Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

REINKARNATION - RELIGIONENS TABTE DIMENSION
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Reinkarnation-den-tabte-dimension-Ove-von-Spaeth

REINKARNATION - RELIGIONENS TABTE DIMENSION (8 af 21)


Reinkarnationslæren, som er udbredt hos mere end en tredjedel af Jordens folk, tilhørte også oprindeligt den kristne kirke.

REINKARNATION - RELIGIONENS TABTE DIMENSION (8 af 21)

Reinkarnationslære

senere hos jøderne

 

Reinkarnation-den-tabte-dimension-11-Ove-von-Spaeth

 

Den senere præsteklan ved Jerusalems tempel, saddukæerne, antog ikke idéen om sjælens udødelighed − for de mente ikke, at fortsættelse efter døden omtales bogstaveligt i Bibelen. Det var modsat mange farisæeres overbevisning, idet de − ligesom Jesus, deres modstander på andre punkter − talte og fortolkede ud fra, at Bibelen omtaler det indirekte. Derfor ville de opdrage mennesket til skyldfrihed.

Josefus beskriver disse farisæere, i Antiquitates (bog 18: 3,1), således:

 

"… (de) mener, at sjælen har en udødelig tilstandskraft i sig og (at denne) har evne til at genoptage/genopvække livet igen og igen …".

 

Josefus taler også om den anden store jødiske gruppe eller sekt, essæerne, − der af flere forskere nu anses som dem, der skrev Qumran-teksterne − og om deres tro (Jødiske Krige, bog II, 8,10-11) − at:

 

"… deres doktrin er denne, at kroppe er opløselige, og det stof de er dannet af, er ikke permanent, men at sjælene er udødelige og fortsætter for altid … og er i deres kroppe som i fængsler, hvilke de er blevet trukket direkte ind i ved tillokkelse …".

 

Den næsten samtidige egyptisk-jødiske filosof Philo skriver i sit værk De Somniis:

 

"… sjæle, der stiger ned for at blive knyttet til dødelige kroppe, vender tilbage − til andre kroppe, som de ønsker at leve i …".

 

Også et jødisk, klassisk kabbalistisk værk, Zohar af Simeon ben Jochai, 80 e.Kr. (vol. II, fol. 99 et seq.) omtaler sjælevandring:

 

"… Alle sjæle er underkastet sjælevandringens (transmi­gra­tionens) prøver, og mennesker kender ikke Den Højestes plan for dem. De ved ikke, at de hele tiden bliver bedømt, før indtrædelse i denne verden og når de forlader den. De ved ikke, hvor mange forandringer og mystiske prøver de må gennemgå … Sjælene må, når de er opstået, igen indgå i det faste stof. For at gennemføre må de udvikle sig til en fuldkommenhed … og derefter begynde et andet liv, et tredje, og så fremdeles, til de har opnået den tilstand, der er passende for genforening med Gud …".

 

Længe før Lurias og hans elevers skrifter grundlagde efterkommere af babyloniske jøder, en jødisk sekt, karaiterne, der i Baghdad i 765 e.Kr. ville bevare dele af den gamle viden. Disse jøder er specielt tilhængere af doktrinen om sjælenes vandring, altså reinkarnation. De påstår desuden, at alle menneskesjæle har fælles oprindelse med det første menneske, Adam Kadmon, en spirituel enhed, som de udspringer fra som gnister (nitzotzoth).

Jødernes karaitiske lære med reinkarnation bredte sig senere op gennem Rusland, Ukraine og Litauen, og var − på trods af mange angreb fra jødiske tænkere − yderligere udviklet af ovennævnte Luria. Og i den jødiske trosretning hasidim blev det en universel tro. Senest har den kendte jødiske filosof Martin Buber i 1900-tallet behandlet og udbredt stor viden om karaiternes gamle lære.

Den jødiske mystiker-filosof Jitzhak Luria, der er født i Jerusalem 1534 (-1572) og opvokset i Egypten, fremlagde efter 15 års meditation bl.a. en udgave af kabbala. Heri præsenteres idéen om gilgul hanefesh, 'reinkarnation, sjælevandring' på næsten indisk maner. Det fremgår, at sjælen er tvunget til at blive født igen og igen indtil fuldkommenhed er opnået, og at det ikke kun sker i menneskers og dyrs kroppe, men også i planter, sten og bække. Samt at "hellige mænd, der kan undgå genfødslens skæbne, og kan hjælpe andre med at undslippe deres", tilmed kan "se ind i andre":

 

"… Ved at se på et menneskes pande kan han (de) med et eneste blik afgøre … hvad dens (den pågældendes sjæls) nuværende opgave på Jorden er. Han er i stand til at fortælle mennesker om deres fortid og forudsige deres fremtid og foreskrive dem adfærd, som kan afhjælpe ufuldkommenheder, der stammer fra deres forrige eksistens …".

 

 

Reinkarnation-den-tabte-dimension-12-Ove-von-Spaeth

Artikel-Reinkarnation-den-tabte-dimension-Ove-von-Spaeth
Download-fil: REINKARNATION - RELIGIONENS TABTE DIMENSION - Ove von Spaeth


Artikel-Reinkarnation-den-tabte-dimension-Ove-von-Spaeth
Læsefil med vendbare sider: REINKARNATION - RELIGIONENS TABTE DIMENSION