Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

VisdomsNettets ordbog

VisdomsNettets Åndsvidenskabelige Ordbog


Åndsvidenskaben bruger en terminologi, der indeholder ord og begreber, som ikke findes i det almindelige danske sprog. I VisdomsNettets ordbog kan du finde en forklaring på de fleste af Åndsvidenskabens begreber og udtryk.
Hvis du scroller ned i bunden af skærmen, kan du vælge mellem alle bog-staver i alfabetet. Klik på det ønskede bogstav. Derefter kan du bladre ved at klikke pÅ siderne 1, 2, 3 ... osv.

Det opslåede ord
Agnishwatta

Betydning
(Sanskrit). Agnishwatta eller Agnisvatta stammer fra ”agni”, der betyder ”ild” og roden ”svad”, der betyder ”at forsøde” eller ”at smage”. Agnishwatta er skabninger, der har smagt ild eller er forsødet af ild. Agnishwatta er en af de syv højere grupper af Pitrier eller stamfædre, der omtales i Puranaerne som ”de, der er uden ild”. I åndsvidenskaben er Agnishwatta en gruppe af Pitrier, som skabte den første æteriske menneskerace – de solare stamfædre eller Solpitrierne til forskel fra Barhishaderne eller Månepitrierne. Esoterisk set er Agnishwattaerne langt højerestående skabninger end Barishaderne, fordi de er fri for begærets ild. De er guddommelige og rene, og derfor er de befriet fra den grovere ildtype, og det medfører, at de er ude af stand til at forme det fysiske menneske. I stedet er de i besiddelse af den åndelig-intellektuelle ild, som menneskets bevidste, åndelige, udødelige sjæl begaves med. Derfor kaldes Agnishwatta-Pitrierne for, ”de, der er renset med ild”, og det kan fortolkes som enten lidelsens ild i det fysiske liv, der skaber en stærk karakter og styrker åndeligheden, eller det kan ses fra et esoterisk synspunkt, der betegner de skabninger, som i evolutionens løb essentielt et blevet ét med åndens æteriske ild. Agnishwattaerne henviser til menneskets forfaders solare Selv i modsætning til Barishadernes, som er menneskets lunare forfædre. Agnishwattaerne omtales i Den Hemmelige Lære som ”designer af det indre menneske”, Manasa-Dhyanier (tankesindets herrer), solare devaer, visdomsflammens sønner, de, der giver menneskelig intelligens og bevidsthed samt ilddhyanier. I det gamle Grækenland blev de kollektivt personificeret i den episke figur Prometheus, og i Kina, blev de symboliseret som visdommens ilddrager. Agnishwattaerne, menneskets solare åndeligt-intellektuelle aspekter, har i tidligere Manvantarer færdiggjort deres evolution i stoffets verdener, og på et tidspunkt, hvor evolutionen havde bragt de vågnende menneskemasser til et bevidsthedsstadie, hvor de kun havde deres fysiske kreative ild, kom Agnishwattaerne til undsætning ved at inspirere og oplyse de lunare Pitrier med åndelige og intellektuelle energier i form af ild. I Puranaerne er Agnishwattaerne identificeret med årstiderne, og de omtales som en af de grupper af guddomme, der hersker over årets cykliske opdeling. (Se også Agni, Barhishader, Månepitrier, Pitrier, Prometheus og Puranaer).

Se alle ord begyndende med A
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z ? ? ?
Højre-spalte-Næste-gang


Artikel-Kremering-eller-begravelse
KREMERING ELLER BEGRAVELSE?


Artikel-Æterlegemet
Annie Besant: ÆTERLEGEMET


Artikel-Rummets-natur-Djwhal-Khul
Djwhal Khul: RUMMETS NATUR


Højre-spalte-Artikler-på-vej


Artikel-Lysets-helende-kraft
LYSETS HELENEDE KRAFT


Artikel-Synteseloven-i-menneskets-liv-Haselhurst
M.E. Haselhurst: SYNTESELOVEN I MENNESKETS LIV


Artikel-Astrallegemet-Annie-Besant
Annie Besant: ASTRALLEGEMET


Artikel-Mentallegemet-Annie-Besant
Annie Besant: MENTALLEGEMET


Artikel-Kausallegemet
Erik Ansvang: KAUSALLEGEMET


Højre-spalte-Nyeste-eBøger


Artikel-DEN KRISTNE TROSBEKENDELSE - Leadbeater
C.W. Leadbeater: DEN KRISTNE TROSBEKENDELSE


Artikel-De-syv-temperamenter-Geoffrey-Hodson
Geoffrey Hodson: DE SYV TEMPERAMENTER


Højre-spalte-eBøger-på-vej


Artikel-Bevidstheden-og-dens-udvikling-Annie-Besant
Annie Besant: BEVIDSTHEDEN OG DENS UDVIKLING


Artikel-Følelsernes-videnskab-Bhagavan-Das
Bhagavan Das: FØLELSERNES VIDENSKAB


Artikel-Patanjalis-Yoga-Sutras-G-Raman
G. Haman: PATANJALIS YOGA SUTRAS


Artikel-Esoterisk-Encyklopædi
Mollerup & Ansvang: ESOTERISK ENCYKLOPÆDI


Højre-spalte-Trykte-bøger


Artikel-Lemuel-Books-04-Erik-Ansvang-&-T-Mollerup-Pyramidegåder
E. Ansvang & T. Mollerup: PYRAMIDEGÅDER & TEMPELMYSTERIER


Bestilles hos Lemuel Books

Artikel-Lemuel-Books-25-Guder-Gudinder-Gudemennesker
E. Ansvang & T. Mollerup: GUDER, GUDINDER & GUDEMENNESKER


Bestilles hos Lemuel Books

Artikel-Gudetempler-&-Mennesketempler
E. Ansvang & T. Mollerup: GUDETEMPLER & MENNESKETEMPLER


Bestilles hos Lemuel Books

Artikel-KYBALION-Hermetisk-filosofi-Esoterisk-egyptologi
Tre indviede: KYBALION


Bestilles hos Lemuel Books

Artikel-Skabende-Meditation-til-personlig-og-spirituel-udvikling
Roberto Assagioli: SKABENDE MEDITATION


Bestilles hos Kentaur Forlag

Logo-Facebook
VisdomsNettet er på Facebook