Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

Visdomsnettet - din portal til esoterisk visdom og skabende meditation.
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-ASTRALPLANET-Leadbeater-Åndsvidenskab

ASTRALPLANET


For første gang er der foretaget en detaljeret udforskning, der er nedskrevet som en overskuelig videnskabelig forklaring på denne usynlige verden - astralplanet.

Forside-Midterspalte-Sidste-nyt-Marts

 

Ny artikel:

SJÆLEN OG DENS EVNER

af Kenneth Sørensen

 

Nyhed-Sjælen-og-dens-evner-Kenneth-SørensenSjælens primære kendetegn er bevidsthed, og på sjælsplanet medfører den højere bevidsthed en række specifikke egenskaber.

Sjælen har åndelige evner, som alle mennesker burde stræbe efter at udvikle. Emnet er vanskeligt, fordi der er tale om bevidsthedstyper, som kun ganske få mennesker har realiseret. Dertil kommer, at enhver forklaring altid er mere eller mindre misvisende, fordi sjælens bevidsthed overskrider sprogets grænser. Emnet er desuden omfattende, for der er skrevet utallige bøger med avancerede forklaringer på sjælen, men i artiklen er det især Alice A. Baileys litteratur, der er taget udgangspunkt i.

Alice A. Bailey omtaler tre typer af åndelige evner, som er særligt fremtrædende på sjælens eget plan (kausalplanet). På mentalplanets to højeste underplaner (som hører til kausalplanet), smelter sanserne sammen i en syntese og skaber på den måde to unikke evner: 1) Åndelig telepati. 2) Respons på gruppevibration. På tredje underplan omtales en evne, som Alice A. Bailey kalder dømmekraft.

Direkte link til artiklen: http://www.visdomsnettet.dk/a-874/

 

Ny artikel:

SJÆLEN

- EN GAVE FRA HIMLEN

af William Meader

 

Nyhed-Sjælen-en-gave-fra-HimlenSjælen præger alle livets kvaliteter. Det gælder uanset om der er tale om livet i et menneske, i et græsstrå eller det liv, der besjæler hele solsystemet.

Alle har essentielt en iboende sjæl. Selv om det er en fascinerende tanke, at sjælen findes i alle større og mindre former for liv, er det alligevel hensigten at begrænse overvejelserne til menneskets sjæl i denne artikel.

Menneskets sjæl har en meget unik position i evolutionen. Det skyldes, at i menneskeriget udvikler sjælen en kvalitet, der kaldes ”individualitet”, og det er første gang det sker i sjælens lange udvikling gennem de forskellige lavere naturriger.

Individualitet er den kvalitet, der er den mest iøjnefaldende egenskab ved menneskets sjæl. I forhold til dyrets sjæl har menneskets bevidsthed en langt større kapacitet og evnen til både at forstå sig selv, at manifestere sin individuelle vilje og at modsætte sig de instinktive kræfter. Sjælen er organiseret på en måde, hvor en følelse af ”jeg” kan dukke op, og det gør det muligt for et menneske i bevidstheden at være adskilt fra menneskeheden så at sige. Det er ikke tilfældet for dyre- og plantelivet.

Direkte link til artiklen: http://www.visdomsnettet.dk/a-873/

 

Ny artikel:

ÅNDELIG BEVIDSTHED

af Charlotte E. Woods

 

Nyhed-Åndelig-bevidsthedAt se mennesket i sin helhed vil sige, at man ser det som ånd på alle eksistensplaner − ikke kun som ånd, der er begrænset og formørket af lavere tilstande i personligheden.

Inden for åndsvidenskaben er det almindeligt accepteret, at et menneske har en åndelig natur. Men at mennesket er en åndelig skabning, uanset hvor og hvordan det udtrykker sig, er åndeligt interesserede mindre fortrolige med, og derfor er det stadig et spørgsmål, der skal reflekteres over.

Man kan sammenligne mennesket med en stige med mange bevidsthedstrin. Mennesket står ved foden af stigen og omklamrer de fire laveste trin med hænder og fødder, og det er fuldstændig fokuseret på de fire nederste trin. De højere trin kender mennesket mest af alt pga. studier og ikke via erfaring. Men ved slutningen af opstigningen holder mennesket op med at fokusere på de enkelte trin, for nu kender det stigen i dens helhed. Når det er lykkedes for mennesket at se sådan på stigen, skyldes det, at det har forstået, at hvert trin har lige stor betydning for opstigningen. Hvis der manglede nogle trin, ville stigen til udvikling af åndelig bevidsthed være ufuldkommen og ubrugelig.

Direkte link til artiklen: http://www.visdomsnettet.dk/a-872/

 

Ny artikel:

SJÆL & SIND

af L.A. Coplan

 

Nyhed-Sind-&-SjælAlt levende opfører sig på en måde, så man får mistanke om, at de tilsyneladende styres af en kraft, der ligger uden for naturvidenskabens anerkendte love.

Selv om en astronom kan beregne en planets eller en komets bane, er det ikke muligt at beregne en almindelig flues bane. Det er temmelig tankevækkende. En flue kan tilsyneladende noget, som en planet ikke er i stand til. Årsagen er, at fluen har en vilje. Vilje tyder på, at den har et sind, dvs. en form for tænkning. Men sind betyder også, at fluen har en iboende sjæl. Nogle vil påstå, at sind tyder på, at fluen har en hjerne – men er det sandt? Hvis det ikke er sandt, så er hjernen hverken en flue eller et menneske. Hjernen er et redskab. Og redskabet bruges af dyret på samme måde som en mave, et hjerte eller andre redskaber.

Et moneron er et mikroskopisk protoplasma-atom. Det er ikke en organisme, for det har ingen organer. Det er bare et gram gelé. Det har intet hjerte, ingen mave, ingen øjne, ingen arme og ben og ingen hjerne. Men selv om det ikke har en hjerne, har det en vilje. Det har vilje, for det kan bevæge sig. Det kan gribe og fordøje sin føde, og det kan forplante sin race via spaltning. Det har vilje, og derfor har det et sind. Og fordi det har et sind men ingen hjerne, har det en sjæl.

Direkte link til artiklen: http://www.visdomsnettet.dk/a-883/

 

Forside-Midterspalte-03-

 

PSYKOLOGI & SJÆLEN

 

I nutiden er morallære og lovgivning stadig i en udviklingsfase, for morallære og lovgivning er ganske enkelt uforenelige. Loven fortæller ikke, hvad der er moralsk og umoralsk − kun hvad der er lovligt og ulovligt. Hvad er der snart tilbage, som ligger uden for fysisk naturvidenskab? Iflg. åndsvidenskaben er det psykologien − videnskaben om sjælen. Sjælen er blevet udforsket af nutidens psykologer, men det er desværre gjort fysisk og induktivt, som om sjælen er en genstand, eller som om den består af fysisk stof, der er ved at gå i opløsning. Psykologi og psykologiens sidegren, metafysikken, klarer sig dårligere end alle andre videnskaber. Psykologi og metafysik er to videnskaber, der længe har været totalt adskilt, og pga. uvidenhed er de blevet dødsfjender. Psykologien havde dårligt nok set dagens lys før den havnede i hænderne på den middelalderlige skolastik. Senere blev den befriet derfra, men kun for at blive genstand for nutidens ordkløveri.

I sin nuværende udgave er psykologi en farlig og smuk blomst, der vokser i den håbløse materialismes magre jord. Psykologerne forestiller sig, at mennesket i princippet er en hjælpeløs automat, der styres som en marionetdukke af de tråde, der stammer fra arv og miljø. Den nuværende materialistiske teori om sind og fysisk stof indebærer nødvendigvis læren om tilintetgørelse ved døden, og derfor er den ikke korrekt. Åndsvidenskaben oplyser, at der er enhed mellem Logos og urstoffet. Der er kun er én virkelighed bag Universets fænomener. Men i evolutionscyklussen med den manifesterende Logos (ånden) og mulaprakriti (stoffet eller dets noumenon, dvs. tingenes sande eller indre årsag og natur), er polariseringen eller modsætningernes par alle fænomener, som er både subjektive og objektive. Dualiteten mellem ånd og stof er en kendsgerning, så længe den store evolutionscyklus består. Bag dualiteten er der vævet et mørkt slør af ”det store ukendte” − det uendelige, uerkendbare og ufattelige. Det er derfor indlysende, at i stedet for at være en videnskab om skabelsens første principper er metafysik blevet brudt op i en række mere eller mindre materialistiske skoler med alverdens teorier og varianter.

Man kan sige, at nutidens psykologi reelt svarer til katolicisme minus kristendom, for nutidens psykologi er psykologi minus en sjæl. Psyken er blevet reduceret til bare at være en fornemmelse. Det svarer til et solsystem minus en sol. Nutidens psykolog beskæftiger sig kun med den overfladiske hjernebevidsthed, og det er håbløst materialistisk. Materialismen forsøger ikke at forstå menneskets bevidsthed og tænkeevne − og endnu mindre menneskets ånd og sjæl. Materialismen betragter i virkeligheden mennesket som en bunke organiseret støv. Mennesket er en talende maskine, der udtrykker sig uden en sjæl. Tanken betragtes bare som molekylære forandringer i hjernen. Men iflg. åndsvidenskaben er de molekylære forandringer i hjernen skabt af mentale impulser, for det er tanken, der påvirker hjernens stof. Tanken er derfor uafhængig af hjernen, for hjernen er udelukkende et redskab. Når et menneske siger, ”jeg tænker”, ”jeg føler”, ”jeg handler”, er der et ”jeg”, der tænker, føler og handler. Det er indlysende, at mennesket ikke kan være hverken tanken, følelsen eller handlingen.  Der er en indre instans − et ”jeg” eller en sjæl − der tænker, føler og handler. Spørgsmålet er, hvorfor psykologerne er bange for at bore dybere i menneskets bevidsthed for at finde det ”jeg”, ”selv”, ”ego” eller den sjæl, der er skabt i spændingsfeltet mellem ånden (livet) og legemet (stoffet)?

 

Forside-Midterspalte-Donationer

DONATIONER

 

Uden støtte ville VisdomsNettet ikke kunne fortsætte. Din opbakning gør det derfor muligt at opretholde hjemmesiden. Takket være donationer til VisdomsNettet − og ikke mindst fra flere faste støtter − har det være muligt at inspirere 281.906 besøgende i 2014. De besøgte 1.276.504 sider og foretog 9.443.738 hits. Og besøgstallet vokser år efter år. Vi vil derfor sige hjertelig tak til alle, der bruger VisdomsNettet, og til de, der støtter arbejdet.

Tidligere sendte vi et takkekort, når VisdomsNettet modtog en donation. Kortene var en donation fra en norsk frimurer, men desværre er vi nu løbet tør for takkekort.

Link til takkekort: http://www.visdomsnettet.dk/i-8/

Forside-Midterspalte-Lemuel-Books

INSPIRATION TIL ESOTERISK LITTERATUR

 

Har du brug for inspiration til seriøs litteratur

om esoteriske emner, kan vi anbefale,

at du klikker på "Lemuel Books" i menuen foroven

og derefter på "Bogudgivelser".

 

 

ORDBOGEN

 

Forside-Midterspalte-OrdbogHav lidt tålmodighed når du klikker på ”ORDBOG” i menuen øverst på hjemmesidens forside. Ordbogen kræver lidt tid, fordi den rummer rigtig mange ord og begreber.
Når du kommer ind i ordbogen, ser du først alle de ord, der begynder med ”A”, men hvis du scroller ned i bunden af skærmen, kan du vælge mellem alle de øvrige ord i alfabetet.

I artiklerne og e-bøgerne på VisdomsNettet er alle de ord og begreber, der er forklaret i ordbogen, røde, for at vise, at de fungerer som links. Hvis du klikker på ordet, åbnes ordbogen og forklaringen på ordet i et separat vindue.

 

 

DU KAN DOWNLOADE EN PRÆSENTATION

AF SAMTLIGE BØGER AF ALICE A. BAILEY!

 

Forside-Midterspalte-Alice-A-Baileys-bøgerHvis du ønsker seriøs litteratur til dybere studier af de esoteriske emner, der præsenteres på VisdomsNettet, er Alice A. Baileys samlede værker og de compilationer, der er samlet på grundlag af hendes bøger, uden tvivl nutidens mest avancerede og detaljerede præsentation af åndsvidenskab.

I menulinjen på VisdomsNettets forside under punktet "LITTERATUR", er der en undermenu, som hedder "ALICE A. BAILEY". Her er alle Alice A. Baileys bøger præsenteret med en grundig omtale af hver enkelt bogs indhold.


Du kan også købe de 24 primære bøger som CD-ROM.

 


 

Præsentationen er undtagelsesvis på engelsk,

for vi anbefaler, at du studerer

Alice A. Baileys bøger på originalsproget - engelsk!

 
Det giver den mest præcise forståelse af de esoteriske forklaringer, ord og begreber! Og så slipper du for misforståelser, når oversætteren ikke har forstået betydningen! På VisdomsNettet er artikler med citater fra Alice A. Baileys litteratur oversat fra de engelske bøger.

Alice A. Baileys bøger kan ikke længere fås på dansk,

for Esoterisk Center Forlag er lukket!


 
Derfor får du et link til LUCIS TRUST, hvor du kan købe bøgerne direkte hos forlaget: www.lucistrust.org/en

Oversigten over bøgerne kan downloades som PDF-fil og-eller læses på skærmen som læsefil. Direkte link til præsentationen af Twenty-Four Books of Esoteric Philosophy: http://www.visdomsnettet.dk/i-14/

Under "LITTERATUR" finder du desuden undermenuen "KLASSIKERE", der er en præsentation af vigtig litteratur, men nogle af bøgerne skal findes i et antikvariat.

 

Forside-Midterspalte-e-bøger-

NU KAN DU DOWNLOADE

33 GRATIS E-BØGER FRA VISDOMSNETTET:


 
o  ASTRALPLANET af C.W. Leadbeater
o  BIBELEN PÅ HOVEDET af Torsten Stålander
o  CHAKRAERNE af C.W. Leadbeater
o  CLAIRVOYANCE af C.W. Leadbeater
o  DE FORTRÆNGTE OPTEGNELSER af Ove von Spaeth
o  DEN ESOTERISKE LÆRE af Hardy Bennis
o  DEN FORSVUNDNE TRONARVING af Ove von Spaeth
o  DEN HEMMELIGE RELIGION af Ove von Spaeth
o  DEN KRISTNE TROSBEKENDELSE af C.W. Leadbeater
o  DE SYV STRÅLER af Hardy Bennis
o  DE SYV STRÅLER - Den Nye Tidsalders psykologi af Erik Ansvang
o  DE SYV TEMPERAMENTER af Geoffrey Hodson
o  DET SYNLIGE OG DET USYNLIGE MENNESKE af C.W. Leadbeater
o  DRØMME af C.W. Leadbeater
o  FØDSLENS MIRAKEL af Geoffrey Hodson
o  GENNEM FORHÆNGET af Viola Petitt Neal & Shafica Karagulla
o  GÅDEN OM FARAOS DATTERS SØN af Ove von Spaeth
o  INTRODUKTION TIL DEN ESOTERISKE LÆRE af Hardy Bennis
o  KARMA af Annie Besant
o  LIDELSE - BETYDNING & FORMÅL af Annie Besant
o  LYS PÅ VEJEN af M.C.
o  MENNESKE KEND DIG SELV af Erik Ansvang
o  MENTALPLANET af C.W. Leadbeater
o  PROFETEN SOM UKENDT GENI af Ove von Spaeth
o  RAJA-YOGA - Den tidløse psykologi af Guni Martin
o  REINKARNATION af Annie Besant
o  TANKEFORMER af Annie Besant & C.W. Leadbeater
o  TANKEKRAFT af Annie Besant
o  TIL SØRGENDE MENNESKER af C.W. Leadbeater
o  USYNLIGE HJÆLPERE af C.W. Leadbeater
o  VED MESTERENS FØDDER af Alcyone
o  VEJEN TIL FULDKOMMENHED af Erik Ansvang
o  VÆRD AT VIDE OM MEDITATION af Erik Ansvang

- OG DER ER FLERE E-BØGER PÅ VEJ:

 

o BEVIDSTHEDENS UDVIKLING - Annie Besant
o ESOTERISK ENCYKLOPÆDI af T. Mollerup & E. Ansvang
o ESOTERISK KRISTENDOM af Annie Besant
o FØLELSERNES VIDENSKAB af Bhagavan Das
o PATANJALI'S YOGA SUTRAS af G. Raman

Forside-Midterspalte-e-mail

SKAL VI SENDE DIG ET NYHEDSBREV,

NÅR DER SKER NOGET NYT PÅ VISDOMSNETTET?

 
Du kan tilmelde dig vores nyhedsservice på hjemmesiden øverst til højre, eller du kan sende en e-mail til postmaster@visdomsnettet.dk Så sørger vi for, at du kommer på mailinglisten. Hvis du senere fortryder, slettes din e-mail adresse naturligvis omgående.

 

Forside-Midterspalte-01-

LIVETS STORE SPØRGSMÅL

 

Mysterielæren eksisterer

Mennesket har altid søgt svar på livets tre store spørgsmål: "Hvem er jeg, hvor kommer jeg fra og hvor er jeg på vej hen?" Tidligere krævede denne søgen optagelse som neofyt i et tempel, og med hierofanternes hjælp og mysterieskolernes lære nærmede man sig svarene. I dag er selvbevidstheden så veludviklet, at mange mennesker er i stand til at søge svarene på egen hånd, for mysterielæren eksisterer stadig, men i dag kaldes den "åndsvidenskab".

Det ydre og det indre menneske

Ifølge åndsvidenskaben er mennesket et åndeligt væsen, der er klædt i stofformer eller forskellige legemer. Menneskets virkelige natur er derfor den indre udødelige ånd. Hvis mennesket vil vide, hvem det dybest set er, er det nødvendigt at studere og forstå dette evige aspekt, der kommer til udtryk gennem sine stofformer eller legemer og gradvis lade den guddommelighed, som mennesket dybest set er, komme til syne.

Åndsvidenskabeligt bibliotek

VisdomsNettet kan betragtes som en slags åndsvidenskabeligt bibliotek, hvor en rigdom af esoteriske emner stilles til rådighed i form af artikler og e-bøger samt et veldokumenteret meditationssystem. Og alle materialer er gratis. De kan frit downloades og studeres af enhver.

En videnskab - ikke en religion

Åndsvidenskab er ikke en religion. Man kan sige, at den på én gang er en filosofi og en videnskab. Den er en filosofi, fordi den giver en klar beskrivelse af evolutionsplanen for mennesket, planeten og solsystemet. Den er en forskning, som beskriver og anbefaler en metode, der gør det muligt at forkorte evolutionsforløbet, fordi en bevidst indsats gør det muligt at styre mere direkte mod målet. Den er en videnskab, fordi den ikke betragter disse områder som religiøse trosforestillinger, men som et forskningsområde, hvor konkret viden kan erhverves ved studier og undersøgelser, der er baseret på direkte iagttagelser.

 

Forside-Midterspalte-02- 

HVAD ER ESOTERISKE STUDIER?

 

Esoteriske studier vil medføre viden om sjælen, kendskab til Universet og til helheden, og man får en forståelse af forholdet mellem personligheden, sjælen og kosmos. Målet er praktisk forståelse af sjælens karakter og dens forbindelse og samspil med personligheden. Denne forståelse er baseret på åndsvidenskabelig forskning ved hjælp af veldokumenterede og gennemprøvede metoder.

Den første opgave for en esoteriker er at forstå kvaliteten og karakteren af de energier, der påvirker mennesket. Udbyttet af de esoteriske studier forudsætter derfor:

  • at man bliver opmærksom på og forstår naturen af de kræfter, der udgør personligheden (den lavere bevidsthed).
  • at man øger sin sensitivitet over for energierne, inspirationen og påvirkningerne fra sjælen (den højere bevidsthed).
  • at man accepterer og respekterer naturkræfternes energier, og ikke ser dem som tilfældigheder, men som bevidste kræfter og kvaliteter i aktion.

Hvis indsigten i de esoteriske studier omsættes til holdninger og handlinger, medfører det, at man begynder at leve et friere liv, hvor man udfolder den medfødte psykiske sensitivitet. Man arbejder med den mening og hensigt, der findes i alle menneskers liv, i samfundet, i nationen og i menneskeheden. At blive en esoteriker, er derfor at blive en lysbringer, en frontløber og en dedikeret verdenstjener.

Forside-Tre-sværhedsgrader

TRE SVÆRHEDSGRADER


Artikler og e-bøger er inddelt i tre sværhedsgrader:

Begyndere. Vidende. Erfarne.


Den aktuelle sværhedsgrad er markeret øverst på første side ved de enkelte artikler og e-bøger. Kategorierne er naturligvis kun vejledende. Åndsvidenskab eller esoterisk livsforståelse er et stort og vanskeligt emne, og det er naturligvis individuelt, hvad der opfattes som nemt eller vanskeligt - elementært eller avanceret. De tre kategorier er derfor udelukkende udtryk for VisdomsNettets vurdering af materialets sværhedsgrad.

Højre-spalte-Næste-gang


Artikel-Psykosyntese-Kenneth-Sørensen
Kenneth Sørensen: PSYKOSYNTESE - en psykologi med en sjæl


Artikel-Hvordan-udvikler-man-clairvoyance-Leadbeater
C.W. Leadbeater: HVORDAN UDVIKLER MAN CLAIRVOYANCE


Artikel-Æbler-og-træer-i-legenderne-Erik-Ansvang
Erik Ansvang: ÆBLER OG TRÆER I LEGENDERNE


Højre-spalte-Artikler-på-vej


Artikel-Vandbærerens-tidsalder-Kenneth-Sørensen
Kenneth Sørensen: VANDBÆRERENS TIDSALDER


Artikel-Middelvejen
Allison First: MIDDELVEJEN


Artikel-Mennesket-&-Kærligheden
MENNESKET & KÆRLIGHEDEN


Højre-spalte-Nyeste-eBøger


Artikel-DEN KRISTNE TROSBEKENDELSE - Leadbeater
C.W. Leadbeater: DEN KRISTNE TROSBEKENDELSE


Artikel-De-syv-temperamenter-Geoffrey-Hodson
Geoffrey Hodson: DE SYV TEMPERAMENTER


Højre-spalte-eBøger-på-vej


Artikel-Bevidstheden-og-dens-udvikling-Annie-Besant
Annie Besant: BEVIDSTHEDEN OG DENS UDVIKLING


Artikel-Følelsernes-videnskab-Bhagavan-Das
Bhagavan Das: FØLELSERNES VIDENSKAB


Artikel-Patanjalis-Yoga-Sutras-G-Raman
G. Haman: PATANJALIS YOGA SUTRAS


Artikel-Esoterisk-Encyklopædi
Mollerup & Ansvang: ESOTERISK ENCYKLOPÆDI


Højre-spalte-Trykte-bøger


Artikel-Lemuel-Books-04-Erik-Ansvang-&-T-Mollerup-Pyramidegåder
E. Ansvang & T. Mollerup: PYRAMIDEGÅDER & TEMPELMYSTERIER


Bestilles hos Lemuel Books

Artikel-Lemuel-Books-25-Guder-Gudinder-Gudemennesker
E. Ansvang & T. Mollerup: GUDER, GUDINDER & GUDEMENNESKER


Bestilles hos Lemuel Books

Artikel-Gudetempler-&-Mennesketempler
E. Ansvang & T. Mollerup: GUDETEMPLER & MENNESKETEMPLER


Bestilles hos Lemuel Books

Artikel-KYBALION-Hermetisk-filosofi-Esoterisk-egyptologi
Tre indviede: KYBALION


Bestilles hos Lemuel Books

Artikel-Skabende-Meditation-til-personlig-og-spirituel-udvikling
Roberto Assagioli: SKABENDE MEDITATION


Bestilles hos Kentaur Forlag

Logo-Facebook
VisdomsNettet er på Facebook