Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

VEJEN TIL FULDKOMMENHED
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Vejen-til-fuldkommenhed-Undervisning-i-åndsvidenskab

VEJEN TIL FULDKOMMENHED (9 af 18)


Menneskets bevidsthedsevolution fra gudommelig gnist til fuldkommenhed. Alt liv er ét. I dette ene liv kan kræfter studeres, vækkes, udvikles og mestres.

VEJEN TIL FULDKOMMENHED (9 af 18)

Undervisningsmetoder

 

Hvem underviser hvem

i livets skole?

 

Tre undervisningsafdelinger

Ifølge åndsvidenskaben overvåges det søgende menneskes udvikling af tre undervisningsdepartementer.

For det første gives der undervisning i disciplineret livsførelse, karakterudvikling og udvikling af mikrokosmos efter kosmiske retningslinjer. Mennesket orienteres om sin egen betydning, lærer sig selv at kende som en guddommelig enhed – en miniaturekopi af kosmos. Når aspiranten lærer sit eget væsens love at kende, erkender det samtidig sjælens og solsystemets grundlæggende lovmæssigheder.

For det andet gives der undervisning i makrokosmos, naturrigerne og deres lovmæssigheder. Aspiranten tilegner sig en meget stor mængde almen viden om disse emner. Det medfører dog ikke indsigt i alt, hvad der er at vide i personlighedens verden – det vil sige i tankens, følelsernes og handlingens verden – men kilderne til den nødvendige viden vil være kendt.

For det tredje gives der undervisning i syntese. Syntesens mysterium kan kun afdækkes ved hjælp af en trænet og veludviklet intuition. Hovedparten af denne undervisning gives sædvanligvis først efter tredje indvielse, men træningen påbegyndes tidligt i undervisningen.

Disciple undervises af indviede

Disciplen i inkarnation undervises i grupper i mesterens ashram. Det foregår om natten, når disciplen under søvnen er ude af kroppen. Hovedparten af en discipels undervisning varetages af en indviet eller en højere udviklet discipel, som får ansvaret for disciplens fremskridt, og regelmæssigt aflægger rapport til mesteren. Men på dette tidspunkt i menneskets liv styrer karma for en stor del dette forhold.

Indviede undervises af mesteren

Indviede modtager undervisning direkte fra mesteren eller de store devaer. Indviede i fysisk inkarnation eller på de indre planer undervises om natten individuelt eller i små grupper. Befinder de sig på sjælens eget plan, overføres undervisningen direkte fra mesteren til sjælen.

Artikel-Vejen-til-fuldkommenhed-Åndsvidenskab-Esoterisme
Download-fil: VEJEN TIL FULDKOMMENHED - Erik Ansvang


Artikel-Vejen-til-fuldkommenhed-Åndsvidenskab-Esoterisme
Læsefil med vendbare sider: VEJEN TIL FULDKOMMENHED