
o  RAJA-YOGA - Den tidløse psykologi af Guni Martin
o  REINKARNATION af Annie Besant
o  TANKEFORMER af Annie Besant & C.W. Leadbeater
o  TANKEKRAFT af Annie Besant
o  TIL SØRGENDE MENNESKER af C.W. Leadbeater
o  USYNLIGE HJÆLPERE af C.W. Leadbeater
o  VED MESTERENS FØDDER af Alcyone
o  VEJEN TIL FULDKOMMENHED af Erik Ansvang
o  VÆRD AT VIDE OM MEDITATION af Erik Ansvang

 

- OG DER ER FLERE E-BØGER PÅ VEJ:

 

o BEVIDSTHEDENS UDVIKLING - Annie Besant
o DE SYV TEMPERAMENTER - Geoffrey Hodson
o ESOTERISK ENCYKLOPÆDI af T. Mollerup & E. Ansvang
o ESOTERISK KRISTENDOM af Annie Besant
o FØLELSERNES VIDENSKAB af Bhagavan Das
o PATANJALI'S YOGA SUTRAS af G. Raman

Forside-Midterspalte-e-mail

SKAL VI SENDE DIG ET NYHEDSBREV,

NÅR DER SKER NOGET NYT PÅ VISDOMSNETTET?

 
Du kan tilmelde dig vores nyhedsservice på hjemmesiden øverst til højre, eller du kan sende en e-mail til postmaster@visdomsnettet.dk Så sørger vi for, at du kommer på mailinglisten. Hvis du senere fortryder, slettes din e-mail adresse naturligvis omgående.

 

Forside-Midterspalte-01-

LIVETS STORE SPØRGSMÅL

 

Mysterielæren eksisterer

Mennesket har altid søgt svar på livets tre store spørgsmål: "Hvem er jeg, hvor kommer jeg fra og hvor er jeg på vej hen?" Tidligere krævede denne søgen optagelse som neofyt i et tempel, og med hierofanternes hjælp og mysterieskolernes lære nærmede man sig svarene. I dag er selvbevidstheden så veludviklet, at mange mennesker er i stand til at søge svarene på egen hånd, for mysterielæren eksisterer stadig, men i dag kaldes den "åndsvidenskab".

Det ydre og det indre menneske

Ifølge åndsvidenskaben er mennesket et åndeligt væsen, der er klædt i stofformer eller forskellige legemer. Menneskets virkelige natur er derfor den indre udødelige ånd. Hvis mennesket vil vide, hvem det dybest set er, er det nødvendigt at studere og forstå dette evige aspekt, der kommer til udtryk gennem sine stofformer eller legemer og gradvis lade den guddommelighed, som mennesket dybest set er, komme til syne.

Åndsvidenskabeligt bibliotek

VisdomsNettet kan betragtes som en slags åndsvidenskabeligt bibliotek, hvor en rigdom af esoteriske emner stilles til rådighed i form af artikler og e-bøger samt et veldokumenteret meditationssystem. Og alle materialer er gratis. De kan frit downloades og studeres af enhver.

En videnskab - ikke en religion

Åndsvidenskab er ikke en religion. Man kan sige, at den på én gang er en filosofi og en videnskab. Den er en filosofi, fordi den giver en klar beskrivelse af evolutionsplanen for mennesket, planeten og solsystemet. Den er en forskning, som beskriver og anbefaler en metode, der gør det muligt at forkorte evolutionsforløbet, fordi en bevidst indsats gør det muligt at styre mere direkte mod målet. Den er en videnskab, fordi den ikke betragter disse områder som religiøse trosforestillinger, men som et forskningsområde, hvor konkret viden kan erhverves ved studier og undersøgelser, der er baseret på direkte iagttagelser.

 

Forside-Midterspalte-02- 

HVAD ER ESOTERISKE STUDIER?

 

Esoteriske studier vil medføre viden om sjælen, kendskab til Universet og til helheden, og man får en forståelse af forholdet mellem personligheden, sjælen og kosmos. Målet er praktisk forståelse af sjælens karakter og dens forbindelse og samspil med personligheden. Denne forståelse er baseret på åndsvidenskabelig forskning ved hjælp af veldokumenterede og gennemprøvede metoder.

Den første opgave for en esoteriker er at forstå kvaliteten og karakteren af de energier, der påvirker mennesket. Udbyttet af de esoteriske studier forudsætter derfor:

  • at man bliver opmærksom på og forstår naturen af de kræfter, der udgør personligheden (den lavere bevidsthed).
  • at man øger sin sensitivitet over for energierne, inspirationen og påvirkningerne fra sjælen (den højere bevidsthed).
  • at man accepterer og respekterer naturkræfternes energier, og ikke ser dem som tilfældigheder, men som bevidste kræfter og kvaliteter i aktion.

Hvis indsigten i de esoteriske studier omsættes til holdninger og handlinger, medfører det, at man begynder at leve et friere liv, hvor man udfolder den medfødte psykiske sensitivitet. Man arbejder med den mening og hensigt, der findes i alle menneskers liv, i samfundet, i nationen og i menneskeheden. At blive en esoteriker, er derfor at blive en lysbringer, en frontløber og en dedikeret verdenstjener.

Forside-Tre-sværhedsgrader

TRE SVÆRHEDSGRADER


Artikler og e-bøger er inddelt i tre sværhedsgrader:

Begyndere. Vidende. Erfarne.


Den aktuelle sværhedsgrad er markeret øverst på første side ved de enkelte artikler og e-bøger. Kategorierne er naturligvis kun vejledende. Åndsvidenskab eller esoterisk livsforståelse er et stort og vanskeligt emne, og det er naturligvis individuelt, hvad der opfattes som nemt eller vanskeligt - elementært eller avanceret. De tre kategorier er derfor udelukkende udtryk for VisdomsNettets vurdering af materialets sværhedsgrad.

Højre-spalte-Næste-gang


Artikel-Fra-uvirkeligt-til-virkeligt
J. J. van der Leeuw: FRA UVIRKELIGT TIL VIRKELIGT


Artikel-Den-mystiske-akkord-Leadbeater
C.W. Leadbeater: DEN MYSTISKE AKKORD


Artikel-Besættelse-årsag-&-virkning
Kenneth Sørensen: BESÆTTELSE


Artikel-Devaernes-bevidsthed
Geoffrey Hodson: DEVAERNES BEVIDSTHED


Højre-spalte-Artikler-på-vej


Artikel-Den-ene-menneskehed
James Kinnier Wilson: HVORDAN VIRKELIGGØR MAN MENNESKEHEDENS ENHED?


Artikel-Opblomstring-af-clairvoyance
Kenneth Sørensen: OPBLOMSTRING AF CLAIRVOYANCE OG PSYKISKE EVNER


Højre-spalte-Nyeste-eBøger


Artikel-Clairvoyance-e-bog-C-W-Leadbeater
C.W. Leadbeater: CLAIRVOYANCE


Artikel-DEN KRISTNE TROSBEKENDELSE - Leadbeater
C.W. Leadbeater: DEN KRISTNE TROSBEKENDELSE


Højre-spalte-eBøger-på-vej


Artikel-De-syv-temperamenter-Geoffrey-Hodson
Geoffrey Hodson: DE SYV TEMPERAMENTER


Artikel-Følelsernes-videnskab-Bhagavan-Das
Bhagavan Das: FØLELSERNES VIDENSKAB


Artikel-Patanjalis-Yoga-Sutras-G-Raman
G. Haman: PATANJALIS YOGA SUTRAS


Artikel-Esoterisk-Encyklopædi
Mollerup & Ansvang: ESOTERISK ENCYKLOPÆDI


Højre-spalte-Trykte-bøger


Artikel-Lemuel-Books-04-Erik-Ansvang-&-T-Mollerup-Pyramidegåder
E. Ansvang & T. Mollerup: PYRAMIDEGÅDER & TEMPELMYSTERIER


Bestilles hos Lemuel Books

Artikel-Lemuel-Books-25-Guder-Gudinder-Gudemennesker
E. Ansvang & T. Mollerup: GUDER, GUDINDER & GUDEMENNESKER


Bestilles hos Lemuel Books

Artikel-Gudetempler-&-Mennesketempler
E. Ansvang & T. Mollerup: GUDETEMPLER & MENNESKETEMPLER


Bestilles hos Lemuel Books

Artikel-KYBALION-Hermetisk-filosofi-Esoterisk-egyptologi
Tre indviede: KYBALION


Bestilles hos Lemuel Books

Artikel-Skabende-Meditation-til-personlig-og-spirituel-udvikling
Roberto Assagioli: SKABENDE MEDITATION


Bestilles hos Kentaur Forlag

Logo-Facebook
Bliv ven med os på Facebook