Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

VEJEN TIL FULDKOMMENHED
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Vejen-til-fuldkommenhed-Undervisning-i-åndsvidenskab

VEJEN TIL FULDKOMMENHED (7 af 18)


Menneskets bevidsthedsevolution fra gudommelig gnist til fuldkommenhed. Alt liv er ét. I dette ene liv kan kræfter studeres, vækkes, udvikles og mestres.

VEJEN TIL FULDKOMMENHED (7 af 18)

Vejen og målet

 

Den lange og vanskelige vandring

mod det ophøjede åndelige mål

 

Afklaret i det indre men træt og udtjent i det ydre – sådan når livets pilgrim gang på gang frem til den næste fase på sin rejse … for blot at erfare, at vejen nu bliver stejlere og med flere forhindringer. Trods risiko for at styrte i faldgruber eller blive fanget i fælder, fortsættes vandringen ufortrødent. Hver gang en forhindring overvindes, øges indsigten og visdommen vokser. Den videre vandring fortsættes med stadig fastere skridt.

Ingen vandrer alene. Enhver følges med sjæle, der er nået til samme sted på vejen. Samtidig går nogen foran og viser vejen, mens andre sakker bagud og håber på hjælp fra dem, der kender den strækning, de nu forsøger at tilbagelægge. Alle har samme ønske – at overvinde sig selv og at tjene verden.

Målet kommer nærmere

Undervejs toner konstant nye visioner frem, for det fysiske legeme begynder at miste sin magt. Kroppen opleves som en grav, hvor stenen for indgangen er rullet væk. Lyset begynder at strømme ind. Og sjælen befries. Livet leves i overensstemmelse med de universelle love. Kræfterne, intelligensen og den perfekte orden i det “fuldkomne” univers åbenbares skridt for skridt. Pilgrimmen er blevet “voksen”, og er derfor i stand til frygtløs at møde naturens mægtige kræfter, fordi de kendes og forstås. Pilgrimmens kræfter strømmer fra åndelige højder og oplyser og oplader, mens målet kommer nærmere.

Men en sidste og afgørende prøve venter forude. Forberedelserne til denne test er foregået i mange liv – ofte ubemærket og ubevidst. Men nu skal den konfronteres, hvis den sidste sejr skal vindes. Det drejer sig om den allersidste egoisme – den absolut sidste rest af identifikation med den adskilte personlighed. Oplevelsen af at være en adskilt personlighed er i ufattelige tidsaldre blevet indprentet i hvert eneste af legemets celler og atomer. Den er indgraveret dybt i tankesindet, i hjernen og i nervesystemet, for den er gået i arv fra utallige forfædre. Denne oplevelse kan ikke uden videre viskes væk ved hjælp af viljen og tankesindet. Denne næsten ubrydelige overbevisning kan alene slettes gennem mange livs mentale bestræbelser og uselvisk levemåde.

Hver erfaring på vejen viser sig nu at være en hjælp. Enhver vision om et højere liv og troen på at altings enhed er virkelighed, vokser og udvider sig. Livenes mange tragedier med oplevelser af tab efter tab af det, der blev opfattet som det vigtigste og kæreste i livet, havde til formål at reducere bindingerne til identifikationen med personligheden og den ydre verden. Ingen møder derfor uforberedt op til den sidste prøve.

Den sidste prøve

Når den sidste test skal gennemføres, er man derfor i nogen grad forberedt, men ikke helt − for som sagt er oplevelsen af at være adskilt fra alle andre levende væsener på planeten præget meget dybt i bevidstheden. Nu skal denne inderste kerne af separatisme fjernes. Den skal udraderes, brændes ud, trækkes op med rod for aldrig mere at vende tilbage. Det er årsagen til at denne ildprøve til slut skal fuldføres, sådan at separatismen definitivt forsvinder og kun oplevelsen af enhed med alt levende eksisterer.

I prøvelsens stund vil ven efter ven forsvinde. Grupper, foreninger, bevægelser som tidligere bakkede op og hjalp, støtter ikke længere. Oplevelsen af at være isoleret vokser, for sjælen er nødt til at stå helt alene i denne proces. Den skal være en kosmisk stemme i den kosmiske ensomhed. På dette fundament fødes erkendelsen af, at der ikke er nogen hjælp at hente udefra. Der er ingen Gud, man kan bede til, ingen mester, der kan kanalisere kraft. Intet i denne uendelige tomhed vil kunne medvirke til bevarelsen af oplevelsen af adskilthed.

En oplevelse af at være så absolut alene, er en usigelig smerte, som er forbundet med voldsom frygt. Svigtet af alt og alle, som man har haft tillid til, tynget af smerte over tabet af kærlighed, befinder man sig alene i et iskoldt univers. Således tvinges mennesket til at vende sig indad mod det, der hidtil blev opfattet som “mig selv”, og som nu forvandles til en erkendelse af, at der ikke findes noget adskilt selv. Der er kun “Det Ene Selv” eller det allestedsnærværende Selv.

Dette er målet

Den smertefulde oplevelse af tomhed og forladthed toner gradvis bort, og den nye erkendelse af altings enhed begynder at fylde bevidstheden. I denne ophøjede erkendelse er der ikke plads til paradokser, for de er baseret på adskilthed … og her befinder mennesket sig i “Den Enes” nærvær. Gennemstrømmet af enhedens virkelighed ekspanderes bevidstheden indtil den til sidst rummer “Det Ene Livs” utallige fremtrædelsesformer. Eventuelle rester af separatisme sprænges bort af denne bevidsthedsudvidelse. Den adskilte personlighed er væk. Kun “Det Ene Selv” eksisterer. Mørke og tomhed er borte. Al frygt er forsvundet for altid. Det samme gælder ensomhed og sorg. Ingen handling kan såre, for der er ingen adskillelse mellem dette menneske og alle andre mennesker. Altings enhed … det er sandheden. Det er målet!

Bjergets top med den rene hvide evige sne er besteget. Den rejsende har nået sit mål. Den søgende har fundet sandheden. Mennesket er blevet en mester. Det er en konge, der har kronet sig selv – et menneske der er blevet udødeligt, fordi det nu er identificeret med “Det Ene udødelige Liv”. Hvad dette menneske har opnået, vil alle personligheder selv opnå. Alle, der i dag oplever sig selv som adskilt fra alle andre og alt andet, vil en dag blive absorberet i “Det Ene Liv”, hvor ingen adskilthed kan eksistere.

Det er vejen, der ligger foran alle søgende mennesker. Og alle der søger, vil finde denne stejle “bjergvej”. Enhver der gennemfører rejsen, kender farerne og overvinder dem – og gør det nemmere for alle andre, der er på vej.

Artikel-Vejen-til-fuldkommenhed-Åndsvidenskab-Esoterisme
Download-fil: VEJEN TIL FULDKOMMENHED - Erik Ansvang


Artikel-Vejen-til-fuldkommenhed-Åndsvidenskab-Esoterisme
Læsefil med vendbare sider: VEJEN TIL FULDKOMMENHED