Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

VisdomsNettets ordbog

VisdomsNettets Åndsvidenskabelige Ordbog


Åndsvidenskaben bruger en terminologi, der indeholder ord og begreber, som ikke findes i det almindelige danske sprog. I VisdomsNettets ordbog kan du finde en forklaring på de fleste af Åndsvidenskabens begreber og udtryk.
Hvis du scroller ned i bunden af skærmen, kan du vælge mellem alle bog-staver i alfabetet. Klik på det ønskede bogstav. Derefter kan du bladre ved at klikke pÅ siderne 1, 2, 3 ... osv.

Det opslåede ord
Pranayama

Betydning
(Sanskrit). Pranayama stammer fra ”pran”, der betyder ”livskraft” eller ”vital energi” – især åndedrættet – og ”yam”, der betyder ”kontrol”. Pranayama betyder derfor ”åndedrætskontrol”. Nogle kilder mener imidlertid, at anden stavelse stammer fra ”ayama”, der betyder ”at udvide” eller ”trække ud” – altså ikke ”begrænse” eller ”kontrollere”. I yoga-systemet er Pranayama en åndedrætsøvelse, der gå ud på at rense det fysiske legeme, nadierne og tankesindet for at forberede vejen for Kundalini Shaktis opstigning til de højere centre, og Pranayama forbindes ofte med Prana-standsning. Pranayama er bl.a. kendt fra otte krævende åndedrætsteknikker, hvor evnen til at tilbageholde åndedrættet spiller en stor rolle. De otte åndedræt kaldes også under ét Pranayama. Men Pranayama kan også opnås på anden måde end ved beherskelse af åndedrættet. Det afgørende er, hvad der sker med den Prana, som man har adgang til bl.a. gennem åndedrættet, og hvordan man kan lære at få kontakt med nogle af de 72.000 energistrømme (Nadier) i kroppen. Pranayama spiller en vigtig rolle i yoga-træningen. Der er en intim forbindelse mellem krop og sind, og det er vitalenergien (Prana), der skaber forbindelsen. Prana er essentiel for den fysiske og psykiske sundhed. Hvis der er for meget eller for lidt Prana i kroppen eller i sindet, eller hvis den er ulige fordelt, opstår der ubalance og fysisk eller psykisk lidelse. Prana har sit eget hylster (Prana Maya Korha), hvorfra Prana via nervestrømmene kanaliseres overalt i kroppen. Den mest kendte form for Pranayama er åndedrætstræning. Ved at holde luften tilbage (Kumbhaka) – enten inde eller ude – prøver man at påvirke Prana-strømmene. Ydre Pranayama er tilbageholdelse af Prana efter udåndingen. Indre Pranayama er tilbageholdelse efter indåndingen, og det undertrykte Pranayama er tilbageholdelse af Prana på et hvilket som helst tidspunkt. I yoga symboliserer indåndingen liv, udåndingen død og tilbageholdelsen stilstand. Når man indånder, modtager man Prana. Når man udånder, giver man den fra sig, og når man holder vejret inde eller ude, bliver Prana i krop og sind. Det, der afgør, om man mister meget eller lidt Prana i vejrtrækningen, er åndedrætsfunktionen. Et rytmisk åndedræt har stor betydning, og det har indflydelse på adgangen til og kontrollen over den værdifulde vitalenergi. Det fjerde Pranayama går hinsides den indre og den ydre sfære. Men Pranayama har som sagt ikke nødvendigvis noget med åndedrættets bevægelse at gøre. Man kan forhindre energitab på andre måder, end ved at påvirke åndedrættet direkte. En udøver kan f.eks. pludselig opdage, at man kan ”se” sin Prana og flytte den, uden at man kan give nogen direkte forklaring på, hvordan evnen er opstået. Der løber to vigtige nervestrømme omkring rygsøjlen: Pingala Nadi er højredrejet, og Ida Nadi er venstredrejet. De er forbundet med henholdsvis den opadgående og den nedadgående energi. Den opadgående energi giver liv til og stimulerer det øverste af kroppen og hovedet. Den nedadgående energi giver liv til og stimulerer den nederste del af kroppen og benene. Vesterlændinge lever overvejende i den opadgående energi. Pranayama er en træning, som gør det muligt at etablere en balance mellem de to modsatrettede energier. Et menneske, der kan balancere den opadgående og nedadgående energistrøm, er i stand til at leve i hele sit indre univers. I Shvetashvatara Upanishad står der: ”Sindet, hvis urenheder er fjernet ved Pranayama, bliver fæstnet i Brahman.” (Se også Antar Kumbhaka, Ida Nadi, Kumbhaka, Kundalini, Kundalini Shakti, Pingala Nadi, Prana, Puraka og Rechaka).

Se alle ord begyndende med P
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z æ ø å
Højre-spalte-Næste-gang


Artikel-Kremering-eller-begravelse
KREMERING ELLER BEGRAVELSE?


Artikel-Æterlegemet
Annie Besant: ÆTERLEGEMET


Artikel-Rummets-natur-Djwhal-Khul
Djwhal Khul: RUMMETS NATUR


Højre-spalte-Artikler-på-vej


Artikel-Lysets-helende-kraft
LYSETS HELENEDE KRAFT


Artikel-Synteseloven-i-menneskets-liv-Haselhurst
M.E. Haselhurst: SYNTESELOVEN I MENNESKETS LIV


Artikel-Astrallegemet-Annie-Besant
Annie Besant: ASTRALLEGEMET


Artikel-Mentallegemet-Annie-Besant
Annie Besant: MENTALLEGEMET


Artikel-Kausallegemet
Erik Ansvang: KAUSALLEGEMET


Højre-spalte-Nyeste-eBøger


Artikel-DEN KRISTNE TROSBEKENDELSE - Leadbeater
C.W. Leadbeater: DEN KRISTNE TROSBEKENDELSE


Artikel-De-syv-temperamenter-Geoffrey-Hodson
Geoffrey Hodson: DE SYV TEMPERAMENTER


Højre-spalte-eBøger-på-vej


Artikel-Bevidstheden-og-dens-udvikling-Annie-Besant
Annie Besant: BEVIDSTHEDEN OG DENS UDVIKLING


Artikel-Følelsernes-videnskab-Bhagavan-Das
Bhagavan Das: FØLELSERNES VIDENSKAB


Artikel-Patanjalis-Yoga-Sutras-G-Raman
G. Haman: PATANJALIS YOGA SUTRAS


Artikel-Esoterisk-Encyklopædi
Mollerup & Ansvang: ESOTERISK ENCYKLOPÆDI


Højre-spalte-Trykte-bøger


Artikel-Lemuel-Books-04-Erik-Ansvang-&-T-Mollerup-Pyramidegåder
E. Ansvang & T. Mollerup: PYRAMIDEGÅDER & TEMPELMYSTERIER


Bestilles hos Lemuel Books

Artikel-Lemuel-Books-25-Guder-Gudinder-Gudemennesker
E. Ansvang & T. Mollerup: GUDER, GUDINDER & GUDEMENNESKER


Bestilles hos Lemuel Books

Artikel-Gudetempler-&-Mennesketempler
E. Ansvang & T. Mollerup: GUDETEMPLER & MENNESKETEMPLER


Bestilles hos Lemuel Books

Artikel-KYBALION-Hermetisk-filosofi-Esoterisk-egyptologi
Tre indviede: KYBALION


Bestilles hos Lemuel Books

Artikel-Skabende-Meditation-til-personlig-og-spirituel-udvikling
Roberto Assagioli: SKABENDE MEDITATION


Bestilles hos Kentaur Forlag

Logo-Facebook
VisdomsNettet er på Facebook