Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

VisdomsNettets ordbog

VisdomsNettets Åndsvidenskabelige Ordbog


Åndsvidenskaben bruger en terminologi, der indeholder ord og begreber, som ikke findes i det almindelige danske sprog. I VisdomsNettets ordbog kan du finde en forklaring på de fleste af Åndsvidenskabens begreber og udtryk.
Hvis du scroller ned i bunden af skærmen, kan du vælge mellem alle bog-staver i alfabetet. Klik på det ønskede bogstav. Derefter kan du bladre ved at klikke pÅ siderne 1, 2, 3 ... osv.

Det opslåede ord
Kosha

Betydning
(Sanskrit). Kosha betyder ”hylster”, og det er den vedantinske betegnelse for menneskets forskellige legemer. Koshaer eller legemer er områder for erfaring og eksistens. Der er fem koshaer: Det første er det fysiske legeme, der kaldes anna-maya-kosha. Sanskritordet ”anna” betyder ”mad”. Alle de fysiske aspekter i livet kommer og går – opstår og forvinder – og forbruges af et andet aspekt af den ydre virkelighed. Derfor kaldes den yderste af de fem koshaer ”madlegemet”. Mennesket uddanner og disciplinerer det ydre aspekt af sin natur, tager sig af det, plejer det, så det er muligt både at nyde det ydre liv og gå indad, uden at det skaber forhindringer under meditation. I meditation bliver mennesket opmærksom på anna-maya-kosha. Det udforsker det fysiske legeme, og derefter går det indad til de andre koshaer. Det andet legeme er et energilegeme, der kaldes pranamaya-kosha. Sanskritordet ”prana” betyder ”energi”. Det er den afgørende livskraft, der producerer de subtile vibrationer i forbindelse med åndedrættet, som er drivkraften bag de fysiske sanser og det fysiske legemes funktioner. Det giver legemets usynlige beboer – menneskets sande selv – mulighed for at belive den ydre verden. Men det gør det også muligt for det evigt rolige og tavse bevidsthedscenter fejlagtigt at identificere sig med den bevægelige og synlige fysiske krop. Forudsætningen for et sundt liv og en effektiv meditationspraksis er, at dette aspekt af menneskets natur uddannes, disciplineres, og instrueres, så det fungerer harmonisk. I meditation bliver mennesket opmærksom på pranamaya-kosha, udforsker det, og går derefter indad til de andre koshaer. Det tredje legeme er et mentallegeme, der kaldes mana-maya-kosha. Sanskritordet ”manas” betyder ”tankesind”. På dette niveau behandles tanker og følelser. Mentallegemet har den direkte ledelse ved hjælp af prana og den fysiske krop og dens sanser. Det er ligesom en værkfører på en fabrik, for mentallegemet giver ordrer og retningslinjer, men det er ikke ansvarlig for fabrikkens overordnede liv og ledelse. Derfor kan mentallegemet naturligvis komme i tvivl og skabe illusioner. Når det modtager klare instrukser fra et højere eller dybere niveau, fungerer det udmærket. Men når illusionerne skaber et skydække, er den dybere visdom også overskygget. Efter at have disciplineret den fysiske krop og trænet prana-strømmen, er det vigtigt at træne tankesindet på en positiv måde. I meditation bliver mennesket opmærksom på mana-maya-kosha, udforsker det, og går derefter indad til de resterende koshaer. Det fjerde legeme er sjælslegemet, kausallegemet eller årsagslegemet. Det handler om visdom. Det kaldes vijnana-maya-kosha. Sanskritordet ”vijnana” betyder ”at kende”. Det er visdommens slør, der er under behandling – det højere tænkende aspekt af tankesindet. Det er det, der ved, beslutter, bedømmer og skelner mellem årsag og virkning – mellem nyttigt og unyttigt. Det er også selvbevidsthedens niveau, som medfører en kraftfuld bølge af ”jeg-er”-oplevelse. ”Jeg-er”-oplevelsen har i sig selv en positiv påvirkning, men når den bliver blandet sammen med minderne og domineres af manas, mister den sin positive kraft. Stadig flere sadhana (åndelige øvelser) er nødvendige på dette niveau af menneskets natur, for det er på et niveau, hvor man kan søge den højeste visdom og sandhed, hvis man går indad på jagt efter det evige bevidsthedscenter. Det femte legeme er lyksalighedslegemet, der kaldes ananda-maya-kosha. Det er den inderste af koshaerne, og den første kosha, der omgiver Atman – det evige bevidsthedscenter. Sanskritordet ”ananda” betyder ”lyksalighed”. Det er imidlertid ikke lyksalighed som en følelse, for den opleves via tankesindet. Ananda er en fuldstændig anden erkendelse af virkeligheden i forhold til den, der kan erkendes af tankesindet. Ananda er fred, glæde og kærlighed, der overgår enhver forstand, for den er uafhængig af enhver årsag eller stimulus, der kan forårsage en mental eller følelsesmæssig reaktion. Den lyksalighed, der er ren væren, hvor man hviler i lyksalighed, kaldes ananda. Men selv denne lyksalighed – uanset hvor dejlig den er – er stadig et slør, et subtilt hylster, der afskærmer den rene bevidstheds lys. Det er den mest subtile af de fem koshaer. I stilhed og i dyb meditation, skal dette niveau også slippes for at opleve det evige bevidsthedscenter. Det evige bevidsthedscenter – ”Selvet” – kaldes Atman. Atman er det evige center, som aldrig blev født og aldrig dør. Atman er selve lyset, og selv det, at man beskriver det med disse ord, er ufuldstændigt og ukorrekt. Atmans klareste lys skinner gennem koshaerne, og bliver farvet af dem. (Se også Ananda, Ananda-maya-kosha, Anna-maya-kosha, Atman, Kausallegeme, Mana-maya-kosha, Manas, Meditation, Mentallegeme, Prana, Principper, Sadhana, Vedanta, Vijnana-maya-kosha og Æterlegeme).

Se alle ord begyndende med K
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z æ ø å
Højre-spalte-Næste-gang


Artikel-Kremering-eller-begravelse
KREMERING ELLER BEGRAVELSE?


Artikel-Æterlegemet
Annie Besant: ÆTERLEGEMET


Artikel-Rummets-natur-Djwhal-Khul
Djwhal Khul: RUMMETS NATUR


Højre-spalte-Artikler-på-vej


Artikel-Lysets-helende-kraft
LYSETS HELENEDE KRAFT


Artikel-Synteseloven-i-menneskets-liv-Haselhurst
M.E. Haselhurst: SYNTESELOVEN I MENNESKETS LIV


Artikel-Astrallegemet-Annie-Besant
Annie Besant: ASTRALLEGEMET


Artikel-Mentallegemet-Annie-Besant
Annie Besant: MENTALLEGEMET


Artikel-Kausallegemet
Erik Ansvang: KAUSALLEGEMET


Højre-spalte-Nyeste-eBøger


Artikel-DEN KRISTNE TROSBEKENDELSE - Leadbeater
C.W. Leadbeater: DEN KRISTNE TROSBEKENDELSE


Artikel-De-syv-temperamenter-Geoffrey-Hodson
Geoffrey Hodson: DE SYV TEMPERAMENTER


Højre-spalte-eBøger-på-vej


Artikel-Bevidstheden-og-dens-udvikling-Annie-Besant
Annie Besant: BEVIDSTHEDEN OG DENS UDVIKLING


Artikel-Følelsernes-videnskab-Bhagavan-Das
Bhagavan Das: FØLELSERNES VIDENSKAB


Artikel-Patanjalis-Yoga-Sutras-G-Raman
G. Haman: PATANJALIS YOGA SUTRAS


Artikel-Esoterisk-Encyklopædi
Mollerup & Ansvang: ESOTERISK ENCYKLOPÆDI


Højre-spalte-Trykte-bøger


Artikel-Lemuel-Books-04-Erik-Ansvang-&-T-Mollerup-Pyramidegåder
E. Ansvang & T. Mollerup: PYRAMIDEGÅDER & TEMPELMYSTERIER


Bestilles hos Lemuel Books

Artikel-Lemuel-Books-25-Guder-Gudinder-Gudemennesker
E. Ansvang & T. Mollerup: GUDER, GUDINDER & GUDEMENNESKER


Bestilles hos Lemuel Books

Artikel-Gudetempler-&-Mennesketempler
E. Ansvang & T. Mollerup: GUDETEMPLER & MENNESKETEMPLER


Bestilles hos Lemuel Books

Artikel-KYBALION-Hermetisk-filosofi-Esoterisk-egyptologi
Tre indviede: KYBALION


Bestilles hos Lemuel Books

Artikel-Skabende-Meditation-til-personlig-og-spirituel-udvikling
Roberto Assagioli: SKABENDE MEDITATION


Bestilles hos Kentaur Forlag

Logo-Facebook
VisdomsNettet er på Facebook