Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

VisdomsNettets ordbog

VisdomsNettets Åndsvidenskabelige Ordbog


Åndsvidenskaben bruger en terminologi, der indeholder ord og begreber, som ikke findes i det almindelige danske sprog. I VisdomsNettets ordbog kan du finde en forklaring på de fleste af Åndsvidenskabens begreber og udtryk.
Hvis du scroller ned i bunden af skærmen, kan du vælge mellem alle bog-staver i alfabetet. Klik på det ønskede bogstav. Derefter kan du bladre ved at klikke pÅ siderne 1, 2, 3 ... osv.

Det opslåede ord
Akasha

Betydning
(Sanskrit). Akasha, Aksha, Akasa eller Aksa stammer fra roden ”aksh”, som betyder ”at nå”, ”at passere igennem”, ”at gennemstrømme”. Det er en matrice eller den akse, livet drejer omkring. Akasha er ”primærrum” (det femte element). Akasha er det immaterielle stof, der udgør både det lufttomme rum i Universet og tomrummet mellem atomerne. Akasha er derfor den æteriske ursubstans – det første manifesterede element i solsystemet. Akasha er det oprindelige stof, der ligger til grund for alle former. Men i den senere åndsvidenskabelige litteratur anvendes udtrykket udelukkende om stoffet på det øverste mentalplan, som er center for ”naturens hukommelse” – den såkaldte Akasha-kronik. Her er alt, hvad der er sket i alle tider i planetens historie ”registreret”, og derfor kan det ”aflæses” ved hjælp af højt udviklet clairvoyance. Akasha er derfor den subtile, metafysiske åndelige essens, der gennemtrænger alt rum. Akasha er den ursubstans, som fejlagtigt identificeres med æteren. Men Akasha svarer til æter som ånd svarer til stof – eller som Atma til Kama-Rupa. Akasha er det universelle rum, som indeholder Universets evige tankeform i dens evigt-foranderlige aspekter på stoffets og objektivitetens planer, og hvorfra 1. Logos udstråler sin tanke. Det er grunden til, at Puranaerne oplyser, at Akasha kun har én egenskab – lyd – for lyd er et symbolsk udtryk for Logos. Akasha (det femte kosmiske element set nedefra) forbinder det kosmiske tankesind eller Mahat med den lavere manifesterede verden. Akasha er derfor redskab for det oprindelige og ophav til det sidstnævnte. Ser man på Akasha fra en mere generel kosmisk synsvinkel, befinder det sig inden for den kosmiske 3. Logos’ – Brahmas eller Prakritis – aktivitetsområde, og derfor er Akasha ”den store livmoder” til alle manifesterede skabninger. Akasha er skatkammer for alle kosmiske arketyper, og fra skatkammeret strømmer arketyperne ud i manifestation og antager form, og de vender tilbage til udgangspunktet ved manifestationsperiodens slutning, når den kosmiske Pralaya (hvileperiode) begynder. Akasha er derfor det store urstof eller ”moderstof”, som alle hierarkier i Universet er opbygget af. Akasha gennemtrænger alt fra begyndelsen af den universelle Manvantara (manifestationsperiode) til afslutningen, og herefter kan man sige, at den fortsat eksisterer i sin mest sublime og subtile åndelige form under den kosmiske Pralaya (hvileperiode), hvor potentialerne opbevares som åndelige kim. Når manifestationen igen begynder efter hvileperioden, vil alt igen strømme ud i manifestation i den nye periode eller Manvantara for kosmisk aktivitet. Når Akasha betragtes som den kosmiske moder til alt i skabelsen, er Akasha i sit højeste feminine aspekt det samme som den vediske Aditi. I den forstand er Akasha også Mulaprakriti, dvs. den, der skaber de frø, der er ophav til alt i skabelsen. Det Gamle Testamente omtaler Akasha som ”det kosmiske ocean”. I sine højeste aspekter er det den mystiske Alaya (den kosmiske ånd og sjæl), som i den nordlige buddhisme kaldes Svabhavat (substans) – eller det er den endnu mere gådefulde Adi-Buddhi. Nogle gange oversættes sanskritordet Akasha som sagt med ”æter”, og det har samme etymologiske og filosofiske betydning. Akasha er et element eller princip, der kommer efter Manas (det mentale princip) og Kama (det astrale princip) og før det æteriske princip. Men det æteriske princip er en stor del af Akasha, som også har syv underordnede aspekter. I det kosmiske rum er der mindst syv ætere eller Prakritier, som findes inden i hinanden på en opadgående åndelig skala. Tilsammen kan man derfor kalde ånd for æter eller Akasha. Nogle gange bruges ”astrallyset” som en nem men unøjagtig betegnelse for Akasha. H.P. Blavatsky forklarer: ”Astrallyset er det, der afspejler de tre højere bevidsthedsplaner (det mentale, det astrale og det æteriske), der befinder sig over det fysiske, og derfor ikke strækker sig ud over det fjerde plan, hvor Akasha begynder”. Akasha er den evige guddommelige bevidsthed, som er uden skelneevne, uden kvaliteter og uden handling, for handling hører til det, der reflekteres eller afspejles. Det ubetingede og evige kan ikke have forbindelse med det betingede og forgængelige. (Se også Adi-Buddhi, Akasha-kronik, Alaya, Atma, Kama, Kama-Rupa, Manas, Manvantara, Mulaprakriti, Prakriti, Pralaya, Puranaer, Substans og Æter).

Se alle ord begyndende med A
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z ? ? ?
Højre-spalte-Næste-gang


Artikel-Kremering-eller-begravelse
KREMERING ELLER BEGRAVELSE?


Artikel-Æterlegemet
Annie Besant: ÆTERLEGEMET


Artikel-Rummets-natur-Djwhal-Khul
Djwhal Khul: RUMMETS NATUR


Højre-spalte-Artikler-på-vej


Artikel-Lysets-helende-kraft
LYSETS HELENEDE KRAFT


Artikel-Synteseloven-i-menneskets-liv-Haselhurst
M.E. Haselhurst: SYNTESELOVEN I MENNESKETS LIV


Artikel-Astrallegemet-Annie-Besant
Annie Besant: ASTRALLEGEMET


Artikel-Mentallegemet-Annie-Besant
Annie Besant: MENTALLEGEMET


Artikel-Kausallegemet
Erik Ansvang: KAUSALLEGEMET


Højre-spalte-Nyeste-eBøger


Artikel-DEN KRISTNE TROSBEKENDELSE - Leadbeater
C.W. Leadbeater: DEN KRISTNE TROSBEKENDELSE


Artikel-De-syv-temperamenter-Geoffrey-Hodson
Geoffrey Hodson: DE SYV TEMPERAMENTER


Højre-spalte-eBøger-på-vej


Artikel-Bevidstheden-og-dens-udvikling-Annie-Besant
Annie Besant: BEVIDSTHEDEN OG DENS UDVIKLING


Artikel-Følelsernes-videnskab-Bhagavan-Das
Bhagavan Das: FØLELSERNES VIDENSKAB


Artikel-Patanjalis-Yoga-Sutras-G-Raman
G. Haman: PATANJALIS YOGA SUTRAS


Artikel-Esoterisk-Encyklopædi
Mollerup & Ansvang: ESOTERISK ENCYKLOPÆDI


Højre-spalte-Trykte-bøger


Artikel-Lemuel-Books-04-Erik-Ansvang-&-T-Mollerup-Pyramidegåder
E. Ansvang & T. Mollerup: PYRAMIDEGÅDER & TEMPELMYSTERIER


Bestilles hos Lemuel Books

Artikel-Lemuel-Books-25-Guder-Gudinder-Gudemennesker
E. Ansvang & T. Mollerup: GUDER, GUDINDER & GUDEMENNESKER


Bestilles hos Lemuel Books

Artikel-Gudetempler-&-Mennesketempler
E. Ansvang & T. Mollerup: GUDETEMPLER & MENNESKETEMPLER


Bestilles hos Lemuel Books

Artikel-KYBALION-Hermetisk-filosofi-Esoterisk-egyptologi
Tre indviede: KYBALION


Bestilles hos Lemuel Books

Artikel-Skabende-Meditation-til-personlig-og-spirituel-udvikling
Roberto Assagioli: SKABENDE MEDITATION


Bestilles hos Kentaur Forlag

Logo-Facebook
VisdomsNettet er på Facebook