Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

VEJEN TIL FULDKOMMENHED
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Vejen-til-fuldkommenhed-Undervisning-i-åndsvidenskab

VEJEN TIL FULDKOMMENHED (15 af 18)


Menneskets bevidsthedsevolution fra gudommelig gnist til fuldkommenhed. Alt liv er ét. I dette ene liv kan kræfter studeres, vækkes, udvikles og mestres.

VEJEN TIL FULDKOMMENHED (15 af 18)

2. indvielse

 

Kontrol over og frihed på astralplanet

 

Udviklingen leder mennesket videre på vejen, og efter første indvielse skal disciplen først og fremmest tilegne sig indsigt i astralplanet eller følelsernes bevidsthedsplan. Følelseslivet skal nu stabiliseres, og disciplen skal lære at fungere på astralplanet med samme selvfølgelighed, som på det fysiske plan. Kvaliteten af disciplens arbejde på det fysiske plan bliver derfor større. På dette tidspunkt lægges der stor vægt på den følelsesmæssige udvikling, samtidig med at de mentale anlæg vokser.

Anden indvielse kaldes på sanskrit for “kutichaka”, som betyder “mennesket, der bygger en hytte.” I buddhismen bruger man betegnelsen “sakridagamin”, som er “mennesket, der kun fødes endnu én gang.” Det skal forstås sådan, at når disciplen har fået anden indvielse, er der kun behov for én inkarnation for at opnå tredje indvielse og det såkaldte arhatskab.

I den kristne mystik symboliseres anden indvielse ved dåben i Jordan. (Renselsen).

Den chakramæssige udvikling resulterer i beherskelse af de astrale energier gennem intensivering af energiudvekslingen mellem solar plexus chakra (sanskrit: manipura) og hjertechakra (sanskrit: anahata).

Mange inkarnationer mellem 1. og 2. indvielse

Der kan gå mange liv imellem første og anden indvielse, for beherskelsen af astrallegemet vil kræve mange inkarnationer. Desuden skal den indviede selv være parat til at tage det næste skridt. I Det Nye Testamente møder man en analogi fra den indviede Jesu liv, for der gik mange år mellem fødslen og dåben – men de resterende tre skridt blev taget på kun tre år. Efter anden indvielse er det muligt at gøre endog meget hurtige fremskridt. Muligvis vil tredje og fjerde indvielse følger efter hinanden i ét liv eller i det efterfølgende, og det er denne kendsgerning, der hentydes til i buddhismen.

Bevidst kontrol over følelsesnaturen

Ligesom kontrollen over det faste fysiske legeme blev bevist ved første indvielse, skal der nu skabes fuld kontrol over det astrale. Målet er en total ofring af alle begær, og her begynder man at forstå, hvorfor processen tager lang tid. Processen medfører, at selve begæret kommer under sjælens fulde kontrol, og følelserne alene kommer til udtryk som ønsker, der gavner helheden.

Den astrale aura bliver farveløs, klar og gennemsigtig, og den lavere følelsesnatur dør ud. Sjælen styrer de to lavere legemer med sin vilje. Trangen til at hjælpe menneskeheden bliver så stærk, at det sædvanligvis resulterer i hurtig udvikling, og det er grunden til, at tredje indvielse ofte følger i ét enkelt liv.

Indvielsesprocessen gennemføres ikke i rækkefølge

Når indvielsesvejen af pædagogiske grunde præsenteres skematisk, kunne man let få den opfattelse, at disciplen koncentrerer sig om én indvielse ad gangen. Når den ene indvielse er overstået, tager man fat på opgaverne i den næste, men sådan foregår det ikke. Mange på prøvestadiets vej arbejder i dag på alle tre legemer. Det er både et langsomt og et hårdt arbejde at opøve den fuldkomne kontrol, og meget gøres samtidig og i samklang, men samtidig er der et forløb, for i perioden mellem de tre første indvielser skal der opnås og opretholdes et bestemt niveau i udviklingen af hvert af de tre lavere legemer, før en yderligere bevidsthedsudvidelse kan ske uden risiko.

Opgaver mellem anden og tredje indvielse

Disciplen vil nu i stigende grad udvikle højpsykiske evner. De psykiske evner er ikke et mål i sig selv, men de er et naturligt resultat af den øgede sensitivitet. Den anden indviede bliver i stand til at forlade det fysiske legeme når som helst, ganske enkelt ved at frigøre astrallegemet fra det fysiske. Dette menneske kan derfor uden afbrydelse i bevidstheden gå fra det fysiske legeme over på astralplanet og fungere der med fuld bevidsthed. Desuden er det muligt at overføre den fulde viden om det indre arbejde til dagsbevidstheden. Målet er herredømme over de psykiske evner, sådan at de psykiske kræfter anvendes på en fuldkommen koordineret måde. Adskillelsen mellem den fysiske og astrale verden forsvinder simpelthen.

Artikel-Vejen-til-fuldkommenhed-Åndsvidenskab-Esoterisme
Download-fil: VEJEN TIL FULDKOMMENHED - Erik Ansvang


Artikel-Vejen-til-fuldkommenhed-Åndsvidenskab-Esoterisme
Læsefil med vendbare sider: VEJEN TIL FULDKOMMENHED