Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

VEJEN TIL FULDKOMMENHED
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Vejen-til-fuldkommenhed-Undervisning-i-åndsvidenskab

VEJEN TIL FULDKOMMENHED (3 af 18)


Menneskets bevidsthedsevolution fra gudommelig gnist til fuldkommenhed. Alt liv er ét. I dette ene liv kan kræfter studeres, vækkes, udvikles og mestres.

VEJEN TIL FULDKOMMENHED (3 af 18)

Enhed, mangfoldighed

og forskellighed

 

Livets essentielle bevidsthedsfaser

 

Individualiseringen

Før åndens kraft kom til udtryk gennem mennesket, var den universel. I ufattelige tidsaldre kom den til udtryk gennem mineralriget, planteriget og dyreriget, hvor den var uvidende om individualitet. Den forsøgte at udtrykke mangfoldighed. Ved individualiseringen (overgangen til menneskeriget), strømmede kraften ad den energivej, den selv havde banet sig gennem disse lavere naturriger, men efter individualiseringen passerede den for første gang gennem den nydannede sjæl og videre ned i et enkelt fysisk legeme. Personligheden kan aldrig ændre dette. End ikke de mest kyniske, brutale og ondskabsfulde handlinger, vil kunne stoppe denne livsstrøm.

Ingen sjæl fortabes

Konklusionen er, at ingen sjæle fortabes og at ånden aldrig kan fejle, uanset hvor kraftigt personligheden forgroves. Ånden vil altid sejre over stoffet, for åndens kraft er både evig og uimodståelig, mens stoffets kraft er forgængelig og overvindelig. Jo dybere personligheden fortaber sig i stoffet og materialismen, jo langsommere udviklingsproces. I tidens og rummets dimension tabes der tid, og det resulterer i lidelse, men til syvende og sidst er sejren sikker.

Der er kun ét liv i Universet, som udtrykker sig i det guddommelige legeme – kosmos. Det er skabt ved “det store åndedræt”, og alle menneskers ånd er mindre åndedræt inden i det store åndedræt. Derfor er alle mennesker uden undtagelse involverede i udviklingens succeser og fiaskoer.

Enhed og forskellighed

åndens plan er alle intimt forbundet. Alle deler alt – alle aktiviteter, alle resultater, alle egenskaber og alle forsinkelser. På sjælens plan er denne enhed stadig gældende men i reduceret grad, eftersom alle midlertidigt er individuelle sjæle. På personlighedens plan i den fysiske verden er denne oplevelse af enhed reduceret til et minimum. Her opleves enkeltindivider hovedsagelig på grundlag af deres fysiske krop, gennem deres forskellighed, og på grundlag af deres individuelle erfaringer. Navnlig er deres karma meget forskellig. Den fuldkomne enhed kan derfor kun erkendes på åndens plan, på samme måde som farvernes enhed kun kan erkendes gennem det rene hvide lys.

“Stilhedens hal”

Vejen mod enhed fører til “stilhedens hal”. Kun i stilheden kan ånden stige ned. Derfor skal aspiranten lære indre stilhed. Kun herinde kan det første skridt på udviklingsvejen tages. “Stilhedens hal” er ikke en ydre eller fysisk hal, og stilheden er ikke af denne verden. Hallen er naturligvis symbolsk, og stilheden er indvendig sindsro. Blikket er rettet indad – ind i et bevidsthedsstadie, hvor alle vibrationer fra det almindelige tankesind er faldet til ro, og al opmærksomhed er trukket tilbage fra den ydre verden. Og samtidig er uafbrudt opmærksomhed over for angreb fra egoisme og fra begærlige tanker og følelser en nødvendighed.

Kun i dyb stilhed kunne Gud udtale sit skabende ord. Kun i dyb stilhed kan menneskets ånd tale til sjælen. Derfor skal indre stilhed læres. Man kan sige, at stilheden, der gik forud for skabelsen, skal genskabes i sind og hjerte. Først da kan den indre ånd manifestere sig. Først når et menneske er rodfæstet i stilheden og i afbalanceret venten, kan det indre lys modtages, den indre stemme høres og mennesket kan genfødes gennem lys og lyd. Et nyt liv vil herefter begynde – oplyst af det indre lys og vejledt af den indre stemme.

Åndelige livsfaser

Menneskets barndom er nu forbi. I den åndelige pubertet begynder ånden at oplyse og vejlede den evigt vågne og evigt lyttende sjæl. I den åndelige ungdom skabes styrke og stabilitet. Og i det åndelige voksenliv leves det selv­ansvarlige åndelige liv. Her træder mennesket frem som en mester, for modenhed medfører øget kraft. Mennesket behøver ikke længere at søge det indre lys, for det er nu dette lys. Det lytter ikke længere efter den indre stemme, for det er denne stemme. Det udstråler lyset, som sendes til andre mennesker for at vække og oplyse dem.

Ultimativt forlader det illuminerede menneske planeten og opløftes til et stadie, hvor der kun eksisterer guddommeligt lys og perfekt harmoni, og hvor mennesket smelter sammen med den universelle sjæl – “Det Ene Liv” – som udstrålede det første lys og intonerede den første lyd, der skabte alt. Herefter er mennesket blevet en søjle i Universets tempel. Det fandt, betrådte og gik vejen til fuldkommenhed.

Artikel-Vejen-til-fuldkommenhed-Åndsvidenskab-Esoterisme
Download-fil: VEJEN TIL FULDKOMMENHED - Erik Ansvang


Artikel-Vejen-til-fuldkommenhed-Åndsvidenskab-Esoterisme
Læsefil med vendbare sider: VEJEN TIL FULDKOMMENHED