Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

(Sanskrit). Nirmanakaya stammer fra ”nirmana”, der betyder ”at skabe” eller ”magisk skabelse” og ”kaya”, der betyder ”krop”. En Nirmanakaya er et menneske, som har opnået den meget høje indvielse, der
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

VisdomsNettets ordbog

VisdomsNettets Åndsvidenskabelige Ordbog


Åndsvidenskaben bruger en terminologi, der indeholder ord og begreber, som ikke findes i det almindelige danske sprog. I VisdomsNettets ordbog kan du finde en forklaring på de fleste af Åndsvidenskabens begreber og udtryk.
Hvis du scroller ned i bunden af skærmen, kan du vælge mellem alle bog-staver i alfabetet. Klik på det ønskede bogstav. Derefter kan du bladre ved at klikke pÅ siderne 1, 2, 3 ... osv.

Det opslåede ord
Nirmanakaya

Betydning
(Sanskrit). Nirmanakaya stammer fra ”nirmana”, der betyder ”at skabe” eller ”magisk skabelse” og ”kaya”, der betyder ”krop”. En Nirmanakaya er et menneske, som har opnået den meget høje indvielse, der betegner Buddha-embedet – den tredje Bardo-tilstand eller transformationslegemet. I stedet for at træde ind i Nirvana eller iføre sig Dharmakaya-klædningen (som begge for evigt udelukker den indviede fra menneskehedens verden) fortsætter den Buddha-indviede sit arbejde for at hjælpe menneskeheden. Åndsvidenskaben oplyser, at Gautama Buddha er en Nirmanakaya, og på grund af den store forsagelse for menneskehedens skyld, kender man ingen fra menneskeheden, der er højere indviet og oplyst end Gautama Buddha. De fuldkomne skabninger, der giver afkald på Nirvana og vælger et liv i selvopofrelse, bliver medlemmer af en usynlig gruppe, der beskytter menneskeheden inden for karmiske grænser. Arbejdet har relation til fortid, nutid og fremtid, og Hierarkiet, der er ansvarlig for den guddommelige plan for Jorden, modtager impulserne fra Shamballa via Nirmanakayaerne. Hierarkiets mestre gentager derefter processen, og den intelligente og sensitive del af menneskeheden modtager inspirationen. Mestrene arbejder primært gennem ”den nye verdenstjenergruppe”. Fra det højeste bevidsthedsplan, der kaldes det atmiske plan, som er udtryk for den åndelige vilje, strømmer impulsen ned og præger idéen i mentalt stof på mentalplanet. Selv om idéen er subtil, er der en klar forskel mellem formål og vilje, og den er tydelig for den avancerede indviede. Den dualistiske karakter af den planetariske manifestation og det solare udtryk viser sig som formål og vilje. Medlemmerne af ”Rådet” i Shamballa kender forskellen, og derfor er de henholdsvis ”garanter for formålet” og ”vogtere af viljen”. Vilje er aktiv. Formål er passiv. Formålet afventer resultatet af viljens aktivitet. De to grupper er afspejlet i Nirmanakayaernes hierarkiske cirkler. Hierarkiets mestre arbejder ikke alene med at udvide deres sensitivitet over for det planetariske systems formål, men også evnen til at formulere formålet for Shamballas Råd. I interplanetarisk forstand kommunikerer de med Nirmanakayaerne inden for Jordens bevidsthedsfelt. Deres kontemplative aktivitet er fokuseret på antahkaranaen, der forbinder Hierarkiet med Shamballa og menneskeheden med Hierarkiet. På samme måde som Nirmanakayaerne, der er en gruppe kontemplative indviede, som arbejder i dyb meditation mellem Hierarkiet og Shamballa, er der en endnu mere ophøjet gruppe, der kaldes ”Stråleherrerne”. De befinder sig i den dybeste kosmiske meditation i bevidsthedsområdet mellem Jorden og Jordens søsterplanet Venus. Selv blandt mestrene i Hierarkiet er kun få bevidste om konsekvenserne af kraften, der strømmer fra Sollogos eller de store reservoirer af åndelig kraft. Det er kun gruppen af kontemplative i Hierarkiet, som kaldes Nirmanakayaer, der er bevidst modtagelige over for den højere indflydelse, og kun når indflydelsen er blevet nedtrappet af bestemte magtfulde skikkelser i Shamballa. (Se også Dharmakaya, Nirvana og Shamballa).

Se alle ord begyndende med N
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z æ ø å
Højre-spalte-Næste-gang


Artikel-Kremering-eller-begravelse
KREMERING ELLER BEGRAVELSE?


Artikel-Æterlegemet
Annie Besant: ÆTERLEGEMET


Artikel-Rummets-natur-Djwhal-Khul
Djwhal Khul: RUMMETS NATUR


Højre-spalte-Artikler-på-vej


Artikel-Lysets-helende-kraft
LYSETS HELENEDE KRAFT


Artikel-Synteseloven-i-menneskets-liv-Haselhurst
M.E. Haselhurst: SYNTESELOVEN I MENNESKETS LIV


Artikel-Astrallegemet-Annie-Besant
Annie Besant: ASTRALLEGEMET


Artikel-Mentallegemet-Annie-Besant
Annie Besant: MENTALLEGEMET


Artikel-Kausallegemet
Erik Ansvang: KAUSALLEGEMET


Højre-spalte-Nyeste-eBøger


Artikel-DEN KRISTNE TROSBEKENDELSE - Leadbeater
C.W. Leadbeater: DEN KRISTNE TROSBEKENDELSE


Artikel-De-syv-temperamenter-Geoffrey-Hodson
Geoffrey Hodson: DE SYV TEMPERAMENTER


Højre-spalte-eBøger-på-vej


Artikel-Bevidstheden-og-dens-udvikling-Annie-Besant
Annie Besant: BEVIDSTHEDEN OG DENS UDVIKLING


Artikel-Følelsernes-videnskab-Bhagavan-Das
Bhagavan Das: FØLELSERNES VIDENSKAB


Artikel-Patanjalis-Yoga-Sutras-G-Raman
G. Haman: PATANJALIS YOGA SUTRAS


Artikel-Esoterisk-Encyklopædi
Mollerup & Ansvang: ESOTERISK ENCYKLOPÆDI


Højre-spalte-Trykte-bøger


Artikel-Lemuel-Books-04-Erik-Ansvang-&-T-Mollerup-Pyramidegåder
E. Ansvang & T. Mollerup: PYRAMIDEGÅDER & TEMPELMYSTERIER


Bestilles hos Lemuel Books

Artikel-Lemuel-Books-25-Guder-Gudinder-Gudemennesker
E. Ansvang & T. Mollerup: GUDER, GUDINDER & GUDEMENNESKER


Bestilles hos Lemuel Books

Artikel-Gudetempler-&-Mennesketempler
E. Ansvang & T. Mollerup: GUDETEMPLER & MENNESKETEMPLER


Bestilles hos Lemuel Books

Artikel-KYBALION-Hermetisk-filosofi-Esoterisk-egyptologi
Tre indviede: KYBALION


Bestilles hos Lemuel Books

Artikel-Skabende-Meditation-til-personlig-og-spirituel-udvikling
Roberto Assagioli: SKABENDE MEDITATION


Bestilles hos Kentaur Forlag

Logo-Facebook
VisdomsNettet er på Facebook