Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

REINKARNATION - RELIGIONENS TABTE DIMENSION
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Reinkarnation-den-tabte-dimension-Ove-von-Spaeth

REINKARNATION - RELIGIONENS TABTE DIMENSION (12 af 21)


Reinkarnationslæren, som er udbredt hos mere end en tredjedel af Jordens folk, tilhørte også oprindeligt den kristne kirke.

REINKARNATION - RELIGIONENS TABTE DIMENSION (12 af 21)

Karma − og bandlysning

af reinkarnation

 

Reinkarnation-den-tabte-dimension-19-Ove-von-Spaeth

 

Sjælen i kroppen − hvornår?

I nutiden har den katolske kirke i nogle forhold synspunkter, der har rødder tilbage til Aristoteles, som gik ind for en trinvis udvikling over plante- og dyresjæl til menneskesjæl, der efter undfangelsen først optrådte efter en vis fosterudvikling.

Middelalderkirkens store lærer og tænker, Thomas Aquinas (1225-1274), fastholdt denne forestilling om fosterets gradvise udvikling og dets sene besjæling.

Senere − i slutningen af 1900-tallet − havde kristne moralteologer formuleret den katolske kirkes troslærekongregation, der f.eks. i dokumentet Donum Vitae påstår, at mennesket er skabt fra befrugtningsøjeblikket, som dog ikke defineres præcist. For der kan gå op til 36 timer før sammensmeltningen af kønscellernes genetiske indhold fra manden og kvinden finder sted.

Når kirkens troslærekongregation her påbød, at befrugtningsøjeblikket er gældende, har kirken selvfølgelig ikke været i stand til at forklare f.eks., om en sjæl kan spaltes til to, for det er en konsekvens ved enæggede tvillinger, hvor cellerne normalt først spaltes til "en kopi" efter ti dage.

Der er tilsyneladende flere steder sket en ændring af idéen om reinkarnation − ud fra dette ords betydning 'genfødt i kødet'. I modstrid med de citerede udsagn af Jesus om "ånd og kød" indførte den katolske kirke dogmet om "kødets genskabelse", in carne recreatur − altså ikke "genfødsel", og slet ikke "opstandelse" som i nordeuropæiske oversættelser. Uforståeligt − og f.eks. for en invalid ville det ikke være attraktivt i givet fald at skulle genskabes som invalid.

Uanset om det gjaldt ("jordisk") reinkarnation eller "genfødsel i Himlen" − var noget af det nye ved kristendommen, at det ikke længere var nødvendigt at lægge gaver i gravene til brug for "efterlivet".

Ligene måtte ikke brændes, og i den græsk-ortodokse kirke graves de dødes knogler op efter tre år efter tre år, når kødet var blevet indtørret eller opløst, så knoglerne igen var tilgængelige og parat, når kødet (engang) skulle "genskabes". I ortodoks opfattelse ses der med afsky på, at katolikker og protestanter bare lader knoglerne forgå i jorden. Og i hele Europa lod kirken altid opstandelsen afbilde som en kropslig opstandelse.

Artikel-Reinkarnation-den-tabte-dimension-Ove-von-Spaeth
Download-fil: REINKARNATION - RELIGIONENS TABTE DIMENSION - Ove von Spaeth


Artikel-Reinkarnation-den-tabte-dimension-Ove-von-Spaeth
Læsefil med vendbare sider: REINKARNATION - RELIGIONENS TABTE DIMENSION