Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

Visdomsnettet - Ordbog
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

VisdomsNettets ordbog

VisdomsNettets Åndsvidenskabelige Ordbog


Åndsvidenskaben bruger en terminologi, der indeholder ord og begreber, som ikke findes i det almindelige danske sprog. I VisdomsNettets ordbog kan du finde en forklaring på de fleste af Åndsvidenskabens begreber og udtryk.
Hvis du scroller ned i bunden af skærmen, kan du vælge mellem alle bog-staver i alfabetet. Klik på det ønskede bogstav. Derefter kan du bladre ved at klikke pÅ siderne 1, 2, 3 ... osv.

Ånd
Ordet ”ånd” anvendes ofte i samme betydning som ”sjæl”, men det burde kun benyttes om det princip, der direkte hører ind under eller står i forbindelse med den universelle bevidsthed. Menneskets ånd er derfor i åndsvidenskaben enten Monaden eller højere Manas i uløselig forbindelse med Buddhi og Atma – nogle gange kun Atma-Buddhi. Ordet ”sjæl” benyttes alene om højere Manas eller Kausallegemet. Udtrykket ”ånd” i den almindelige spiritistiske betydning er derfor forkert. Derimod benyttes ordet ånd i åndsvidenskaben også til at betegne ikke-menneskelige hierarkier af enheder på andre planer end det fysiske, f.eks. ”planetånd”, ”stjerneånd”, ”solånd”, ”naturånd” osv. (Se også Atma, Atma-Buddhi-Manas, Buddhi, Kausallegeme, Manas og Monade).

Ånd-over-stof
Ånd-over-stof – som på engelsk kaldes ”mind-over-matter” er en generel betegnelse for tankens direkte kontrol over processer i den fysiske verden. Det er i virkeligheden et synonym for psykokinese. (Se også Psykokinese).

Ånd-stof
Ånd-stof betegner forbindelsen mellem Logos’ liv og stoffet – dvs. urstoffet, Mulaprakriti, besjælet af Logos’ eget liv. (Se også Logos og Mulaprakriti).

Åndehypotese
En åndehypotese er hypotesen om, at der findes en åndeverden, som kan vekselvirke med den fysiske verden. Åndehypotesen ligger til grund for spiritismen.

Ånden i glasset
Ånden i glasset er en farlig leg med usynlige kræfter, hvor en gruppe mennesker forsøger at påkalde afdøde for at få besvaret spørgsmål ved hjælp af et Ouija-bræt. Den afdøde eller andre på astralplanet svarer f.eks. ved at bruge mediets hånd til at skubbe glasset ind over en række bogstaver, og på den måde staver man sig frem til svaret. Det astrale menneske kan i sjældne tilfælde skubbe glasset uden hjælp fra et medie, men som regel arbejder den afdøde via en eller flere af de tilstedeværende, der holder en finger på glasset. Legen er farlig, for den kan tiltrække meget ondsindede afdøde, som i bedste fald giver forkerte oplysninger for at drille, men som i værste fald giver meddelelser om snarlige dødsfald, lidelsesfulde sygdomme o.l. til deltagerne. I værste fald kan legen med ånden i glasset medføre besættelsestilstande, hvor afdøde forsøger at få herredømme over en deltagers krop og liv. Afdøde på højere bevidsthedsniveauer deltager aldrig i den form for underholdning. (Se også Ouija-bræt).

Ånder
Ånder er en betegnelse for afdøde, som efter døden eller før en ny inkarnation skaber kontakt til mennesker, der lever i den fysiske verden. Iflg. åndsvidenskaben eksisterer begrebet død ikke, for der findes kun liv på forskellige eksistensplaner. Kroppen dør, men mennesket dør ikke, for mennesket er bevidsthed, der i den såkaldte død blot skifter til et nyt og finere legeme. Mange af de såkaldte ånder kan også være ”skygger” eller ”skaller”. Et andet ord for ånder er ”genfærd”. (Se Skygger og Genfærd).

Åndsprincip
Åndsprincip er en betegnelse for den type bevidsthed, der udtrykker sig i finere stof eller på et højere plan end det fysiske.

Åndsvidenskab
Åndsvidenskaben og naturvidenskaben bruger principielt samme metode. Begge videnskaber er empiriske – dvs. erfaringsbaserede. Naturvidenskaben er baseret på iagttagelse ved brug af sanserne – de fysiske sanser. Åndsvidenskaben er også baseret på iagttagelse ved brug af sanserne – de metafysiske sanser. Men for begge videnskaber gælder det, at iagttagelsen kan være rigtig, men forståelsen og forklaringen kan være forkert. Åndsvidenskaben er derfor baseret på iagttagelser. Man skal blot udvide sin opfattelse af, hvilke sanser man kan iagttage med til at omfatte mere end de fem fysiske sanser. Man skal medregne de såkaldte oversanselige iagttagelsesmidler – eller ”ESP” – der er en forkortelse af ”extra sensory perception” (ekstra sanseoplevelse). Oversanselig eller metafysisk iagttagelse er et omdiskuteret emne, og hele området er en potentiel trussel mod det anerkendte naturvidenskabelige paradigme, der stædigt fastholder et materialistisk synspunkt. Derfor afvises eller bortforklares metafysiske evner. Naturvidenskaben kræver reproducerbare resultater for at betragte et eksperiment som bevist. Det betyder, at mindst to forskere, som udfører det samme eksperiment hver for sig og uafhængigt at hinanden, skal nå frem til samme resultat. Den seriøse åndsvidenskab kræver, at mindst to mennesker med psykiske evner, som udfører samme eksperiment hver for sig og uafhængigt af hinanden, skal nå frem til samme iagttagelse. Åndsvidenskaben kaldes også ”den evige visdom”, ”den hemmelige lære” og ”den esoteriske lære”. Åndsvidenskab er alle religioners grundlag. De forklaringer af ordet, der findes i de fleste leksika og ordbøger, er fejlagtige – eksempelvis ”en indbildt forbindelse med usynlige væsener” o.l. Det skyldes mangel på interesse for at foretage seriøse videnskabelige undersøgelser af den metafysiske virkelighed, og derfor er det udtryk for uvidenhed.

Årsag og virkning
Årsag og virkning er en lovmæssighed, der også kaldes karmaloven. Newton sagde: ”Til enhver aktion hører en lige så stor og modsatrettet reaktion”. Iflg. Bibelen siges det, at mennesket skal høste, hvad det selv har sået. Alle handlinger − gode eller dårlige − virker tilbage på afsenderen, og denne naturlov gælder både på mentalplanet, astralplanet og det fysisk-æteriske plan – eller tankens, følelsernes og det fysiske plan. Loven medfører, at et menneskets karakter er et præcist udtryk for den udvikling, der er opnået i tidligere liv, og derfor skaber ethvert menneske sin egen fremtid pga. de tanker, følelser og handlinger, der skabes i det nuværende liv. (Se også Karma).

Årsagslegeme
Se Kausallegeme.


Side : 1
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z æ ø å
Højre-spalte-Næste-gang


Artikel-Kremering-eller-begravelse
KREMERING ELLER BEGRAVELSE?


Artikel-Æterlegemet
Annie Besant: ÆTERLEGEMET


Artikel-Rummets-natur-Djwhal-Khul
Djwhal Khul: RUMMETS NATUR


Højre-spalte-Artikler-på-vej


Artikel-Lysets-helende-kraft
LYSETS HELENEDE KRAFT


Artikel-Synteseloven-i-menneskets-liv-Haselhurst
M.E. Haselhurst: SYNTESELOVEN I MENNESKETS LIV


Artikel-Astrallegemet-Annie-Besant
Annie Besant: ASTRALLEGEMET


Artikel-Mentallegemet-Annie-Besant
Annie Besant: MENTALLEGEMET


Artikel-Kausallegemet
Erik Ansvang: KAUSALLEGEMET


Højre-spalte-Nyeste-eBøger


Artikel-DEN KRISTNE TROSBEKENDELSE - Leadbeater
C.W. Leadbeater: DEN KRISTNE TROSBEKENDELSE


Artikel-De-syv-temperamenter-Geoffrey-Hodson
Geoffrey Hodson: DE SYV TEMPERAMENTER


Højre-spalte-eBøger-på-vej


Artikel-Bevidstheden-og-dens-udvikling-Annie-Besant
Annie Besant: BEVIDSTHEDEN OG DENS UDVIKLING


Artikel-Følelsernes-videnskab-Bhagavan-Das
Bhagavan Das: FØLELSERNES VIDENSKAB


Artikel-Patanjalis-Yoga-Sutras-G-Raman
G. Haman: PATANJALIS YOGA SUTRAS


Artikel-Esoterisk-Encyklopædi
Mollerup & Ansvang: ESOTERISK ENCYKLOPÆDI


Højre-spalte-Trykte-bøger


Artikel-Lemuel-Books-04-Erik-Ansvang-&-T-Mollerup-Pyramidegåder
E. Ansvang & T. Mollerup: PYRAMIDEGÅDER & TEMPELMYSTERIER


Bestilles hos Lemuel Books

Artikel-Lemuel-Books-25-Guder-Gudinder-Gudemennesker
E. Ansvang & T. Mollerup: GUDER, GUDINDER & GUDEMENNESKER


Bestilles hos Lemuel Books

Artikel-Gudetempler-&-Mennesketempler
E. Ansvang & T. Mollerup: GUDETEMPLER & MENNESKETEMPLER


Bestilles hos Lemuel Books

Artikel-KYBALION-Hermetisk-filosofi-Esoterisk-egyptologi
Tre indviede: KYBALION


Bestilles hos Lemuel Books

Artikel-Skabende-Meditation-til-personlig-og-spirituel-udvikling
Roberto Assagioli: SKABENDE MEDITATION


Bestilles hos Kentaur Forlag

Logo-Facebook
VisdomsNettet er på Facebook