Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

VEJEN TIL FULDKOMMENHED
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Vejen-til-fuldkommenhed-Undervisning-i-åndsvidenskab

VEJEN TIL FULDKOMMENHED (6 af 18)


Menneskets bevidsthedsevolution fra gudommelig gnist til fuldkommenhed. Alt liv er ét. I dette ene liv kan kræfter studeres, vækkes, udvikles og mestres.

VEJEN TIL FULDKOMMENHED (6 af 18)

Syv slags disciple

 

Temperamenter og strålekvaliteter

 

Inde i det søgende menneske spirer mesterskabets sædekorn frem i samme øjeblik udviklingsvejen bevidst betrædes. Mesterens opgave er vanskelig, for denne ophøjede sjæl skal arbejde med stoffet og egenskaberne i det søgende menneskes legemer, som endnu stort set er uforberedte og uprøvede. Den virkelige karakter og indre natur er på dette tidspunkt delvis udviklet og delvis instinktivt. Egoisme og ubeslutsomhed kan konstant lægge forhindringer i vejen for eller endog ødelægge mesterens arbejde. Bevidstheden om absolut selvkontrol er endnu ikke fuldt ud vækket. Den definitive vilje til at opnå den størst mulige udvikling på kortest mulige tid er endnu ikke aktiveret, og derfor sker fremskridt og opvågning ofte for langsomt.

Temperamenter og stråler

Søgende menneskers temperamenter varierer efter deres stråleopbygning.

Første stråle mennesket er viljesbetonet og stædigt. Ofte er personligheden ude af kontrol og ekstremt egenrådig. Det er impulsive mennesker og med tendens til at gå til yderligheder. Når et mål er i sigte, handler de ofte overilet. Hvis deres verden bryder sammen, skyldes det som regel dem selv, og vejen ud af følelsen af afmagt og desperation vil være manifestation af den vågnende åndelige vilje. De skal udvikle sig til kraftfulde mennesker – viljens mestre – som arbejder med strategi, visdom og brændende vilje.

Anden stråle mennesket er visdommens og de universelle loves menneske. Det er ofte personligheder, der har tilbøjelighed til at miste modet, navnlig i forbindelse med modgang og ulykker, der leder disse mennesker væk fra deres vej. Opøvelse af viljen til at fortsætte kan genskabe selvtilliden og resultere i vurdering af årsagerne til hændelserne – både for at undgå en gentagelse og som et forsøg på at komme igennem krisen. På denne måde vækkes en stadig dybere forståelse, der fører til visdom. Renhed, forbilledlig adfærd og urokkelighed skal udvikles på denne vej. De skal udvikle sig til at blive visdommens og kærlighedens mestre.

Tredje stråle mennesket er intelligensens menneske. Personligheden hos disse men-nesker kan være kold og beregnende, da de endnu ikke har erfaret kærlighedens ild, som holder tænkeren på dydens vej. "Noget for noget" er en holdning, der ikke så nemt overvindes. Strategi og taktik bliver ofte et mål i sig selv for denne mennesketype, som lader sig friste af den prestige, der ofte følger med denne evne. De værdifulde evner bør anvendes til højere formål, og dermed vil selviskhed forvandles til uselviskhed. Disse intellektstyrede mennesker kan både være velta-lende og stolte over deres evne til at ræsonnere, men de skal udvikle evnen til at se dybere – til at erkende højere visioner. Efterhånden som de bevæger sig ud ad udviklingens vej, bliver det dem, der trænger ind i de åndelige visioner – de bliver lysets mestre.

Fjerde stråle mennesket elsker skønhed. Personligheden lider som regel af manglende entusiasme, og der er ofte en uklar fornemmelse af formål. Det er mennesker, der kan tage overraskende kovendinger, og ofte savner de logisk sans. Skønhed fanger deres opmærksomhed som intet andet. De øvrige strålekvaliteter er også aktive i disse mennesker, og de skal stimuleres og plejes, hvis åndeligheden skal opvækkes. De er ofte mere talentfulde og iderige end de fleste. I perioder vil deres sjæle inspirere dem til intens skabende aktivitet, da de har kunstneriske evner, og derfor har de en mulighed for at påtage sig større kunstneriske opgaver. Disse mennesker vil en dag blive kunstens og skønhedens mestre.

Femte stråle mennesket er præget af det rationelle og logiske tankesind. I deres søgen er disse personligheder optaget af metoder, systemer, detaljer og præcision. De ønsker så stor sikkerhed for, at hvert eneste skridt på deres vej fremad er så forsvarligt og korrekt, at de spilder værdifuld tid på at grave dybt ind i hver eneste af det åndelige livs detaljer. Implementeringen af andre strålekvaliteter er nødvendig for at blødgøre det stive rationelle intellekt. Ikke desto mindre vil det højere tankesind (sjælen) gradvis blande sig med det lavere, og abstrakt forståelse af sandheden vil blive føjet til tendensen til at søge efter konkrete facts. Disse mennesker er ofte pålidelige redskaber i den ydre verden, for den konstante undersøgelse og klassificering af alle erkendelser, gør dem til specialister. De forvandler sig en dag fra mennesker med stor faktuel viden til lysets mestre – og de vil bruge deres talent i samarbejde med disciplene på tredje stråle.

Sjette stråle mennesket er hengivne entusiaster, og der er sædvanligvis to persolighedstyper – de passionerede mystikere, der søger sjælefred, og reformatorerne, som tjener en sag med entusiasme, og altid kæmper for en sag. Begge typer har brug for retningslinjer, der kan styre deres bestræbelser mod et højere mål og en mere uselvisk sag. Mystikeren kan være ekstremt snæversynet, og reformatoren kan kæmpe indædt for en forkert sag. Andre strålekvaliteter skal integreres hos begge typer, før deres handlemåder kan føre dem til målet. De skal navnlig afbalancere deres egenskaber med tredje og femte stråles kvaliteter. Fanatisme og intolerance forsinker nemlig udviklingen. De skal bryde med disse tendenser, og kontrollere deres lidenskabelige glød. De vil en dag blive store helgener, som har sublimeret deres lidenskab – de bliver mestre i selvopofrelse.

Syvende stråle mennesket er optaget af orden og fysisk aktivitet. Disse mennesker har en tendens til at ville udtrykke det, de opfatter som Guds herlighed i fysisk form, og det skal helst ske med pomp og pragt. Når udviklingsprocessen gradvis vækker deres indsigt, vil de forstå relationen mellem guddommens åndelige og jordiske udtryk. Eftersom de føler sig tiltrukket af det storslåede, ser de verdens herlighed og pragt som udtryk for guddommelige kvaliteter i naturen og mennesket. De lever ridderens liv og betræder den kongelige vej. Karma afretter dem ved hjælp af begrænsninger på livets og udviklingens vej. Læresætningen for disse mennesketyper er: “Brug og forskøn formen, men læg vægt på livet.” Engang bliver de mestre i at forvandle kaos til orden – at forenkle og fuldkommengøre formen, så den fuldt ud kan udtrykke det iboende liv.

Artikel-Vejen-til-fuldkommenhed-Åndsvidenskab-Esoterisme
Download-fil: VEJEN TIL FULDKOMMENHED - Erik Ansvang


Artikel-Vejen-til-fuldkommenhed-Åndsvidenskab-Esoterisme
Læsefil med vendbare sider: VEJEN TIL FULDKOMMENHED