Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

Visdomsnettet - din portal til esoterisk visdom og skabende meditation.
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Disidentifikation-Supplerende-meditation

DISIDENTIFIKATION


To barrierer står i vejen for kontakten til sjælen: Legemernes manglende sensitivitet og menneskets identifikation med legemerne.

Forside-Midterspalte-Sidste-nyt-Maj

 

Ny artikel:

VANDBÆRERENS TIDSALDER

af Kenneth Sørensen

 

Nyhed-Vandbærerens-tidsalder-Kenneth-SørensenMenneskeheden er på vej ind i en ny tidsalder, hvor gruppebevidsthed finder sammen på tværs af alle religiøse og racemæssige skel.

Menneskeheden lever på mange måder i en helt enestående tid, hvor den teknologiske revolution − især inden for kommunikationsområdet − har skabt et globalt netværk af forbindelseslinjer. Satellitforbindelser, internettet og nyhedsmedierne udgør et tæt sammenvævet nervesystem, hvor regeringer, organisationer, multinationale selskaber, institutioner og privatpersoner er i uafbrudt forbindelse med hinanden. Mennesket lever i en global tidsalder, hvor den økonomiske, politiske og økologiske afhængighed er en realitet for de fleste beslutningstagere, der erkender nødvendigheden af øget samarbejde og harmonisering.

Globaliseringen skaber imidlertid også muligheder for forbrydersyndikater og skruppelløse monopolforetagender, der står klar til at stjæle, udbytte og udnytte menneskehedens fælles ressourcer. Mange samfundsforskere og kommentatorer er bekymrede for globaliseringen, mens andre er begejstrede, men en ting er sikkert – udviklingen kan ikke ændres. De nationer, der forsøger at isolere sig og udelukke sig fra det globale fællesskab oplever regression og fattigdom.

Direkte link til artiklen: http://www.visdomsnettet.dk/a-881/

 

Ny artikel:

MENNESKET & KÆRLIGHEDEN

 

Nyhed-Mennesket-&-KærlighedenEsoterisk set er kærligheden den mest fantastiske kraft og den skønneste egenskab i verden. Den er den største af alle kræfter og egenskaber.

Kærligheden kan komme til udtryk som lidenskabelig kærlighed, aggressiv kærlighed og kærlighed, der betragtes som en byttehandel. Den kan være en kærlighed, som kommer og går. Den kan flakse fra genstand til genstand, fra person til person, fra begær til begær, og den kan desuden være en rå form for kærlighed. Og alligevel − midt i alle slaggerne − de vulgære slagger, de uædle slagger, de snavsede slagger, de grove slagger − skinner der en diamant. Måske er den ganske lille, men den har en smuk, funklende glans, og den ser lovende ud. Diamanten er livets åndelige mål og evige mening. Intet ydre forhold, ingen uvidenhed, ingen overfladiskhed, ingen råhed kan nogensinde gøre kærlighedens diamant uklar, selv om det kan skjule dens lys.

Alle har oplevet kærligheden − et eller andet sted og på en eller anden måde. Kærligheden rummer en uendelig mangfoldighed af forandringer og kombinationer. Den er båndet mellem utallige genstande. Den lever, hvor man ofte tror, at der ikke findes andet end forgængelighed.

Direkte link til artiklen: http://www.visdomsnettet.dk/a-888/

 

Ny artikel:

BEVIDSTHEDSRUMMET

I M E L L E M

af Allison First

 

Nyhed-Bevidsthedsrummet-IMELLEM-Allison-FirstNogle gange kan man få så travlt med at fokusere på alt det, der sker i den ydre verden, at man glemmer menneskets kilde til væren, styrke og potentialer.

I menneskets liv er der også noget, der befinder sig i forgrunden, og noget, der er skubbet i baggrunden. Måske vil det være klogt at overveje, hvad der er i forgrunden i livet, og hvad der er trængt i baggrunden. Baggrunden for livet kan opfattes som det negative eller hvide rum i livets kunstværk, og det svarer til menneskets indre rum eller indre liv.

Man bør holde en pause og spørge sig selv, om der er nogle rum i livet, som er blevet glemt, for rummene imellem er nødvendige, hvis man som livskunstner vil skabe et harmonisk kunstværk? Eller er rummene imellem helt udeladt i den struktur, der er grundlag for det liv, der leves? Har man tilladt en sammensætning af livet, så det bliver helt udfyldt? Består livet primært af et tæt scenetæppe i forgrunden? Sandsynligvis skal livet være en rig og flerdimensional erfaring og ikke en glat overflade, der er udfyldt med materielle bekymringer og en konstant strøm af ydre stimuli.

Direkte link til artiklen: http://www.visdomsnettet.dk/a-887/

 

 

Forside-Midterspalte-03

 

GLÆDE & SMERTE

 

Årets tre store åndelige fuldmåneceremonier i april, maj og juni giver fornyet håb, mulighed for ”opstandelse” til et nyt liv og visioner, der kan løse den omfattende krise, menneskeheden befinder sig i ved overgangsperioden til Vandbærerens tidsalder. Midt i de forældede idéers dødskamp, og sammenbruddet af de uhensigtsmæssige måder at leve på, er det vigtigt at forstå, at sammenbrud og lidelse er nødvendigt, selv om det opleves smertefuldt. Men samtidig forstår de mennesker, der anerkender den åndelige virkelighed, at det repræsenterer helt nye muligheder for at skabe noget nyt, noget anderledes og noget bedre. Det er derfor vigtigt at understrege de positive visioner og deres dynamiske kvaliteter − håb, medfølelse og glæde.

Buddha fortalte, at al lidelse opstår pga. identifikation med formen. I Fiskenes tidsalder har menneskeheden bevæget sig ind i en blindgyde af materialisme, separatisme, egoisme og grådighed. Stof og form er ikke forkert i sig selv, og når menneskets bevidsthed er orienteret mod sandheden, sjælsprincippet og kærligt samarbejde med andre, vil personligheden fungere som et guddommeligt aspekt, der kanaliserer åndelige og skabende kræfter ud i stoffets verden. Det højner bevidstheden, og samtidig bygges der en bro af medfølelse og forståelse til de lavere naturriger.

Lidelsens mysterium er dybt. Lidelse har et formål. Lidelse er en af de helbredende metoder, som Planetlogos bruger i sit arbejde med at udvikle planeten. Menneskeheden er på vej ind i Vandbærerens tidsalder, og den nye verdenstjenergruppe er i gang med at formulere visionen om en ny virkelighed og en ny måde at leve på. Mennesket opfordres derfor til at undgå at lægge for meget vægt på smerte og lidelse, og i stedet fokusere på ”glædens disciplin”, for glæde er et middel, der kan skabe dramatiske ændringer i menneskets bevidsthed.

Glæde er en sjælskvalitet, som gennemstrømmer alle aspekter af personligheden, men normalt opleves glæde kun flygtigt. Når bevidstheden falder tilbage i det personlige livs fængsel, opstår der tørkeperioder. Glæde opleves derefter kun som et minde, og døren åbnes igen for lidelsens disciplinering. Så hvis man ønsker at ændre og udvikle sig, er det ved hjælp af glædens vanskelige disciplin. Den skal praktiseres aktivt indtil den mestres.

Smerte og lidelse er en reaktiv proces, der presser mennesket til at finde årsagen til lidelsen, og det tvinger mennesket til forsøge at eliminere smerten. Men glæde er en proaktiv proces, der strømmer inde fra sjælens liv. Den fjerner ikke lidelserne, men energien strømmer ud i menneskets miljø som en transformerende og udstrålende kvalitet. Dermed er alle lidelser ikke nødvendigvis overkommet, for man skal ikke ignorere de lidelser, der er en del af menneskets erfaring og udvikling. Men tankesindet og hjertet kan omdirigeres, så man bliver sjælinspireret, selv om man befinder sig midt i lidelsens erfaring. Man kan begynde at træne i glædens disciplin, indtil glæde til sidst bliver grundtonen i det daglige liv. Når man mestrer glæden, bliver man et eksempel til efterfølgelse, for man bliver en kilde til håb og glæde, der kan strømme ud til den trætte menneskehed.

Denne og andre udvalgte lederartikler kan læses eller downloades her: http://www.visdomsnettet.dk/a-894/
 

Forside-Midterspalte-Donationer

DONATIONER

 

Uden støtte ville VisdomsNettet ikke kunne fortsætte. Din opbakning gør det derfor muligt at opretholde hjemmesiden. Takket være donationer til VisdomsNettet − og ikke mindst fra flere faste støtter − har det være muligt at inspirere 281.906 besøgende i 2014. De besøgte 1.276.504 sider og foretog 9.443.738 hits. Og besøgstallet vokser år efter år. Vi vil derfor sige hjertelig tak til alle, der bruger VisdomsNettet, og til de, der støtter arbejdet.

Tidligere sendte vi et takkekort, når VisdomsNettet modtog en donation. Kortene var en donation fra en norsk frimurer, men desværre er vi nu løbet tør for takkekort.

Link til takkekort: http://www.visdomsnettet.dk/i-8/

Forside-Midterspalte-Lemuel-Books

INSPIRATION TIL ESOTERISK LITTERATUR

 

Har du brug for inspiration til seriøs litteratur

om esoteriske emner, kan vi anbefale,

at du klikker på "Lemuel Books" i menuen foroven

og derefter på "Bogudgivelser".

 

 

ORDBOGEN

 

Forside-Midterspalte-OrdbogHav lidt tålmodighed når du klikker på ”ORDBOG” i menuen øverst på hjemmesidens forside. Ordbogen kræver lidt tid, fordi den rummer rigtig mange ord og begreber.
Når du kommer ind i ordbogen, ser du først alle de ord, der begynder med ”A”, men hvis du scroller ned i bunden af skærmen, kan du vælge mellem alle de øvrige ord i alfabetet.

I artiklerne og e-bøgerne på VisdomsNettet er alle de ord og begreber, der er forklaret i ordbogen, røde, for at vise, at de fungerer som links. Hvis du klikker på ordet, åbnes ordbogen og forklaringen på ordet i et separat vindue.

 

 

DU KAN DOWNLOADE EN PRÆSENTATION

AF SAMTLIGE BØGER AF ALICE A. BAILEY!

 

Forside-Midterspalte-Alice-A-Baileys-bøgerHvis du ønsker seriøs litteratur til dybere studier af de esoteriske emner, der præsenteres på VisdomsNettet, er Alice A. Baileys samlede værker og de compilationer, der er samlet på grundlag af hendes bøger, uden tvivl nutidens mest avancerede og detaljerede præsentation af åndsvidenskab.

I menulinjen på VisdomsNettets forside under punktet "LITTERATUR", er der en undermenu, som hedder "ALICE A. BAILEY". Her er alle Alice A. Baileys bøger præsenteret med en grundig omtale af hver enkelt bogs indhold.


Du kan også købe de 24 primære bøger som CD-ROM.

 


 

Præsentationen er undtagelsesvis på engelsk,

for vi anbefaler, at du studerer

Alice A. Baileys bøger på originalsproget - engelsk!

 
Det giver den mest præcise forståelse af de esoteriske forklaringer, ord og begreber! Og så slipper du for misforståelser, når oversætteren ikke har forstået betydningen! På VisdomsNettet er artikler med citater fra Alice A. Baileys litteratur oversat fra de engelske bøger.

Alice A. Baileys bøger kan ikke længere fås på dansk,

for Esoterisk Center Forlag er lukket!


 
Derfor får du et link til LUCIS TRUST, hvor du kan købe bøgerne direkte hos forlaget: www.lucistrust.org/en

Oversigten over bøgerne kan downloades som PDF-fil og-eller læses på skærmen som læsefil. Direkte link til præsentationen af Twenty-Four Books of Esoteric Philosophy: http://www.visdomsnettet.dk/i-14/

Under "LITTERATUR" finder du desuden undermenuen "KLASSIKERE", der er en præsentation af vigtig litteratur, men nogle af bøgerne skal findes i et antikvariat.

 

Forside-Midterspalte-e-bøger-

NU KAN DU DOWNLOADE

33 GRATIS E-BØGER FRA VISDOMSNETTET:


 
o  ASTRALPLANET af C.W. Leadbeater
o  BIBELEN PÅ HOVEDET af Torsten Stålander
o  CHAKRAERNE af C.W. Leadbeater
o  CLAIRVOYANCE af C.W. Leadbeater
o  DE FORTRÆNGTE OPTEGNELSER af Ove von Spaeth
o  DEN ESOTERISKE LÆRE af Hardy Bennis
o  DEN FORSVUNDNE TRONARVING af Ove von Spaeth
o  DEN HEMMELIGE RELIGION af Ove von Spaeth
o  DEN KRISTNE TROSBEKENDELSE af C.W. Leadbeater
o  DE SYV STRÅLER af Hardy Bennis
o  DE SYV STRÅLER - Den Nye Tidsalders psykologi af Erik Ansvang
o  DE SYV TEMPERAMENTER af Geoffrey Hodson
o  DET SYNLIGE OG DET USYNLIGE MENNESKE af C.W. Leadbeater
o  DRØMME af C.W. Leadbeater
o  FØDSLENS MIRAKEL af Geoffrey Hodson
o  GENNEM FORHÆNGET af Viola Petitt Neal & Shafica Karagulla
o  GÅDEN OM FARAOS DATTERS SØN af Ove von Spaeth
o  INTRODUKTION TIL DEN ESOTERISKE LÆRE af Hardy Bennis
o  KARMA af Annie Besant
o  LIDELSE - BETYDNING & FORMÅL af Annie Besant
o  LYS PÅ VEJEN af M.C.
o  MENNESKE KEND DIG SELV af Erik Ansvang
o  MENTALPLANET af C.W. Leadbeater
o  PROFETEN SOM UKENDT GENI af Ove von Spaeth
o  RAJA-YOGA - Den tidløse psykologi af Guni Martin
o  REINKARNATION af Annie Besant
o  TANKEFORMER af Annie Besant & C.W. Leadbeater
o  TANKEKRAFT af Annie Besant
o  TIL SØRGENDE MENNESKER af C.W. Leadbeater
o  USYNLIGE HJÆLPERE af C.W. Leadbeater
o  VED MESTERENS FØDDER af Alcyone
o  VEJEN TIL FULDKOMMENHED af Erik Ansvang
o  VÆRD AT VIDE OM MEDITATION af Erik Ansvang

- OG DER ER FLERE E-BØGER PÅ VEJ:

 

o BEVIDSTHEDENS UDVIKLING - Annie Besant
o ESOTERISK ENCYKLOPÆDI af T. Mollerup & E. Ansvang
o ESOTERISK KRISTENDOM af Annie Besant
o FØLELSERNES VIDENSKAB af Bhagavan Das
o PATANJALI'S YOGA SUTRAS af G. Raman

Forside-Midterspalte-e-mail

SKAL VI SENDE DIG ET NYHEDSBREV,

NÅR DER SKER NOGET NYT PÅ VISDOMSNETTET?

 
Du kan tilmelde dig vores nyhedsservice på hjemmesiden øverst til højre, eller du kan sende en e-mail til postmaster@visdomsnettet.dk Så sørger vi for, at du kommer på mailinglisten. Hvis du senere fortryder, slettes din e-mail adresse naturligvis omgående.

 

Forside-Midterspalte-01-

LIVETS STORE SPØRGSMÅL

 

Mysterielæren eksisterer

Mennesket har altid søgt svar på livets tre store spørgsmål: "Hvem er jeg, hvor kommer jeg fra og hvor er jeg på vej hen?" Tidligere krævede denne søgen optagelse som neofyt i et tempel, og med hierofanternes hjælp og mysterieskolernes lære nærmede man sig svarene. I dag er selvbevidstheden så veludviklet, at mange mennesker er i stand til at søge svarene på egen hånd, for mysterielæren eksisterer stadig, men i dag kaldes den "åndsvidenskab".

Det ydre og det indre menneske

Ifølge åndsvidenskaben er mennesket et åndeligt væsen, der er klædt i stofformer eller forskellige legemer. Menneskets virkelige natur er derfor den indre udødelige ånd. Hvis mennesket vil vide, hvem det dybest set er, er det nødvendigt at studere og forstå dette evige aspekt, der kommer til udtryk gennem sine stofformer eller legemer og gradvis lade den guddommelighed, som mennesket dybest set er, komme til syne.

Åndsvidenskabeligt bibliotek

VisdomsNettet kan betragtes som en slags åndsvidenskabeligt bibliotek, hvor en rigdom af esoteriske emner stilles til rådighed i form af artikler og e-bøger samt et veldokumenteret meditationssystem. Og alle materialer er gratis. De kan frit downloades og studeres af enhver.

En videnskab - ikke en religion

Åndsvidenskab er ikke en religion. Man kan sige, at den på én gang er en filosofi og en videnskab. Den er en filosofi, fordi den giver en klar beskrivelse af evolutionsplanen for mennesket, planeten og solsystemet. Den er en forskning, som beskriver og anbefaler en metode, der gør det muligt at forkorte evolutionsforløbet, fordi en bevidst indsats gør det muligt at styre mere direkte mod målet. Den er en videnskab, fordi den ikke betragter disse områder som religiøse trosforestillinger, men som et forskningsområde, hvor konkret viden kan erhverves ved studier og undersøgelser, der er baseret på direkte iagttagelser.

 

Forside-Midterspalte-02- 

HVAD ER ESOTERISKE STUDIER?

 

Esoteriske studier vil medføre viden om sjælen, kendskab til Universet og til helheden, og man får en forståelse af forholdet mellem personligheden, sjælen og kosmos. Målet er praktisk forståelse af sjælens karakter og dens forbindelse og samspil med personligheden. Denne forståelse er baseret på åndsvidenskabelig forskning ved hjælp af veldokumenterede og gennemprøvede metoder.

Den første opgave for en esoteriker er at forstå kvaliteten og karakteren af de energier, der påvirker mennesket. Udbyttet af de esoteriske studier forudsætter derfor:

  • at man bliver opmærksom på og forstår naturen af de kræfter, der udgør personligheden (den lavere bevidsthed).
  • at man øger sin sensitivitet over for energierne, inspirationen og påvirkningerne fra sjælen (den højere bevidsthed).
  • at man accepterer og respekterer naturkræfternes energier, og ikke ser dem som tilfældigheder, men som bevidste kræfter og kvaliteter i aktion.

Hvis indsigten i de esoteriske studier omsættes til holdninger og handlinger, medfører det, at man begynder at leve et friere liv, hvor man udfolder den medfødte psykiske sensitivitet. Man arbejder med den mening og hensigt, der findes i alle menneskers liv, i samfundet, i nationen og i menneskeheden. At blive en esoteriker, er derfor at blive en lysbringer, en frontløber og en dedikeret verdenstjener.

Forside-Tre-sværhedsgrader

TRE SVÆRHEDSGRADER


Artikler og e-bøger er inddelt i tre sværhedsgrader:

Begyndere. Vidende. Erfarne.


Den aktuelle sværhedsgrad er markeret øverst på første side ved de enkelte artikler og e-bøger. Kategorierne er naturligvis kun vejledende. Åndsvidenskab eller esoterisk livsforståelse er et stort og vanskeligt emne, og det er naturligvis individuelt, hvad der opfattes som nemt eller vanskeligt - elementært eller avanceret. De tre kategorier er derfor udelukkende udtryk for VisdomsNettets vurdering af materialets sværhedsgrad.

Højre-spalte-Næste-gang


Artikel-Hypofysen-og-pinealkirtlen-Wedgwood
J.I. Wedgwood: HYPOFYSEN & PINEALKIRTLEN


Artikel-Tankens-kraft-og-brug-Leadbeater
C.W. Leadbeater: TANKENS KRAFT OG BRUG


Artikel-Lys-og-Oplysning
LYS & OPLYSNING


Højre-spalte-Artikler-på-vej


Artikel-Den-fysiske-krop-Annie-Besant
Annie Besant: DEN FYSISKE KROP


Artikel-Åndsvidenskab-&-Udvikling
Marcault: ÅNDSVIDENSKAB & UDVIKLING


Højre-spalte-Nyeste-eBøger


Artikel-DEN KRISTNE TROSBEKENDELSE - Leadbeater
C.W. Leadbeater: DEN KRISTNE TROSBEKENDELSE


Artikel-De-syv-temperamenter-Geoffrey-Hodson
Geoffrey Hodson: DE SYV TEMPERAMENTER


Højre-spalte-eBøger-på-vej


Artikel-Bevidstheden-og-dens-udvikling-Annie-Besant
Annie Besant: BEVIDSTHEDEN OG DENS UDVIKLING


Artikel-Følelsernes-videnskab-Bhagavan-Das
Bhagavan Das: FØLELSERNES VIDENSKAB


Artikel-Patanjalis-Yoga-Sutras-G-Raman
G. Haman: PATANJALIS YOGA SUTRAS


Artikel-Esoterisk-Encyklopædi
Mollerup & Ansvang: ESOTERISK ENCYKLOPÆDI


Højre-spalte-Trykte-bøger


Artikel-Lemuel-Books-04-Erik-Ansvang-&-T-Mollerup-Pyramidegåder
E. Ansvang & T. Mollerup: PYRAMIDEGÅDER & TEMPELMYSTERIER


Bestilles hos Lemuel Books

Artikel-Lemuel-Books-25-Guder-Gudinder-Gudemennesker
E. Ansvang & T. Mollerup: GUDER, GUDINDER & GUDEMENNESKER


Bestilles hos Lemuel Books

Artikel-Gudetempler-&-Mennesketempler
E. Ansvang & T. Mollerup: GUDETEMPLER & MENNESKETEMPLER


Bestilles hos Lemuel Books

Artikel-KYBALION-Hermetisk-filosofi-Esoterisk-egyptologi
Tre indviede: KYBALION


Bestilles hos Lemuel Books

Artikel-Skabende-Meditation-til-personlig-og-spirituel-udvikling
Roberto Assagioli: SKABENDE MEDITATION


Bestilles hos Kentaur Forlag

Logo-Facebook
VisdomsNettet er på Facebook