Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

VEJEN TIL FULDKOMMENHED
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Vejen-til-fuldkommenhed-Undervisning-i-åndsvidenskab

VEJEN TIL FULDKOMMENHED (18 af 18)


Menneskets bevidsthedsevolution fra gudommelig gnist til fuldkommenhed. Alt liv er ét. I dette ene liv kan kræfter studeres, vækkes, udvikles og mestres.

VEJEN TIL FULDKOMMENHED (18 af 18)

5. indvielse

 

Kontrol over og frihed på det atmiske plan

 

Efter fjerde indvielse er der ikke mange opgaver tilbage. Beherskelsen af det sjette underplan skrider hastigt frem, og stoffet fra de højere buddhiske underplaner samordnes. Den indviede bliver nærmere tilknyttet mesterhierarkiet, og kontakten med devaerne bliver mere fuldkommen. Ressourcerne i visdommens hal er snart ved at være udtømt, og på dette bevidsthedsniveau mestres indviklede planer og diagrammer.

Den indviede bliver mester i farvernes og lydens betydning, har kontrol over lovene i de tre verdener og kan kontakte sin egen ånd med større lethed, end hovedparten af menneskeheden kan kontakte deres sjæle. Dette bevidsthedsstadie medfører ansvar for store arbejdsopgaver, og den indviede underviser mange elever, hjælper med planlægning og samler de mennesker omkring sig, som skal hjælpe i kommende tider.

Femte indvielse er den tredje store indvielse

Den femte indvielse kaldes også den tredje store indvielse. På sanskrit kaldes dette niveau for “den, som ikke har mere at lære.” Den chakramæssige udvikling betegnes: ”beherskelse af den guddommelige viljeskraft” og i den esoteriske kristendom symboliseres femte indvielse ved opstandelsen og himmelfarten – eller ”gudsenhed”.

Femte indvielse er ikke vejens ende

Efter femte indvielse er mennesket blevet fuldkomment – en mester – for så vidt dette system angår. Men det er muligt at tage endnu to indvielser.

For at opnå sjette indvielse skal mesteren tage et meget intensivt kursus i planetarisk okkultisme. En mester anvender loven i de tre verdener, mens en chohan af sjette indvielse anvender loven i kæden på alle planer. En chohan af syvende indvielse anvender loven i solsystemet.

Den store, fundamentale kendsgerning er, at indvielsens metode er metoden til:

  1. Krafterkendelse
  2. Kraftanvendelse
  3. Kraftudnyttelse

Den indviede af enhver grad, lige fra den indviede af første grad, som for første gang kommer i forbindelse med en bestemt krafttype, op til den frigjorte Buddha af syvende grad, har at gøre med energi af den ene eller anden slags. Aspirantens udviklingsstadier kan udtrykkes således:

1. Gennem sin skelneevne skal aspiranten blive bevidst om sin personligheds energi eller kraft.

2. Aspiranten skal påtvinge denne krafts rytme en anden, der er højere, indtil den lavere rytme erstattes af den højere, og den gamle metode til at udtrykke energi helt dør ud.

3. Aspiranten får da tilladelse til, ved gradvis voksende erkendelser, at kontakte og – under vejledning – at anvende visse former for gruppeenergi, indtil den tid kommer, da det bliver muligt videnskabeligt at anvende planetarisk kraft. Hvor længe dette sidste stadie varer afhænger helt af de fremskridt, der gøres i menneskehedens tjeneste og i udviklingen af de sjælsevner, der er en naturlig følge af åndelig udvikling.

Vejen til fuldkommenhed slutter for menneskets vedkommende ved 7. indvielse, hvor den indviede respondere på den energi, der udgår fra det ydre kosmiske centrum.

 

--oo0oo--

Artikel-Vejen-til-fuldkommenhed-Åndsvidenskab-Esoterisme
Download-fil: VEJEN TIL FULDKOMMENHED - Erik Ansvang


Artikel-Vejen-til-fuldkommenhed-Åndsvidenskab-Esoterisme
Læsefil med vendbare sider: VEJEN TIL FULDKOMMENHED