Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

VEJEN TIL FULDKOMMENHED
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Vejen-til-fuldkommenhed-Undervisning-i-åndsvidenskab

VEJEN TIL FULDKOMMENHED (2 af 18)


Menneskets bevidsthedsevolution fra gudommelig gnist til fuldkommenhed. Alt liv er ét. I dette ene liv kan kræfter studeres, vækkes, udvikles og mestres.

VEJEN TIL FULDKOMMENHED (2 af 18)

Den skjulte livsstrøm

 

Mennesket består af

ånd, sjæl og personlighed

 

Menneskets trefoldighed bør desuden erkendes i dette perspektiv: Det består af ånd, sjæl og personlighed. En indre kilde gennemstrømmer uafbrudt det trefoldige menneske. Denne kilde er usynlig og ukendt for de fleste. Man kan kalde den gennemstrømmende energi for åndens ildkraft. Den påvirker konstant sjælen. Og uanset om personligheden reagerer omgående eller ikke, så fortsætter gennemstrømningen. Også selvom mennesket begår selv de største fejltagelser.

Vilje, visdom og intelligens

Det ubevidste menneske er fokuseret i sin personlighed og har opmærksomheden rettet mod tilværelsens forskelligheder og naturens mangfoldige livsformer. Derfor lever sjælen stort set sit eget liv i sin egen indre verden, og er optaget af indre processer. Men lige siden individualiseringen, hvor mennesket foretog et bevidsthedsskift fra dyrerige til menneskerige, har vilje, visdom og intelligens ligget som sædekorn i bevidstheden.

Uendelig langsomt vokser disse tre kræfter fra sædstadie til fosterstadie, belivet indefra af åndens livsstrøm, og stimuleret udefra af det almindelige tankesind. Langsomt men sikkert udvikler intelligensen sig gennem hundredvis af inkarnationer. Visdom og intuition bygges gradvis ovenpå intelligensen, og ultimativt vil sjælens vilje overtage styringen af menneskets tilværelse.

Intellekt, intuition og vilje

Disse tre kræfter – intellekt, intuition og vilje – er ikke adskilte egenskaber. Intelligens kan ikke eksistere uden visdom og vilje. Selvom indflydelsen fra visdommen og viljen i begyndelsen er ubetydelig, så er den der. Visdom kræver intelligens som redskab og vilje som drivkraft – mens vilje er afhængig af både intelligens og visdom, for at kunne manifestere sig på et lavere niveau end sit eget.

Under alle omstændigheder sker spiringen, udfoldelsen og den endelige fuldkommengørelse af hver egenskab i rækkefølge og i et konstant samspil mellem disse tre kræfter. Det er en åndsvidenskabelig kendsgerning, og den medfører, at erfaringer i en bestemt inkarnation enten forsinker eller fremskynder disse processer.

  • Et liv i aktivt samfundsengagement, hvor livets muligheder udnyttes, fremskynder sjælens udvikling.
  • Et inaktivt liv giver ikke sjælen meget at arbejde med.
  • Et principløst liv, hvor man søger fred for enhver pris, efterlader ikke holdninger, der kan udvikles og uddybes.
  • Et liv i kriminalitet udløser dårlig karma (årsag og virkning), og kan skabe betingelser for mange liv, hvor personlighedens aktiviteter er hæmmet så meget, at sjælen ikke høster større udvikling.
  • Et liv i ekstrem kriminalitet skaber en voldsom karmisk regning, der kan belaste resultaterne fra tidligere succesfulde liv så meget, at sjælens opnåede udvikling til dels kan gå tabt.

Selv under de mest ekstreme forhold, fortsætter ånden sin utrættelige nedstrømning. Intet kan bremse denne udstrømning, for når ånden først har etableret sit eget individuelle redskab til at udtrykke vilje, visdom og intelligens, vil den under alle omstændigheder presse sit redskab videre fremad mod fuldkommengørelse. Det er energi eller åndelig kraft, der strømmer fra ånden, og denne kraft er gennemsyret af intelligens, som uimodståeligt tilskynder til aktiv udfoldelse.

Artikel-Vejen-til-fuldkommenhed-Åndsvidenskab-Esoterisme
Download-fil: VEJEN TIL FULDKOMMENHED - Erik Ansvang


Artikel-Vejen-til-fuldkommenhed-Åndsvidenskab-Esoterisme
Læsefil med vendbare sider: VEJEN TIL FULDKOMMENHED