Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

VisdomsNettets ordbog

VisdomsNettets Åndsvidenskabelige Ordbog


Åndsvidenskaben bruger en terminologi, der indeholder ord og begreber, som ikke findes i det almindelige danske sprog. I VisdomsNettets ordbog kan du finde en forklaring på de fleste af Åndsvidenskabens begreber og udtryk.
Hvis du scroller ned i bunden af skærmen, kan du vælge mellem alle bog-staver i alfabetet. Klik på det ønskede bogstav. Derefter kan du bladre ved at klikke pÅ siderne 1, 2, 3 ... osv.

Det opslåede ord
Devachan

Betydning
(Sanskrit). Devachan stammer fra det tibetanske ”bDe-ba-kan” eller ”de-wa-chen”, hvor ”bde-ba” betyder ”lykke”, og ”can” betyder ”eje”. Eksoterisk er Devachan ”det lykkelige land” − en oversættelse af sanskritordet Sukhavati, ”det lykkelige vestlige rige” eller ”Dhyani-Buddha Amitabhas rene land” i den østasiatiske buddhisme. Nogle tibetanske bøger indeholder begejstrede beskrivelser af Devachan, eksempelvis Mani Kambum (eller Kumbum) og Odpagmed Kyi shing kod. Devachan er en subjektiv tilstand mellem to inkarnationer. Tilstanden indtræder, når sjælen (Atma-Buddhi-Manas) har afkastet sine lavere principper (mentallegemet, astrallegemet og det fysisk-æteriske legeme). Længden på Devachan-tilstanden afhænger af de erfaringer, personligheden har samlet i løbet af inkarnationen. Erfaringerne skal bearbejdes og integreres af sjælen, før en ny inkarnation kan finde sted. Devachan svarer omtrent til hinduernes Svarga, buddhisternes Sukhavati, Zarathustrismes, muslimernes, jødernes og de kristnes Himmerige eller Paradis. Det er det oprindelige kendskab til Devachan, der ligger til grund for forestillingerne. I nutidens åndsvidenskab bruges Devachan hovedsageligt i betydningen mentalplanet. I åndsvidenskaben beskrives Devachan som en periode, hvor mennesket hviler i lyksalighed. Cykliske perioder af manifestation og hvile er grundlæggende i naturen, og Devachan er den subjektive del af den cykliske rytme i menneskets evolution på planeten. Det er en sovende tilstand, men devachaniske ”drømme” er langt mere levende, virkelige og klare end almindelige drømme. Det fysiske liv er i virkeligheden langt mere en drømmetilstand – og for mange er det ofte et mareridt. Tilstanden i Devachan indtræder, efter at den ”anden død” (den astrale død) har fundet sted, når de lavere principper (det fysiske legeme, Æterlegemet og Astrallegemet) har adskilt sig fra den reinkarnerende sjæl, og når sjælen har trukket de mest ophøjede tanker, følelser og de urealiserede visioner fra fortidens inkarnationer ind i sig selv. Atma-Buddhi og den mere åndelige del af Manas − den reinkarnerende sjæl − bliver i en periode Monade. Sjælen tager sin Devachan-periode inden i Monaden. I den devachaniske tilstand bearbejdes kun de højere principper i mennesket − den rensede del af personligheden. Tilstanden har mange grader, og sjælen finder sin rette plads i overensstemmelse med det karmiske og udviklingsmæssige niveau. Devachan er en tilstand af ubeskrivelig fred og ekstatisk lykke ud over det, man sædvanligvis forestiller sig som lyksalighed ved hjælp af den fysiske hjerne. Der er lukket af for alle forstyrrende elementer indtil den reinkarnerende sjæl er færdig med sin hviletilstand og kan fokusere sin energi på at gennemføre en ny inkarnation i den fysiske verden. Sjælen opbygger sit eget paradis ved hjælp af de materialer, den indsamlede i sidste inkarnation, og der er en mangfoldighed i den devachaniske tilstand. Tilstanden er et produkt af den enkeltes uopfyldte åndelige længsler og håb. De blev kun delvis eller slet ikke opfyldt i inkarnationen, og i intervallet mellem inkarnationerne forsøger sjælen at indøve de åndelige visioner i form af mentale billeder eller tankeformer, som reelt er langt mere virkelige end alt muligt i den fysiske verden, hvor bevidstheden er tykt indhyllet i det tætte slør af lavere begær. Det er kvaliteten af visionerne, der bestemmer længden af den devachaniske periode. Jo mere ophøjede og åndelige visioner, jo længere ophold. Devachan er ikke en tilstand af aktiv handling og ansvar, og derfor ikke et område, hvor man konfronteres af det, man gjorde forkert i fortiden. Den forædlede sjæl er langt uden for rækkevidde for almindelige clairvoyante, for deres kontakt er begrænset til langt grovere planer. Nogle gange kan et meget sensitivt menneske få kontakt med det devachaniske plan og opleve det åndelige fællesskab med sjælen, som det er meget tæt forbundet med, men det hører også til sjældenhederne, og evnen til at overføre erkendelserne til den fysiske dagsbevidsthed er endnu sjældnere. Hvis man spekulerer på forskellen mellem Devachan og Nirvana, så er Devachan en del af menneskets sjæl, hvorimod Nirvana er en langt højere tilstand, hvor personligheden er helt transcenderet og forladt − eller den er blevet så grundigt forædlet, at mennesket er helt identificeret med den højere bevidsthed. Den devachaniske tilstand har en illusorisk karakter, selv om den forekommer virkelig i Devachan − på samme måde som det fysiske plan er virkelig for den inkarnerede personlighed. Men i Nirvana har mennesket opnået universel bevidsthed, hvor det oplever virkeligheden, som den er. Devachan og Nirvana er ikke lokaliteter, men bevidsthedstilstande for skabninger under de respektive åndelige forhold. Nirvana er det højeste åndelige stadie. Devachan er de mellemliggende eller høje psykologiske tilstande, mens Avichi, der populært kaldes det laveste Helvede, er den åndelige tilstands nederste pol. Det er tre tilstande for skabninger, der eksisterer i Lokaer eller Talaer – dvs. verdener eller planer i det kosmiske æg − hvorimod Paranirvana – dvs. ”hinsides Nirvana” – er et guddommeligt stadie, hvor der næsten er identifikation med den kosmiske virkelighed. (Se også Amitabha, Astrallegeme, Atma, Atma-Buddhi, Atma-Buddhi-Manas, Avichi, Buddhi, Buddhi-Manas, Dhyani-Buddhaer, Kausallegeme, Loka, Manas, Monade, Nirvana, Paranirvana, Sjæl, Sukhavati, Svarga, Tala, Zarathustrisme og Æterlegeme).

Se alle ord begyndende med D
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z ? ? ?
Højre-spalte-Næste-gang


Artikel-Kremering-eller-begravelse
KREMERING ELLER BEGRAVELSE?


Artikel-Æterlegemet
Annie Besant: ÆTERLEGEMET


Artikel-Rummets-natur-Djwhal-Khul
Djwhal Khul: RUMMETS NATUR


Højre-spalte-Artikler-på-vej


Artikel-Lysets-helende-kraft
LYSETS HELENEDE KRAFT


Artikel-Synteseloven-i-menneskets-liv-Haselhurst
M.E. Haselhurst: SYNTESELOVEN I MENNESKETS LIV


Artikel-Astrallegemet-Annie-Besant
Annie Besant: ASTRALLEGEMET


Artikel-Mentallegemet-Annie-Besant
Annie Besant: MENTALLEGEMET


Artikel-Kausallegemet
Erik Ansvang: KAUSALLEGEMET


Højre-spalte-Nyeste-eBøger


Artikel-DEN KRISTNE TROSBEKENDELSE - Leadbeater
C.W. Leadbeater: DEN KRISTNE TROSBEKENDELSE


Artikel-De-syv-temperamenter-Geoffrey-Hodson
Geoffrey Hodson: DE SYV TEMPERAMENTER


Højre-spalte-eBøger-på-vej


Artikel-Bevidstheden-og-dens-udvikling-Annie-Besant
Annie Besant: BEVIDSTHEDEN OG DENS UDVIKLING


Artikel-Følelsernes-videnskab-Bhagavan-Das
Bhagavan Das: FØLELSERNES VIDENSKAB


Artikel-Patanjalis-Yoga-Sutras-G-Raman
G. Haman: PATANJALIS YOGA SUTRAS


Artikel-Esoterisk-Encyklopædi
Mollerup & Ansvang: ESOTERISK ENCYKLOPÆDI


Højre-spalte-Trykte-bøger


Artikel-Lemuel-Books-04-Erik-Ansvang-&-T-Mollerup-Pyramidegåder
E. Ansvang & T. Mollerup: PYRAMIDEGÅDER & TEMPELMYSTERIER


Bestilles hos Lemuel Books

Artikel-Lemuel-Books-25-Guder-Gudinder-Gudemennesker
E. Ansvang & T. Mollerup: GUDER, GUDINDER & GUDEMENNESKER


Bestilles hos Lemuel Books

Artikel-Gudetempler-&-Mennesketempler
E. Ansvang & T. Mollerup: GUDETEMPLER & MENNESKETEMPLER


Bestilles hos Lemuel Books

Artikel-KYBALION-Hermetisk-filosofi-Esoterisk-egyptologi
Tre indviede: KYBALION


Bestilles hos Lemuel Books

Artikel-Skabende-Meditation-til-personlig-og-spirituel-udvikling
Roberto Assagioli: SKABENDE MEDITATION


Bestilles hos Kentaur Forlag

Logo-Facebook
VisdomsNettet er på Facebook