Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

VisdomsNettets ordbog

VisdomsNettets Åndsvidenskabelige Ordbog


Åndsvidenskaben bruger en terminologi, der indeholder ord og begreber, som ikke findes i det almindelige danske sprog. I VisdomsNettets ordbog kan du finde en forklaring på de fleste af Åndsvidenskabens begreber og udtryk.
Hvis du scroller ned i bunden af skærmen, kan du vælge mellem alle bog-staver i alfabetet. Klik på det ønskede bogstav. Derefter kan du bladre ved at klikke pÅ siderne 1, 2, 3 ... osv.

Det opslåede ord
Guna

Betydning
(Sanskrit). Guna betyder ”egenskab”, ”streng”, ”tråd” eller ”fiber”. I mere abstrakt sammenhæng betyder guna ”underinddeling”, ”art”, ”type” eller ”kvalitet” – eller ”et operationelt princip” eller ”en tendens”. Universet er vævet af ”tråde” eller ”fibre”, der består af principper, egenskaber og tendenser. I Samkhya-filosofien er der tre vigtige gunaer, der betragtes som grundlæggende driftsprincipper eller ”tendenser” i prakriti (de universelle egenskaber). De tre gunaer kaldes: Tama guna, raja guna, og sattva guna og stoffets tre kvaliteter kaldes tilsammen triguna. De tre gunaer eller triguna er stoffets tre grundegenskaber: Tama, som er træghed, inerti, død og forfald (hovedegenskaben på det fysiske plan) – Raja, som er aktivitet og bevægelse (hovedegenskaben på astralplanet) – og Sattva, som er rytme, harmoni (hovedegenskaben på mentalplanet). I den hinduistiske trimurti svarer Brahma til raja, Vishnu til sattva og Shiva til tama. Hele skabelsen og dens udviklingsproces udføres af de tre store gunaer. De tre kategorier er et almindeligt middel til at kategorisere adfærd og naturfænomener i hinduistisk filosofi. Guna er tendensen – ikke selve handlingen. F.eks. er sattva guna tendensen til renhed, men er ikke selve renheden. Raja guna er kraft, der har tendens til at skabe handling, men raja guna er ikke selve handlingen. Hver af de tre gunaer er altid til stede samtidigt i hver partikel i skabelsen, men variationer i balancen viser variationer i skabelsen – herunder stof, krop, tankesind og ånd. Al skabelse består af en balance mellem alle tre kræfter. For at skabe fremskridt har hvert nyt stadie brug for en kraft til at fastholde fremskridtet, og en anden kraft til at udvikle det til en ny fase. Den kraft, der udvikler processen i den nye fase, er raja guna, mens tama guna kontrollerer eller forsinker processen for at opretholde den tilstand, der allerede er skabt, så det kan danne grundlag for næste fase. Hvert af de fem elementer har sin guna eller særlige kvalitet, og de er knyttet til et tilsvarende sanseorgan i mennesket. På den måde har æteren sabda eller lyd som sin guna og øret som sit sanseorgan. Luften har håndgribelighed som sin guna og huden som sit sanseorgan. Ilden eller lyset har synet som sin guna og øjet som sit sanseorgan. Vand har smagen som sin guna og tungen som sit sanseorgan. Jorden har lugten som sin guna og næsen som sit sanseorgan. Der er faktisk syv gunaer i naturen, men kun fem af dem er udviklet dog endnu ikke i særlig grad, og to afventer stadig på at afsløre både deres kvaliteter og deres sanseorganer. Det vil først ske i en fjern fremtid. Hver enkelt af gunaerne med deres tilhørende kvaliteter og sanseorganer, udvikles i hver af de syv rodracer, som udgør Jordens manvantara. Opremsningen giver den rækkefølge, som forbinder gunaerne med den rodrace, der har til opgave at udvikle dem. På nuværende tidspunkt befinder menneskeheden sig i 5. rodrace, og den har udviklet fem gunaer med deres tilsvarende kvaliteter og sanseorganer. Iflg. Samkhya-filosofien har prakriti tre grundlæggende kvaliteter (triguna), og det er sattva, rajas og tamas. Iflg. Nyaya-filosofien er alle eksisterende ting i besiddelse af 24 gunaer eller karakteristiske egenskaber. (Se også Brahma, Manvantara, Nyaya, Prakriti, Raja Guna, Rodrace, Samkhya, Sattva Guna, Shiva, Tama Guna, Triguna, Vishnu og Æteren).

Se alle ord begyndende med G
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z ? ? ?
Højre-spalte-Næste-gang


Artikel-Kremering-eller-begravelse
KREMERING ELLER BEGRAVELSE?


Artikel-Æterlegemet
Annie Besant: ÆTERLEGEMET


Artikel-Rummets-natur-Djwhal-Khul
Djwhal Khul: RUMMETS NATUR


Højre-spalte-Artikler-på-vej


Artikel-Lysets-helende-kraft
LYSETS HELENEDE KRAFT


Artikel-Synteseloven-i-menneskets-liv-Haselhurst
M.E. Haselhurst: SYNTESELOVEN I MENNESKETS LIV


Artikel-Astrallegemet-Annie-Besant
Annie Besant: ASTRALLEGEMET


Artikel-Mentallegemet-Annie-Besant
Annie Besant: MENTALLEGEMET


Artikel-Kausallegemet
Erik Ansvang: KAUSALLEGEMET


Højre-spalte-Nyeste-eBøger


Artikel-DEN KRISTNE TROSBEKENDELSE - Leadbeater
C.W. Leadbeater: DEN KRISTNE TROSBEKENDELSE


Artikel-De-syv-temperamenter-Geoffrey-Hodson
Geoffrey Hodson: DE SYV TEMPERAMENTER


Højre-spalte-eBøger-på-vej


Artikel-Bevidstheden-og-dens-udvikling-Annie-Besant
Annie Besant: BEVIDSTHEDEN OG DENS UDVIKLING


Artikel-Følelsernes-videnskab-Bhagavan-Das
Bhagavan Das: FØLELSERNES VIDENSKAB


Artikel-Patanjalis-Yoga-Sutras-G-Raman
G. Haman: PATANJALIS YOGA SUTRAS


Artikel-Esoterisk-Encyklopædi
Mollerup & Ansvang: ESOTERISK ENCYKLOPÆDI


Højre-spalte-Trykte-bøger


Artikel-Lemuel-Books-04-Erik-Ansvang-&-T-Mollerup-Pyramidegåder
E. Ansvang & T. Mollerup: PYRAMIDEGÅDER & TEMPELMYSTERIER


Bestilles hos Lemuel Books

Artikel-Lemuel-Books-25-Guder-Gudinder-Gudemennesker
E. Ansvang & T. Mollerup: GUDER, GUDINDER & GUDEMENNESKER


Bestilles hos Lemuel Books

Artikel-Gudetempler-&-Mennesketempler
E. Ansvang & T. Mollerup: GUDETEMPLER & MENNESKETEMPLER


Bestilles hos Lemuel Books

Artikel-KYBALION-Hermetisk-filosofi-Esoterisk-egyptologi
Tre indviede: KYBALION


Bestilles hos Lemuel Books

Artikel-Skabende-Meditation-til-personlig-og-spirituel-udvikling
Roberto Assagioli: SKABENDE MEDITATION


Bestilles hos Kentaur Forlag

Logo-Facebook
VisdomsNettet er på Facebook