Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

Bacon-metoden svarer nogenlunde til det, der er kendt som den induktive metode, og som Sir Francis Bacon var fortaler for. Den induktive metode står i modsætning til den deduktive metode. Ved induktio
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

VisdomsNettets ordbog

VisdomsNettets Åndsvidenskabelige Ordbog


Åndsvidenskaben bruger en terminologi, der indeholder ord og begreber, som ikke findes i det almindelige danske sprog. I VisdomsNettets ordbog kan du finde en forklaring på de fleste af Åndsvidenskabens begreber og udtryk.
Hvis du scroller ned i bunden af skærmen, kan du vælge mellem alle bog-staver i alfabetet. Klik på det ønskede bogstav. Derefter kan du bladre ved at klikke pÅ siderne 1, 2, 3 ... osv.

Det opslåede ord
Bacon-metoden

Betydning
Bacon-metoden svarer nogenlunde til det, der er kendt som den induktive metode, og som Sir Francis Bacon var fortaler for. Den induktive metode står i modsætning til den deduktive metode. Ved induktion iagttager man enkelte tilfælde (specialtilfælde) og konkluderer noget generelt (generalisering) på grundlag af iagttagelsen. Det er den såkaldt empiriske metode, der benyttes som nutidens videnskabelige metode. Statistik er eksempelvis et redskab for den induktive tænkning, ligesom logik er det for den deduktive. Et filosofisk standardeksempel er, at man gentagne gange har iagttaget, at de svaner, man har set, er hvide. Man konkluderer derfor, at alle svaner er hvide. Fejlen ved måden at konkludere på illustreres af, at alle svaner, der iagttages i Europa, er hvide, men alligevel eksisterer der sorte svaner i Australien. Selv mange observationer garanterer derfor ikke induktionsmetodens rigtighed. I praksis kan man undersøge, hvordan virkeligheden ser ud, og ud fra resultatet beslutte en teori, der fortæller noget generelt ud fra empiriske undersøgelser af nogle få tilfælde. F.eks. er meningsmålinger induktive, fordi man typisk ”kun” interviewer en promille af den samlede mængde for at få et overordnet billede. Ved hjælp af Bacon-metoden undersøges særlige fænomener for at finde ud af, hvad der er væsentligt og udelukke det, der er uvæsentligt, og dermed vedtage en generel lov. Men svagheden ved metoden er, at antallet af særlige fænomener eller oplysninger, der skal undersøges for at nå frem til sandheden, er grænseløse. Reelt er den naturvidenskabelige metode er en kombination af de to metoder. Man kan ikke fortolke fænomener uden at have udgangspunkt i nogle principper. Og så snart man har besluttet en generel lov, begynder man at bruge den i forbindelse med opdagelse af andre fænomener, og dermed bruger man den deduktive metode. En mere vigtig indvending mod den induktive metode, som benyttes af nutidens naturvidenskab, er, at den begrænser grundlaget for ræsonnementet til de relativt begrænsede oplysninger, der stammer fra de fysiske sanser, og data fra sanserne skal forskerne først lære at forstå til et niveau, hvor de er indiskutable, ellers vil ræsonnementet være fejlagtigt. H.P. Blavatsky understreger, at fænomenernes usynlige karakter ikke kan udledes på den måde, men at man er nødt til at bruge højere sanser for at skabe det nødvendige grundlag for konklusionerne, og for at sikre tilstrækkelig forståelse af de data, der iagttages. (Se også Bacon, Francis og Rakoczy).

Se alle ord begyndende med B
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z ? ? ?
Højre-spalte-Næste-gang


Artikel-Kremering-eller-begravelse
KREMERING ELLER BEGRAVELSE?


Artikel-Æterlegemet
Annie Besant: ÆTERLEGEMET


Artikel-Rummets-natur-Djwhal-Khul
Djwhal Khul: RUMMETS NATUR


Højre-spalte-Artikler-på-vej


Artikel-Lysets-helende-kraft
LYSETS HELENEDE KRAFT


Artikel-Synteseloven-i-menneskets-liv-Haselhurst
M.E. Haselhurst: SYNTESELOVEN I MENNESKETS LIV


Artikel-Astrallegemet-Annie-Besant
Annie Besant: ASTRALLEGEMET


Artikel-Mentallegemet-Annie-Besant
Annie Besant: MENTALLEGEMET


Artikel-Kausallegemet
Erik Ansvang: KAUSALLEGEMET


Højre-spalte-Nyeste-eBøger


Artikel-DEN KRISTNE TROSBEKENDELSE - Leadbeater
C.W. Leadbeater: DEN KRISTNE TROSBEKENDELSE


Artikel-De-syv-temperamenter-Geoffrey-Hodson
Geoffrey Hodson: DE SYV TEMPERAMENTER


Højre-spalte-eBøger-på-vej


Artikel-Bevidstheden-og-dens-udvikling-Annie-Besant
Annie Besant: BEVIDSTHEDEN OG DENS UDVIKLING


Artikel-Følelsernes-videnskab-Bhagavan-Das
Bhagavan Das: FØLELSERNES VIDENSKAB


Artikel-Patanjalis-Yoga-Sutras-G-Raman
G. Haman: PATANJALIS YOGA SUTRAS


Artikel-Esoterisk-Encyklopædi
Mollerup & Ansvang: ESOTERISK ENCYKLOPÆDI


Højre-spalte-Trykte-bøger


Artikel-Lemuel-Books-04-Erik-Ansvang-&-T-Mollerup-Pyramidegåder
E. Ansvang & T. Mollerup: PYRAMIDEGÅDER & TEMPELMYSTERIER


Bestilles hos Lemuel Books

Artikel-Lemuel-Books-25-Guder-Gudinder-Gudemennesker
E. Ansvang & T. Mollerup: GUDER, GUDINDER & GUDEMENNESKER


Bestilles hos Lemuel Books

Artikel-Gudetempler-&-Mennesketempler
E. Ansvang & T. Mollerup: GUDETEMPLER & MENNESKETEMPLER


Bestilles hos Lemuel Books

Artikel-KYBALION-Hermetisk-filosofi-Esoterisk-egyptologi
Tre indviede: KYBALION


Bestilles hos Lemuel Books

Artikel-Skabende-Meditation-til-personlig-og-spirituel-udvikling
Roberto Assagioli: SKABENDE MEDITATION


Bestilles hos Kentaur Forlag

Logo-Facebook
VisdomsNettet er på Facebook