Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

Visdomsnettet - Ordbog
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

VisdomsNettets ordbog

VisdomsNettets Åndsvidenskabelige Ordbog


Åndsvidenskaben bruger en terminologi, der indeholder ord og begreber, som ikke findes i det almindelige danske sprog. I VisdomsNettets ordbog kan du finde en forklaring på de fleste af Åndsvidenskabens begreber og udtryk.
Hvis du scroller ned i bunden af skærmen, kan du vælge mellem alle bog-staver i alfabetet. Klik på det ønskede bogstav. Derefter kan du bladre ved at klikke pÅ siderne 1, 2, 3 ... osv.

Ægir
(Oldnordisk). Ægir eller Hier var en af de tre magtfulde jætter, der havde sluttet sig sammen med aserne. Ægir symboliserede vandelementet, og de to andre var Loke, der repræsenterer ildelementet, og Kari, der repræsenterer luftelementet. Ægir var den øverste af vandguderne, og han herskede over havet. Han svarede til Varuna og Ouranos. Han var gift med jættekvinden Ran, som var en barsk kvinde, der var årsag til storme og forlis. Iflg. den islandske overlevering levede Ægir og Ran i pragtfulde guldbelagte sale under havet ved øen Lessö (måske Læsø?). Ægirs kræfter kom til både til udtryk som godt og ondt, men de har altid relation til vand og hav. Floden Ejderen kaldtes f.eks. ”Ægirs dør” og ”Ægirs kæber” med henvisning til de tidevandsbølger og hvirvelstrømme, der fik skibe til at synke. Ægirs kolleger var den græske Poseidon og den romerske Neptun. Ægir afbildes ofte som en gammel mand med et hvidt skæg og klolignende fingre. Hvis man så ham på havets overflade, var det som regel et uheldsvarslende tegn. Han kom for det meste kun op til overfladen for at trække skibe og besætning med sig i dybet, og derfor var Ægir naturligvis frygtet af sømænd. Ægir havde et stort kar, der blev kaldt Ægor. Det havde han fået af Thor og Tyr. I karret bryggede han livets mjød af Balders blod. Hans bryg var identisk med det livgivende hav, for livet begynder i det salte hav, og efter Ragnarok vil en ny verden igen opstå af havet. Ægir havde et godt forhold til guderne, og han inviterede dem ofte til fest. Ved en fest hos Ægir fornærmede Loke i vrede alle aserne. Derfor mistede de tålmodigheden med ham. De greb ham og lænkede ham i en hule, hvor han skal stå til Ragnarok. Ægirs afkom var angiveligt bølgerne, og hans ni døtre var muligvis de ni mødre til guden Hejmdal. Navnene på Ægirs ni døtre var Himinglæva, Dufa, Blodughadda, Hefring, Ud, Hrønn, Bølge, Drøfn og Kolga, men navnene havde uden tvivl symbolske betydninger, der var udtryk for forskellige ord for begrebet ”bølge”. (Se også Balder, Edda, Loke, Ragnarok og Tyr).

Ægypten
Se Egypten.

Ældre Edda
Se Edda.

Æoner
(Græsk). Æon stammer fra ”aion”, der betyder ”evighed”. I almindeligt sprogbrug er en æon en meget lang tidsperiode. I åndsvidenskaben kan det desuden være udtryk for udstrålinger (emanationer). Gnostikerne kalder æoner for emanationer (udstrålinger), der udgår fra den guddommelige essens, fra himmelske skabninger og fra devaer. Æonerne svarer delvis til kabbalaens 10 sephiroth og de kristnes ærkeengle. I geologien er æon den største tidsinddeling i Jordens geologiske historie. Tiden siden Jordens skabelse, som naturvidenskaben mener skete for ca. 4,6 milliarder år siden, inddeles i fire æoner.

Ærkeengel
(Græsk). Ærkeengel stammer fra det græske ”archangelos”, der er afledt af ”arkhe”, der betyder ”øverste” eller ”første” og ”angelos”, der betyder ”budbringer”. Ærkeengle er den kristne betegnelse for de højeste skabende og styrende magter, som f.eks. planetånder, Elohim, Dhyan-Chohaner osv. I englenes rangorden indtager ærkeenglene en særstilling, og iflg. forskellige traditioner er der tre, fire eller syv, som står nærmest Guds trone. Iflg. Dionysios Areopagitas’ angelologi indtager de imidlertid den næstnederste plads, hvor de befinder sig lige over de almindelige engle. Efter klassisk tradition er der tre (nogle gange fire) ærkeengle: Michael, Gabriel og Rafael (plus evt. Uriel). (Se også Deva, Kerubim, Seraf, Serafim og Troner).

Æsel
(Egyptologi). Hieroglyffen for ordet ”æsel” er et æsel, der er dolket mellem skulderbladene. Det er nemt at forstå symbolikken, for æslets stædige natur er symbol på menneskets krystallisering, modstand eller uvilje mod forandring. Modstandskraften skal ”dræbes” med det eneste våben, mennesket har – den indre kraft eller vilje. De negative holdninger og vaner skal ”dræbes” eller skæres bort.

Æskulapstav
Se Asklepios-stav.

Æter
(Græsk). Æter stammer fra ”aithein”, der betyder ”at brænde”, og ”aither”, der betyder ”lys”, ”øverste luft” eller ”den klare himmel”. På latin blev det til ”æther”, der fortolkes som ”den øverste klare luft.” I den græske mytologi er Aither søn af Erebos og Nyx, og Aither er gud for rum, himmel og ”den rene luft, som guderne indånder”. I filosofisk tradition er æter det himmelske stof, som i orfismen opfattedes som verdenssjælen. Pythagoræere og platonikere kaldte æteren for ”det himmelske lys”. Hos Aristoteles og middelalderens naturfilosoffer var æteren det femte element, kvintessensen (quinta essentia), der findes i sfæren over Månen, og som de himmelske legemer er skabt af. I renæssancen identificerede tænkere æteren med verdenssjælen, dvs. med den livgivende kraft. Og Paracelsus opfattede mennesket som sammensat af et fysisk legeme og et æterlegeme. I 1600-tallet anså f.eks. Francis Bacon og Henry More æteren for et fysisk højfrekvent stof, der udfylder verdensrummet. Den fysiske verden har et energimæssigt og elektromagnetisk aspekt, der udgør det område, som bl.a. kvantefysikken udforsker. Åndsvidenskaben kalder dette aspekt for æteren, og det er æteren, der benyttes som medie for massekommunikation (f.eks. radiobølger), og som også forbinder alle levende mennesker med hinanden. Det er æteren, der både overfører de astrologiske energier til menneskeheden, og alle de øvrige bevidsthedsimpulser, som mennesker udveksler med hinanden ad telepatisk vej. Æteren overfører desuden livsstrømmen til alle de fysiske former, og opretholder på den måde livet i formerne. Naturvidenskabens hypotetiske æter er måske det samme som den laveste form for åndsvidenskabens fysiske æter, fordi det fysiske plans fire øverste underplaner blev skabt af fire forskellige slags æter, der ikke kan erfares ved hjælp af de fysiske sanser – dog kan det fysiske øje trænes op til at se æteriske former. Ordet æter benyttes imidlertid også i åndsvidenskaben om endnu højere og finere grader af stof, f.eks. rumæteren, og dermed menes der nogle gange et aspekt af Akasha – somme tider selve Mulaprakriti. (Se også Akasha, Mulaprakriti, Orfisme og Æterisk syn).

Æterisk syn
Æterisk syn er en videreudvikling af det fysiske øjes synsevne. Evnen er begrænset til den fysiske verden, og derfor kan æterisk syn ikke betragtes som en metafysisk evne. De æteriske vibrationer gennemtrænger fast stof, og derfor bliver fysiske genstande mere eller mindre gennemsigtige, når de iagttages med det æteriske syn. Det firdimensionale astrale syn kræver udvikling af clairvoyance, med det æteriske syn er stadig fysisk og tredimensionelt, og det kan nærmest opfattes som et slags røntgenblik, selv om de æteriske vibrationer ligger hinsides røntgenstrålerne i strålespektret. Selvom man med æterisk syn er i stand til at iagttage nogle ikke-fysiske skabninger som f.eks. naturånder, der lever i æteriske legemer i den æteriske verdens finere afdeling, kan man ikke tale om virkelig clairvoyance. Afdøde mennesker kan normalt ikke iagttages med æterisk syn, men straks efter den fysiske død kan enkelte mennesker med en viljeshandling iklæde sig et æterisk legeme og vise sig i et kort øjeblik for de efterladte. (Se også Clairvoyance og Æter).

Æterkraft
Æterkraft er et andet udtryk for Prana. Prana er en vital kraft, der både findes i atmosfæren og desuden er bundet til organiske stoffer. Prana eller æterkraft er årsag til, at organiske næringsmidler ikke kan erstattes af uorganiske og syntetiske, selv om kemikerne kan påvise tilstedeværelsen af de samme grundstofforbindelser. Prana indåndes direkte fra atmosfæren ved hjælp af åndedrættet sammen med den fysiske ilt, og det er kendskab til Prana, der ligger til grund for de esoteriske åndedrætsøvelser. Der er tale om livskraft og vitalitet, og derfor er åndedrætsøvelserne imidlertid alt andet ufarlige. Pranas tilstedeværelse i atmosfæren skyldes opladning fra Solens stråler, der oplader bestemte ”vitalitetsatomer”. Partiklerne afgiver igen deres energi til organiske væsener som planter, dyr og mennesker gennem indånding. (Se også Prana, Æter og Æterlegemet).

Æterlegeme
Æterlegemet, der også kaldes ”den æteriske dublet”, og som hinduerne kalder Pranamaya-Kosha, er det grove fysiske legemes ”genpart”, der be-står af æterisk stof. Æterlegemet tilhører derfor det fysiske plan. Det fungerer som et legeme for livskraften, Prana, og det beliver derfor det fysiske legeme med vitalitet. Det er æterlegemet, der under søvnen opbygger og fornyer det fysiske legeme. Æterlegemet har en gråviolet eller blågrå farvetone, og det gennemtrænger det fysiske legeme. Desuden strækker det sig i alle retninger nogle få cm ud over det fysiske legeme og omgiver det som en bræmme, der kaldes sundhedsauraen. Sundhedsauraen udgør det fysiske legemes elektromagnetiske aspekt, der fungerer som kroppens og nervesystemets skabelon. Det overfører bevidsthedsimpulser, der strømmer inde fra astrallegemet (følelseslivet) og mentallegemet (tankelivet) og ude fra den omgivende fysiske verden. Ved det fysiske legemes død trækker æterlegemet sig ud af det fysiske legeme, men holder sig svævende over det som en tom skal, der langsomt opløses i takt med, at det fysiske legeme går i opløsning. Clairvoyante eller mennesker med æterisk syn kan se de æteriske ”skaller”, der svæver over gravene på kirkegårdene, og det har været årsag til mange beretninger om kirkegårdsspøgelser. Alene af den grund anbefales ligbrænding, for ved ligbrænding opløses både det fysiske og æteriske legeme omgående. Det fysiske stof inddeles i syv underafdelinger, og de tre groveste kan objektivt iagttages med de fysiske sanser. Det er det faste, flydende og luftformige stof. Men der findes desuden fire grader af fysisk stof, som ikke umiddelbart kan erkendes ved hjælp af de fem fysiske sanser. Det fysiske øje kan imidlertid optrænes til at se de vibrationer, der udgår fra æterlegemet. Hos enhver organisk skabning – planter, dyr og mennesker – er det æteriske stof organiseret til et æterlegeme, som har styrende, livgivende og opladende funktioner i relation til det fysiske legeme. De fire forskellige æteriske stoftyper kaldes henholdsvis kemisk æter, livsæter, lysæter og genspejlende æter, og stoftyperne kontrollerer henholdsvis stofskiftet, forplantningen, legemsfarverne, synet og hjernens hukommelsesevne. Den æteriske energi i atmosfæren kaldes Prana, som absorberes af æterlegemet – hovedsagelig under søvnen – som oplader det fysiske legeme. Under søvnen trækker sjælen eller bevidstheden sig ud af det fysiske legeme, men efterlader æterlegemet sammen med det fysiske legeme. Ved døden trækker sjælen æterlegemet med ud, og derfor begynder det fysiske legeme hurtigt at gå i opløsning. Ved speciel træning kan den højeste ætertype – spejlæteren – frigøres fra det fysiske legeme. Det medfører, at de erfaringer, som sjælen eller bevidstheden gør i de metafysiske verdener under søvnen, kan bevares i hukommelsen og huskes, når man vågner. Spiritistiske seancer er kun mulige, hvis der er en vis mængde frigjort æterisk stof til stede, og normalt stilles det til rådighed af seancens medium, som med større eller mindre lethed afgiver stof fra sit æterlegeme. Deltagerne bidrager som regel også til processen. Æterlegemet er blot finere fysisk stof, og derfor kan det afgives og overføres med fysiske midler – f.eks. ved strygninger – for der udgår ofte en stærk æterisk stråling fra hænderne. Strygningerne kan bruges til healing, når behandlingen går ud på at stimulere og supplere patientens manglende æterkraft. (Se også Anandamaya-Kosha, Annamaya-Kosha, Kosha, Manamaya-Kosha, Prana, Pranamaya-Kosha, Linga Sharira, Mesmerisme, Vijnanamaya-Kosha, Æter, Æterisk syn og Æterkraft).


Side : 1
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z æ ø å
Højre-spalte-Næste-gang


Artikel-Kremering-eller-begravelse
KREMERING ELLER BEGRAVELSE?


Artikel-Æterlegemet
Annie Besant: ÆTERLEGEMET


Artikel-Rummets-natur-Djwhal-Khul
Djwhal Khul: RUMMETS NATUR


Højre-spalte-Artikler-på-vej


Artikel-Lysets-helende-kraft
LYSETS HELENEDE KRAFT


Artikel-Synteseloven-i-menneskets-liv-Haselhurst
M.E. Haselhurst: SYNTESELOVEN I MENNESKETS LIV


Artikel-Astrallegemet-Annie-Besant
Annie Besant: ASTRALLEGEMET


Artikel-Mentallegemet-Annie-Besant
Annie Besant: MENTALLEGEMET


Artikel-Kausallegemet
Erik Ansvang: KAUSALLEGEMET


Højre-spalte-Nyeste-eBøger


Artikel-DEN KRISTNE TROSBEKENDELSE - Leadbeater
C.W. Leadbeater: DEN KRISTNE TROSBEKENDELSE


Artikel-De-syv-temperamenter-Geoffrey-Hodson
Geoffrey Hodson: DE SYV TEMPERAMENTER


Højre-spalte-eBøger-på-vej


Artikel-Bevidstheden-og-dens-udvikling-Annie-Besant
Annie Besant: BEVIDSTHEDEN OG DENS UDVIKLING


Artikel-Følelsernes-videnskab-Bhagavan-Das
Bhagavan Das: FØLELSERNES VIDENSKAB


Artikel-Patanjalis-Yoga-Sutras-G-Raman
G. Haman: PATANJALIS YOGA SUTRAS


Artikel-Esoterisk-Encyklopædi
Mollerup & Ansvang: ESOTERISK ENCYKLOPÆDI


Højre-spalte-Trykte-bøger


Artikel-Lemuel-Books-04-Erik-Ansvang-&-T-Mollerup-Pyramidegåder
E. Ansvang & T. Mollerup: PYRAMIDEGÅDER & TEMPELMYSTERIER


Bestilles hos Lemuel Books

Artikel-Lemuel-Books-25-Guder-Gudinder-Gudemennesker
E. Ansvang & T. Mollerup: GUDER, GUDINDER & GUDEMENNESKER


Bestilles hos Lemuel Books

Artikel-Gudetempler-&-Mennesketempler
E. Ansvang & T. Mollerup: GUDETEMPLER & MENNESKETEMPLER


Bestilles hos Lemuel Books

Artikel-KYBALION-Hermetisk-filosofi-Esoterisk-egyptologi
Tre indviede: KYBALION


Bestilles hos Lemuel Books

Artikel-Skabende-Meditation-til-personlig-og-spirituel-udvikling
Roberto Assagioli: SKABENDE MEDITATION


Bestilles hos Kentaur Forlag

Logo-Facebook
VisdomsNettet er på Facebook