Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

VEJEN TIL FULDKOMMENHED
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Vejen-til-fuldkommenhed-Undervisning-i-åndsvidenskab

VEJEN TIL FULDKOMMENHED (12 af 18)


Menneskets bevidsthedsevolution fra gudommelig gnist til fuldkommenhed. Alt liv er ét. I dette ene liv kan kræfter studeres, vækkes, udvikles og mestres.

VEJEN TIL FULDKOMMENHED (12 af 18)

Indvielsesvejen

 

Indvielse er udvidelse

af bevidstheden

 

Efter en længere eller kortere tid når disciplen frem til indvielsens port. Rejsen har hele vejen været både stejl og fyldt med forhindringer. Der er imidlertid altid tale om selvskabte forhindringer, og disciplen opdager, at de mange barrierer består af bindinger, som skal afvikles. Gang på gang må disciplen giver afkald på det, som på ethvert udviklingsniveau anses for vigtigt og mest værdifuldt – for heri består bindingen. Alligevel skal dette offer altid ske frivilligt.

Den, der har taget udfordringen op og vandrer ad indvielsesvejen, kender prisen. Det er et menneske, som er parat til at miste alt for at nå målet, nemlig sjælens herredømme over den lavere natur. Dette menneske er villigt til at bringe ofre indtil døden.

Indvielse er udvidelse

I Østen kaldes indvielsesvejen for “lænkernes afkastelse”. Indvielse betyder reelt udvidelse af bevidstheden. Denne udvidelse af bevidstheden åbner for nye kundskabsområder, og “kundskabens nøgler” overdrages dermed til det menneske, der har valgt at gå denne vej. “Nøglerne” åbner naturens døre for at give den indviede mulighed for bedre at kunne tjene verden og menneskeheden på discipelskabets vej.

Renselses- og udviklingsprocesser

Indvielsesvejen består af renselses- og udviklingsprocesser, som kulminerer i indvielser af forskellige grader. Processen mellem indvielserne er en tilegnelsesproces, hvor manglende egenskaber tilegnes gennem det almindelige livs prøvelser. Selve indvielsen udgør en transcendens i bevidstheden – et bevidsthedsspring.

Imellem hver indvielse sker der dybe forandringer i det indre menneske. Når et menneske er indviet, skal alt, hvad det foretager sig på det aktuelle niveau, udføres til fuldkommenhed. Enhver opgave skal løses fuldstændigt. Det er ikke muligt at gå videre, før det arbejde, der hører til hvert stadie, er fuldkommen udført. Uanset hvor lang tid det tager, så accepteres halvgjort arbejde ikke. Egentlig er det logisk, for målet er at blive en mester – et menneske der mestrer menneskelivet. Derfor skal de enkelte udviklingsfaser på vejen mestres, og ved vejens ende udgør de enkelte faser det samlede mesterskab.

Lænkernes afkastelse

Indvielsesvejen medfører “lænkernes afkastelse”. Det drejer sig om de lænker (sanskrit: “samyojana”), som binder sjælen. Den, der vandrer vejen til ende, afkaster alle lænker og når “jivanmukti-stadiet”. Dette menneske har frigjort sig fra alle bindinger til livet i de tre lavere verdener. Alle lænker, der knytter et menneske til genfødslens hjul, skal afkastes, så intet binder, for lænkerne forhindrer disciplen i at nå “nirvana”.

Nirvana – den rene bevidsthedstilstand

“Nirvana” kan oversættes med “universel bevidsthed” eller “den rene tilstand”. Det er en tilstand af absolut viden og total enhed. I åndsvidenskaben beskrives “nirvana” også med ord som tilintetgørelse eller udslettelse, og det er vigtigt at forstå, at det man mener, er tilintetgørelse af personligheden.

Disciplen skal afkaste ti lænker, der alle binder til genfødslens hjul, og denne afkastelse består af fire stadier:

  1. Vej (sanskrit: “maggo”) = afkastning af lænkerne.
  2. Frugt (sanskrit: “phala”) = resultaterne viser sig.
  3. Fuldbyrdelse (sanskrit: “bhavagga”) = resultaterne kulminerer.
  4. Indvielse til næste stadie (sanskrit: “gotrabhu”).
Artikel-Vejen-til-fuldkommenhed-Åndsvidenskab-Esoterisme
Download-fil: VEJEN TIL FULDKOMMENHED - Erik Ansvang


Artikel-Vejen-til-fuldkommenhed-Åndsvidenskab-Esoterisme
Læsefil med vendbare sider: VEJEN TIL FULDKOMMENHED