Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

VisdomsNettets ordbog

VisdomsNettets Åndsvidenskabelige Ordbog


Åndsvidenskaben bruger en terminologi, der indeholder ord og begreber, som ikke findes i det almindelige danske sprog. I VisdomsNettets ordbog kan du finde en forklaring på de fleste af Åndsvidenskabens begreber og udtryk.
Hvis du scroller ned i bunden af skærmen, kan du vælge mellem alle bog-staver i alfabetet. Klik på det ønskede bogstav. Derefter kan du bladre ved at klikke pÅ siderne 1, 2, 3 ... osv.

Det opslåede ord
Bhuta

Betydning
(Sanskrit). Bhuta stammer fra roden ”bhu”, der betyder ”at blive til”, ”at vokse” og ”at udvikle sig”. Men det betyder også ”at blive væk” og ”at noget eksisterer”, og dermed henviser det til enhver levende skabning, som enten har levet eller er gået videre. Specifikt bruges Bhuta om levende elementaler, genfærd, spøgelser eller relikvier fra afdøde − med andre ord astrale rester eller fysiske efterladenskaber fra afdøde mennesker. Det er ”skygger” eller astrale genparter af mennesker, der engang var fysisk levende, og forskellen mellem Bhuta og Kama-Rupa er meget lille. Bhuta er lige så meget et lig på astralplanet, som den rådnende fysiske krop, der er efterladt efter den fysiske død. Bhuta’er tilhører den astrale verden, men de er magnetisk tiltrukket af det fysiske plan pga. resterende impulser af samme type, som stadig hænger ved. En Bhuta fra en alkoholiker er f.eks. tiltrukket af værtshuse. En Bhuta fra et menneske, der har levet et umoralsk liv, drages mod steder, der opleves som tiltrækkende. En Bhuta fra et godt menneske drages på samme måde mod mindre ubehagelige steder. H.P. Blavatsky omtaler den primitive del af menneskeheden som intellektuelt ufornuftige Bhuta’er eller fantomer. I nutiden betyder det indiske ord Bhuta spøgelser eller æteriske og astrale fantomer, men i åndsvidenskaben betyder Bhuta elementalessens – dvs. noget, der består af ikke-sammensat essens – navnlig et menneskes eller et dyrs astrallegemet. I dette tilfælde menes der de første æteriske Dhyan-Chohaners eller Pitriers astrallegemer. Fra en anden synsvinkel henviser Bhuta generelt til reproduktion af en ny skabning, som tidligere har været i eksistens. Det er grunden til, at de kosmiske elementer nogle gange kaldes Bhuta’er i deres forbindelse med forskellige Tattva’er, fordi elementerne i en Manvantara reelt er reproduktioner, og derfor er de Bhuta’er af de samme elementer fra foregående Manvantara. Bhuta er desuden rudimentære stoffer eller elementer. Vedantisterne og Samkhyaerne kaldte dem Bhuta’er eller Prakriti’er, når der er tale om naturens seks oprindelige elementer. De er grundlaget for den objektive natur, legemerne eller den stoflige side af Tattva’erne (naturens principper), og derfor uadskillelig fra dem. I de gamle kulturer regnede man altid med fire elementer og nogle gange fem, og man kaldte dem æter, ild, luft, vand og jord. Men esoterisk er der syv: 1) Adi-Bhuta (det oprindelige), 2) Anupapadaka-Bhuta (det uudviklede eller forældreløse), 3) Akasha-Bhuta (æter), 4) Taijasa-Bhuta (ild), 5) Vayu-Bhuta (luft), 6) Apas-Bhuta (vand) og 7) Prithivi-Bhuta (jord). Det er kosmiske elementer, og normalt kender man dem ikke under de samme navne, for de kendte fysiske stoffer blev brugt som symboler pga. lignende kvaliteter, som stammer fra tilsvarende elementer i den kosmiske skabning. De kendte fysiske stoffer − jord, vand, luft og ild − er korrespondancer på Jorden, men i esoterisk forstand stammer de fra de kosmiske elementer. Det er også en gammel sandhed, at det ene element føder det næste. Manifestation begynder på åndelige planer, og gradvis når livsimpulserne ”ned” i stoffets grovere former. De efterfølgende elementer (grundprincipperne) fødes fra det foregående element og fra alle de elementer, der går forud for dem. Eksempelvis er jord født ikke alene fra elementet vand, men også fra ild og luft. De syv runder i en planetarisk kæde, de syv planeter i en planetarisk kæde og de syv rodracer på hver planet har hver en fremherskende relation til et af de syv elementer. Bhuta er en betegnelse for de fem elementer – jord, vand, luft, ild og æter. Ananda Margas filosofi (”vejen til lyksalighed”) er en kosmologi, der er kendt som Brahmacakra eller ”skabelsens cyklus”. De fem grundlæggende faktorer i Brahmacakra refererer til stadier i skabelsesprocessen, hvor det fysiske univers opstod som urstof. Skabelsen af det fysiske univers fra urstoffet betragtes som et potentielt aspekt, der er kendt som det æteriske aspekt eller Akasha-Tattva, som blev skabt først. Iflg. Tantra Yoga rummer det æteriske aspekt den oprindelige, subtile vibration, der kaldes Onmkara. Da de fortættende virkninger − Tama Guna (træghed, inerti, død og forfald) − øgedes, blev en del af det æteriske element omdannet til Vayu-Tattva eller luftelementet. Derefter kom Tejas-Tattva eller Taijasa − ildelementet. Efter ildelementet blev vandelementet skabt – Apas-Tattva. Det sidste aspekt, der blev skabt, var jordelementet eller Ks’iti-Tattva. Sanskrit-udtrykkene Tattva og Bhuta bruges ofte i flæng. I Ananda Sutram bruges Bhuta til at henvise til de grundlæggende elementer. I andre tekster bruges Tattva. (Se også Adi, Adi-Bhuta, Akasha, Akasha-Bhuta, Anupapadaka, Anupapaduka-Bhuta, Anupapaduka-Tattva, Apas, Apas-Bhuta, Apas-Tattva, Brahmacakra, Dhyan-Chohan, Guna, Kama-Rupa, Manvantara, Pitri, Prithivi-Bhuta, Taijasa, Taijasa-Bhuta, Taijasa-Tattva, Tama Guna, Samkhya, Tattva, Taijasa, Vayu, Vayu-Bhuta, Vedanta og Vedantiner).

Se alle ord begyndende med B
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z ? ? ?
Højre-spalte-Næste-gang


Artikel-Kremering-eller-begravelse
KREMERING ELLER BEGRAVELSE?


Artikel-Æterlegemet
Annie Besant: ÆTERLEGEMET


Artikel-Rummets-natur-Djwhal-Khul
Djwhal Khul: RUMMETS NATUR


Højre-spalte-Artikler-på-vej


Artikel-Lysets-helende-kraft
LYSETS HELENEDE KRAFT


Artikel-Synteseloven-i-menneskets-liv-Haselhurst
M.E. Haselhurst: SYNTESELOVEN I MENNESKETS LIV


Artikel-Astrallegemet-Annie-Besant
Annie Besant: ASTRALLEGEMET


Artikel-Mentallegemet-Annie-Besant
Annie Besant: MENTALLEGEMET


Artikel-Kausallegemet
Erik Ansvang: KAUSALLEGEMET


Højre-spalte-Nyeste-eBøger


Artikel-DEN KRISTNE TROSBEKENDELSE - Leadbeater
C.W. Leadbeater: DEN KRISTNE TROSBEKENDELSE


Artikel-De-syv-temperamenter-Geoffrey-Hodson
Geoffrey Hodson: DE SYV TEMPERAMENTER


Højre-spalte-eBøger-på-vej


Artikel-Bevidstheden-og-dens-udvikling-Annie-Besant
Annie Besant: BEVIDSTHEDEN OG DENS UDVIKLING


Artikel-Følelsernes-videnskab-Bhagavan-Das
Bhagavan Das: FØLELSERNES VIDENSKAB


Artikel-Patanjalis-Yoga-Sutras-G-Raman
G. Haman: PATANJALIS YOGA SUTRAS


Artikel-Esoterisk-Encyklopædi
Mollerup & Ansvang: ESOTERISK ENCYKLOPÆDI


Højre-spalte-Trykte-bøger


Artikel-Lemuel-Books-04-Erik-Ansvang-&-T-Mollerup-Pyramidegåder
E. Ansvang & T. Mollerup: PYRAMIDEGÅDER & TEMPELMYSTERIER


Bestilles hos Lemuel Books

Artikel-Lemuel-Books-25-Guder-Gudinder-Gudemennesker
E. Ansvang & T. Mollerup: GUDER, GUDINDER & GUDEMENNESKER


Bestilles hos Lemuel Books

Artikel-Gudetempler-&-Mennesketempler
E. Ansvang & T. Mollerup: GUDETEMPLER & MENNESKETEMPLER


Bestilles hos Lemuel Books

Artikel-KYBALION-Hermetisk-filosofi-Esoterisk-egyptologi
Tre indviede: KYBALION


Bestilles hos Lemuel Books

Artikel-Skabende-Meditation-til-personlig-og-spirituel-udvikling
Roberto Assagioli: SKABENDE MEDITATION


Bestilles hos Kentaur Forlag

Logo-Facebook
VisdomsNettet er på Facebook