Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

VEJEN TIL FULDKOMMENHED
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Vejen-til-fuldkommenhed-Undervisning-i-åndsvidenskab

VEJEN TIL FULDKOMMENHED (10 af 18)


Menneskets bevidsthedsevolution fra gudommelig gnist til fuldkommenhed. Alt liv er ét. I dette ene liv kan kræfter studeres, vækkes, udvikles og mestres.

VEJEN TIL FULDKOMMENHED (10 af 18)

Discipelskabets vej og indvielsesvejen

 

Regler og højdepunkter

på de parallelle veje

til højere bevidsthedsniveauer

 

De to veje

I åndsvidenskaben beskrives to udviklingsveje – discipelskabets vej og ind­vielsesvejen. Discipelskabets vej er en beskrivelse af menneskets åndelige udvikling, hvorimod indvielsesvejen er en beskrivelse af hvilke egenskaber alle mennesker skal erhverve sig. Disse egenskaber kulminerer i en række højdepunkter eller overgange fra et stadie til et andet, som man kalder indvielser.

Discipelskabets vej handler også om udvikling, og selvom der er tale om de samme mennesker, som går den samme udviklingsvej, er discipelskabets vej og indvielsesvejen ikke identiske. Metoderne skifter desuden fra tidsalder til tidsalder, sådan at de altid udvikler de egenskaber, menneskeheden skal forædle i den aktuelle periode. Enhver ny tidsalder kræver og modtager afsløring af åndelig undervisning, som kan fremskynde evolutionen. Selvom der i dag lægges vægt på gruppearbejde og -træning, er der stadig tale om en decideret individuel sag. De grundlæggende “regler” for vejen gælder stadig, men samtidig præsenteres menneskeheden for nye videre visioner og rammer, som altid fører til et højere bevidsthedsniveau.

Fisketidsalderens og Vandbærerens disciple

Fisketidsalderen disciple, som var under indflydelse af 3. og 6. stråle, rakte efter idealerne. De tilstræbte adgang til de højere bevidsthedsplaner gennem hengivenhed. De ønskede at forstå “hvordan”. Vandbærerens tidsalders disciple, som vil være under indflydelse af 1. og 7. stråle, skal manifesterer idealerne. De ønsker at afdække “hvorfor”. De skal opfange ideer og manifesterer dem i form.

Præsentationen af en ny tidsalder er altid en afsløring af nye veje for progressiv tænkning, der viser hen til lovmæssigheder, som menneskeheden for tiden ikke forstår. Discipelskabets vej handler mest af alt om at forstå og bruge de åndelige kræfter og evner, der erhverves i aktiv samfundsengagement eller tjenestearbejde. Og på et eller andet tidspunkt i udviklingen skal dette tjenestearbejde udføres sammen med andre i en gruppe.

Ashramen, mesteren og disciplen

En gruppe er tilknyttet en ashram, og en ashram er altid under ledelse af en mester. Discipel betyder ”elev”, og når man træder ind på discipelskabets vej, bliver man elev af en mester, uanset om man er bevidst om det eller ej. Discipelskabets vej er derfor reelt en beskrivelse af forholdet mellem eleven og mesteren.

Elevens tilknytning til mesteren og ashramen bestemmes af de kvaliteter, der er beskrevet i afsnittet “Syv slags disciple” i denne artikelserie. Ånds­videnskaben oplyser, at nogle mennesker først kvalificerer sig til indvielses­vejen og tager første indvielse, inden de bliver knyttet til en ashram eller en gruppe, men i langt de fleste tilfælde finder disciplene sammen med gruppefæller, når de træder ind på discipelskabets vej. I første omgang vil denne tilknytning være en indre usynlig forbindelse, men senere bliver der tale om en fysisk gruppe. Gennem arbejdet i gruppen og for gruppen og dermed for mesteren og ashramen, kvalificerer man sig til indvielse.

Discipelskabets vej og indvielsesvejen er parallelle

Deraf kan man se, at discipelskabets vej og indvielsesvejen er parallelle, for det er de samme mennesker, der går begge veje. Dybest set er der kun én udviklingsvej. At vejene er parallelle betyder imidlertid ikke, at udviklingen på de to følges ad. For nogle er det nemmere at gå den ene vej, mens de har problemer med den anden. For andre er det omvendt. Man kan derfor være længere fremme på indvielsesvejen, og bagud på discipelskabets vej – eller omvendt. Det er næsten altid discipelskabets vej, der begynder først, og det er altid i en fase i udviklingen, hvor aspiranten er uvidende om processerne og deres mål.

Når en aspirant træder ind på vejen, etableres der en kontakt fra ashramen til aspiranten, og kontakten går til sjælen – aldrig til personligheden. Denne kontakt anvendes til vejledning og undervisning. Aspiranten vil være ubevidst om denne kontakt, netop fordi den går via sjælen, og da aspiranten endnu ikke har etableret sjælskontakt, er det ikke muligt at være bevidst om forbindelsen til ashramen. Derfor er det indlysende, at aspirantens vigtigste opgave på dette trin af discipelskabets vej, er udvikling af sjælskontakt. Uden sjælskontakt er det ganske enkelt ikke muligt at stå i bevidst kontakt med mesteren og ashramen.

Der skal nu gives en beskrivelse af indvielsesvejen.

Artikel-Vejen-til-fuldkommenhed-Åndsvidenskab-Esoterisme
Download-fil: VEJEN TIL FULDKOMMENHED - Erik Ansvang


Artikel-Vejen-til-fuldkommenhed-Åndsvidenskab-Esoterisme
Læsefil med vendbare sider: VEJEN TIL FULDKOMMENHED